حمید  حیدریان میری
خلاصه عملکرد حمید  حیدریان میری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید حیدریان میری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید حیدریان میری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : اپیدمیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : HeidarianH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951775بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در محصولات آرایشی (رژ لب) و ارزیابی خطر مرتبط با آنها در مصرف کنندگان، مشهد 1396مجریپایان یافتهبلي
2940729بررسی اثر روش تخصیص تصادفی بر روی توان آزمون های متفاوت مقایسه اثر تیمار بر متغیر پاسخ کمی در دو گروه تخصیص یافته در کار آزماییهای بالینی مجریپایان یافتهبلي
3980482تاثیر برنامه حمایتی- آموزشی برصلاحیت، اعتماد حرفه‌ای و رفتارهای همکاری پرستاران تازه کارهمکاردر دست اجرابلي
4980332تاثیر روغن گل مغربی بر القا زایمان و آمادگی سرویکس : مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکاردر دست اجراخير
5980090شیوع جهانی مادران 'نزدیک به مرگ' : یک مرور سیستماتیک و متا آنالیزهمکاردر دست اجراخير
6971765آموزش از طریق تلفن همراه در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونر: یک مطالعه مروری سیستماتیکهمکارعقد قراردادخير
7971321ارزیابی ارزش تشخیصی روش اندازه گیری فشار داخل شکمی از طریق مثانه در پیشگویی خونریزی و اختلال عملکرد کلیوی بعد از پیوند کلیههمکاردر دست اجرابلي
8971014بررسی جو آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و ارائه راهکارهای بهبودهمکاردر دست اجرابلي
9970823بررسی ارتباط عوامل محیطی با چگونگی بروز علائم بالینی مرتبط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان قائم مشهدهمکارعقد قراردادبلي
10970513اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سواد سلامت HLS-EU و بررسی ارتباط سطح سواد سلامت با نیازهای یادگیری زنان مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
11970482بررسی تاثیر برنامه مدیریت خستگی برعملکرد شغلی پرسنل اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
12970248مطالعه علل التهاب (آماس)در طب ایرانی و اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه به تنهایی و بهمراه پردنیزولون در مدل التهابی آرتریت روماتوئید القا شده با CFA در موش بزرگ (رت): بررسی بافت شناسی، و اثرات ضد التهابی و ضد اکسیدانیهمکاردر دست اجرابلي
13970244بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر طول مرحله سوم زایمان: مرورنظام مند و متآنالیزهمکارپایان یافتهخير
14970161بررسی تاثیر ژل پوست انار بر عملکرد جنسی زنان در سنین باروریهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
15970113بررسی خطر عود و مرگ از سرطان کولورکتال بعد از اولین درمان و عوامل مرتبط با آن با استفاده از مدلهای چند وضعیهمکارپایان یافتهبلي
16970089تاثیر مشاوره با رویکرد مصاحبه انگیزشی بر تغذیه انحصاری نوزاد با شیر مادر در زنان نخست زاهمکاردر دست اجرابلي
17970050بررسی تاثیر بر نامه ترخیص مبتنی بر انیمیش و پمفلت بر کنترل آسم و خود کارآمدی کودکانهمکارعقد قراردادبلي
18970020بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر تغذیه انحصاری با شیر مادر: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
19961856مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقی و چهره به چهره بر خودکارآمدی مادران در زمینه تغذیه تکمیلی و شاخص رشد شیرخواران 6 تا 10 ماهه‎ ‎‎در مراکز ‏بهداشتی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
20961852بررسی شیوع پاتوتایپ‌های مختلف اشریشیاکلی مولد اسهال و تعیین میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در منابع آبی غیر شرب مورد استفاده در پارک‌های شهر مشهد طی سال 1397همکاردر دست اجرابلي
21961764بررسی اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زاهمکاردر دست اجرابلي
22961683طراحی برنامه آموزشی خودمراقبتی مبتنی بر نیازهای یادگیری و ترجیحات آموزشی زنان مبتلا به سرطان پستان : یک مطالعه توضیحی متوالیهمکاردر دست اجرابلي
23961305بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران پیوندی در مشهد سال 97همکارپایان یافتهخير
24961232تاثیر نرم افزار بازی مراقبت از کودک مبتلا به دیابت بر تبعیت از درمان و هموگلبین گلیگوزیلههمکارپایان یافتهبلي
25961229بررسی اثر لوپوس اریتماتوی سیستمیک بر عملکرد جنسی زنان مبتلا: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير
26961145بررسی صحت کدگذاری سوختگی ها بر اساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها( ICD 10) در بیمارستان امام رضا-1395همکارپایان یافتهخير
27961136بررسی غلظت و نوع بیوآئروسل های باکتریایی جایگاه های بی خطرساز پسماند بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396همکاردر دست اجرابلي
28960794پایش سلامت صدا در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396همکارپایان یافتهخير
29960717تعیین عوامل خطر جراحات غیرکشنده ناشی از تصادف¬های ترافیکی در عابرین سالمند مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان¬های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ 97- 1396همکاردر دست اجراخير
30960442ﺑﺮرﺳﯽ عوامل تاﺛیرﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دانشجویان سال ششم و هفتم رشته پزشکی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ مشهد، برای ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮادههمکارپایان یافتهبلي
31960430ارزشیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در حفظ حریم خصوصی و رعایت منشور حقوق مادران در زایشگاههمکارپایان یافتهخير
32960285بررسی میزان اعتماد عمومی به مراقبت های سلامت ارائه شده درشهر مشهد از دیدگاه دریافت کنندگان مراقبت ها در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
33960225بررسی تجربه تقاضای القایی ،علل بروز و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آن از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96همکاردر دست اجرابلي
34960142بررسی وضعیت مدیریت پسماند های صنعتی شهرک خیام نیشابور در سال1396همکارپایان یافتهبلي
35951790مقایسه میزان درآمد بیمارستان قائم (عج) مشهد از اقلام 6 درصد هتلینگ با هزینه واقعی آن ها برای بیمارستان در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
36951698کاربرد جانهی چند گانه (MI) در برآورد داده های گمشده واقعی و شبیه سازی شده مربوط به دیابتهمکارپایان یافتهبلي
37951685بررسی بهره وری از دست رفته مبتلایان به دیابت در استان خراسان جنوبی در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
38951432طراحی نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضویهمکارپایان یافتهخير
39951340مقایسه میزان کارایی سطوح مسی و سطوح دارای ذرات مس در مقیاس میکرون و نانو در کاهش میزان باکتریهای عفونت زای بیمارستانی در سال 1395همکارپایان یافتهبلي
40951241بررسی وضعیت بهداشت مساجد شهرستان باخرز در سال 96همکارپایان یافتهخير
41951221مقایسه نیاز اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال و دیدگاه پزشکان در این زمینه در بیمارستان امید مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا-1396همکارپایان یافتهخير
42951152بررسی تاثیر مصرف فولیک اسید قبل از بارداری و سه ماهه ی اول بر کاهش ریسک ابتلا به شکاف کام و لب:مرور نظام مندهمکارپایان یافتهبلي
43951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
44951104بررسی بهره وری از دست رفته در مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95همکارپایان یافتهبلي
45950731تعیین چالش¬های برنامه کشوری رابطین بهداشتی در استان خراسان رضوی در سال 1395 از دیدگاه مدیرانهمکارپایان یافتهبلي
46950452بررسی برنامه ایمنی آب در مجتمع آبرسانی روستایی گراخک ابرده ، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی.( مطالعه موردی چاه های مجتمع)همکارپایان یافتهخير
47950374بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سماق و مرزنجوش بر روی استرس اکسیداتیو القا شده بر هپاتوسیت های موش صحرایی تغذیه شده با رژیم های غذایی پرچرب و معمولیهمکارپایان یافتهبلي
48950331غربالگری اختلالات گفتار وزبان در دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
49950303طراحی ابزار جهت بررسی و تحلیل شکایات درمانی بر اساس مدل HCATهمکارپایان یافتهبلي
50941836بررسی شیوع دیابت در بیماران مبتلا به سلهمکارپایان یافتهخير
51941277مطالعه پارامترهای ویدئواستروبوسکوپیک حنجره و تغییرات صدا (ادراکی و آکوستیکی) در بیماران مبتلا به پولیپ و کیست تارهای صوتیهمکارپایان یافتهخير
52940730بررسی اثرات کورکومین بر سطح آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز و آنزیم های آنتی‌اکسیدانی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیکهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
53940529مقایسه اثر دارویی استامینوفن وایبوپروفن خوراکی در تسکین درد کودکان مبتلا به شکستگی سوپراکوندیلارهمکارپایان یافتهبلي
54940527مقایسه اثر دارویی کتورولاک تزریقی با مورفین تزریقی در تسکین درد مبتلایان به سیکل سل آنمیاهمکارپایان یافتهبلي
55940443مقایسه اثر پتدین وریدی وکتورولاک وریدی در کاهش درد بیماران با کولیک صفراویهمکارپایان یافتهبلي
56930095بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1395همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981710The effect of pomegranate peel gel on orgasm and sexual satisfaction of women in reproductive age: A triple-blind، randomized, controlled clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398پنجم
2981452Effect of an Educational Video Game for Diabetes Self-management on Adherence to a Self-care Regimen in Children with Type 1 DiabetesscopusEvidence based Care Journal1398سوم
3980488Pain Relief in the Sickle-Cell Crisis: Intravenous Morphine Versus Ketorolac; A Double-Blind, Randomized Clinical TrialISIIranian Red Crescent Medical Journal1398سوم
4980286The Maternal Near Miss Incidence Ratio with WHO Approach in Iran: A Systematic Review and Meta‑AnalysisPMCIranian journal of nursing and midwifery research1398دوم
5980223The Effect of Mother-Infant Skin to Skin Contact after Birth on Third Stage of Labor: A Systematic Review and Meta-AnalysisISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1398دوم
6974058Reference Values for Serum Total Cholesterol Concentrations Using Percentile Regression Model: A Population Study in Mashhad (Iran)ISCIranian Journal of Health Sciences1397سوم
7973362Effects of Rhus coriaria hydroalcoholic extract on the lipid and antioxidant profile in high fat diet-induced hepatosteatotic ratsISIDrug and chemical toxicology پنجم به بعد
8972951The effect of systemic lupus erythematosus on women's sexual function: A systematic review and meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397دوم
9972479Effects of a School-Based Interventional Program on Smoking Refusal Self-efficacy in Adolescent FemalesscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
10972348Concentrations and human health implications of toxic elements in drinking water of Sabzevar, Khorasan Razavi Toxin Reviews پنجم
11971601The Impact of Strain and Feed Intake on Egg Toxic Trace Elements Deposition in Laying Hens and its Health Risk AssessmentISIEnvironmental monitoring and assessment1397پنجم به بعد
12971426Maternal Folic Acid Supplementation and the Risk of Oral Clefts in OffspringISIJOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY1397سوم
13970689Validation of a Short Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire for Adults: a Pilot studyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Nutritional Sciences and Dietetics1396سوم
14970019Prevalence and correlates of low physical activity in the Iranian population: national survey on non-communicable diseases in 2011ISIScandinavian journal of medicine & science in sports1397دوم
15963749Application of Capture-Recapture Method to Estimate Traffic Accidents Mortality Rate in Northern Provinces of IranISITRAUMA MONTHLY1396پنجم
16963721Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women’s physical activity: a quasi-experimental studyISIBMC Public Health1396پنجم به بعد
17961403Providing an imputation algorithm for missing values of longitudinal data using Cuckoo search algorithm: A case study on cervical dystoniaPMCElectronic Physician1396چهارم
18960939What is Epidemiology?PMCBMJ : British medical journal1396اول و مسئول
19951307Multiple Imputation to Correct for Nonresponse Bias: Application in Non-Communicable Disease Risk Factors SurveyPMCglobal journal of health science1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981309تاثیر روغن گل مغربی بر القا زایمان و آمادگی سرویکس : یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
2980226افزایش بهره وری تخت های بیمارستان از طریق اصلاح فرآیند ترخیص: یک مطالعه اقدام پژوهی از طریق طراحی و استقرار ترخیص الکترونیکپنجمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنانسمنانپوستر1397خير
3980200EVALUATION OF PERFORMANCE APPRAISAL OF MIDWIFERY STUDENTS ON PAYING RESPECT TO THE PRIVACY OF MOTHERS IN LABOR AND DELIVERY USING A 360 DEGREE EVALUATION SYSTEMEuropean Congress on Intrapartum Care Making Birth SaferTurinپوستر1397خير
4980199USING A 360 DEGREE EVALUATION SYSTEM FOR PERFORMANCE APPRAISAL OF MIDWIFERY STUDENTS ON PAYING RESPECT TO THE BILL OF MOTHER’S RIGHTS IN LABOR AND DELIVERYEuropean Congress on Intrapartum Care Making Birth SaferTurinپوستر1397خير
5980087ارزیابی 360 درجه عملکرد دانشجویان مامایی در حفظ حریم خصوصی مادران در زایمانEuropean Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397خير
6973524Effect of honey and yogurt on vaginitis candidiasis: A Systematic Review and Meta- analysis of Clinical Trials3rd International Congress of Minimally Invasive Gynecology & Obstetricsتهرانپوستر1397خير
7973117بررسی سواد سلامت و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک رگرسیون کلاس پنهاننهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامتمشهدپوستر1397خير
8971081the relationship between obesity and sexual function in Iranian women: a cross-sectional study1st congress of metabolic syndrome & thyroid diseaseمشهدپوستر1397خير
9970972ارزیابی اثرات سلامتی تخم مرغ های مصرف شده در شهر مشهد، ایران 1395دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایداریزدپوستر1396خير
10964318Prevalence of premature ejaculation in Iranian men: A systematic and meta-analysis study2nd Men's Health Congress - Male Infertilityتهرانپوستر1396خير
11964303The Influence of Systemic lupus erythematosus on women's sexual function: A systematic review and meta-analysisدومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازاییتهرانپوستر1396خير
12963462health Risk Associated With Heavy in the Drinking Water of Sabzevar, Khorasan Razaviدومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایداریزدپوستر1396خير
13960284انواع مسمومیت براساس کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD10) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سالهای 94: پیشنهاد راه اندازی رجیستری مسمومیتکنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامتمشهدپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19743فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29601فلوشیپ پژوهشی سطح 11396
310063فلوشیپ پژوهشی سطح 31397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه