سید مهدی  حسنیان مهر

 فعالیت های پژوهشی

 

سید مهدی حسنیان مهر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید مهدی حسنیان مهر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hasanianmehrm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951136بررسی التهاب حاصل از پلی فسفات آزاد شده از پلاکت در دیواره عروق با تمرکز بر سطح بیان و فعالیت متالوپروتئازهامجریدر دست اجراخير
2950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینهمجریدر دست اجراخير
3950007بررسي مکانيسم التهابي گرانولهاي پلي فسفات آزاد شده از پلاکت ها در بيماري متابوليک با تمرکز بر مسير سيگنالينگ Wnt/βcateninمجریدر دست اجراخير
4941614مطالعه اثر ترومبین بر پروتئین های شوک حرارتی در سلول های اندوتلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
5940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
6940937بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب کورکومین در انواع سلول های سرطانی با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTORمجریدر دست اجراخير
7960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
8951406بررسی تاثیر تارگت تراپی مهارگر دارویی Rigosertib بر سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
9951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکاردر دست اجرابلي
10951111تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی CD73 siRNA هدفمند بر علیه رسپتور EGFR در درمان همگام با داکسوروبیسینهمکاردر دست اجراخير
11951092بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های IL10 وTNF-α و ایجاد مقاومت به درمان پلاکت و فاکتور 7 نوترکیب در بیماران ترومباستنی گلانزمنهمکاردر دست اجرابلي
12951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6همکارپایان یافتهبلي
13950961بررسي و شناسايي ماکرو آر.ان.اي هاي در حال چرخش circulating microRNAs به عنوان بيومارکرهاي غير تهاجمي در تشخيص زود به هنگام و مارکر پروگنوستيک در بيماران مبتلا به سرطان پستان (Breast cancer)همکاردر دست اجراخير
14941266بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب گیاهی کورکومین بر خواص سرطانی آنزیم Factor X با تمرکز بر مسیرهای ,Wnt/β-catenin AMPK و mTORهمکاردر دست اجراخير
15950312بررسی اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانتی شیرین بیان و جزء آن اسید گلیسریزیک بر چسبندگی القا شده بعد از جراحی در مدل موش بزرگناظردر دست اجرابلي
16941684بررسی عملکرد HDL (HDL functionality) در ارزیابی بیماران قلبی عروقیناظردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962971Genetic Background of Hirschsprung Disease: A Bridge Between Basic Science and Clinical ApplicationISIjournal of cellular biochemistry1396اول
2962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
3962922The prognostic and therapeutic application of microRNAs in breast cancer: Tissue and circulating microRNAsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
4962921GD2-targeted immunotherapy and potential value of circulating microRNAs in neuroblastoma.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
5962803Role of Wnt/β-catenin signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
6962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
7962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
8962176Role of Curcumin in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer: The Mechanismsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396دوم
9962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394سوم
10961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396چهارم
11961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396پنجم به بعد
12961431Targeting the Akt/PI3K Signaling Pathway as a Potential Therapeutic Strategy for the Treatment of Pancreatic CancerISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
13961399Targeting stroma in pancreatic cancer: Promises and failures of targeted therapies.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
14961302Current Status and Perspectives Regarding the Therapeutic Potential of targeting EGFR pathway by Curcumin in Lung CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
15961299Therapeutic Potentials of BDNF/TrkB in Breast Cancer; Current Status and Perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
16961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
17961297Current Status and Prospective Regarding the Therapeutic Potential of Natural Autoantibodies in Cancer Therapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
18961287Impact of Cigarette Smoking on Serum Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines and Growth FactorsISIAMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH1396پنجم
19961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
20961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396پنجم به بعد
21961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396اول
22961184Exosome-Encapsulated microRNAs as Potential Circulating Biomarkers in Colon CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396اول
23961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
24961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
25961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
26960492Factor Xa Signaling Contributes to the Pathogenesis of Inflammatory Diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
27954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396اول
28954501Circulating microRNAs as Potential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Targets in Pancreatic CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
29954499Effect of crocin on inflammatory bowel diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395سوم
30954495Role of wnt5a in the pathogenesis of inflammatory diseasesISIJournal of cellular physiology1396مسئول
31954327Inorganic polyphosphate: a key modulator of inflammation.ISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول و مسئول
32954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
33953206The 9p21 Locus and its Potential Role in Atherosclerosis Susceptibility; Molecular Mechanisms and Clinical Implications.ISICurrent pharmaceutical design1395اول
34953204Circulating microRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Gastric Cancer: Current Status and Future PerspectivesISICurrent medicinal chemistry1395مسئول
35953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395مسئول
36951500Inorganic polyphosphate promotes cyclin D1 synthesis through activation of mTOR/Wnt/β-catenin signaling in endothelial cellsISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول
37951321Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammationindex copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
38950215Role of SFRP1 in NPC Metastasis — LetterISIcancer prevention research1395دوم
39942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394پنجم به بعد
40940572Determinants of the specificity of protease‐activated receptors 1 and 2 signaling by factor Xa and thrombin.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1391سوم
41940571Expression and functional characterization of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population.ISIExpression and functional characterisation of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population1392سوم
42940570Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.ISIJ Cell Physiol.1393اول
43940569Polyphosphate elicits proinflammatory responses through activation of mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells.ISIJ Thromb Haemost1394اول
44940568Polyphosphate amplifies proinflammatory responses of nuclear proteins through interaction with receptor for advanced glycation end products and P2Y1 purinergic receptor.ISIBLOOD1392دوم
45940566Intraperitoneal Administration of Activated Protein C Prevents Postsurgical Adhesion Band Formation.ISIBlood1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
2962220Saffron as a natural food coloring and flavoring agent elicits potent anti-tumor propertiesInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
3962219Crocus sativus as a natural coloring and flavouring attenuates colitis-induced colorectal carcinogenesisInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
5962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
6962216Synergistic inhibitory effect of curcumin nanoform and chemotherapy agents on development of colon cancer In vivoInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8962214Crocin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-FU through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colon cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396بله
9960385نقش ترومبین در بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزیfirst international neuroinflammation congress & the first student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
10952340the role of thrombin as a potent proinflammatory signaling molecule in cancer pathogenesis2nd international nastaran cancer symposium- 2016مشهدپوستر1395خير
11940681Activated Protein C Prevents Peritoneal Fibrosis.56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393خير
12940680Inorganic polyphosphate activates mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393بله
13940679Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.55th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionNew Orleans, LAپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه