محمد  هاشمی
خلاصه عملکرد محمد  هاشمی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمد هاشمی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمد هاشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : hashemimd@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961718فرمولاسیون و نمونه سازی دو نوع جیره غذایی اضطراری ارتقا دهنده دستگاه ایمنی و بررسی اثرات ایمنی زایی آن روی مدل حیوانیمجریدر دست اجراخير
2960945بررسی مقایسه تاثیر مصرف روزانه ماست و مکمل پروبیوتیک بر روی اسیدهای چرب آزاد پلاسما و شاخصهای غیر تهاجمی سفتی عروقی در افراد دارای بیماری عروق کرونرمجریعقد قراردادخير
3960690ارزیابی مقایسه ای ویژگی های نانوامولسیون پوشش های فعال کیتوزان و تاثیر آنها بر باکتری های لیستریا مونوسایتوژنز و سالمونلا انتریتیدیس تلقیح شده در گوشت مرغ نگهداری شده در دمای یخچالمجریدر دست اجرابلي
4951809تاثیر استفاده از اسانس گیاهی کاکوتی و فیبر های مختلف خوراکی بر خصوصیات کیفی و عمر ماندگاری کالباسمجریدر دست اجراخير
5950946بررسی نقش افزودنیهای طبیعی برای تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی با با به حداقل رساندن افزودنیهای پلیمریمجریعقد قراردادخير
6950315اثر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمایی روغن های خوراکیمجریپایان یافتهبلي
7941796اثر پوشش آلژینات حاوی اسانس آویشن شیرازی به دو صورت امولسیون ساده و نانو امولسیون بر ماندگاری ماهی قزل آلامجریپایان یافتهبلي
8941299تعیین اثر نان جو غنی سازی شده با میکروکپسول های حاوی ویتامین D بر سطح ویتامین D سرم، شاخص های کاردیومتابولیک و عملکرد کلیوی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکورمجریدر دست اجراخير
9941267بررسی ارتباط ایجاد بیماری های قلبی عروقی با سطح اسیدهای چرب پلاسمامجریدر دست اجراخير
10940732تعیین میزان غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب، آرسنیک، کبالت، آهن، منگنز، مس ، روی، نیکل، کروم، سلنیوم و جیوه در تخم مرغ ها و جیره غذایی مرغداری های مشهدمجریپایان یافتهخير
11910126بررسی ارتباط بین میزان دریافت و سطح سرمی اسیدهای چرب w-3و چاقیمجریپایان یافتهبلي
12970082مقایسه ترکیب اسیدهای چرب نمونه های شیر و خون مادران دارای اضافه وزن و چاقهمکارعقد قراردادبلي
13961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکارعقد قراردادخير
14961217جداسازی و بررسی توانایی پروبیوتیکی سویه های لاکتوباسیلوس جداشده از پنیرهای سنتی ایرانهمکاردر دست اجراخير
15961001شناسایی DNA گونه های حیوانی غیر حلال در محصولات شیرینیهمکاردر دست اجرابلي
16960865تهیه، مشخصه یابی و تعیین خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات ویتامین D جهت غنی سازی آب آشامیدنیهمکاردر دست اجراخير
17960739مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میزان آفلاتوکسین و فلزات سنگین توکسیک روغن کنجد صنعتی و غیر صنعتیهمکاردر دست اجراخير
18960443بررسی مکانیسم های مولکولی اثربخشی کورکومین و کروسین بر لیپیدهای سرم در افراد دارای چاقی شکمیهمکاردر دست اجراخير
19951348بررسی فراوانی نسبی مصرف محصولات لبنی پروبیوتیک و سطح آگاهی دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به محصولات لبنی پروبیوتیکهمکاردر دست اجراخير
20950294شناسایی و بررسی فرآوانی کرونوباکتر ساکازاکی در شیر خشک و غذای نوزادان با روشPCRهمکارپایان یافتهبلي
21950219بررسی مقایسه ای ترکیب اسیدهای چرب شیر مادران با شاخص توده بدنی مختلفهمکاردر دست اجرابلي
22950049به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه صحیح (HEI) و سطوح پروتئین واکنش گر C با حساسیت بالا (hs-CRP)همکاردر دست اجرابلي
23941251طراحی نرم افزار در زمینه آنالیز مواد غذاییهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972150Health Risk Assessment for Human Exposure to Trace Metals and Arsenic via Consumption of Hen Egg Collected from Largest Poultry Industry in Iran Biological trace element research اول
2971835Effect of cinnamon essential oil and grape seed extract as functional-natural additives in the production of cooked sausage-impact on microbiological, physicochemical, lipid oxidation and sensory aspects, and fate of inoculated Clostridium perfringensISIjournal of food safety1397چهارم
3971601The Impact of Strain and Feed Intake on Egg Toxic Trace Elements Deposition in Laying Hens and its Health Risk AssessmentISIEnvironmental monitoring and assessment1397اول
4971381Evaluation of Incidence Rate and some of Epidemiological Indices of Human Brucellosis in Qazvin Province, Iran during 2002 to 2009index copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1396چهارم
5970963Probiotic white cheese production using coculture with LactobacillusPMCVeterinary World1397دوم
6970201Risk factors for foodborne bacterial illnesses during Ramadanindex copernicusjournal of Fasting and Health1396دوم
7964062Sensory Analysis of Fish Burgers Containing Ziziphora clinopodioides Essential Oil and Nisin: The Effect of Natural Preservatives and MicroencapsulationISIIRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING1396سوم
8964061The Effect of Ziziphora clinopodioides Essential Oil and Nisin on Chemical and Microbial Characteristics of Fish Burger During Refrigerated StorageISIIRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING1396سوم
9964060Vibriosis phytotherapy: A review on the most important world medicinal plants effective on Vibrio spp.scopusJournal of Applied Pharmaceutical Science1396دوم
10964059Prevalence of liver flukes infections and hydatidosis in slaughtered sheep and goats in Nishapour, Khorasan Razavi, IranPMCveterinary world1396دوم
11963640Cronobacter sakazakii, a New Threat: Characteristic, Molecular Epidemiology and Virulence FactorsscopusAnnual Research & Review in Biology1396دوم
12963614Antibacterial Activity of Zataria multiflora Boiss Essential Oil against Some Fish Spoilage Bacteriaindex copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1396مسئول
13963613Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes Growth Inhibition by Zataria multiflora Essential Oil in Ground Meatindex copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1396دوم
14963103Rancidity development of refrigerated rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) fillets: comparative effects of in vivo and in vitro lycopeneISIJournal of the science of food and agriculture1396مسئول
15962751Antibacterial Activity of Corn Starch Films Incorporated with Zataria multiflora and Boniumm persicum Essential OilsscopusAnnual Research & Review in Biology1396دوم
16962693Contamination of Toxic Heavy Metals in Various Foods in Iran: a ReviewscopusJournal of Pharmaceutical Sciences and Research1396اول
17962690Comparison of Chemical Components and Antibacterial Activity of Rosemary Essential Oil grown in Various Regions of Iran against Food borne Pathogenic BacteriascopusJournal of Pharmaceutical Sciences and Research1396سوم
18962335Control of Listeria Monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 Inoculated on Fish Fillets Using Alginate Coating Containing Lactoperoxidase System and Zataria multiflora Boiss Essential OilISIJournal of Aquatic Food Product Technology1396سوم
19962322Antimicrobial Resistance and Virulence-Associated Genes of Campylobacter spp. Isolated from Raw Milk, Fish, Poultry, and Red MeatISIMicrobial drug resistance1396پنجم
20961945Phytochemical, antioxidant and antibacterial properties of Melissa officinalis and Dracocephalum moldavica essential oilsPMCVeterinary Research Forum1396مسئول
21961600Evaluation of in vitro Antioxidant Characteristics of Corn Starch Bioactive Films Impregnated with Bunium persicum and Zataria multiflora Essential OilsscopusAnnual Research & Review in Biology1396مسئول
22961111Effect of functional chitosan coating and gamma irradiation on the shelf-life of chicken meat during refrigerated storageISIRadiation Physics and Chemistry1396پنجم
23960771Colibacillosis Phytotherapy: An Overview on the most important world medicinal plants effective on Escherichia coliscopusJournal of Pharmaceutical Sciences and Research1396چهارم
24960341Phytochemical, Antibacterial, Antifungal and Antioxidant Properties of Agastache foeniculum Essential OilChemical AbstractJournal of Chemical Health Risks1396اول
25960216Antioxidant activity of Echinophora platyloba DC essential oil: a comparative study on four different methodsISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY1394مسئول
26960156A survey on the quality of traditional butters produced in West Azerbaijan province, IranscopusInternational Food Research Journal1395پنجم به بعد
27960109Whey protein isolate/cellulose nanofibre/TiO2 nanoparticle/rosemary essential oil nanocomposite film: Its effect on microbial and sensory quality of lamb meat and growth of common foodborne pathogenic bacteria during refrigerationISIInternational Journal of Food Microbiology1396سوم
28954440Effects of Ramadan fasting on common upper gastrointestinal disorders: A review of the literatureindex copernicusjournal of fasting and health1395دوم
29954059Effects of Ramadan fasting on cardiovascular disease risk factors: A narrative reviewindex copernicusjournal of fasting and health1395مسئول
30953437Antioxidant and Antifungal Activities of Essential Oils of Origanum vulgare ssp. gracile Flowers and Leaves from IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1395اول
31953283EVALUATION OF VARIOUS PROPERTIES OF SYMBIOTIC YOGHURT OF BUFFALO MILKISIJournal of Food Processing and Preservation1395مسئول
32952776the effect of ramadan fasting on plasma free fatty acids among non- alcoholic fatty liver patientsindex copernicusjournal of Fasting and Health1395سوم
33952754Properties of Bunium Persicum Essential Oil and its Application in Iranian White Cheese against Listeria Monocytogenes and Escherichia Coli O157: H7ISIjournal of food safety1395مسئول
34952654Comparative Evaluation of Phytochemical, Antioxidant, and Antibacterial Properties from the Essential Oils of Four Commonly Consuming Plants in IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards1395دوم
35952489A survey of antibiotic residues in commercial eggs in Kermanshah IranISCIranian Journal of Veterinary Science and Technology1394دوم
36951835Evaluation of pH and Common Salt Content in Bread Samples Produced in Mashhad, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1395اول
37951833Effect of sodium alginate coating incorporated with nisin, Cinnamomum zeylanicum, and rosemary essential oils on microbial quality of chicken meat and fate of Listeria monocytogenes during refrigerationISIInt J Food Microbiol1395مسئول
38950795Effect of Echinophora platyloba DC. essential oil and lycopene on the stability of pasteurized cream obtained from cow milkPMCVeterinary Research Forum1395مسئول
39950614Chemical Composition, Antibacterial and Antioxidant Effect of Salvia Officinalis, Mentha Piperita and Mentha LongifoliaISCمجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان1394اول
40950272the use of herbal extracts and essential oils as a potential antimicrobial in meat and meat products: a reviewSID/Iranmedex/MagiranJournal of Human, Environment and Health Promotion1394دوم
41950238Determination of Chromium, Lead and Cadmium Levels in Edible Organs of Marketed Chickens in Mashhad, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1394دوم
42950092Chemical Composition and Antifungal Effect of Echinophora platyloba Essential Oil against Aspergillus flavus, Penicillium expansum and Fusarium graminearumISCjournal of chemical health risks1395اول
43942151EFFECT OF ZATARIA MULTIFLORA BOISS ESSENTIAL OIL AND GRAPE SEED EXTRACT ON THE SHELF LIFE OF RAW BUFFALO PATTY AND FATE OF INOCULATED LISTERIA MONOCYTOGENESISIJournal of Food Processing and Preservation1394چهارم
44940500Determination of Antibacterial Drug Residues in Commercial Eggs Distributed in Urmia, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1394مسئول
45940499Antibacterial Effects of Monolaurin, Sorbic Acid and Potassium Sorbate on Staphylococcus aureus and Escherichia coliChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1393پنجم
46940496Phytochemical and Antibacterial Properties of Origanum vulgare ssp. gracile Growing Wild in Kurdistan Province of IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1393چهارم
47940495Effect of Monolaurin Alone and in Combination with EDTA on Viability of Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Culture Me-dia and Iranian White CheeseChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1393چهارم
48933945Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levelsPMCVeterinary research forum1393پنجم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970972ارزیابی اثرات سلامتی تخم مرغ های مصرف شده در شهر مشهد، ایران 1395دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایداریزدپوستر1396خير
2964194Food application of essential oils nano-emulsion as an antimicrobial agentNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396بله
3964193application of alginate solution as coating/film in food industryNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396بله
4962919Progress in application of chitosan in food science and medicine-A reviewNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396بله
5962918Ozone application in food as antimicrobial agentNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396بله
6962227Application of gamma irradiation in meat and meat productsNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396بله
7962037Plasma n-3 polyunsaturated fatty acids are associated with both overall and abdominal obesity in Iranian adults2nd International Conference on Food Chemistry and Nutritionونکوورپوستر1396خير
8953022بررسی فلزان سنگین در تخم مرغ دو نژاد بونز و مرغ بومینوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و اولین همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدارتهرانپوستر1395خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11494کیفیت و ایمنی آجیل ها1396ترجمه
21491کاربرد ترکیبات ضد میکروبی طبیعی در مواد غذایی1396تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه