سمیه سادات  شریعت مغانی
خلاصه عملکرد سمیه سادات  شریعت مغانی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

سمیه سادات شریعت مغانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سمیه سادات شریعت مغانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای داخلی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : shariatmaghanis@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داخلیپزشک متخصص1387بقیه الله عج

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاربیمارستان قائم عج1393/12/25

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970893بررسی تاثیرپروبیوتیک بر سطح سرمی آدیپونکتین در بیماران پره دیابتیکمجریدر دست اجرابلي
2950857بررسی تاثیرپروبیوتیک بر شاخص کنترل قند و لیپید در بیماران پره دیابتیکمجریدر دست اجرابلي
3970679رجیستری بیماری بورگر در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
4970678رجیستری زخم پای دیابتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
5960274طراحی بصری واسط کاربری داشبورد بالینی دیابت نوع 2همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980513Urinary Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) in Predicting Cisplatin-Induced Acute Kidney InjuryscopusNephro-urology monthly1398اول
2970886Musculoskeletal manifestations of sarcoidosis: A review articleMedlineCurrent rheumatology reviews1398اول
3961425Gastrointestinal symptoms associated with gastroesophageal reflux disease, and their relapses after treatment with proton pump inhibitors: A systematic reviewPMCElectronic Physician1396سوم
4961214Diagnostic value of “bedside ultrasonography” and the “water bath technique” in distal forearm, wrist, and hand bone fracturesMedlineEmergency radiology1392پنجم به بعد
5961213Normobaric hyperoxia preconditioning ameliorates cisplatin nephrotoxicityISIRENAL FAILURE1392مسئول
6961212Iranian model of renal allograft transplantation in 3028 recipients: survival and risk factors.ISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1386پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19884فلوشیپ پژوهشی سطح 11397
210128فلوشیپ پژوهشی سطح 21397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه