سید حمید  آقایی بختیاری
خلاصه عملکرد سید حمید  آقایی بختیاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید حمید آقایی بختیاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید حمید آقایی بختیاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : aghaeibh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم آزمایشگاهیکاردانی1379دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علوم آزمایشگاهیکارشناسی1382دانشگاه علوم پزشکی تهران
زیست فناوری پزشکیکارشناس ارشد 1386دانشگاه تربیت مدرس
زیست فناوری پزشکیدکترا (Ph.D.)1393انستیتو پاستور ایران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980489ارتقا سامانه جامع جستجوی پایگاه داده های miRandb 2.0 microRNAمجریدر دست اجراخير
2961465شناسایی بیوانفورماتیکی و ارزیابی آزمایشگاهی microRNA های مهارکننده‌ی تعدادی از اهداف دارویی در سرطان پروستاتمجریدر دست اجرابلي
3960786تهیه و تعیین خصوصیات نانولیپوزوم های محتویsiRNA علیه PCSK9 mRNA و بررسی اثرات پایین آورندگی چربی خون در مدل حیوانیمجریدر دست اجرابلي
4960095بررسی کارایی و سمیت یک حامل لیپوپلی پلکس جهت ترانسفکشن رده سرطان پروستات PC3 و مقایسه با یک حامل تجاری معمولمجریپایان یافتهخير
5960094بررسی کارایی یک حامل لیپوپلی پلکس به منظور انتقال به رده سلولی سرطان پروستات DU-145 و مقایسه با یک حامل تجاریمجریپایان یافتهخير
6960093بررسی میزان کارایی و سمیت یک حامل غیرویروسی از نوع لیپوپلی پلکس به منظور ترانسفکشن رده سلولی LNCaP سرطان پروستات و مقایسه آن با یک حامل غیرویروسی متداولمجریپایان یافتهخير
7960042طراحی یک روش Real Time-PCR برای سنجش و کمی سازی mir-145 در سرطان پستان و استاندارد سازی آنمجریدر دست اجراخير
8960027طراحی یک روش Real Time-PCR برای سنجش و کمی سازی mir-155 در سرطان پستان و استانداردسازی آنمجریدر دست اجراخير
9950909طراحی سامانه جامع ارتباط میکروRNA ها با بیماری های مختلف از طریق داده کاوی مقالاتمجریپایان یافتهخير
10950738استفاده از miRNA به منظور مهار فاکتورهای تعامل کننده با گیرنده آندروژن و بررسی اثرات آن بر بقای رده های سلولی سرطان پروستاتمجریدر دست اجرابلي
11941849شناسایی و ارزیابی miRNA های دخیل در فرایند سیکل سلولی در مهار سرطان پروستاتمجریدر دست اجراخير
12941302ارزیابی مسیرهای Wnt, Notch, MAPK و EMT در فرایند متاستاز سرطان پستان در بررسی همزمان بیان mRNA و miRNA با روش NGS جهت یافتن کاندیدهای جدید درمانی و تشخیصی مبتنی بر روشهای سیستم بیولوژیمجریدر دست اجراخير
13941245مطالعه بیو انفورماتیکی شبکه میکرو RNA های دخیل در فرایند های حیاتی سرطان پروستاتمجریپایان یافتهخير
14940758اصلاح ژنتیکی بیماری سیستیک فیبروزیس توسط سیستم CRISPR/Cas9 در زیگوت های حاصله از انتقال هسته سلول های سوماتیک بیماران سیستیک فیبروزیسمجریدر دست اجرابلي
15971541بررسی نقش سیگنالینگ SP/NK1R در سرطان پروستات و تعیین و ارزیابی اثر microRNA های موثر بر آنهمکاردر دست اجرابلي
16971203بررسی شیوع پلی مورفیسم rs2241883 ژن پروتئین متصل شونده به اسید چرب نوع 1 (FABP1) در جمعیت کوهورت MASHAD study و ارتباط آن با اسیدهای چرب آزاد پلاسما بیماران دیس لیپیدمیهمکاردر دست اجراخير
17970213توالی یابی کل اگزونهای 10 بیمار مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی مری و بررسی پروفایل پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی مرتبط با miRNAهمکارپایان یافتهخير
18970094طراحی و ساخت نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی بر مبنایmicroRNA جهت تشخیص کیفی و کمی ویروس هرپس سیمپلکس انسانی تیپ1همکاردر دست اجرابلي
19961927ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژها توسط لیپویروتئین با دانسیته بالا و microRNA های تنظیم کننده ی آن در افراد مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگیهمکاردر دست اجراخير
20961884ارزیابی نقش تشخیصی بیان miRNA های (miR-16, miR-10b ,miR-21) درنمونه سرم بیماران مبتلایان به کبد چرب غیر الکی در مقایسه با گروه کنترل.همکاردر دست اجرابلي
21961622بررسی مکانیسم های مؤثر بر حساسیت پرتویی ذاتی سلول های انسانی در محیط برون تنیهمکاردر دست اجرابلي
22961582بررسی تغییرات لیپیدوم در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرهمکاردر دست اجراخير
23961540ساخت نانوزیست حسگرالکتروشیمیایی جدید بر اساس miRNA برای تشخیص زود هنگام سرطان ریه و پستانهمکاردر دست اجراخير
24961449شناسایی و بررسی عملکرد میکروRNAهای موثر بر بیان ژن های دخیل در آترواسکلروز و بهینه سازی انتقال میکروRNAها به سلول توسط Cell Penetrating Peptidesهمکاردر دست اجرابلي
25961395ارزیابی و مقایسه کارایی سه آپتامر در ارتقا قابلیت ژن رسانی نانوحامل پلی اتیلن ایمینی به سلول های سرطان پروستات انسانیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)خير
26961156ارزیابی بیوانفورماتیکی و تجربی میکرو RNA های موثر در تنظیم مسیرهای wnt/β-catenin و VEGF/VEGFR در مدل موشی کانسر کولورکتال درمان شده با کورکومین فیتوزومالهمکارپایان یافتهخير
27950708ارزیابی قابلیت تعدیل Efflux کلسترول از ماکروفاژ و microRNA های تنظیم کننده آن، استرس اکسیداتیو و سطح بیان ژن های التهابی عروق توسط لیپوپروتئین های با دانسیته بالا در بیماران دچار تنگی مجدد رگ پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرهمکاردر دست اجرابلي
28940568تهیه و بررسی نانوذرات اکسید سریم پوشانده شده با پلی اتیلن ایمین به عنوان یک حامل انتقال ژن جدیدهمکارپایان یافتهبلي
29931753شناسایی بیومارکر های جدید برای بهبود تشخیص زود هنگام بیماران مبتلا به سکته قلبی توسط مارکرهای ژنتیکی و microRNA ها به عنوان مارکرهای پیش آگهی و تشخیصیهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982080Androgen receptor‐related micro RNAs in prostate cancer and their role in antiandrogen drug resistanceISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1399مسئول
2981397MicroRNAs as potential therapeutic targets to predict responses to oxaliplatin in colorectal cancer: From basic evidence to therapeutic implicationISIIUBMB life1398مسئول
3981376In silico evidence of high frequency of miRNA‐related SNPs in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIJournal of cellular physiology1398مسئول
4981285Polyethylenimine-associated cerium oxide nanoparticles: A novel promising gene delivery vectorISILife sciences1398پنجم
5980497Harnessing nucleic acid-based therapeutics for atherosclerotic cardiovascular disease: state of the art.ISIDrug discovery today1398اول
6980105Phytosomal Curcumin Elicits Anti-tumor Properties Through Suppression of Angiogenesis, Cell Proliferation and Induction of Oxidative Stress in Colorectal Cancer.ISICurrent pharmaceutical design1397چهارم
7974407The Role of TGFβ signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancer.ISICurrent Pharmaceutical Design1397مسئول
8974345Expression pattern of miR-21, miR-25 and PTEN in peripheral blood mononuclear cells of patients with significant or insignificant coronary stenosisISIGENE1398سوم
9973867Optimization and comparison of three commercial carriers for efficient transfection into the peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه1397مسئول
10973114The role of microRNAs in 5-FU resistance of colorectal cancer; possible mechanismsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
11972185Cell-specific targeting by engineered M13 bacteriophage expressing VEGFR2 nanobodyISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397چهارم
12971053miRandb: a resource of online services for miRNA researchISIBRIEFINGS IN BIOINFORMATICS1396اول و مسئول
13951432Comparison of Gene Expression Profiles in Human GerminalVesicle Before and After Cytoplasmic Transfer From Mature Oocytes in Iranian Infertile CouplesPMCJournal of Family and Reproductive Health1395پنجم
14934898Ex-Vivo Gene Therapy Using Lentiviral Mediated Gene Transfer into Umbilical Cord Blood Derived Stem CellsChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1393پنجم
15934897MAPK and JAK/STAT pathways targeted by miR-23a and miR-23b in prostate cancer: A computational and in vitro approachesISITumor Biology1393اول
16934896Reproducible and Reliable Real-time PCR Assay to Measure Mature Form of miR-141ISIApplied Immunohistochemistry & Molecular Morphology1393اول
17934895Bioinformatics evaluation for finding microRNAs suppressing PI3K/AKT pathway and analysis in prostate cancer cell linesISCمجله علوم پزشکی مدرس: آسیب‌شناسی زیستی1393اول
18934894A Novel Protocol to Differentiate Induced Pluripotent Stem Cells by Neuronal microRNAs to Provide a Suitable Cellular ModelISIChemical Biology & Drug Design1394پنجم
19934893A randomized controlled trial of gonadotropin-releasing hormone agonist versus gonadotropin-releasing hormone antagonist in Iranian infertile couples: oocyte gene expressionISI...DARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1393پنجم به بعد
20934892Human Unrestricted Somatic Stem Cell Administration Fails to Protect Nude Mice from Cisplatin-Induced Acute Kidney InjuryISINephron Experimental Nephrology1392سوم
21934891miR-146a and miR-150 promote the differentiation of CD133+cells into T-lymphoid lineageISIMolecular Biology Reports1392چهارم
22934890Development of Oligoclonal Nanobodies for Targeting the Tumor-Associated Glycoprotein 72 AntigenISIMolecular Biotechnology1392پنجم به بعد
23934885MicroRNA 17-92 expressed by transposone based vector changes expression level of cell cycle related genesPMCCell Biology International1391پنجم
24934884Bypassing the maturation arrest in myeloid cell line U937 by over-expression of microRNA-424ISIHematology1390چهارم
25934883Analysis of microRNA signatures using size-coded ligation-mediated PCRISINucleic Acids Res1391پنجم
26934882Inhibition of Angiogenesis by Recombinant VEGF Receptor FragmentsISILabmedicine1389پنجم به بعد
27934873High-expression of chimeric antigen receptor on T lymphocytes by genomic insertionISCفصلنامه پژوهشی خون1391چهارم
28934851Cloning and expression of placental growth factor protein of human -1 (hPLGF-1) in Rosetta E.coli expression systemISCفصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی1391چهارم
29934733Anti-MUC1 nanobody can redirect T-body cytotoxic effector functionISIHybridoma1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962180miRProvide: a comprehensive database of predicted and validated microRNA-target interactionsThe Non-Coding Genomeهایدلبرگپوستر1396بله
2962179miRGuide: A database of miRNA and lncRNA Online ToolsThe Non-Coding Genomeهایدلبرگپوستر1396بله
3962178miRDisease: a microRNA–disease relationship database assembled by text mining on biomedical literaturesThe Non-Coding Genomeهایدلبرگپوستر1396بله
4960187Pathway enrichment analysis of metastatic castration resistant prostate cancer for finding novel therapeutic targetsFrom Functional Genomics to Systems BiologyHeidelbergپوستر1395بله
5941176Targeting Androgen Receptor Pathway by miRNAs In Prostate CancerThe Non-coding GenomeHeidelbergپوستر1394بله
6941172miR-23a and miR-23b target MAPK and JAK/STAT pathways in prostate cancerThe Non-coding GenomeHeidelbergپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12000شناسایی اهداف میکروRNA1398تالیف بخشی از کتاب
21855Circular RNAs Biogenesis and Functions1397تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19649فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29556فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39454فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه