سید مجید  غضنفری
خلاصه عملکرد سید مجید  غضنفری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید مجید غضنفری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید مجید غضنفری رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : طب سنتی دانشکده/محل خدمت : دانشکده طب سنتی
پست الکترونیک : ghazanfarim941@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
طب سنتی ایرانیدکترا (Ph.D.)0علوم پزشکی مشهد
علوم تجربیدیپلم1370دبیرستان خوارزمی سبزوار
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1377علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
مسئول فنی شبکهشبکه بهداشت ودرمان شهرستان قاین1378/09/011382/07/17
پزشک اپیدمیولوژی و مسئول واحد بیماریهامرکز بهداشت قاین1378/10/021382/07/17
معاون بهداشتی شبکه و رییس مرکز بهداشتمرکز بهداشت قاین1378/10/081382/07/22
مدیر شبکه بهداشت ودرمانشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رشتخوار1382/07/171385/05/24
عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارمنداندانشگاه علوم پزشکی سبزوار1385/05/011388/05/01
بازرس دستورالعمل مبارزه با رشوه در دستگاههای دولتیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1385/06/011388/06/01
کارشناس مسئول واحد مدیریت بیماریهامرکز بهداشت سبزوار1385/06/051385/06/01
پزشک دانشگاه در کمیسیون نظام وظیفه سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار1385/07/011387/06/30
ریاست بیمارستان امدادبیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار1386/06/011387/06/01
مسئول کمیته بهداشت و درمان دفتر حراست دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی مشهد1387/11/051391/06/25
پزشک دانشگاه در کمیسیون نظام وظیفه مشهددانشگاه علوم پزشکی مشهد1388/02/011391/06/31
رئیس امور اجرایی کنگره بین المللی HTLV1دانشکده پزشکی مشهد1388/08/011388/11/01
معاونت اداری مالی دانشکده پزشکیدانشکده پزشکی مشهد1388/08/011389/07/01
کارشناس واحد آزمونها اداره آموزشدانشکده پزشکی مشهد1391/01/151391/06/30
کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC)دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391/06/311392/10/10
پزشک دانشگاه در کمیسیون نظام وظیفه سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391/07/011393/11/16
مصاحبه گر هسته گزینش دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391/09/011393/11/16
معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392/10/101394/01/16
مشاور در امور شاهد و ایثارگران دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393/06/011394/09/01
عضو ستاد صیانت از حریم عمومیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393/07/011393/11/16
رئیس شورای قشر بسیج جامعه پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار1393/07/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960434بررسی اثر ماساژ و مالش موضعی روغن بنفشه بر شدت خارش در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981190The Effect of Massage and Topical Violet Oil on the Severity of Pruritus and Dry Skin in Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled TrialISIComplementary Therapies in Medicine1398مسئول
2973827Factors affecting injury accidents within the city of Sabzevar in the years 2010- 2011SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1397سوم
3971264Medicinal herbs in the treatment of pruritus based on Iranian medicine referencesISCپوست و زیبایی1397اول
4962390Examination of the vaccination coverage of children aged 1-2 years and their mothers in the city of Qain in 2002SID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1382مسئول
5962389Statistical survey of the causes of performing religious marriage before performing marriage tests in the city of Qain from June 2002SID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1381اول و مسئول
6962388Study of causes and statistics of cesarean section in Shohada hospital in Qain city in 1999 and the fourth quarter of 2000 and compare it with national and international statistics.SID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1379اول و مسئول
7962362A Repoet of A Very Rare Case: SITUS INVERSUS TOTALIS In A 10-Year-Old BoyISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1393اول و مسئول
8962359REPORT OF A RARE CASE OF UNPRESCRIBED LONG-TERM USE OF DEXAMETHASONE INJECTION FOR 20 YEARSSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388دوم
9962339Relationship between Amount of Exited Blood During Wetcupping with Patient's Individual Conditions and the Time of Doing itChemical Abstractافق دانش1396اول
10933497Comparison of serum levels of heat shock protein 70 in preeclampsia and normal pregnancyscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1392چهارم
1192993Granulosa cell tumor associated with chondrosarcoma of iliac: A case report.ISCفصلنامه علمی ‌ـ ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1391سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1974240اصلاح سبک زندگی با به کارگیری آموزه های سته ضروریه: نیاز جامعه، رسالت متخصصین طب سنتی ایرانیهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدپوستر1397خير
2973930اصول روش تحقیق در مکتب طب ایرانی و مقایسه آن با روشهای جدیدهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397خير
3973929گذری بر درمان خارش بر پایه منابع طب ایرانیهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397بله
4973928مروری بر گیاهان دارویی کاربردی در اختلالات عملکرد جنسی مردان بر اساس منابع طب ایرانیمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397بله
5973927جای خالی پژوهشکده در طب ایرانیهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397خير
6973860بررسی برنامه (کوریکولوم) آموزشی رشته طب سنتی ایرانی و مقایسه آن با دیدگاه‌های حکمای پیشینهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آیندهمشهدپوستر1397بله
7973826نتایج بررسی نحوه ارائه و تدریس درس مفردات در برخی از دانشکده های طب سنتی ایرانیهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397خير
8973825طب ایرانی و یک دهه فعالیت آموزشی آکادمیک: نقاط قوت و نقاط ضعفهمایش ملی «طب سنتی ایرانی، یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده»مشهدپوستر1397بله
9973691مفردات دارویی موثر بر اختلالات عملکرد جنسی مردان: یک مطالعه مروری مبتنی بر منابع طب ایرانینخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانیتهرانپوستر1397بله
10973690گذری بر گیاهان دارویی موثر در درمان خارش بر پایه منابع طب ایرانینخستین کنگره دانشجویی داروسازی و طب ایرانیتهرانپوستر1397بله
11970169مروری بر گیاهان دارویی موثر در درمان خارشکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ،گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدسخنرانی1396بله
12970168گیاهان دارویی موثر بر اختلالات عملکرد جنسی مردان: یک مطالعه مروری مبتنی بر منابع طب ایرانیکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتیمشهدپوستر1396بله
13962421بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی در شهرستان سبزوار در سال 1392همایش روز جهانی هاریتهرانپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11585مقاومت در برابر زلزله1387تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه