سید علیرضا  جوادی نیا
خلاصه عملکرد سید علیرضا  جوادی نیا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید علیرضا جوادی نیا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید علیرضا جوادی نیا رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دستیار تخصصی
رشته تخصصی : رادیوتراپی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Javadiniaa941@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای94دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960017مقایسه سطح سرمی سیتوکراتین 18/8 در بیماران مبتلا به کانسر مری با جمعیت نرمالمجریپایان یافتهخير
2970872بررسی نتایج نئوادجوانت کموتراپی به منظور جراحی حفظ پستان در بیماران خانم مبتلا به سرطان پستان قابل عمل غیر متاستاتیکهمکاردر دست اجرابلي
3961543بررسی بقا در بیماران مبتلا به کانسر سرویکس مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا )ع( از سال 1380 لغایت 1395همکاردر دست اجرابلي
4961130بررسی میزان کنترل لوکال تومور و عوارض بافت های نرمال در بیماران مبتلا به کانسر سرویکس درمان شده با کمورادیوتراپی و براکی تراپی در مرکز درمانی رضا مشهد طی دو سال و تعیین دوز اپتیمال در نقطه A و HR-CTVهمکارپایان یافتهخير
5961085بررسی ارتباط تغییرات سرمی Uncleaved cytokeratin-18 قبل و بعد از کموتراپی نئوادجوانت کانسر پستان با پاسخ پاتولوژیهمکارپایان یافتهبلي
6960680اثرات حساس کنندگی به پرتودرمانی کروسین در کمورادیوتراپی نئوادجوانت بیماران مبتلا به سرطان مری در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کورهمکاردر دست اجرابلي
7960489بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های حاوی دوکسوروبیسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کورهمکاردر دست اجرابلي
8960021مقایسه کارایی رژیم تموزولاماید 6 دوره با 12 دوره در درمان ادجوانت بیماران آستروسیتوم بدخیم مغزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی چند مرکزی؛ یک¬سو کور، تصادفی شده، با گروه موازیهمکاردر دست اجرابلي
9951073بررسی نتایج درمان با Bevacizumab در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما عود کنندههمکارپایان یافتهخير
10951008اعتبارسنجی پرسشنامه EQ-D5در بیماران مبتلا به کانسر دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهبلي
11950467بررسی نقش سرطان زایی microRNA-613 و microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدانهمکاردر دست اجراخير
12950162بررسی توزیع دز قلب و ارتباط آن با تغییرات شاخص های اکوکاردیوگرافی به روش تصویربرداری Strain و Tissue Doppler طی بازه یک ساله بعد از رادیوتراپی قفسه سینه در بیماران سرطان پستان تحت عمل ماستکتومیهمکارپایان یافتهبلي
13941703بررسی اثر افزودن انوکساپارین به کمورادیوتراپی نئوادجوانت کانسر مری بر پاسخ بالینی و پاتولوژیکهمکارپایان یافتهبلي
14941554بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی سیتوکراتینین18 به دنبال کموتراپی نئوادجوانت با پاسخ پاتولوژی بعد از جراحی در درمان کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
15941476ارزش پیش گویی کننده بیوپسی آندوسکوپیک بعد از کمورادیوتراپی در بررسی بهبود کامل پاتولوژیک بیماران کانسر مریهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980107The Esophageal Cancer and the PI3K/AKT/mTOR Signaling Regulatory microRNAs: a Novel Marker for Prognosis, and a Possible Target for Immunotherapy.ISICurrent pharmaceutical design1397اول
2974429Overexpression of cancer-testis antigen melanoma-associated antigen A1 in lung cancer: a novel biomarker for prognosis, and a possible target for immunotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398پنجم
3974182Toxicity of Adjuvant Radiotherapy in Patients with Breast Cancer: A Review StudyISCreports of radiotherapy & oncology1397اول
4974152Changes in Gut Microbiota and Hormones After Bariatric Surgery: a Bench-to-Bedside ReviewISIObesity surgery1398پنجم به بعد
5973832Pathologic Fracture as Primary Presentation of Malignant Pheochromocytoma: A Case Reportscopusacta medica iranica1397سوم
6973554Long-Term Survival of Cutaneous Malignant Melanoma with Metastasis to Paranasal Sinuses: A Case Report and Literature ReviewISIGalen Medical Journal1397مسئول
7972681A randomized clinical trial on the antitumoral effects of low molecular weight heparin in the treatment of esophageal cancerISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
8972031Evaluation of nutrition and its relationship with BMI in adolescents in Birjand, South East of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Children and Adolescents1396مسئول
9971401Primary duodenal malignant melanoma: A case reportPMCCaspian Journal of Internal Medicine1397مسئول
10971279A Seroepidemiologic Study of Hepatitis A in Seven to Eighteen-Year-Old School Children in Birjand: New Concerns and OpportunitiesISIHepatitis monthly1397مسئول
11970661Anti-tumoral effects of low molecular weight heparin: A focus on the treatment of esophageal cancerISIJournal of cellular physiology1397اول
12963957Pathological Diagnostic Pitfalls in the Verification of Brain Tumors;Can Imaging Lead to Pathology Alternation?index copernicusReports of Radiotherapy and Oncology1394مسئول
13963844Unilateral renal Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET)ISIInternational Journal of Cancer Management1396مسئول
14961762Triangular relationship among risky sexual behavior, addiction, and aggression: A systematic reviewPMCElectronic Physician1396مسئول
15960164Evaluation of Ethanol on Bacterial Contamination of computer keyboards at two medical centers in SemnanISCفصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری1395سوم
16960104The prevalence and expression pattern of melanoma-associated antigen 1 in esophageal squamous cell carcinoma: a historical cohort studyPMCElectronic Physician1395پنجم به بعد
17953764A Case report of Wolfram SyndromeISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1392مسئول
18953500Anxiety and depression in adolescents with Abnormal Body Mass Index with normal populationISCمجله اصول بهداشت روانی1395چهارم
19953449Intracranial Mesenchymal Chondrosarcoma: Case Report and Review of LiteratureISIGalen Medical Journal1395مسئول
20953041Oral Care in Trauma Patients Admitted to the ICU: Viewpoints of ICU NursesPMCTrauma monthly1393اول
21953040A Survey of Characteristics of Self-Immolation in the East of IranPMCActa medica Iranica1391دوم
22950278The Relationship between Serum 25-hydroxyvitamin D Levels and Metabolic Syndrome in Birjand Children, East of IranISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم
23943246Prevalence of Cardiovascular Risk Factors among Nurse Population in the East of Iran, 2011ISCInternational Journal of Travel Medicine and Global Health1394مسئول
24943245Health Sector Evolution and Medical Education Necessity of providing education supplementindex copernicusمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی1394مسئول
25940739The importance of teacher evaluation at students' perspective, a forgotten necessarilyISCIranian Journal of Medical Education1394اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953039Pathologic fracture as primary presentation of malignant pheochromocytoma; a case reportThe first international clinical oncology congress and 11th Iranian annual clinical oncology congressTehranپوستر1395بله
2953025بررسی خصوصیات بالینی آسیب شناسی و نتایج درمان تومورهای بدخیم استرومای طناب جنسی تخمدان در طی مدت ده سال (86-76) در بیمارستان های قایم و امیدThe first international clinical oncology congress and 11th Iranian annual clinical oncology congressTehranپوستر1395بله
3953021Expression pattern of melanoma associated antigen (MAGE) in esophageal SCC, it's prevalenceThe first international clinical oncology congress and 11th Iranian annual clinical oncology congressTehranپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه