محمد  جلیلی نیک
خلاصه عملکرد محمد  جلیلی نیک
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد جلیلی نیک

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد جلیلی نیک رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : JaliliNM951@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970996تاثیر رژیم روزه داری متناوب بر کاهش وزن و به دنبال آن بهبود عوارض ناشی از سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش هامجریدر دست اجراخير
2951490بررسی سطح سرمی ماتریکس متالوپروتئیناز 13 ((MMP13و ارتباط آن با گیرنده های استروژن، پروژسترون وHER2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان در جمعیت خراسان رضویمجریدر دست اجراخير
3931431بررسی تاثیر مواد اصلی تشکیل دهنده شیر بر کینتیک آنزیم بتاگالاکتوزیداز (BGalP) بیان شده در مخمر پیشیا پاستوریسمجریپایان یافتهخير
4961450بررسی اثر زهر زنبور عسل بر بیان آنزیم سیکلواکسیژناز-2 در مدل حیوانی سرطان کولونهمکاردر دست اجراخير
5960771تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنتی ژن CD20 و تعیین مشخصات آنهمکاردر دست اجراخير
6960667بررسی سمیت حاد و تحت حاد گیاه ریواس ترکمنی (Rheum turkestanicum) در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
7960505تولید پروتئین ترومبوپلاستین نوترکیب انسانی در جهت تهیه و طراحی کیت زمان پروتروبین (PT) در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکارپایان یافتهبلي
8960503تولید فاکتور تحریک کلونی- 1 (CSF-1) نوترکیب انسانی در مخمر پیشیاپاستوریس گلیکوسوییچهمکارپایان یافتهبلي
9951371بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول روی آسیب کلیوی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییهمکارپایان یافتهخير
10951370بررسی اثرات ضدآنژیوژنزی عصاره شنبلیله) (Trigonella foenum-graecum در محیط in vitro و in vivoهمکارپایان یافتهخير
11930985تولید آنتی بادی مونوکلونال بر علیه پروتئین MMP13 انسانیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981603Acute and sub-acute toxicity evaluation of the root extract of Rheum turkestanicum Janisch‏ISIDrug and chemical toxicology چهارم
2981569Zataria multiflora and its main ingredient, carvacrol, affect on the renal function, histopathological, biochemical and antioxidant parameters in adriamycin-induced nephrotic rats.ISIArchives of physiology and biochemistry دوم
3981415AURAPTENE-INDUCED CYTOTOXICITY MECHANISMS IN HUMAN MALIGNANT GLIOBLASTOMA (U87) CELLS: ROLE OF REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)ISIEXCLI Journal1398دوم
4981011Cytotoxic effects of auraptene in a human malignant glioblastoma cell linePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398پنجم به بعد
5980069Effects of ethanolic extract of Ferula gummosa oleo-resin in a rat model of streptozotocin-induced diabetesPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1398اول
6974149The Role of HSP27 in the development of drug resistance of gastrointestinal malignancies: current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
7973629Investigation of Cytotoxic and Apoptogenic Effects of TerminaliaChebula Hydro-Alcoholic Extract on Glioblastoma Cell LineISCمجله علوم اعصاب شفای خاتم1397پنجم به بعد
8973362Effects of Rhus coriaria hydroalcoholic extract on the lipid and antioxidant profile in high fat diet-induced hepatosteatotic ratsISIDrug and chemical toxicology سوم
9972265Effects of Major Ingredients in Cattle Milk on Enzyme Kinetics of Recombinant β-galactosidase (BGalP) Expressed in Pichia pastorisISIapplied food biotechnology1397اول
10972163Effects of Zataria multiflora Extract and Carvacrol on Doxorubicin-Induced Oxidative Stress in Rat BrainscopusPharmaceutical Sciences1397دوم
119719045'-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase a potential target for disease prevention by curcuminISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
12971597In vivo and In vitro effects of ethanolic extract of Trigonella foenum-graecum L. seeds on proliferation, angiogenesis and tube formation of endothelial cellsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1397پنجم به بعد
13971046Current status and future prospective of Curcumin as a potential therapeutic agent in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981585روش جدید در فرمولاسیون ژل سفیدکننده دندان و فعال کننده آن برای استفاده در مطبنوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتالمشهدپوستر1398خير
2960385نقش ترومبین در بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزیfirst international neuroinflammation congress & the first student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
3960347هدف قرار دادن فتالات به عنوان القاکننده سلولهای سرطانی بنیادی از طریق کورکومین2nd international stemm cells & regenerative medicine congressمشهدپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه