مهدی  رضائی
خلاصه عملکرد مهدی  رضائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدی رضائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدی رضائی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Rezaeim911@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زیست فناوری پزشکی0

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1931108تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی ترانسفکشن نانوذرات شبه ویروسی بر پایه ی لیپوپلی کاتیون های اصلاح شده با پپتیدهای نفوذکننده به سلول برای انتقال ژنمجریدر دست اجرابلي
2960094بررسی کارایی یک حامل لیپوپلی پلکس به منظور انتقال به رده سلولی سرطان پروستات DU-145 و مقایسه با یک حامل تجاریهمکارپایان یافتهخير
3960093بررسی میزان کارایی و سمیت یک حامل غیرویروسی از نوع لیپوپلی پلکس به منظور ترانسفکشن رده سلولی LNCaP سرطان پروستات و مقایسه آن با یک حامل غیرویروسی متداولهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973978Charge reduction: an efficient strategy to reduce toxicity and increase the transfection efficiency of high molecular weight polyethyleniminescopusJournal of Pharmaceutical Investigation1397اول
2972624The Yin and Yang of carbon nanomaterials in atherosclerosis biotechnology advances اول
3972617Investigation of the rpoB Mutations Causing Rifampin Resistance by Rapid Screening in Mycobacterium Tuberculosis in North-East of IranPMCIranian Journal of Pathology1397پنجم
4972258Synthesis, characterization and evaluation of transfection efficiency of dexamethasone conjugated poly(propyleneimine) nanocarriers for gene deliveryISIPharmaceutical Biology1397دوم
5971641New Approaches to Use Nanoparticles for Treatment of Colorectal Cancer; A Brief Reviewسایر سایت‏های تخصصیNanomedicine Research Journal1395چهارم
6970868Nano strategies for berberine delivery, a natural alkaloid of BerberisISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397دوم
7970423The current status and perspectives regarding the clinical implication of intracellular calcium in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397سوم
8970387Encapsulation challenges, the substantial issue in solid lipid nanoparticles characterization.ISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم
9970369Efferocytosis in atherosclerotic lesions: Malfunctioning regulatory pathways and control mechanismsISIPHARMACOLOGY & THERAPEUTICS1397دوم
10970217Biosafety and Bioethical Issues in NanobiotechnologyISCاخلاق زیستی1396اول
11964388Viral vector mimicking and nucleus targeted nanoparticles based on dexamethasone polyethylenimine nanoliposomes: Preparation and evaluation of transfection efficiencyISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1397پنجم به بعد
12963079Paraoxonase 1 (PON1) and stroke; the dilemma of genetic variationISIClinical Biochemistry1396دوم
13963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
14962737Cadmium-induced toxicity is rescued by curcumin: A reviewISIBioFactors1396دوم
15961299Therapeutic Potentials of BDNF/TrkB in Breast Cancer; Current Status and Perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1396سوم
16961252Dexamethasone conjugated polyallylamine: Synthesis, characterization, and in vitro transfection and cytotoxicityISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1396دوم
17954045Hyperbranched–dendrimer architectural copolymer gene delivery using hyperbranched PEI conjugated to poly(propyleneimine) dendrimers: synthesis, characterization, and evaluation of transfection efficiencyISIJournal of Nanoparticle Research1395پنجم به بعد
18950853Progress in the development of lipopolyplexes as efficient non-viral gene delivery systemsISIJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE1395اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963751The therapeutic potential and molecular mechanisms of novel formulated forms of curcumin in Breast CancerThe first NLRCS Congress 2017,Mashhadمشهدپوستر1396خير
2963423Nuclear enhanced delivery of plasmid DNA using dexamethasone conjugated poly(propylene imine) dendrimersecond Nanomedicine and Nanosafety Conference (NMNS 2017)tehranپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه