سید مهدی  حسنیان مهر
خلاصه عملکرد سید مهدی  حسنیان مهر
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

سید مهدی حسنیان مهر

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید مهدی حسنیان مهر رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hasanianmehrm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961748بررسی اثر لوزارتان بر روی فاکتورهای دخیل در تکثیر و رگ زایی سلولهای سرطانی کولونمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
2961729بررسی پتانسیل درمانی مهار کننده دارویی EW-7197 در کولیت و سرطان کولورکتالمجریدر دست اجرابلي
3961547بررسی پتانسیل محافظتی داروی تلمیزارتان در کاهش تشکیل فیبرهای چسبنده پس از عمل جراحیمجریدر دست اجرابلي
4961077بررسی مکانیسم ضد سرطانی و ضد التهابی ترکیب کورکومین با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTOR و Wnt/β-catninمجریپایان یافتهبلي
5960917بررسی خاصیت درمانی کروستین مشتق از زعفران (Crocus sativus) در کاهش رشته های فیبری-چسبنده پس از عمل جراحیمجریپایان یافتهخير
6960914اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی و رشد تومور در سرطان پستان: یک مطالعه In vitro و In vivoمجریپایان یافتهخير
7960371بررسی اثر ضد سرطانی ترکیب فرموله شده ی کورکومین در سرطان روده ی بزرگمجریپایان یافتهخير
8951824مکانیسم اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی در مدل حیوانی کولیتمجریپایان یافتهبلي
9951136بررسی التهاب حاصل از پلی فسفات آزاد شده از پلاکت در دیواره عروق با تمرکز بر سطح بیان و فعالیت متالوپروتئازهامجریپایان یافتهخير
10950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینهمجریپایان یافتهخير
11950007بررسی مکانیسم التهابی گرانولهای پلی فسفات آزاد شده از پلاکت ها در بیماری متابولیک با تمرکز بر مسیر سیگنالینگ Wnt/βcateninمجریپایان یافتهخير
12941614مطالعه اثر ترومبین بر پروتئین های شوک حرارتی در سلول های اندوتلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
13940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیمجریپایان یافتهبلي
14940937بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب کورکومین در انواع سلول های سرطانی با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTORمجریپایان یافتهخير
15971411اثر تزریق موضعی پلی فسفات غیر ارگانیک بر نفوذپذیری عروق و مکانیسم آنهمکاردر دست اجرابلي
16971043بررسی نقش substance P در القای التهاب و تکثیر سلول های سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
17971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینهمکاردر دست اجراخير
18961738بررسی نقش سیستم SP/NKR1 در ایجاد و توسعه مدل سلولی و سلول شبه بنیادی توموری سرطان مری با تمرکز بر مسیرهای PI3K/Akt, NFκB و mTOR و Wntβ-catninهمکاردر دست اجرابلي
19961703بررسی نقش سیستم SP/NK1R بر بیان و فعالیت MMP-2 و MMP-9 به عنوان عوامل متاستاتیک در رده ی سلولی KYSE-30 سرطان مری.همکاردر دست اجرابلي
20961693بررسی اثر کورکومین فیتوزومال بر شاخص های استرس اکسیداتیو در سلول های کانسر کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
21961662مکانیسم اثر مهارگر ریگوسرتیب بر القاء آپوپتوز در سرطان کولون وابسته به نوع موتاسیون های ژنیهمکارپایان یافتهخير
22961450بررسی اثر زهر زنبور عسل بر بیان آنزیم سیکلواکسیژناز-2 در مدل حیوانی سرطان کولونهمکاردر دست اجراخير
23961355اثر لوزارتان و ترانیلاست بر رشد کانسر کولونهمکارپایان یافتهبلي
24961256اثر ترانیلاست (Tranilast) بر تکثیر و چرخه ی سلولی و فاکتورهای موثر بر آنژیوژنز در سلولهای سرطانی کولونهمکارپایان یافتهخير
25961148بررسی نقش پیشگویی کننده ماکرو ار.ان.ای. miR-375 در مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
26961061شناسایی عوامل زیستی پیش آگهی و پیش بینی کننده جدید در بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک سرطان کولورکتال - NIMAD (طرح نیماد)همکاردر دست اجراخير
27960958اثرداروی PNU74654 بر رشد تومور و سطح بافتی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی در مدل حیوانی سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
28960906بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU به همراه داروی استاندارد در سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
29960831اثر کروسین همراه با داروهای استاندارد در درمان تجربی کانسر کولون(نیماد)همکارپایان یافتهخير
30960829اثر ضد سرطانی نانوکورکومین بر کانسر کولون القا شده توسط آزوکسی متان: یک مطالعه In vitro و in vivo ( طرح نیماد)همکارپایان یافتهخير
31960710بررسی اثر نانوفرم کورکومین بر فرایندهای وابسته به مسیرهای رشد وتکثیر سلولی mTOR-PI3K-AKT و Wnt/β-catenin در کانسر کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
32960692بررسی اثرات کروسین و PNU74654 به تنهایی و ترکیب با داروی 5FU بر مهار رشد سلولهای سرطانی کلورکتالهمکارپایان یافتهبلي
33960548بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های کموتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینیهمکاردر دست اجراخير
34960477بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های استاندارد در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کور double blind randomized controlled trialهمکاردر دست اجراخير
35960330اثر نانوفرم کورکومین به تنهایی یا همراه با 5- فلورواوراسیل بر رشد تومور در سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
36960275بررسی نقش rs1333049 در RNA غیر کدکننده انتی سنس ANRIL با بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
37960211بررسی عملکرد HDL در بیماران مبتلا به سرطان پستان و نقش یک واریانت ژنتیکی P376L در ژن رسپتور SCARB1 و ارتباط ان با عملکرد HDL و ریسک ابتلا به این سرطانهمکارپایان یافتهخير
38960147اثر دوزهای مختلف بیس فتالات بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، تحرک اسپرم و آپوپتوز بیضه در موش نر نژاد NMRIهمکاردر دست اجراخير
39951860بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب ۷۴۶۵۴-PNU مهارکننده مسیر سیگنالینگ Wnt/β Catenine بر سرطان پانکراسهمکارپایان یافتهبلي
40951777اثرات دیوکسین بر بیان ژن و پروتئین CatSper 2 ، اسپرماتوژنز و آپوپتوز بیضه در موش نر بالغهمکاردر دست اجرابلي
41951764اثر کروسین بر پیشگیری از فیبروز در مدل تجربی کولیتهمکارپایان یافتهخير
42951406بررسی تاثیر تارگت تراپی مهارگر دارویی Rigosertib بر سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
43951405اثر فرم فیتوزومال کورکومین بر رشد تومور و آنژیوژنز در مدل حیوانی سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
44951111تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزومهای حاوی CD73 siRNA هدفمند بر علیه رسپتور EGFR در درمان همگام با داکسوروبیسینهمکاردر دست اجراخير
45951092بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های IL10 وTNF-α و ایجاد مقاومت به درمان پلاکت و فاکتور 7 نوترکیب در بیماران ترومباستنی گلانزمنهمکارپایان یافتهبلي
46951050اثر کروسین در پیشگیری و درمان کولیت تجربی در موشهای C57BL6همکارپایان یافتهبلي
47950961بررسی و شناسایی ماکرو آر.ان.ای های در حال چرخش circulating microRNAs به عنوان بیومارکرهای غیر تهاجمی در تشخیص زود به هنگام و مارکر پروگنوستیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان (Breast cancer)همکارپایان یافتهخير
48950006بررسی تاثیر پلی فسفات معدنی ترشح شده از سلول های پلاکت بر التهاب سیستمیک در بیماری های متابولیکهمکارپایان یافتهخير
49941266بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب گیاهی کورکومین بر خواص سرطانی آنزیم Factor X با تمرکز بر مسیرهای ,Wnt/β-catenin AMPK و mTORهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981082Scavenger receptor Class B type I as a potential risk stratification biomarker and therapeutic target in cardiovascular disease.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
2980813Association of a Genetic Variant in ATP-binding Cassette Sub-Family B Member 1 Gene with Poor Prognosis in Patients with Squamous Cell Carcinoma of the EsophagusISIIUBMB life پنجم
3980748Therapeutic potency of crocin in the treatment of inflammatory diseases: Current status and perspective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
4980746Therapeutic potential of pharmacological TGF-β signaling pathway inhibitors in the pathogenesis of breast cancer.ISIBiochemical pharmacology1398مسئول
5980744Prognostic value of high mobility group protein A2 (HMGA2) over-expression in cancer progressionISIGENE1398مسئول
6980436The Therapeutic Potential of Angiotensin-converting Enzyme and Angiotensin Receptor Inhibitors in the Treatment of Colorectal Cancer: Rational Strategies and Recent Progress.ISICurrent Pharmaceutical Design1397اول
7980357Role of the transforming growth factor-β signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancerISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
8980317The clinical impact of exosomes in cardiovascular disorders: From basic science to clinical application.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
9980316Tumor-derived exosomes: Potential biomarkers and therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
10980315PNU-74654 enhances the antiproliferative effects of 5-FU in breast cancer and antagonizes thrombin-induced cell growth via the Wnt pathway.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
11980261Stem cell therapy: A novel approach for myocardial infarctionISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
12980259MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in hepatocellular carcinomaISICurrent drug targets پنجم به بعد
13980230Therapeutic potency of heat-shock protein-70 in the pathogenesis of colorectal cancer: current status and perspectivesISIBiochemistry and cell biology1398مسئول
14980110Reactive oxygen species in colorectal cancer: The therapeutic impact and its potential roles in tumor rogression via perturbation of cellular and physiological dysregulated pathways.ISIJournal of cellular physiology1398اول
15980109Circulating Exosomes as Potential Biomarkers in Cardiovascular Disease.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397پنجم
16980105Phytosomal Curcumin Elicits Anti-tumor Properties Through Suppression of Angiogenesis, Cell Proliferation and Induction of Oxidative Stress in Colorectal Cancer.ISICurrent pharmaceutical design1397اول
17980103Therapeutic potential of toll-like receptors in treatment of gynecological cancersISIIUBMB life1398اول
18980099Role of Regulatory Oncogenic or Tumor Suppressor miRNAs of PI3K/AKT Signaling Axis in the Pathogenesis of Colorectal CancerISICurrent Pharmaceutical Design1397مسئول
19974447The prognostic potential of long noncoding RNA HOTAIR expression in human digestive system carcinomas: A meta‐analysisISIJournal of cellular physiology1398مسئول
20974446EW-7197 prevents ulcerative colitis-associated fibrosis and inflammationISIJournal of cellular physiology1398مسئول
21974280Targeting cancer stem cells as therapeutic approach in the treatment of colorectal cancerISIThe international journal of biochemistry & cell biology1398اول
22974149The Role of HSP27 in the development of drug resistance of gastrointestinal malignancies: current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
23974148Diagnostic, prognostic, and therapeutic potency of microRNA 21 in the pathogenesis of colon cancer, current status and prospective.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
24974145Role of thrombin in the pathogenesis of atherosclerosis.ISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
25973987Role of adenomatous polyposis coli (APC) gene mutations in the pathogenesis of colorectal cancer; current status and perspectives.ISIBiochimie1397مسئول
26973835The genetic factors contributing to hypospadias and their clinical utility in its diagnosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
27973802A genetic variant in CDKN2A/2B locus was associated with poor prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma.ISIJournal of cellular physiology1398پنجم به بعد
28973792Therapeutic potency of oncolytic virotherapy in breast cancer targeting, current status and perspective.ISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
29973791Therapeutic potency of oncolytic virotherapy-induced cancer stem cells targeting in brain tumors, current status, and perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
30973605Therapeutic potential of RAS prenylation pharmacological inhibitors in the treatment of breast cancer, recent progress, and prospectiveISIJournal of cellular biochemistry1398مسئول
31973309Targeted therapies in pancreatic cancer: Promises and failuresISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
32973307Toll-like Receptors Signaling Pathways as a Potential Therapeutic Target in Cardiovascular Disease.ISICurrent pharmaceutical design1397مسئول
33973152PD-1/ PD-L1 blockade as a novel treatment for colorectal cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
34973026Therapeutic potential of A2 adenosine receptor pharmacological regulators in the treatment of cardiovascular diseases, recent progress, and prospective.ISIJournal of Cellular Physiology1397مسئول
35973024Therapeutic potency of Wnt signaling antagonists in the pathogenesis of prostate cancer, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
36973007Improvement of Learning and Professional Competency among Postgraduate Students through Designing and Implementation of Interprofessional Educationscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1397سوم
37972938The interaction between a HSP-70 gene variant with dietary calories in determining serum markers of inflammation and cardiovascular risk.ISIClinical nutrition1397اول
38972779Crocin synergistically enhances the antiproliferative activity of 5-flurouracil through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colorectal cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397اول
39972685Epigenetic Drug Therapy in the Treatment of Colorectal Cancer.ISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397پنجم به بعد
40972684Pharmacogenetics of anticancer drug sensitivity and toxicity in colorectal cancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1397سوم
41972463The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta-analysis.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
42972450The potential role of adenosine signaling in the pathogenesis of melanomaISIBiochemical Pharmacology1397مسئول
43972396The diagnostic and prognostic value of copeptin in cardiovascular disease, current status, and prospective.ISIJournal of cellular biochemistry1397مسئول
44972313Relationship between platelet count and platelet width distribution and serum uric acid concentrations in patients with untreated essential hypertensionISIBioFactors1397اول
45972025Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptors agonist/antagonist on cancer cell apoptosis in tumor microenvironment, current status, and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
46971953Role of adenosine signaling in the pathogenesis of head and neck cancerISIjournal of cellular biochemistry1397مسئول
47971596Phytosomal curcumin inhibits tumor growth in colitis-associated colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
48971595Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
49971329A genetic variant in CDKN2A/B gene is associated with the increased risk of breast cancerISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396پنجم به بعد
50971046Current status and future prospective of Curcumin as a potential therapeutic agent in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
51971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397سوم
52971028Curcumin suppresses colorectal cancer progression through down-regulation of Wnt signaling in cancer stem cellsISCBasic & Clinical Cancer Research1397دوم
53970846Effects of the Novel Formulated Forms of Curcumin on Tumor Growth Inhibition in Breast Cancerscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم به بعد
54970807Circulating Micrornas as Novel Potential Biomarkers in Upper Gastrointestinal Cancersسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395مسئول
55970806Prognostic and Predictive Values of MicroRNAs in Pancreatic Cancerسایر سایت‏های تخصصیclinics in oncology1395سوم
56970720Therapeutic Potential of Targeting PI3K/AKT Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
57970718Toll like receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in colorectal cancer.ISIJournal of Cellular Physiology1397دوم
58970423The current status and perspectives regarding the clinical implication of intracellular calcium in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397پنجم به بعد
59970223Clinical and prognostic value of the C-Met/HGF signaling pathway in cervical cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
60970222The 9p21 locus as a potential therapeutic target and prognostic marker in colorectal cancer.ISIPharmacogenomics1397اول
61970221A genetic polymorphism in the CYP1B1 gene in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus: an Iranian Mashhad cohort study recruited over 10 years.ISIPharmacogenomics1397پنجم به بعد
62970117Crocus sativus a natural food coloring and flavoring has potent anti-tumor propertiesISIPhytomedicine1397مسئول
63970042The diagnostic and prognostic value of circulating microRNAs in coronary artery disease: a novel approach to disease diagnosis of stable CAD and acute coronary syndromeISIJournal of cellular physiology1397چهارم
64970036Association of epstein-barr virus with esophageal squamous cell carcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم
65970025The 9p21 locus: A potential therapeutic target and prognostic marker in breast cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
66964239Therapeutic potency of mTOR signaling pharmacological inhibitors in the treatment of proinflammatory diseases, current status, and perspectives.ISIJournal of cellular physiology1397مسئول
67964087Interaction between a variant of CDKN2A/B-gene with lifestyle factors in determining dyslipidemia and estimated cardiovascular risk: A step toward personalized nutritionISICLINICAL NUTRITION1396پنجم
68963936Clinical Studies on the Effect of Saffron in Different Diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396دوم
69963795Therapeutic potency of heat-shock protein-90 pharmacological inhibitors in the treatment of gastrointestinal cancer, current status and perspectives.ISIJournal of pharmacy and pharmacology1396مسئول
70963768Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptor agonist/antagonist in angiogenesis, current status and perspectives.ISIJOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY1396مسئول
71963523Saffron against Components of Metabolic Syndrome: Current Status and ProspectiveISIJOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY1396مسئول
72963321Therapeutic potentials of adenosine receptors agonists and antagonists in colitis; Current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
73963320Genetic variation in the DNA repair pathway as a potential determinant of response to platinum-based chemotherapy in breast cancerISIJournal of cellular physiology1397اول
74963319Adenosine: An endogenous mediator in the pathogenesis of gynecological cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
75963317Targeting tumor microenvironment as a potential therapeutic approach in colorectal cancer: rational and progressISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
76963316The genetic factors contributing to the development of Wilm’s tumor and their clinical utility in its diagnosis and prognosisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397مسئول
77963017Targeting the RAS signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
78963016The therapeutic potential of targeting the BRAF mutation in patients with colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396چهارم
79963015Genetic variants as potential predictive biomarkers in advanced colorectal cancer patients treated with oxaliplatin-based chemotherapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
80963012Role of adenosine signaling in the pathogenesis of breast cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
81963011Therapeutic potential of novel formulated forms of curcumin in the treatment of breast cancer by the targeting of cellular and physiological dysregulated pathwaysISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396پنجم به بعد
82962971Genetic Background of Hirschsprung Disease: A Bridge Between Basic Science and Clinical ApplicationISIjournal of cellular biochemistry1396اول
83962970The Therapeutic Potential of Targeting Tumor Microenvironment in Breast Cancer: Rational Strategies and Recent ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
84962922The prognostic and therapeutic application of microRNAs in breast cancer: Tissue and circulating microRNAsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
85962921GD2-targeted immunotherapy and potential value of circulating microRNAs in neuroblastoma.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
86962803Role of Wnt/β-catenin signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
87962581The Potential Value of the PI3K/Akt/mTOR Signaling Pathway for Assessing Prognosis in Cervical Cancer and as a Target for Therapy.ISIjournal of cellular biochemistry1396اول
88962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
89962176Role of Curcumin in Prevention and Treatment of Colorectal Cancer: The Mechanismsscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1396دوم
90962111Therapeutic Potential of Curcumin in Breast Cancer: From Basic Research to Clinical ApplicationsISCreports of radiotherapy & oncology1394سوم
91961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396چهارم
92961726Clinical Significance and Prognosis Value of Wnt Signaling Pathway in Cervical CancerISIJournal of Cellular Biochemistry1396پنجم به بعد
93961431Targeting the Akt/PI3K Signaling Pathway as a Potential Therapeutic Strategy for the Treatment of Pancreatic CancerISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396مسئول
94961399Targeting stroma in pancreatic cancer: Promises and failures of targeted therapies.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
95961397Genetic susceptibility in cervical cancer: From bench to bedsideISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
96961302Current Status and Perspectives Regarding the Therapeutic Potential of targeting EGFR pathway by Curcumin in Lung CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396مسئول
97961299Therapeutic Potentials of BDNF/TrkB in Breast Cancer; Current Status and Perspectives.ISIjournal of cellular biochemistry1396پنجم به بعد
98961298C-Met as a potential target for the treatment of gastrointestinal cancer: Current status and future perspectives.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
99961297Current Status and Prospective Regarding the Therapeutic Potential of Natural Autoantibodies in Cancer Therapy.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396سوم
100961287Impact of Cigarette Smoking on Serum Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines and Growth FactorsISIAMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH1396پنجم
101961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
102961258Relationship between serum anti-heat shock protein 27 antibody levels and obesityISIClinical Biochemistry1396پنجم به بعد
103961254Depression and anxiety symptoms are associated with white blood cell count and red cell distribution width: A sex-stratified analysis in a population-based studyISIPsychoneuroendocrinology1396اول
104961184Exosome-Encapsulated microRNAs as Potential Circulating Biomarkers in Colon CancerISICurrent Pharmaceutical Design1396اول
105961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396مسئول
106961101Therapeutic Potential of Targeting Wnt/β-Catenin Pathway in Treatment of Colorectal Cancer: Rational and Progress.ISIjournal of cellular biochemistry1396مسئول
107961002The Therapeutic Potential of PI3K/Akt/mTOR Inhibitors in Breast Cancer: Rational and ProgressISIjournal of cellular biochemistry1396اول
108960492Factor Xa Signaling Contributes to the Pathogenesis of Inflammatory Diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396مسئول
109954526Therapeutic Potential of Curcumin in Treatment of Pancreatic Cancer: Current Status and Future PerspectivesISIjournal of cellular biochemistry1396اول
110954501Circulating microRNAs as Potential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Targets in Pancreatic CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395مسئول
111954499Effect of crocin on inflammatory bowel diseasesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395سوم
112954495Role of wnt5a in the pathogenesis of inflammatory diseasesISIJournal of cellular physiology1396مسئول
113954327Inorganic polyphosphate: a key modulator of inflammation.ISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول و مسئول
114954258Association of hematocrit with blood pressure and hypertensionISIJOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS1396اول
115953206The 9p21 Locus and its Potential Role in Atherosclerosis Susceptibility; Molecular Mechanisms and Clinical Implications.ISICurrent pharmaceutical design1395اول
116953204Circulating microRNAs as Potential Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Gastric Cancer: Current Status and Future PerspectivesISICurrent medicinal chemistry1395مسئول
117953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395مسئول
118951500Inorganic polyphosphate promotes cyclin D1 synthesis through activation of mTOR/Wnt/β-catenin signaling in endothelial cellsISIJournal of thrombosis and haemostasis1395اول
119951321Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammationindex copernicusjournal of Fasting and Health1394مسئول
120950215Role of SFRP1 in NPC Metastasis — LetterISIcancer prevention research1395دوم
121942370MicroRNAs as potential diagnostic and prognostic biomarkers in melanomaISIEuropean Journal of Cancer1394پنجم به بعد
122940572Determinants of the specificity of protease‐activated receptors 1 and 2 signaling by factor Xa and thrombin.ISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1391سوم
123940571Expression and functional characterization of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population.ISIExpression and functional characterisation of natural R147W and K150del variants of protein C in the Chinese population1392سوم
124940570Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.ISIJ Cell Physiol.1393اول
125940569Polyphosphate elicits proinflammatory responses through activation of mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells.ISIJ Thromb Haemost1394اول
126940568Polyphosphate amplifies proinflammatory responses of nuclear proteins through interaction with receptor for advanced glycation end products and P2Y1 purinergic receptor.ISIBLOOD1392دوم
127940566Intraperitoneal Administration of Activated Protein C Prevents Postsurgical Adhesion Band Formation.ISIBlood1393اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980437استفاده از مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بلوک کننده های گیرنده آنژیوتانسین و سرطان کولورکتال: یک متا آنالیزدومین کنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان های دستگاه گوارشتبریزپوستر1397خير
2963301Curcumin oleoresin inhibits cell growth and migratory properties of breast cancer cells through inhibition of NF-kB pathwayESMO Asia Congress Singapore, 16–19 December 2016کوالالامپورپوستر1395خير
3962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4962220Saffron as a natural food coloring and flavoring agent elicits potent anti-tumor propertiesInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
5962219Crocus sativus as a natural coloring and flavouring attenuates colitis-induced colorectal carcinogenesisInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
6962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
7962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
8962216Synergistic inhibitory effect of curcumin nanoform and chemotherapy agents on development of colon cancer In vivoInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
9962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
10962214Crocin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-FU through Wnt/PI3K pathway in a mouse model of colitis-associated colon cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396بله
11960385نقش ترومبین در بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزیfirst international neuroinflammation congress & the first student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
12952340the role of thrombin as a potent proinflammatory signaling molecule in cancer pathogenesis2nd international nastaran cancer symposium- 2016مشهدپوستر1395خير
13940681Activated Protein C Prevents Peritoneal Fibrosis.56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393خير
14940680Inorganic polyphosphate activates mTOR complexes 1 and 2 in vascular endothelial cells56th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionSan Francisco, CAپوستر1393بله
15940679Adenosine regulates the proinflammatory signaling function of thrombin in endothelial cells.55th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and ExpositionNew Orleans, LAپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19697فلوشیپ پژوهشی سطح 11396

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19987کسب رتبه در جشنواره رازیاول1397
29794کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه