هدیه  علیمی
خلاصه عملکرد هدیه  علیمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هدیه علیمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هدیه علیمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : alimih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980370بررسی شیوع موج پیش سیستولیک در اکوکاردیوگرافی و ارتباط ان با وسعت درگیری عروق کرونردر بیماران با انژین مزمن ارجاع شده جهت انجام انژیوگرافی الکتیودر بیمارستان قائم(عج)مجریدر دست اجراخير
2970715بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی بیماران با هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ارجاع شده در طی پنج سال به بیمارستان قائم و کلینیک اکوکاردیوگرافی.مجریدر دست اجرابلي
3970447ارزیابی عملکرد دهلیز چپ (آنالیزاسترین ) در انقباضات نامنظم بطنی در افراد بدون بیماری ساختمانی قلبمجریدر دست اجرابلي
4970366ارزیابی عملکردRV در بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد تحت درمان باPrimary PCI ، Rescue PCI و Thrombolysis respondersمجریدر دست اجرابلي
5961521بررسی تغییرات سایز و عملکرد بطن راست پس از پره اکلامپسیمجریدر دست اجرابلي
6960310بررسی ارتباط سطح سرمی Pro-BNP و اندکس های Tei و IVA در اکوکاردیوگرافی بیماران مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی با EF کمتر از 40%مجریپایان یافتهبلي
7980285مقایسه ی ارزش پیشگویی کننده معیار های دوک با نیویورک در تخمین یافته های اکوکاردیوگرافیک تنگی دریچه ی میترالهمکارعقد قراردادخير
8980013بررسی ارزش تشخیصی دستگاه داپلر فنولایزر در سوفل های قلبی در بالغینهمکاردر دست اجرابلي
9971829بررسی همه گیر شناسی وپیگیری کوتاه مدت وبلند مدت بیماران مبتلا به اندوکاردیت بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع)از سال 1386لغایت 1398همکاردر دست اجراخير
10961246بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از کاردیومیوپاتی ناشی از مصرف داروهای آنتراسیکلینی در کموتراپی بیماران مبتلا به سرطان پستان- یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شدههمکاردر دست اجرابلي
11960927مقایسه تغییر عملکرد بطن راست و بطن چپ حین استرس اکوکاردیوگرافی در دو گروه نرمال و دارای فشار خونهمکارپایان یافتهبلي
12941445بررسی فراوانی نسبی و انواع تاندون کاذب بطن چپ در کلیه بیماران ارجاعی به بخش اکو کاردیوگرافی بیمارستان قائم در سال 94-95همکارپایان یافتهبلي
13940617 شبیه سازی اثرات احتمالی تغییر زاویه¬ صفحه¬ دریچه¬ آئورت در ایجاد mismatchهمکارپایان یافتهبلي
14922589ارزیابی ارتباط سفتی شریان آئورت و strain میوکاردباوسعت بیماری عروق کرونر در آنژیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983163Right-sided heart evaluation after successful mitral valve replacementISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398اول و مسئول
2982983Effect of Exercise on Echocardiographic Parameters in Healthy and Hypertensive PatientsISIJournal Of Biochemical Technology1398سوم
3970978Dobutamine stress-induced ischemic right ventricular dysfunction in patients with three-vessel coronary artery diseasePMCElectronic Physician1397سوم
4964402Mitral leaflet separation to evaluate the severity of mitral stenosis: Validation of the index by transesophageal three-dimensional echocardiographyISIEchocardiography1396پنجم به بعد
5962452Two cases of parachute tricuspid valve confirmed by three-dimensional echocardiographyPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395اول
6960800Primary Malignant Cardiac Tumor Presenting with Dyspnea: A Case ReportEmbaseArchives of Cardiovascular Imaging1395اول
7953162Global and Regional Longitudinal Strains Predict Left Ventricular Dysfunction after Mitral Valve Repair: A Two Dimensional Speckle Tracking StudyEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
8953161Pulmonary Vein Stenosis as a Rare Cause for Pulmonary Hypertension, Documented by Three-Dimensional EchocardiographyEmbaserazavi international journal of medicine1395اول
9953159An Intracardiac Mass in a Pregnant Woman Presenting With Ventricular TachycardiaISIAnnals of thoracic surgery1395اول
10941513Aortic Valve Injury Following Blunt Chest TraumaPMCResearch in Cardiovascular Medicine1393مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980212نقش تصویربرداری در بیماریهای دریچه ای قلب.تصمیم گیری در بیماریهای دریچه ای قلب.مشهدسخنرانی1397بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110014فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه