راحله  بابازاده
خلاصه عملکرد راحله  بابازاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

راحله بابازاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): راحله بابازاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بهداشت باروری دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : babazadehr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
ماماییکاردانی1366علوم پزشکی شاهرود
ماماییکارشناسی1371علوم پزشکی شاهرود
ماماییکارشناس ارشد 1383علوم پزشکی شیراز
بهداشت باروریدکترا (Ph.D.)1393علوم پزشکی شاهرود

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980852تاثیر استنشاق اسانس گل سنجد بر عملکرد جنسی زنان سنین باروریمجریدر دست اجرابلي
2980282تبیین فرایند مدیریت خشونت خانگی در زنان باردار و طراحی برنامه مراقبتی حمایتیمجریدر دست اجرابلي
3971309بررسی تاثیر روغن پیاز عنصل بر دیسپارونی و رضایت جنسی در زنان یائسهمجریدر دست اجراخير
4970253بررسی فراوانی و شدت اختلال حیطه های عملکرد جنسی درزنان سنین باروری در شهر مشهد سال 1397مجریدر دست اجراخير
5970161بررسی تاثیر ژل پوست انار بر عملکرد جنسی زنان در سنین باروریمجریپایان یافتهبلي
6961856مقایسه تاثیر مشاوره تلفیقی و چهره به چهره بر خودکارآمدی مادران در زمینه تغذیه تکمیلی و شاخص رشد شیرخواران 6 تا 10 ماهه‎ ‎‎در مراکز ‏بهداشتی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
7961764بررسی اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زامجریدر دست اجرابلي
8961507بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اطلاعات – انگیزش و مهارت های رفتاری (IMB) بر خودکارامدی و جرات ورزی جنسی زنان با رفتارهای پرخطر جنسیمجریپایان یافتهبلي
9961066بررسی فراوانی مقاربت دردناک و ارزیابی پیامد های جسمی و روانی مرتبط با آن در جمعیت زنان سنین باروری مشهد در سال 1397مجریدر دست اجراخير
10961059مقایسه ی اثر رفلکسولوژی شبکه ی خورشیدی و طب فشاری نقطه یP6 بر شدت تهوع و استفراغ بارداری در نیمه اول بارداریمجریپایان یافتهبلي
11960969بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بندورا بر میزان خودمراقبتی، خودکارآمدی و قندخون زنان باردار پره دیابتیکمجریپایان یافتهبلي
12951749مقایسه تاثیر مشاوره بر اساس دو مدل پلیسیت و بتر بر روی عملکرد و خودابرازی جنسی زنان بعد از زایمانمجریپایان یافتهبلي
13950977بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در زنان یائسهمجریپایان یافتهبلي
14950730طراحی و اعتباریابی پرسشنامه موفقیت در شیردهی در مادران نخست زامجریدر دست اجراخير
15941724بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر احتقان پستان و وزن گیری نوزادمجریپایان یافتهبلي
16940770بررسی شیوع تخمدان پلی کیستیک و فنوتیپهای آن در دختران نوجوان 14-19 ساله شهر مشهد، بر اساس معیار های مختلفمجریپایان یافتهخير
17970684طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی ابزار سازگاری با هیسترکتومی: مطالعه ترکیبی اکتشافیهمکاردر دست اجرابلي
18941199بررسی وضعیت روانی و مشکلات رفتاری کودکان حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه متاآنالیزهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981905Investigating Effect of Teaching on Sexual-Activity Changes during Pregnancyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1391اول و مسئول
2981747Effectiveness of educational program related to persuade women for breast feeding based on theory of planned behavior (TPB)ISCمجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان1392پنجم به بعد
3981732The Effectiveness of Counseling using PLISSIT Model on Depression, Anxiety and Stress, among Postpartum Women with Sexual Dysfunction: A Randomized TrialCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398مسئول
4981710The effect of pomegranate peel gel on orgasm and sexual satisfaction of women in reproductive age: A triple-blind، randomized, controlled clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
5981654Effect of foot solar plexus reflexology on severity of nausea and vomiting at first half of pregnancy: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398مسئول
6981382Investigating the Effects of Education Based on the Information-Motivation-Behavioral Skills Model on Sexual Self-Efficacy in Women with High-Risk Sexual BehaviorsscopusEvidence based Care Journal1398مسئول
7981381Effect of an Educational Intervention Program Based on Bandura's Self-efficacy Theory on Self-care, Self-efficacy, and Blood Sugar Levels in Mothers with Pre-diabetes during PregnancyscopusEvidence based Care Journal1398مسئول
8973645The Relationship between Sexual Function and Sexual Self-Disclosure in Women after Childbirthscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397مسئول
9972459Effect of Breast Oketani-massage on Neonatal Weight Gain: A Randomized Controlled Clinical TrialscopusEvidence based Care Journal1397مسئول
10970039Effect of Training Based on Choice Theory on HealthPromoting Lifestyle Behaviors among Menopausal WomenCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397مسئول
11963988Iranian Adolescent Girls’ Challenges in Accessing Sexual and Reproductive Health Information and ServicesChemical Abstractمجله سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل1396مسئول
12961367Effect of Breast Oketani-Massage on the Severity of Breast engorgementscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396مسئول
13953320Characteristics of Youth friendly reproductive health services in Iran: A qualitative studyISCمجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی1395مسئول
14951042Iranian Adolescent girls and sexual and reproductive health information and services: a qualitative studyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1393مسئول
15951039Hysterectomy and sexual consequences late. systematic reviewISCمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1390اول و مسئول
16951038Premenstrual syndrome and complementary medicine in Iran: a systematic reviewSID/Iranmedex/Magiranدوماهنامه فیض1390اول و مسئول
17951035Diurnal nonstress test variations in the human fetus at risk.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS1384اول و مسئول
18935062Assessing Iranian adolescent girls' needs for sexual and reproductive health information.ISIThe Journal of adolescent health1393مسئول
19934636Iranian adolescent girls' barriers in accessing sexual and reproductive health information and services: a qualitative studyISIJOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983159بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بندورا بر میزان استرس،اضطراب و افسردگی زنان باردار پره دیابتیکهشتمین سمینار بین المللی سلامت زنانتهرانپوستر1398بله
2983066بررسی تاثیر ژل پوست انار بر ارگاسم و رضایتمندی جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سوکورهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
3982119بررسی تاثیر رفلکسولوژی شبکه خورشیدی پا بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان در نیمه اول بارداریهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير
4981278بررسی ارتباط عزت نفس و خودکارمدی شیردهی در مادران شیرده نخست زانهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت»مشهدپوستر1397خير
5981275بررسی ارتباط عزت نفس و خودکارآمدی شیردهی در مادران شیرده نخست زاهفتمین سمینار بین المللی سلامت زنانشیرازپوستر1397خير
6980198تغییرات شبانه روزی تست بدون استرس در جنینهای در معرض خطر4th European Congress on Intrapartum Careتورینپوستر1397بله
7973697تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت در زنان یائسهدومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری های زنان دانشتهرانپوستر1396بله
8973246بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر وزن گیری نوزادهفتمین گنگره بین المللی سلامت زنانشیرازپوستر1397بله
9963446تبیین خصوصیات خدمات با کیفیت بهداشت باروری دوستدار نوجوان در ایران، یک مطالعه کیفیکیفیت مراقبت در پرستاری ماماییبیرجندسخنرانی1396بله
10963029اسلام و آموزش جنسی نوجوانانگنکره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1396بله
11960975عوامل محافظت کننده بهداشت جنسی نوجوانان ایرانی. یک مطالعه کیفیدومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوریتهرانپوستر1396بله
12950741ارزیابی نیازهای دختران نوجوان ایرانی در ارتباط با اطلاعات بهداشت باروری و جنسیپنجمین سمینار بین المللی سلامت زنانشیرازپوستر1395بله
13943294چالش های پیش روی دختران نوجوان ایرانی در دسترسی به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری و جنسی- یک مطالعه کیفیکنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازاییتهرانپوستر1394بله
14941933تبیین دلایل شیوع رفتارهای جنسی پرخطر در دختران نوجوان: یک مطالعه کیفیپنجمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطرزاهدانپوستر1394بله
15941787تسهیل کننده های دستیابی دختران نوجوان ایرانی به خدمات بهداشت باروری و جنسیچالش های مامایی و زنانتهرانسخنرانی1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12068شیرین پردرد1398تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19738فلوشیپ پژوهشی سطح 21396
29596فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه