آزین  نیازی
خلاصه عملکرد آزین  نیازی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آزین نیازی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آزین نیازی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : مامایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پرستاری و مامایی
پست الکترونیک : Niazia931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950010مقایسه اثر کرم خرفه با لانولین بر شقاق نوک پستانمجریپایان یافتهبلي
2980332تاثیر روغن گل مغربی بر القا زایمان و آمادگی سرویکس : مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکاردر دست اجراخير
3971738بررسی واکنش اطلاع از ابتلا به زگیل تناسلی و کیفیت زندگی جنسی در زنان مبتلا به زگیل تناسلی (HPV) مراجعه کننده به درمانگاه های زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور در سال 1398همکاردر دست اجراخير
4970716مقایسه شیوع اختلال پرولاپس ارگان های لگن در زنان با سابقه زایمان طبیعی و سزارینهمکاردر دست اجراخير
5970073بررسی عوامل خطر و شاخص سودمندی کفایت کمی مراقبت های دوران بارداری در زنان مبتلا به پره اکلامپسیهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981369The Effect of nipple soreness treatment with Purslane Cream and Lanolin on Frequency and duration of Breastfeeding in nursing mothers: A Randomized Clinical TrialCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1397اول
2981330Promising effects of Purslane Cream on the Breast Fissure in Lactating Women: A Clinical TrialISICOMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE1398اول
3981329Comparison of the effects of Purslane cream and Lanolin for treatment of Breast Fissure on Lactation Self-efficacy: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
4981295Sexual Satisfaction and Function in Postmenopausal Women Treated with Herbal Medicines: A Review of Clinical TrialsscopusEvidence based Care Journal1398اول
5972427A Systematic Review on Prevention and Treatment of Nipple Pain and Fissure: Are They Curable?PMCJournal of pharmacopuncture1397اول
6964323Comparison of Purple and Lanolin Cream on Nipple Pain in Lactating Women: A Randomized Clinical Trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981319رضایت و عملکرد جنسی زنان یائسه و داروهای گیاهی: مطالعه مروریهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398بله
2981309تاثیر روغن گل مغربی بر القا زایمان و آمادگی سرویکس : یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و ماماییمشهدپوستر1398خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11841دانستنیهای شیردهی1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه