حسن  مهراد مجد
خلاصه عملکرد حسن  مهراد مجد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسن مهراد مجد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن مهراد مجد رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : پزشکی مولکولی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mehradmajdh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیولوژیکارشناسی1381
بیوشیمیکارشناس ارشد 1385
پزشکی مولکولیدکترا (Ph.D.)1392

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980999بررسی سطح سرمی کلاسترین در بیماران مبتلا به انواع سرطانها: مرور سیستماتیک و متاآنالیزمجریدر دست اجراخير
2980610مقایسه یا فته های سونوگرافی کالر داپلر ورید پورت در بیماران پیوند کبد با و بدون ترومبوسایتوپنی و اسپلنومگالی پایدارمجریعقد قراردادبلي
3971856اهمیت بیان ژنهای کد کننده β-catenin و خانواده ژنی TRIM در سرطان معدهمجریدر دست اجراخير
4971051بررسی ارزش بالینی سطح سرمی Omentin-1 در افراد مبتلا به سرطان معدهمجریدر دست اجرابلي
5971050مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی سطح سرمی Omentin در بیماران مبتلا به انواع سرطانهامجریپایان یافتهخير
6970753بررسی ارزش پروگنوستیک سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مبتلا به انواع سرطانها: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیزمجریدر دست اجرابلي
7961819بررسی میزان بیان LncRNA PANDAR دربیماران مبتلا به سرطان کبد و ارزیابی ارتباط آن با ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک بیماریمجریدر دست اجرابلي
8961716مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین و ریسک ابتلا به سرطانمجریپایان یافتهبلي
9961403بررسی ارزش پروگنوستیک میزان بیان بافتی lncRNA PANDAR در بیماران مبتلا به انواع سرطانها: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیزمجریپایان یافتهخير
10961402ارزش پیش آگهی بیان LncRNA loc285194 در سرطان: یک بررسی نظام مند و متاآنالیزمجریپایان یافتهبلي
11961246بررسی تاثیر کورکومین در پیشگیری از کاردیومیوپاتی ناشی از مصرف داروهای آنتراسیکلینی در کموتراپی بیماران مبتلا به سرطان پستان- یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شدهمجریدر دست اجرابلي
12960918بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های شایع ژن رسپتور ویتامین (VDR) D با بروز بیماری بهجت: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیزمجریپایان یافتهبلي
13960911مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی بروز سرطان سینه در بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیکمجریپایان یافتهخير
14960848مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی ارتباط بین واریانت ژنی Gly71Arg در ژن کدکننده آنزیم UGT1A1 با بروز هایپربیلی¬روبینمی نوزادانمجریپایان یافتهخير
15951679ارزیابی ارزش پروگنوستیک بیان ایمونوهیستوشیمی پروتئین IL-36α در سرطان معده و بررسی ارتباط آن با نسبت سلولهای ایمنی (TILs) در ریز محیط توموریمجریپایان یافتهبلي
16951677بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن کد کننده پروتئین TRIM3 در بافت توموری و نرمال و شدت بیماری در بیماران مبتلا به سرطان معدهمجریدر دست اجراخير
17951271بررسی ارتباط بین واریانت پروموتوری ژن UGTP1A1 و ریسک ابتلا به هایپربیلی-روبینمی ایدیوپاتیک در یک جمعیت نوزادان ایرانیمجریپایان یافتهبلي
18951042اعتبارسنجی بیومارکرهای پروتئینی جدید ویژه تشخیص زودهنگام سرطان معده در یک جمعیت ایرانیمجریپایان یافتهبلي
19980304بررسی فراوانی اختلال خواب در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهدهمکارعقد قراردادبلي
20980015مقایسه پیامد کوتاه مدت بالینی و رادیولوژیکی کوتاه کردن رادیوس در مقابل کوتاه کردن کاپیتیت و آرتروسکوپی دکمپرشن لونیت در درمان بیماری کین باخهمکاردر دست اجرابلي
21971799بررسی انواع علایم بالینی و یافته های سرولوژیکی بیماران با سندرم آنتی فسفولیپید در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) و کلینیک های روماتولوژی اموزشی مشهد از سال 1388 تا 1397همکاردر دست اجرابلي
22971795بررسی همراهی کانسر و بیماری های روماتیسمی در ده سال گدشته در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد و کلینیک های سرپایی روماتولوژی)از سال 1387 تا 1397)همکاردر دست اجرابلي
23971742شناسائی ایزوله های بالینی کاندیداها با دو روش MALDI-TOF و PCR-RFLPهمکاردر دست اجراخير
24971714بررسی میزان بروز خونریزی ماژور طی سال اول از شروع داروی ریواروکسابان و مقایسه آن با داروی وارفارینهمکاردر دست اجرابلي
25971702بررسی یافته های آندوسکوپیک بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج) در سال 1398همکارعقد قراردادبلي
26971565بررسی اثردرمان یبوست بر تکرار و فرکانس intractable epylepsia در کودکان 2 تا 14سالهمکاردر دست اجرابلي
27971546بررسی تغییر سطح سرمیsurvivin در بیماران مبتلا به earlyآرتریت روماتوییدتحت درمان داروهای conventional DMARD و ارتباط ان با فعالیت بیماریهمکاردر دست اجرابلي
28971431بررسی تاثیر ژل نانولیپوزومهای موضعی حاوی کورکومین (سینانومین)در بهبود آفت دهانی بیماران مبتلا به بیماری بهجت در مقایسه با تریامسینولون استونایدهمکاردر دست اجرابلي
29971361بررسی ارتباط اسیداوریک و سندرم متابولیک در بیماران پیوند کلیه بیمارستان منتصریه مشهدهمکاردر دست اجرابلي
30970893بررسی تاثیرپروبیوتیک بر سطح سرمی آدیپونکتین در بیماران پره دیابتیکهمکاردر دست اجرابلي
31970855بررسی رابطه سندرم متابولیک با کانسر های تمایز یافته ی تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
32970685بررسی ارتباط سطح سرمی آیریسین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2همکاردر دست اجرابلي
33970653بررسی اثر ملاتونین بر اختلالات خواب در کودکان مبتلا به فلج مغزیهمکارپایان یافتهبلي
34970646بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی و وقوع تشنج در کودکان تبدار با و بدون تشنج (مرور سیستماتیک)همکارپایان یافتهخير
35970421بررسی ارزش تشخیصی سی تی آنژیوگرافی در تایید تشخیص مرگ مغزی در بیماران دچار مرگ مغزیهمکاردر دست اجرابلي
36970362بررسی بیان ژن پروتئین انتی اپوپتوتیک DDIAS بیماران AMLهمکارپایان یافتهبلي
37970279بررسی نتایج تزریق هیالورونیک اسید بعد از ارتروسکوپی های مفصل زانو: یک مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیزهمکاردر دست اجرابلي
38970254بررسی ارتباط سطح سرمی c4dبا نفریت لوپوسی در بیماران لوپوسهمکاردر دست اجرابلي
39970221بررسی سطح سرمی پپتید آیریسین در دیابت حاملگیهمکاردر دست اجرابلي
40970122بررسی سطح سرمی اینترلوکین 1 و 6 و TNF در بیماران سلیاک با و بدون کاهش دانسیته استخوانی در سن زیر 50 سالهمکاردر دست اجرابلي
41970118بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با عملکرد کلیوی در بیماران دیابت نوع 2همکاردر دست اجرابلي
42970112بررسی نتایج درمان و عوارض شکستگی های استخوان کالکانئوس در بیمارستان امدادی شهید کامیاب از سال 1394 تا 1396همکاردر دست اجرابلي
43970100بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی سوزنی تحت هدایت سونوگرافی در تومور های سالید کلیه و فوق کلیه کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای دکتر شیخ و اکبر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
44970087بررسی فراوانی علل تاخیر تشخیصی بیماران دچارآترزی مجاری صفراویهمکاردر دست اجرابلي
45970039بررسی میزان ابتلا به بیماری های پریودنتال در میان مبتلایان به لوپوس تازه تشخیص داده شده وارتباط آن با فعالیت بیماریهمکاردر دست اجرابلي
46961950جداسازی گونه های آسپرژیلوس و کاندیدا در نمونه برونکوآلوئولار لاواژ کودکان مستعد دارای اختلالات تنفسی و شناسایی آنها به روش مولکولی در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
47961835آنالیز تصویری کمی رسپتور‌های هورمونی استروژن، پروژسترون و Ki67 در نمونه‌های کارسینوم داکتال و مقایسه‌ آن با روش ارزیابی توسط پاتولوژیستهمکارعقد قراردادبلي
48961829مقایسه بیان ژن رسپتور آلفا گلوکوکورتیکوئید در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک تازه تشخیص داده شده وافراد شاهد سالمهمکاردر دست اجرابلي
49961794تاثیر تزریق سم بوتولینوم در بهبود رینود و زخمهای انگشتان در بیماران مبتلا به اسکلرودرمیهمکاردر دست اجرابلي
50961666بررسی بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر 1NQO در کارسینوم سلول سنگفرشی سرویکس و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکو پاتولوژیکهمکاردر دست اجرابلي
51961629بررسی ارتباط واریانت های شایع (FokI and BsmI) ژن رسپتور ویتامین D با بروز بیماری اسکلرودرمیهمکاردر دست اجرابلي
52961584بررسی فراوانی نسبی اعتیاد به اپیوم در بیماران دارای سنگ صفراوی مشترک بستری و مراجعه کننده سرپایی جهت ERCP به بیمارستان قائمهمکاردر دست اجرابلي
53961454تعیین عوارض فوری انفوزیون ایمن گلوبولین وریدی در کودکانهمکاردر دست اجرابلي
54961443ارزیابی میزان پاسخ به درمان بیماران با تشخیص H. Pylori مثبت به رژیم درمان سه‌داروئی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای ۹۶-۱۳۹۵همکارپایان یافتهبلي
55961345بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با میزان شیوع و شدت درگیری عروق کرونر در مبتلایان به بیماری عروق کرونر زودرسهمکارعقد قراردادبلي
56961292بررسی ژنتیک درفامیلیال سلیاک در شمال شرق ایرانهمکاردر دست اجرابلي
57961084بررسی ارتباط فاصله بین بارداری یاریسک وقوع پره اکلامپسیهمکارعقد قراردادخير
58960924بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین با عوارض قلبی-عروقی و درگیری عروقی کرونری در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲همکارپایان یافتهخير
59960909مرور نظام مند مقایسه اثر روش های درمانی باز و آرتروسکوپیک در بیماری اپی کندلیت لترالهمکارپایان یافتهبلي
60960792طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم Tele medicine برای ویزیت بیماران در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
61960770بررسی ارتباط واریانت های شایع (FokIand ApaI) ژن رسپتور ویتامینD با بروز بیماری بهجت با و بدون uveitisهمکاردر دست اجرابلي
62960729اندازه گیری سطح سرمی CSF-1 دربیماران SLE و ارتباط آن با پروتئین اوریهمکاردر دست اجرابلي
63960682بررسی ارزش تشخیصی MRI در ارزیابی توده های لگنی در بیمارستان قائمهمکاردر دست اجرابلي
64960549بررسی سطح فاکتورهای انعقادی در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و مقایسه با گروه کنترل سالمهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
65960441گزارش موارد به تشخیص رسیده بیماری های نورولوژیک کودکان با روش توالی یابی اگزوم هاهمکارپایان یافتهبلي
66960244بررسی اپیدمیولو‍یک حوادث و سوانح و شناخت عوامل موثر بر بروز آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های مشهد در سال های 1393 تا 1396همکارپایان یافتهبلي
67960212ارزیابی اثر Eculizumab در درمان سندرم همولیتیک اورمیک آتیپیک (مرور سیستماتیک)همکارپایان یافتهبلي
68960079تاکرولیموس یا سیکلوسپورین برای کودکان تحت پیوند کلیه؟ (مرور سیستماتیک)همکاردر دست اجرابلي
69951687بررسی مرگ و میر و عوارض ترومبوز سینوس های وریدی مغز در دوران بارداری و نفاس در بیماران بستری شده در بیمارستان قائم مشهد ، سال 1395-1390همکارپایان یافتهخير
70951681بررسی ارتباط بین سطح سرمی آنتی بادیهای ضد پروتئینهای ویرولانت FliD و FlaA هلیکوباکترپیلوری و ریسک سرطان معدههمکاردر دست اجرابلي
71951554بررسی ارتباط دو واریانت ژنی ژن کدکننده آنزیم UGT1A1با بروز هایپربیلیروبینمی نوزادی در یک جمعیت از نوزادان ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
72951507بررسی ارتباط افزایش فشار پولمونر قبل از پیوند کلیه با اختلال اولیه عملکرد کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
73951506مقایسه شیوع و ریسک فاکتورهای کلسیفیکاسیون دریچه ای در بیماران دیالیز صفاقی و همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
74951497تاثیر مصرف مزمن آنتی بیوتیک لووفلوکساسین بر روی عملکرد کلیه رتهمکارپایان یافتهبلي
75951338بررسی آگاهی و نگرش والدین کودکان مبتلا به تشنج مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) نسبت به تشنجهمکارپایان یافتهبلي
76951309بررسی منابع اطلاعاتی که رفتار والدین کودک بیمار را برای تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر قرار می دهدهمکارپایان یافتهبلي
77951292مقایسه شیوع خارش در بیماران دیالیز صفاقی نسبت به همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
78951261بررسی پیامد اموزشی و پژوهشی پایان نامه های گروه کودکان در فاصله سالهای 1391 تا 1394همکارپایان یافتهبلي
79951253بررسی ارتباط سطح سرمی WIF -1 با شدت بیماری در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو و مقایسه آن با افراد سالمهمکاردر دست اجرابلي
80951252بررسی ارتباط سطح سرمی Sclerostin با شدت بیماری در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو و مقایسه آن با افراد سالمهمکاردر دست اجرابلي
81951234بررسی تاثیر موسیقی بر درد و اضطراب کودکان تحت اقدامات پزشکی : مرور سیستماتیک و متاآنالیزهمکاردر دست اجرابلي
82951209بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و بروز افسردگی و اضطراب در بیماران اورژانس و الکتیوهمکاردر دست اجراخير
83951205بررسی مقایسه ای تاکرولیموس و سیکلوسپورین به عنوان سرکوبگر ایمنی برای دریافت کنندگان پیوند کلیه (مرور سیستماتیک و متاآنالیز)همکارپایان یافتهبلي
84951182بررسی عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در آموزش پزشکی از دیدگاه اساتید و دانشجویان گروه کودکانهمکارپایان یافتهبلي
85951151بررسی ارتباط واریانت های ژنی ژن OATP2 در دو جایگاه 388 و 521 با بروز هایپربیلی¬روبینمی نوزادی در یک جمعیت ایرانیهمکارپایان یافتهبلي
86951143بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت ادراری در دریافت کننده پیوند کلیههمکاردر دست اجراخير
87951001مقایسه سطح ادراری بتا دو میکروگلوبولین در کودکان مبتلا به تنگی دریچه اتصالی حالب (UPJO) قبل و بعد از عمل جراحیهمکارپایان یافتهبلي
88950991بررسی میزان انجام برخی غربالگری های توصیه شده اکادمیک توسط پزشک برای خود و خانواده اشهمکارپایان یافتهبلي
89950942بررسی عوامل موثر در انتخاب موضوع پایان نامه توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه مشهدهمکارپایان یافتهبلي
90950774بررسی نقش بیومارکری سطح ادراری پروتئین متصل شونده به ویتامین D (VDBP) در افتراق سندرم نفروتیک مقاوم و حساس به استروئید در کودکانهمکارپایان یافتهبلي
91950739بررسی تاثیر استفاده از اسپری نیتروگلیسرین سبب افزایش قدرت تشخیصی مانور والسالوا در کنتراست اکوی ترانس اژوفاژیالهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
92950735بررسی عوارض گوارشی و تغییرات بیوشیمیایی در بیماران تحت عمل PCNLهمکارپایان یافتهبلي
93950581بررسی میزان و علل وقوع خطاهای تیم پزشکی و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی بیمار در بیمارستان قائم مشهد و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنهاهمکارپایان یافتهبلي
94950454بررسی علل صرع پایدار و ارتباط آنها با عاقبت (outcome) بیماری در بالغین مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
95950267مطالعه ای سیستماتیک و نظام مند بر مقایسه اثر روش های درمانی بیماری سندرم تونل کارپ در بیماران دیابتی و غیردیابتیهمکارپایان یافتهبلي
96901033مقایسه سطح پلاسمایی مولکولهای چسبنده در سندرم متابولیک با گروه شاهد سالمهمکارپایان یافتهخير
97901013مقایسه غلظت پلاسمایی مارکرهای التهابی بین افراد مبتلا به فشار خون بالا و سالمهمکارپایان یافتهبلي
98900965بررسی ارتباط پلی مورفیسم (rs3856806)C1431T ژن PPARγ با بیماری کرونری قلب در جمعیت مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983353Prognostic value of visfatin in various human malignancies: A Systematic Review and Meta-AnalysisISICytokine1398مسئول
2982649Evaluating the Clinical Signs , Maternal and Neonatal Outcomes Associated with Cerebral Vein Thrombosis during Pregnancy and Postpartum periods in Mashhad Ghaem Hospital During 2011-2016scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1398چهارم
3982623Evaluation and Comparison of Changes in Ultrasonography before and after Carpal Tunnel releaseindex copernicusمجله جراحی استخوان و مفاصل ایران1397چهارم
4982136Feasibility, Safety, and Beneficial Effects of MCT-Based Ketogenic Diet for Breast Cancer Treatment: A Randomized Controlled Trial StudyISINutrition and cancer چهارم
5982114Biological and clinical relevance of metastasis-associated long noncoding RNAs in esophageal squamous cell carcinoma: A systematic review.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398چهارم
6982077Clinical significance of circulating omentin levels in various malignant tumors: Evidence from a systematic review and meta-analysisISICytokine1398مسئول
7981414The effect of tumor necrosis factor alpha (-308G/a) and interferon gamma (+874T/a) polymorphisms on susceptibility to coronary heart diseaseISINucleosides, nucleotides & nucleic acids1398اول
8980563Study of food security and its related factors in Iranian families referred to health centers in QazvinISIProgress in Nutrition1398سوم
9980447Decreased expression of lncRNA loc285194 as an independent prognostic marker in cancer: A systematic review and meta-analysisISIPathology, research and practice1398اول و مسئول
10974195Clinical Outcomes of Open versus Arthroscopic Surgery for Lateral Epicondylitis, Evidence from a Systematic ReviewPMCArchives of Bone and Joint Surgery1397مسئول
11974170Early Effects of Atorvastatin on Vitamin D and Parathyroid Hormone Serum Levels Following Acute Myocardial InfarctionPMCJournal of research in pharmacy practice1397چهارم
12973966A systematic review on the efficacy and safety of eculizumab for atypical hemolytic uremic syndromeISIJournal of Renal Injury Prevention1398پنجم
13973532Comparison of tacrolimus and cyclosporine for immunosuppression after renal transplantation: An updated systematic review and meta-analysis.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1397سوم
14973118Circulating visfatin levels and cancers risk: A systematic review and meta-analysisISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398مسئول
15972857Clinicopathological and prognostic value of lncRNA PANDAR expression in solid tumors: Evidence from a systematic review and meta-analysis.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول و مسئول
16972317Efficacy and Safety of rituximab in children with difficult-to-treat nephrotic syndrome; a systematic reviewscopusJournal of Renal Injury Prevention1397سوم
17972041Cystatin C as a biomarker of acute kidney injury in a group of critically ill children in a pediatric intensive care unitscopusJournal of Renal Injury Prevention1397پنجم به بعد
18971393Nanovehicle-based small interfering RNA (siRNA) delivery for therapeutic purposes: a new molecular approach in the pharmacogenomics.MedlineCurrent clinical pharmacology1397سوم
19971073The Relationship Between Vascular Endothelial Growth Factor Cis- and Trans-Acting Genetic Variants and Metabolic SyndromeISIAmerican Journal of the Medical Sciences1397پنجم به بعد
20970143Associations between vitamin D receptor polymorphisms and susceptibility to Behcet's disease: A meta-analysisISIImmunological investigations1397مسئول
21970142No association between the risk of breast cancer and systemic lupus erythematosus: evidence from a meta-analysis.ISIClinical rheumatology1397مسئول
22970141Effects of Gly71Arg mutation in UGT1A1 gene on neonatal hyperbilirubinemia: a systematic review and meta-analysisISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine1398اول و مسئول
23964367A Systematic Review and Meta-analysis of Using Acupuncture and Acupressure for Uremic PruritusISIIranian journal of kidney diseases1396چهارم
24964257Genetic association of liver X receptor beta rs2695121 polymorphism with obesity-related traits in a northeastern Iranian populationPMCElectronic Physician1396اول و مسئول
25963323LXRs: key regulators of intermediary metabolism in metabolic syndromeindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول و مسئول
26963241In vitro antitumor activity of patulin on cervical and colorectal cancer cell linesPMCCurrent Medical Mycology1396پنجم به بعد
27963024Association of maternal breast milk and serum levels of macronutrients, hormones, and maternal body composition with infant's body weight.ISIEuropean journal of clinical nutrition1396اول
28961928Anti-inflammatory effect of Crocus sativus on Serum Cytokine Levels in Subjects with Metabolic Syndrome: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled TrialMedlineCurrent clinical pharmacology1396سوم
29961727The level of urinary endothelin in patients with urinary refluxPMCJournal of nephropathology1396پنجم به بعد
30961466Effect of two common variants in PPAR-γ2 gene on susceptibility to obesityISIBiomedical Research1396اول و مسئول
31961162Demographic Characteristics of Patients and Causes Leading to Chronic Renal Failure in Children Admitted to Mashhad Children Hospital Children HospitalChemical AbstractOpen Journal of Nephrology1396پنجم به بعد
32960777ABCA1 genetic polymorphisms and type 2 diabetes mellitus and its complicationsISIMeta Gene1396چهارم
33960645A Systematic Review and a Meta-Analysis of Using Acupuncture for the Treatment of Nocturnal Enuresisindex copernicusJournal of Nephrology & Therapeutics1396پنجم
34960621Challenges of OSCE national board exam in Iran from participants’ perspectivePMCElectronic Physician1396پنجم به بعد
35953333Anti-Heat Shock Protein-27 Antibody Levels in Women with Breast Cancer: Association with Disease Complications and Two-Year Disease-Free SurvivalMedlineASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395دوم
36952448Serum C-reactive Protein Level and Its Correlation with Metabolic SyndromeSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1395اول و مسئول
3795080624 Hour Survival Rate and its Determinants in Patients with Successful Cardiopulmonary Resuscitation in Ghaem Hospital of MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1394پنجم
38950799Epidemiology of Gastrointestinal Cancers (Stomach, Esophageal and Colorectal) in Neyshabur City during 2006-2012SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1394مسئول
39950429Thymoquinone Ameliorates Acute Renal Failure in Gentamicin-Treated Adult Male RatsISIPHARMACOLOGY1394سوم
40950422Association of 8q24.21 rs10505477-rs6983267 haplotype and age at diagnosis of colorectal cancer.ISIASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1392سوم
41950420Association of LXRalpha polymorphisms with obesity and obesity-related phenotypes in an Iranian populationISIAnn Hum Biol1393اول
42950416Association of LXRβ rs17373080 Polymorphism with Obesity and Obesity-Related Phenotypes in an Iranian populationscopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1392اول و مسئول
43935021Relationship between serum cytokine and growth factor concentrations and coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1394پنجم به بعد
44935000Cytokine and growth factor profiling in patients with the metabolic syndrome.ISIThe British journal of nutrition1394پنجم به بعد
45934899Comparative measurement of ghrelin, leptin, adiponectin, EGF and IGF-1 in breast milk of mothers with overweight/obese and normal-weight infantsISIEuropean Journal of Clinical Nutrition1394سوم
46933985Association of Neuropeptide Y gene rs16147 polymorphism with metabolic syndrome in patients with documented coronary artery diseaseISIAnnals of Human Biology1393سوم
47933568Association of LXRa polymorphisms with obesity and obesity-related phenotypes in an Iranian populationISIAnn Hum Biol1393اول
48933530Lack of an Association between a Functional Polymorphism in the Neuropeptide Y Gene Promoter and the Presence of Coronary Artery Disease in an Iranian PopulationISIAnnals of Nutrition and Metabolism1393سوم
49932939Associations between C1431T and Pro12Ala variants of PPARcgene and their haplotypes with susceptibility to metabolic syndrome in an Iranian populationISIMOLECULAR BIOLOGY REPORTS1393اول و مسئول
50932817Association between gene polymorphism 17373080 rs LXRβ to obesity and related phenotypes in an Iranian populationscopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1392مسئول
51931888An Imbalance in Serum Concentrations of Inflammatory and Anti-inflammatory Cytokines in HypertensionISIJournal of the American Society of Hypertension1393پنجم به بعد
52925101Lack of association between LXRα and LXRβ gene polymorphisms and prevalence of metabolic syndrome: A case-control study of an Iranian populationISIGene1392اول
53924535Distribution and genotype frequency of the C1431T and pro12ala polymorphisms of the peroxisome proliferator activator receptor gamma gene in an Iranian populationPMCindian journal of human genetics1392اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982546مقایسه پیامدهای جراحی سندرم تونل کارپ در بیماران دیابتی و غیر دیابتی: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیزبیست و هفتمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایرانتهرانسخنرانی1398خير
2973647A Meta-analysis of VDR Polymorphisms (BsmI and TaqI) and Susceptibility to Behcet's Diseaseدومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایرانتهرانپوستر1397بله
3973646The Effects of a Single Nucleotide Polymorphism in OATP2 gene on Susceptibility to Hyperbilirubinemia in an Iranian Neonatesدومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایرانتهرانپوستر1397بله
4972287Association between the FokI and ApaI polymorphisms in the vitamin D receptor gene and susceptibility to Behcet's disease: A systematic review and meta-analysisپانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی 2018 (ICBMB 2018)اصفهانپوستر1397بله
5972285A meta-analysis of circulating visfatin levels and cancer riskپانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی 2018 (ICBMB 2018)اصفهانپوستر1397بله
6971566Efficacy and safety of rituximab in children with difficult-to-treat nephrotic syndrome; a systematic reviewThe 6th International Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrologyتهرانسخنرانی1397خير
7971564Systematic Review of Efficacy and Safety of Ofatumumab in Children with Difficult-to-Treat Nephrotic SyndromeThe 6th International Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrologyتهرانسخنرانی1397خير
8963466Clinicopathological and prognostic value of lncRNA loc285194 expression in Cancer3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396بله
9963465A Meta-Analysis of Breast Cancer risk in patients with Systemic lupus erythematosus3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396بله
10963464Long non-coding RNA PANDAR as an independent prognostic marker in Cancer3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396بله
11953267Association between UGT1A1 Gly71Arg polymorphism and neonatal hyperbilirubinemia: a meta-analysisسومین کنگره سراسری پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری هااصفهانپوستر1395بله
12952886Impact of the C1431T polymorphism of the PPAR-γ gene on susceptibility to obesity1st International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS)تهرانپوستر1395بله
13952885Effects of the (PPAR-γ2) Pro12Ala polymorphism on obesity in an Iranian population1st International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS)تهرانپوستر1395بله
14952372Serum concentration of high-sensitivity CRP in metabolic syndrome in an Iranian population1st International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS)تهرانپوستر1395بله
15952199Association of rs2695121 variant of LXRβ gene with obesity risk in an Iranian population1st International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS)تهرانپوستر1395بله
16950433Antibody titres to heat shock protein 27 are elevated in patients with breast cancer14th St.Gallen International Breast Cancer Conference / The BreastViennaپوستر1393خير
17950432Effect of the liver x receptor alpha gene polymorphism on the lipid profile in an Iranian populationششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایرانتهرانپوستر1392بله
18921337Common Polymorphisms of PPARγ Gene in patients with Metabolic Syndrome in an Iranian population13th ICB & 5th ICBMBیزدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19642فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29568فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39483فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه