صفیه  ابراهیمی
خلاصه عملکرد صفیه  ابراهیمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

صفیه ابراهیمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): صفیه ابراهیمی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ebrahimis931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971541بررسی نقش سیگنالینگ SP/NK1R در سرطان پروستات و تعیین و ارزیابی اثر microRNA های موثر بر آنهمکاردر دست اجرابلي
2950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینههمکارپایان یافتهخير
3940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیهمکارپایان یافتهبلي
4940938بررسی مکانیسم بیوشیمیایی ضد التهابی ترکیب کورکومین در تنظیم خواص التهابی پروتئین ترومبین در سلول های اندو تلیال رگیهمکارپایان یافتهبلي
5940937بررسی مکانیسم ضد سرطانی ترکیب کورکومین در انواع سلول های سرطانی با تمرکز بر مسیرهای AMPK و mTORهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981784Inverse correlation between glutathione peroxidase activity in psoriatic cutaneous lesions and the severity of the diseasescopusIranian Journal of Dermatology1398سوم
2981483Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Potencies of Circulating miRNAs in Acute Myocardial InfarctionISICritical reviews in eukaryotic gene expression1398اول
3973792Therapeutic potency of oncolytic virotherapy in breast cancer targeting, current status and perspective.ISIjournal of cellular biochemistry1397اول
4973773MicroRNA-mediated redox regulation modulates therapy resistance in cancer cells: clinical perspectives.ISICellular oncology1398اول
5973360Oxidative Stress in Cervical Cancer Pathogenesis and Resistance to TherapyISIjournal of cellular biochemistry1398اول
6971953Role of adenosine signaling in the pathogenesis of head and neck cancerISIjournal of cellular biochemistry1397پنجم به بعد
7970036Association of epstein-barr virus with esophageal squamous cell carcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم به بعد
8961773The cross-regulation between SOX15 and Wnt signaling pathwayISIJournal of Cellular Physiology1396پنجم به بعد
9961431Targeting the Akt/PI3K Signaling Pathway as a Potential Therapeutic Strategy for the Treatment of Pancreatic CancerISICURRENT MEDICINAL CHEMISTRY1396اول
10961265Proinflammatory signaling functions of thrombin in cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
11961170Interferon-Mediated Tumor Resistance to Oncolytic VirotherapyISIJOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY1396اول
12960492Factor Xa Signaling Contributes to the Pathogenesis of Inflammatory Diseases.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
13954501Circulating microRNAs as Potential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Targets in Pancreatic CancerISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1395اول
14953147Role of Thrombin in the Pathogenesis of Central Nervous System Inflammatory DiseasesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1395اول
15951321Effects of Ramadan Fasting on the Regulation of Inflammationindex copernicusjournal of Fasting and Health1394اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960385نقش ترومبین در بیماری های التهابی سیستم اعصاب مرکزیfirst international neuroinflammation congress & the first student festival of neuroscienceمشهدپوستر1396خير
2952340the role of thrombin as a potent proinflammatory signaling molecule in cancer pathogenesis2nd international nastaran cancer symposium- 2016مشهدپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه