مریم  میری قلعه نوی
خلاصه عملکرد مریم  میری قلعه نوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم میری قلعه نوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم میری قلعه نوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mirighm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
نفرولوژیفوق تخصص1393تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970349بررسی طیف بیماریهای گلومرولی بر اساس نتایج بیوپسی کلیه در بیماران شهر مشهد در سالهای 1395-1397مجریدر دست اجرابلي
2970021ارتباط بین سطح فیبروبلاست گروس فاکتور 23 با میزان فشار شریان ریوی در بیماران تحت همودیالیز مزمنمجریدر دست اجرابلي
3961358بررسی ارتباط بین هایپر پاراتیرییدی ثانویه و افزایش فشار شریان پولموناری در بیماران تحت همودیالیز مزمنمجریدر دست اجرابلي
4950015بررسی اثر آلوپورینول برروی اسیدوز متابولیک در بیماران نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به بیمارستان قایم و منتصریه مشهدمجریپایان یافتهبلي
5980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
6971458تعیین فراوانی آسیب حاد کلیه و ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه های قلبهمکارعقد قراردادبلي
7971361بررسی ارتباط اسیداوریک و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیه بیمارستان منتصریه مشهدهمکاردر دست اجرابلي
8970601بررسی اختلالات منیزیم در بیماران نارسایی کلیه تحت دیالیز صفاقی و مقایسه ان با بیماران تحت همودیالیزهمکاردر دست اجرابلي
9970254بررسی ارتباط سطح سرمی c4dبا نفریت لوپوسی در بیماران لوپوسهمکاردر دست اجرابلي
10961828مقایسه فشار شریان پولموناری قبل و بعد از پیوند کلیه در بیماران نارسایی مزمن کلیوی مبتلا به هیپرتانسیون پلمونر تحت پیوند کلیههمکاردر دست اجرابلي
11961432بررسی شیوع ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در دریافت کننده پیوندکلیه در بیمارستان منتصریه مشهد( (single centerهمکارعقد قراردادبلي
12941552بررسی میزان فراوانی پولموناری هایپر تانسیون در بیماران مرحله انتهایی نارسایی کلیه که تحت همودیالیز و پریتونیال دیالیز در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1395همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981565Impact of allopurinol on metabolic acidosis in patients with chronic kidney disease; a randomized controlled -trialISIJournal of Renal Injury Prevention1398مسئول
2973583Prevalence of Pulmonary Hypertension in End-stage Renal Disease Patients Undergoing Hemodialysis and Peritoneal Dialysis at a Referral Center in Mashhad, Iran, From 2015 to 2016ISIIranian journal of kidney diseases1397اول
3953367Food strategies of renal atrophy based on Avicenna and conventional medicinePMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1396سوم
4951756The role of FGF 23 level effect on the calcium and phosphorus metabolism in post-renal transplantationPMCjournal of renal injury prevention1395مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973354دیالیز در بیماران دیابتیسمینار سراسری دیابتیک نفروپاتیتهرانسخنرانی1397بله
2973236مقایسه کیفیت خواب در بیماران قبل و بعد از پیوند کلیهICNU2018تهرانپوستر1397خير
3973059Evaluation of the Effects of allopurionl on metabolic acidosis in patients with CKDTHE 4th Congress of Nephrology and Urologyتهرانپوستر1397بله
4972713Evaluation of the Effects of Allopurinol on Metabolic Acidosis in Patients with CKDkidney week 2018san diegoپوستر1397بله
5971301P bacterial urinary tract infection and antibiotic susceptibility pattern in renal transplant reciepients55th ERA-EDTA CONGRESS FACTS AND FIGURESکپنهاگپوستر1397خير
6964305بررسی میزان فراوانی پولموناری هایپرتانسیون در بیماران نارسایی کلیه تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی در مرکز ریفرال در شهر مشهدISN frontiers meeting 2018توکیوپوستر1396بله
7963718Prevalence of pulmonary hypertension in patients undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis from referral center in Mashhadسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشپوستر1396بله
8960826Comparison of clinical outcomes and drug serum levels in three doses of cellcept(Mycophenolate Mofetile) as an Immunosuppressive Agent in Renal Transplant Recipient3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازسخنرانی1396خير
9960733Prevalencea nd Risk Factors of Proteinuria After Kidney Transplantation3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازپوستر1396خير
10960719Kidney Transplantation Registry Program in Mashhad universitY of Medical sciences design and Rationale3rd International Congress of Organ Transplantation and 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantationشیرازسخنرانی1396خير
11960241kidney transplantation registry program in mashhad university of medical sciences design and rationaleکنگره بین المللی ثبت بیماری ها وپیامدهای سلامتمشهدسخنرانی1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11866دیابت و دیابتیک نفروپاتی1397تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه