محمد شمس الدین  دیانی تیلکی
خلاصه عملکرد محمد شمس الدین  دیانی تیلکی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد شمس الدین دیانی تیلکی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : معارف دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : dayanimsh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961708بررسی بلغم به عنوان یک مزاج از سه منظر متون دینی، طب سنتی ومدرنمجریدر دست اجراخير
2940496تعیین تراز فشار صوت در مراسم مذهبی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهخير
3961761بررسی رابطه دینداری با پایبندی اخلاقی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادبلي
4961499بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت روان دانشجویان علوم پایه و کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 98-97همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982160Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremoniesISCپژوهش در بهداشت محیط1398اول
2971130Training Dimension in the Hadiths of the Infallibles (Arabic:معصومونMasumun)SID/Iranmedex/Magiranآموزه های حدیثی1396مسئول
3970467Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremoniesscopusJournal of Advanced Pharmacy Education & Research1396اول
4964000Effects of eating frankincense, dates and quince during pregnancy and lactation on the mood, mental and behavioral health of children according to the Quran, Hadith and Medical Sciencesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
5961718The Position of Morality in Mental Health of Marriage by the Greatest Prophet (PBUH)ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1386دوم
6961717Vegetarianism in the Teachings of Great Prophet (PBUH).ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1386سوم
7961715Mental Health of the Work In the Instruction of the Greatest Prophet (PBUH).ISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1386اول و مسئول
8961714Jamaat prayer encouraging factors from view points of students and staff of Nursing, Midwifery and paramedic faculty of Rafsanjan in 2010SID/Iranmedex/Magiranسلامت جامعه1391چهارم
9961604Patients' attitudes about privacy and confidentiality in selected hospitals in TehranISCمجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی1395دوم
10953420Examining the essential of economic integration of Islam’s world in Qur’an and HadithISCفصلنامه فروغ وحدت1395دوم
11951478ََA Novel Approach to Reference to Medical NarrationsSID/Iranmedex/Magiranمجله دین و سلامت1394اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980670بررسی تراز فشار صوتی در مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی مراسم مذهبیسومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط3rd International and 21st National Conference On Environmental Healthزنجانپوستر1397خير
2974162نقد و بررسی فصد و فصّادیهمایش طب سنتی یک دهه فعالیت آکادمیکمشهدپوستر1397بله
3974160نقد و بررسی طب سنتی آکادمیک ، بررسی اصالت طب سنتی موجودهمایش طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیکمشهدپوستر1397خير
4974159ماهیت طب اسلامی و تفاوت آن با طب سنتی و مدرنطب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیکمشهد مقدسسخنرانی1397بله
5973720عقل مهمترین منبع اخلاق حرفه ای پزشکی در اسلام'اششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروریجهرمپوستر1397بله
6973719مبانی اخلاق پزشکی در آموزه های دینیششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروریجهرمپوستر1397بله
7973718بررسی درمانهای بیهوده و کم هوده در اسلامششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری'،علوم پزشکی جهرمپوستر1397خير
8970443نظریه سازه انگاری و بازتاب انقلاب اسلامی درآمریکای جنوبیهمایش بین المللی پژوهش های قرآنی ؛ قرآن کریم و استکبار ستیزیمشهد- قم-اصفهانپوستر1397خير
9970196ویژگی های استکبار مدرن از دیدگاه امام خامنه ای11th International Conference on Quranic Research یازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنیمشهدپوستر1397بله
10960736طب نظری و عملی درهندسه معرفتی عصر رضوینظام سلامت در اسلام با تاکید برآموزه های رضویمشهدپوستر1396خير
11960289بررسی سیره اصحاب و علماء در عمل به اوامر و نواهی در بهداشت و درماننظام سلامت در اسلام با تأکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396بله
12960288بررسی دیدگاه شیخ صدوق در زمینه روایات طبینظام سلامت در اسلام با تأکید بر آموزه های رضویمشهدپوستر1396بله
13960287بررسی موردی یک روایت طبی' إِیَّاکُمْ وَ أَکْلَ السَّمَکِ، فَإِنَّ السَّمَکَ یَسُلُّ الْجِسْمَ'همایش نظام سلامت در اسلاممشهد مقدسپوستر1396بله
14942702رویکرد ھای دانشی مسلمانان بھ طب و نتایج کارکردی ان در عصر رضویهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی درعصر رضویمشهدسخنرانی1394خير
15942623نقد و بررسی شیوه امساک درمانی، درمانی خاص در طب رضویهمایش کشوری فرهنگ وتمدن پزشکی در عصر رضویمشهد مقدسپوستر1394بله
16942622خون درمانی در آموزه های رضویهمایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضویمشهد مقدس.سخنرانی1394بله
17942621الگوی طب رضوی در بهداشت و درمانهمایش کشوری فرهنگ و تمدن اسلامیمشهدسخنرانی1394بله
18942620آسیب شناسی احادیث پزشکی بازکاوی چالش‌های روایات طب نبویدومین همایش بین المللی سیره نبوی در طبشیرازپوستر1394بله
19942500برنامه ریزی اقتصادی در سبک زندگی اسلامیخانواده و سبک زندگی اسلامی در فرهنگ رضویمشهد مقدسپوستر1394بله
20942154نقش تربیت و عوامل تربیتی در الگوی اسلامی مصرفخانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضویمشهدسخنرانی1394بله
21942045سبک زندگی معصومان در رعایت اصول بهداشت روانی تبلیغهمایش ملّی «سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر»قمپوستر1394بله
22942044آموزه های رفتاری امامان، الگویی شایسته جهت مبلغان جامعه المصطفیهمایش ملّی «سبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصر»قمپوستر1394بله
23942042الگوی پیوند اعضاء در آموزه های امام صادق علیه السلامکنگره بین المللی پیوند اعضا و جراحی خراسانمشهدپوستر1394بله
24941962نقش زنان درتحقق سبک زندگی و فرهنگ اسلامیسبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصرقمپوستر1394بله
25941961آسیب های موجود در سبک زندگی ایرانی - اسلامیسبک و فرهنگ زندگی اسلامی در دنیای معاصرقمپوستر1394خير
26941113بررسی نقش فراجسمی عادات غذایی در سلامت روح و روان انسان از نگاه قرآن، حدیث و علم پزشکینخستین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین با رویکرد ارتقاء سلامت در پرتو طب مکمل و کلاسیکمشهدپوستر1394خير
27935103نقش مربیان در تربیت جنسی کودکان و نوجوانانهمایش ملی انواده و تربیت جنسیمشهد مقدسپوستر1394بله
28935045اصول تربیت جنسی فرزندان از دیدگاه اسلامخانواده و تربیت جنسیمشهد مقدسپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11773جستارهایی در اعتبار سنجی و فهم روایات طبی1396تالیف بخشی از کتاب
21449فرهنگ هدایتگری آداب و آفات تبلیغ دینی1395تالیف
31448بررسی تطبیقی فلسفه دموکراسی و مردم سالاری دینی1395تالیف
41239آشنایی با جایگاه و مبانی اسلامی بازار مسلمانان1395تالیف بخشی از کتاب
51236در آمدی بر بهداشت و درمان اسلامی(1) بهداشت روان در اسلام1396تالیف
61144بازکاوی انقلاب اسلامی ایران1394تالیف
71063رساله نوین1394تالیف
81060رساله آموزشی به روش نوین1394تالیف
91054در آمدی بر روشهای تبلیغی ائمه علیهم السلام1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه