رضا  شجاعیان
خلاصه عملکرد رضا  شجاعیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا شجاعیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا شجاعیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : جراحی اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : drshojaeian@ymail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971068بررسی تغییرات نسبت سلولهای فشرده مصرف شده به رزرو شده در بخش جراحی کودکان بیمارستان دکتر شیخ طی سالهای 94-96مجریعقد قراردادبلي
2970232بررسی یافته های رادیوگرافی قفسه سینه و برونکوسکوپی در کودکان بستری شده با شک به آسپیراسیون جسم خارجیمجریدر دست اجرابلي
3960867بررسی یافته های دیستال کلستوگرام،پرینه آل اولتراسوند و سیستوسکوپی در مقایسه با یافته های حین عمل در ارزیابی محل فیستول رکتوم به سیستم ادراری در بیماران با آنورکتال مالفورماسیونمجریدر دست اجرابلي
4900864بررسی امکان آناستوموز در دستگاه گوارش بدون بخیهمجریپایان یافتهبلي
586205اثر مواجهه حفره صفاقی با بتادین و هپارین در بروز چسبندگی بعد از عمل جراحی مجریپایان یافتهخير
6970100بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی سوزنی تحت هدایت سونوگرافی در تومور های سالید کلیه و فوق کلیه کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای دکتر شیخ و اکبر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
7961081بررسی 10 ساله هرنی دیافراگماتیک بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد طی سالهای 1387 الی 1397همکاردر دست اجرابلي
8960294بررسی ویژگیهای دموگرافیک و پاتولوژیک در کودکان مبتلا به کیست کلدوک ارجاع شده به بیمارستان دکتر شیخ در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۵-۱۳۸۵)همکارعقد قراردادبلي
9951001مقایسه سطح ادراری بتا دو میکروگلوبولین در کودکان مبتلا به تنگی دریچه اتصالی حالب (UPJO) قبل و بعد از عمل جراحیهمکارپایان یافتهبلي
10950875مقایسه تاثیر آشیانه و وضعیت دهی بر میزان درد و معیارهای فیزیولوژیک نوزادان ترم بعد از اعمال جراحیهمکارپایان یافتهبلي
11950522مقایسه روش سونوگرافی و روش معمول(پنا) در تعیین محل کمپلکس عضلانی آنال در بیماران مقعد بسته قبل از عمل جراحی آنورکتوپلاستیهمکارپایان یافتهبلي
12950149اثر درمان آنتی کولینوژیک دهانی در پیشگیری از عوارض کاتتراسیون یوریترال در ترمیم هیپوسپادیاسهمکاردر دست اجرابلي
13941748بررسی تاثیر مصرف پروبیوتیک بر عوارض جلدی موضعی کودکان دارای استومی گوارشیهمکارپایان یافتهبلي
14931541مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
15931380بررسی تاثیر حمایت تغذیه ای زودرس بر پیامدهای بالینی نوزاد مبتلا به اترزی مریهمکارپایان یافتهبلي
16921999مقایسه مداخله جراحی بین دو روش جراحی توراکوسکوپیک و باز در ترمیم فتق دیافراگماتیک نوزادانهمکارپایان یافتهبلي
17921145مقایسه تاثیر حضور عروسک‌های نمایشی و بازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
18910312بررسی روشی جدید برای خارج سازی بافت در اعمال جراحی لاپاروسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980807Pediatric Vaginal Leech Infestation with Severe Bleeding: A Case Report and Review ArticleISIJournal of pediatric and adolescent gynecology1398سوم
2972316Hypospadias Reconstructive Surgery Modification Using Double Layer Urethral StentscopusNephro-urology monthly1397مسئول
3972263Laparoscopic-Assisted Extracorporeal Pyeloplasty: A Minimally Invasive Approach to Pediatric Ureteropelvic Junction ObstructionscopusNephro-urology monthly1397مسئول
4964162Rapidly progressive nephromegaly in a neonate with autosomal recessive poly cystic kidney diseasePMCJournal of nephropathology1396چهارم
5963853Ultrasonographic Evaluation of the Sacrococcyx and Spinal Canal in Children with ConstipationISIInternational Journal of Pediatrics1396چهارم
6963528Chronic cough in a 10-year-old boy as a first Presentation of Inflammatory Myofibroblastic Tumor (IMT): a Case Reportسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395پنجم به بعد
7963485Controlled vs Spontaneous Ventilation for Bronchoscopy in Children with Tracheobronchial Foreign BodyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396چهارم
8962943The effects of voiding habits on uroflowmetry in childhoodscopusNephro-Urology Monthly1395مسئول
9962920Umbrella repair of giant omphalocele, A new techniqueسایر سایت‏های تخصصیiranian journal of pediatric surgery1395مسئول
10953087The Effectiveness of Dramatic Puppet and Therapeutic Play in Anxiety Reduction in Children Undergoing Surgery: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395پنجم
11952334Effects of Early Feeding Support on the Postoperative Weight Gain Status of Infants with Esophageal Atresia Authors Marzieh GhorCinahlEvidence based Care Journal1395چهارم
12951252A Case of Pulmonary Foreign Body Reviewed as MassISIInternational Journal of Pediatrics1395دوم
13951008Thoracoscopic Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula Repair: The First Iranian Group Report, Passing the Learning CurvePMCJournal of Neonatal Surgery1395مسئول
14950190Two-stage endoscopic repair of congenital diaphragmatic herniaPMCBMJ case reports1395مسئول
15950003Thoracoscopic Congenital Diaphragmatic Hernia repair in neonate: The First Experience of Iranian Groupسایر سایت‏های تخصصیiranian journal of pediatric surgery1394دوم
16943035Congenital isolated transverse colon dilatationPMCBMJ Case Rep.1394مسئول
17942531Two staged modified substitution urethroplasty using appendix-free flapPMCBMJ case reports1394مسئول
18935298Accessory tongue: Classification and report of a case.ISIInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology1394سوم
19930819"Tie over ring” sutureless compression based gastrointestinal anastomotic method: experimental ratISIjournal of pediatric surgery1392مسئول
2091740Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue ChallengeISIIranian Red Crescent Medical Journal1391پنجم به بعد
2191523Spontaneous perforation of common bile duct in a pediatric patient: application of hepatobiliary scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1391چهارم
2291487thoracoscopic esophageal atresia repair made aesy: an applicable trickISIjournal of pediatric surgury1391مسئول
2391486Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal massISIArchives of Disease in Childhood 1391مسئول
2491485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391مسئول
2588045The role of thoracoscopy for the diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating thoracoabdominal traumaPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery 1388پنجم به بعد
2688026Malignant superior vena cava syndrome: is this a medical emergency?ISIAnn thorac cardiovasc surg1388پنجم
2787679Effects of peritoneal exposure to povidone iodine, heparin and saline in post surgical adhesion in ratsscopusJournal of Research in Medical Sciences 1387دوم
2887562مقایسه شرایط عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس در دو روش نگهداری بی هوشی با رمی فنتانیل یا هالوتانسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387پنجم
2987205جراحی داخل رکتوم از راه مفعد با یک وسیله ابداعی دست ساز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
3087110بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970618درمان سینوس یوروژنیتال از نوع اتصال بالا به روش پوستروساژیتال: رویکردی مناسب جهت افزایش دید و بهبود نتیجه26 the annual congress of the iranian society of pediatric surgeonsتهرانسخنرانی1397بله
2970559معرفی واحد کنترل عادات دفعی روده ای- تجربه حضور در مرکز کولورکتال کودکان سینسیناتی26 the annual congress of the iranian society of pediatric surgeonsتهرانسخنرانی1397بله
3961732شایعترین تکنیکهای جراحی در ترمیم هیپوسپادیاسthe annual congress of the iranian society of pediatric surgeonstehranسخنرانی1396بله
4960968انواع درناژ ادراری در اعمال مختلف جراحی ترمیم هیپوسپادیاس25 the annual congress of the iranian society of pediatric surgeonstehranسخنرانی1396بله
5953220آپاندکتومی با کمک لاپاروسکوپی از طریق برش نافی توسط نفروسکوپپنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه خراسانمشهدسخنرانی1395بله
6952973آپاندکتومی لاپاروسکوپیک با برش نافی بدون پورت با استفاده از نفروسکوپ12th international congress of minimally invasive surgeries and techniquesتهرانسخنرانی1395بله
7952557پلوروپولموناری بلاستوما:بحث و معرفی رجیستری بین المللی24 کنگره جراحان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1395بله
8952556تومور ویلمز خارج کلیوی: بحث در زمینه تشخیص و درمان24 کنگره سالانه جراحان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1395بله
9951098تومر ویلمز خارج کلیوی: مشکلات تشخیصی و درمانی و پیش آگهی24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2016).فوکویاکاپوستر1395بله
10950987آپاندکتومی لاپاروسکوپیک با یک برش پوستی و بدون پورت با استفاده از نفروسکوپThe 24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2016)فوکویاکاپوستر1395بله
11950964یبوست مزمن کودکان: یک بیماری جسمی یا یک ناهنجاری رفتاریThe 24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2016)Fukuoka-Japanسخنرانی1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11205تومر ویلمز1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110110فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه