الهام  مقدس
خلاصه عملکرد الهام  مقدس
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

الهام مقدس

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): الهام مقدس رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : انگل شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MoghaddasE@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دامپزشکیکارشناس ارشد 86فردوسی
انگل شناسیدکترا (Ph.D.)91فردوسی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد1386/07/011393/09/20

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971327طراحی نقشه GIS از وضعیت 5 ساله آلودگی های انگلی زئونوتیک ترماتودهای کبدی و هیداتید کیست در کشتارگاهای 31 استان ایرانمجریدر دست اجراخير
2970992بررسی گذشته نگر میزان شیوع ژیاردیازیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه ها و بیمارستان های سطح شهر مشهد در 3سال اخیر(1397-1395)مجریدر دست اجرابلي
3970556مطالعه ی پاتولوژی اثر درمانی تخم دیکروسلیوم برروی سلولهای مغز موشهای مدل انسفالو میلیتیس اتو ایمن تجربیمجریدر دست اجراخير
4961740بررسی سرولوژیکی توکسوکاریازیس در افراد مبتلاء به آرتریت روماتوئید ( Rheumatoid arthritis) در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی/بیمارستان های مشهد در سال 1397مجریدر دست اجراخير
5961571بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به نارسایی های قلبی عروقی و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
6960092بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوکاریازیس در 1000 نمونه سرم خونی هایپرائوزینوفیلی و 1000 نمونه سرم نرمال در مشهدمجریدر دست اجراخير
7951683بررسی تاثیر تنظیم کنندگی عصاره ی آنتی ژنی تخم دیکرو سلیوم دندریتیکوم برروی سایتو کاینهای Th1 و Th2در سرم موشهای مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
8940898بررسی میزان شیوع و تعیین گونه های تریشنلا در حیات وحش شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
9940088بررسی مورفومتریک و مولکولی کیستهای هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
10980173بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت های نهفته در بیماران مبتلا به عفونت HIV طی ده سال گذشته در خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
11980151سیمای اپیدمیولوژیک بیماری گال در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 2010 تا 2019همکاردر دست اجرابلي
12980147تحلیل مکانی پراکندگی Cimex lectularius در 30 منطقه جغرافیایی شهرستان مشهد طی سه سال اخیر (1395-1397)همکاردر دست اجراخير
13980081بررسی گذشته نگر پدیکولوزیس در بیمارستان های آموزشی مشهد طی سالهای 2010 تا 2019همکاردر دست اجرابلي
14971932بررسی اثر درمانی امودین استخراج شده از عصاره رامنوس کاتارتیکا در موش های آلوده به کیست هیداتیدهمکاردر دست اجراخير
15971652شناسائی مولکولی زالوی طبی و بررسی آلودگی میکروبی همراه آن در مشهدهمکاردر دست اجراخير
16971612بررسی فراونی آنتی IgG استرونژیلوئیدس استرکورالیس، فاسیولیازیس ، توکسوکاریازیس و هیداتیدوزیس در افراد دچار هایپر ائوزینوفیلی در جمعیت کوهورت مشهدهمکاردر دست اجراخير
17971558تحلیل مکانی پراکندگی شیوع لیشمانیوز جلدی در سطح شهرستان مشهد طی سال های 1397-1395همکاردر دست اجرابلي
18971328بررسی انگل های سارکوسیست و توکسوپلاسما گوندی در گوشتخواران وحشی استان خراسان و مازندرانهمکاردر دست اجراخير
19970903بررسی اثر کشندگی عصارهیدروالکلی گیاهان Ferula latisectaوTerminalia chebula برروی پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایطin vitro و in vivoهمکاردر دست اجراخير
20970768ارزیابی پایلوت درمان لیشمانیازیس پوستی با تیمول بارگذاری شده در ژل کیتوزان، به عنوان درمان موضعی مکمل (A RCT study).همکاردر دست اجراخير
21970742بررسی سروپازیتیویتی انگل توکسوپلاسما گوندی در افراد مبتلاء به آرتریت روماتوئید ( Rheumatoid arthritis) به روش الایزاهمکارپایان یافتهبلي
22970708آنالیز پلی مورفیسم ژنتیکی انگل مالاریا با روش PCR-sequencing و مقایسه آن با روش آنالیز ذوب دمایی با وضوح بالا (HRM)درجنوب شرق ایرانهمکاردر دست اجرابلي
23970502بررسی میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و تعیین گونه به روش ملکلولی در کودکان دارای علایم بالینی در بیمارستانهای شیخ و اکبر مشهد در سال 1398همکاردر دست اجراخير
24970418بررسی پانزده ساله میزان آلودگی به دمودکس در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)مشهدهمکاردر دست اجرابلي
25970384بررسی ارتباط برخی از تظاهرات پوستی با آلودگی به توکسوکارا در شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجرابلي
26970011ژنوتایپینگ و مطالعه فیلوژنیک ژی اردیا لامبلیا در شمال شرق کشورهمکاردر دست اجراخير
27961742بررسی آنتی بادی ضد توکسوکارا درکودکان مبتلا به صرع با دو روش الایزا و وسترن بلات در مشهدهمکاردر دست اجراخير
28961164مطالعه فعلی وضعیت لیشمانیازیس پوستی طی 4 سال گذشته در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
29960930بررسی سرواپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای توکسوکاریازیس در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی- درمانی مشهدهمکاردر دست اجراخير
30960764بررسی 20 ساله بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس احشایی بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
31960743آسیب شناسی و ارائه راه کارهای بهسازی سیستم تصفیه خانه آب شرب روستای زنگلانلو شهرستان درگز - 1396همکارپایان یافتهبلي
32960737بررسی سطح سرمی FOXP3، GITR و RORγt در بیماران مبتلا به ژیاردیوزیس در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با روش Real-Time PCRهمکارپایان یافتهبلي
33960736بررسی سطح سرمی IL_17 و TGF_β در بیماران مبتلا به ژیاردیوزیس در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجرابلي
34960707تعیین ژنوتایپینگ توکسوپلاسما گوندی در بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس چشمی در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد در سال 1396-97همکارپایان یافتهبلي
35960205بررسی فراوانی عفونت HTLV.1 در بیماران مبتلا به اسکیبز (گال )ودمودیسیدیوزیس وپدیکولوزیسهمکاردر دست اجراخير
36951844بررسی تاثیر ایمونورگولاتوری عصاره ی آنتی ژنی تخم دیکروسلیوم دندریتیکوم بر روی سایتوکاین های TH17 و Treg در موش های مدل EAEهمکارپایان یافتهخير
37951608شناسایی گونه های لیشمانیای جدا شده از کودکان مبتلا به کالا آزار در شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجرابلي
38951314بررسی عفونت همزمان توکسوپلاسما گوندی و توکسوکارا در زنان باردار مراجعه کننده مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در سال 96-95همکارپایان یافتهبلي
39951307شناسایی پروتئین های آلرژی زای انگل آنیزاکیس در ماهیهمکاردر دست اجراخير
40951171ایمنو تراپی سرطان با آنتی ژن های انگلیهمکاردر دست اجراخير
41950888تعیین میزان آلودگی های انگلی در فاضلاب شهری مشهد قبل و بعد از تصفیه با روشهای مختلف در سال 1396همکارپایان یافتهبلي
42950851بررسی مقایسه‌ای اثر کشندگی ترکیبات کارواکرول و تیمول بر Cimex lectularis و مقایسه آن با پرمترینهمکارپایان یافتهخير
43950090تعیین مخازن لیشمانیوزجلدی و احشایی در گوشتخواران اهلی و وحشی در استان خراسان رضوی در سال 1395همکارپایان یافتهخير
44941107بررسی اثرات درمانی 3 ماده موثره کارواکرول، لینالول، تیمول بر روی لیشمانیا اینفانتوم درمحیط invitro و invivoهمکارپایان یافتهخير
45940918بررسی تریکومونیازیس در مبتلایان به واژینیت وهمراهی آن با سایر عفونتهای منتقله آمیزشی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی زنان ام البنین مشهد در سال 95-1394 به روش Multiplex Real time PCRهمکارپایان یافتهبلي
46940902مقایسه سطح IgGدر بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس فعال و غیر فعال چشمی با روش IgG avidity در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ع) به صورت یک مطالعه پایلوتهمکارپایان یافتهبلي
47940900تشخیص سرولوژیک توکسوکاریازیس چشمی به روش الایزا در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهدهمکارپایان یافتهخير
48940899بررسی آنتی بادی IgG بر علیه توکسوکارا کانیس در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیکهای ریه بیمارستان شیخ و امام رضا(ع) در مشهدهمکارپایان یافتهخير
49940612تشخیص کراتیت های اکانتامیبایی با استفاده از ژن 18S rRNA به روشPCR در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد در سال1396همکارپایان یافتهبلي
50930729بررسی تاثیرایمونومدولاتوری آنتی ژن های انگل اوسترتاژیا اوسترتاژی بر سلولهای دندریتیک در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983274Urinary Canthariasis Due to Tenebrio molitor Larva in a Ten-Year-Old Boy Journal of Arthropod-Borne Diseases مسئول
2983210Frequency of Toxocariasis Among Asthmatic Children in Northeastern IranISIArchives of Clinical Infectious Diseases1398مسئول
3982121Species Identification of Cutaneous Leishmaniasis in Quchan,Northeast of IranISCJournal of Kermanshah University of Medical Sciences1398اول
4981912IgG Avidity Test for Ocular Toxoplasmosis Diagnosis at a Tertiary Center, Northeast of IranISIIranian journal of immunology1398اول
5981860Fish tank granuloma: An emerging skin disease in Iran mimicking Cutaneous LeishmaniasisISIPLOS ONE1398پنجم به بعد
6981419Diagnosis of acute toxoplasmosis by IgG avidity method in pregnant women referred to health centers in south-eastern IranPMCJournal of Parasitic Diseases1398پنجم به بعد
7981073IL-8 and IL-23 Levels in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania major: A Case-Control StudyISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1398دوم
8980760In Vitro and In Vivo Effectiveness of Carvacrol, Thymol and Linalool against Leishmania infantumISIMOLECULES1398دوم
9980187Prevalence of Toxoplasma and Echinococcus IgG antibodies in slaughterhouse workers, a serosurvey in Northeast IranMedlineAnnals of parasitology1397پنجم به بعد
10974376Genotyping of Echinococcus granulosus Isolates from Human in Khorasan Province, North-Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1397مسئول
11974271Evaluation of the Common Bed Bug, Cimex lectularius(Insecta: Hemiptera: Cimicidae) Susceptibility to λ- Cyhalothrin, Malathion, and Diazinon in Northeastern IranISIJournal of medical entomology1398مسئول
12972621Investigation of Visceral Leishmaniasis among 192 Dog Carcasses Killed by Road Accidents in Khorasan Razavi, Northeastern Iran during 2014-2016ISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1397اول
13971427Assessment of ocular toxoplasmosis patients reported at a tertiary center in the northeast of IranISIInternational ophthalmology1397دوم
14970906Coenurus serialis in Northeastern Iran: A Probable Danger to HumanISCInternational Journal of Infection1397مسئول
15970612The Golden jackal (Canis aureus) as an indicator animal for Trichinella britovi in IranISIParasite1397مسئول
16964424Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis and Identification of Etiological Species in Farimanscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396دوم
17963712Anti-Leishmanial Activity of Pelargonium roseum Essential Oil on Growth of Leishmania infantum PromastigotesISCMedical Laboratory Journal1396مسئول
18962169Iranian Native Plants on Treatment of Cutaneous Leishmaniosis: A Narrative ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY1396اول
19961880Cutaneous Leishmaniasis or Fish tank granuloma?: Which one is the correct diagnosis? A Case series Study on Fish tank Granuloma with Primary Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis in Mashhad, IranISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396پنجم به بعد
20961800Identification of Leishmania Species for Cutaneous leishmaniasis in Gonabad, Bardaskan and Kashmar, Central Khorasan, 2015ISIJundishapur Journal of Microbiology1396دوم
21960158Identification of Cutaneous Leishmaniasis Species in the Dargaz City, Iranscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395سوم
22942319Comparison between Fluconazole and Terbinafine in the treatment of Tinea corporis and Tinea crurisISCJournal of Mycology Research1394پنجم به بعد
23940069Prevalence of Candida in saliva and skin lesions of Psoriasis Vulgaris patients.ISCJournal of Mycology Research.1394پنجم
24940068Gingival myiasis of camel (Camelus dromedarius) caused by Wohlfahrtia magnifica.سایر سایت‏های تخصصیScientia Parasitologica1393دوم
25940067Prevalence of tick infestation in dromedary camels (Camelus dromedarius) brought for slaughter in Mashhad abattoir, Iran.ISIJournal of Parasitic Diseases1392دوم
26940066Oxidant/antioxidant balance and trace elements status in sheep with liver cystic echinococcosisISIComparative Clinical Pathology1392چهارم
27940065A survey of ecto- and endo-parasites of domestic pigeons (Columba livia) in Mashhad, Iran,SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Veterinary Science and Technology1392دوم
28940064Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran.ISIjournal of helmintology1393اول
29940046Epidemiological study of hydatidosis in the dromedaries (Camelus dromedarius) of different regions of Iran.ISIAsian Pacific Journal of Tropical Medicine.1391اول
30940045The first report on alveolar echinococcosis infection in a monkey (Ateles geoffroyi) in Mashhad, IranISIIranian journal of public health1391پنجم به بعد
31940044Oxidative stress and trace elements in camel (Camelus dromedarius) with liver cystic echinococcosisISIVeterinary Parasitology1391چهارم
32940043Prevalence of pigeon haemosporidians and effect of infection on biochemical factors in IranISIJournal of parasitic diseases1390دوم
33940042Prevalence and pathological lesion of Trichomonas gallinae in pigeons of IranISIjournal of parasitic disease1390چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983301Molecular identification and Genotyping of free-living amoebae Isolation from drinking water, hospital water,surface,in north and northeastern Iranدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398خير
2983300Evaluation of the Lethal Effect of Hydroalcoholic Extract of Ferula latisecta and Terminalia chebula on Hydatid Cyst Protoscole in In Vitro and In Vivo Conditionدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1397خير
3983081Genotyping of toxoplasma gondi strains in patients affected by ocular toxoplasmosisبـیــست و نهمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانمشهدسخنرانی1398خير
4981985Prevalence and Risk Factors of Toxoplasmosis Among Pregnant Women Referred to Health Centers in South-eastern Iranچهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانارومیهپوستر1398خير
5981971Semi-Nested Multiplex Polymerase Chain Reaction For Detection Of Human Malaria Parasites and Evidence Of Plasmodium Vivax And Plasmodium Falciparum Infection in South East Of Iranچهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانارومیهپوستر1398خير
6973767یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی لیشمانیازیس احشایی در شمال شرق ایران، 1997-20171st International Caparica Congress on Leishmaniasisلیسبونسخنرانی1397بله
7972864دیابت ملیتوس و انگلهای روده ایدیابت و چاقی از مطالعات پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1397خير
8970209IgG avidity test value in diagnosis of ocular toxoplasmosis at a Tertiary Centre in the Northeast of Iranسومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانشیرازپوستر1396خير
9970179Expression evaluation IL-17 and TGF-β in patients with cutaneous leishmaniasisسومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانشیرازپوستر1396خير
10963597Ocular toxoplasmosis at a tertiary center in the northeast of Iran27 کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1396خير
11962940Serological diagnosis of ocular Toxocariasis by ELISA method in suspected patients who referred to Khatam-al-Anbia hospital in Mashhad3rd International & 10th National Congress of Parasitology & Parasitic Diseases of Iran (NICOPA10)شیرازسخنرانی1396بله
12952521اشکال در تشخیص گرانولوم تنگ ماهی، یک بیماری نوپدید در مشهد (مطالعه ملکولی برای اولین بار در ایران)ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدپوستر1394خير
13950086عفونت انگلی تریشنلا در حیات وحش مشهدهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
14950084تشخیص گونه های لیشمانیازیس جلدی با استفاده از روش مولکولی در شهرستان گناباد،بردسکن و کاشمر در سال 2015هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
15950083اپیدمیولوژی لیشمانیازیس جلدی در شهرستان تربت حیدریه،خراسان رضویهشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1394خير
16942647میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم در گاو های شیری مشهد2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394بله
17942645بررسی ژنوتایپ هیداتیدوزیس انسانی در استان خراسان2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394بله
18942644بررسی شیوع انگل گونژیلونما پولکروم در مری گاوهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394بله
19942643مطالع شیوع فاسیولازیس شتری در کشتارگاه صنعتی مشهد2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394بله
20942642گزارش موردی سنوروس سربرالیس در ماهیچه گوسفند از مشهد2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394خير
21942641تشخیص گونه های تریکوریس جدا شده از گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهد2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394بله
22942640بررسی اپیدمیولوژیک هیداتیدوزیس انشانی در شهرستان شاهرود در طی 5 سال2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9)لنگرودپوستر1394بله
23941870Comparative study between Fluconazole and Terbinafine in the treatment of Tinea corporis and crurisدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394خير
24941869Prevalence of candida in saliva and skin lesions of Psoriasis vulgaris patientsدومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران از آزمایشگاه تا بالینشیرازپوستر1394خير
25940205بررسی میزان شیوع و اثرات عوامل اقلیمی بر لیشمانیوز پوستی در طی بیست سال گذشته در مشهددومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری انگل شناسی و بیماری های انگلی ایرانلنگرودپوستر1394خير
26940039تشخیص چیست؟ سالک یا گرانولومای تنگ ماهی(2nd International and 9th National Iranian congress of Parasitology(NICOPA9Langroud, Guilanپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19922فلوشیپ پژوهشی سطح 21396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه