اسما  افشاری
خلاصه عملکرد اسما  افشاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

اسما افشاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): اسما افشاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Afsharias@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترا (Ph.D.)1394

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970968شناسایی و مقایسه ژن های حدت بیماریزای یرسینیا انتروکولیتیکا جداشده از شیر خام و پنیرهای محلی شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
2970534بررسی حضور باکتری های پاتوژن در فراورده های لبنی سنتی( پنیر، شیر و خامه) شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
3970528طراحی نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNAبر پایه نانوکامپوزیت پلیمری جهت شناسایی و تشخیص سریع باکتری کرونوباکترساکازاکی در شیرخشک و غذای کودکمجریدر دست اجرابلي
4970410بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین (MRSA) ، ونکومایسین (VRSA) و انتروکوکوس های مقاوم به ونکومایسین (VRE) در غذاهای بیمارستانی مشهدمجریدر دست اجرابلي
5961801تعیین میزان غلظت مجموعه ای از فلزات سنگین در شیرخشک و غذای کودک، موجود در بازار ایرانمجریدر دست اجراخير
6961217جداسازی و بررسی توانایی پروبیوتیکی سویه های لاکتوباسیلوس جداشده از پنیرهای سنتی ایرانمجریپایان یافتهخير
7960740جداسازی، بیوتایپینگ و بررسی مقاومت آنتی میکروبیال یرسینیا آنتروکولیتیکا در پنیر های محلی شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهبلي
8951348بررسی فراوانی نسبی مصرف محصولات لبنی پروبیوتیک و سطح آگاهی دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به محصولات لبنی پروبیوتیکمجریپایان یافتهبلي
9951307شناسایی پروتئین های آلرژی زای انگل آنیزاکیس در ماهیمجریدر دست اجراخير
10950294شناسایی و بررسی فرآوانی کرونوباکتر ساکازاکی در شیر خشک و غذای نوزادان با روشPCRمجریپایان یافتهبلي
11980643تعیین کیفیت میکروبی گاواژهای دست ساز بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی مشهد واجرای سیستم HACCP در تهیه ی آنهاهمکاردر دست اجرابلي
12971716بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دست اندر کاران مواد غذایی ،در خصوص ایمنی مواد غذایی در بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
13970863بررسی فلور میکروبی بیماری زا در زولبیا و بامیه تولیدی در ماه مبارک رمضان در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
14970405ارزیابی کیفیت میکروبی غذا های بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
15970167بررسی ارتباط تعاملی دریافت غذایی و واریانت ژنتیکی rs696217-Ghrelin با چاقی و ریسک فاکتور های مرتبط با بیماری های قلبی و عروقیهمکاردر دست اجرابلي
16961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکاردر دست اجرابلي
17961493بررسی ارتباط بین بیماری قلبی عروقی (بیماری عروق کرونر) و سطوح اسید چربهمکاردر دست اجراخير
18960945بررسی مقایسه تاثیر مصرف روزانه ماست و مکمل پروبیوتیک بر روی اسیدهای چرب آزاد پلاسما و شاخصهای غیر تهاجمی سفتی عروقی در افراد دارای بیماری عروق کرونرهمکاردر دست اجراخير
19960865تهیه، مشخصه یابی و تعیین خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات ویتامین D جهت غنی سازی آب آشامیدنیهمکاردر دست اجراخير
20951809تاثیر استفاده از اسانس گیاهی کاکوتی و فیبر های مختلف خوراکی بر خصوصیات کیفی و عمر ماندگاری کالباسهمکاردر دست اجراخير
21950946بررسی نقش افزودنیهای طبیعی برای تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی با با به حداقل رساندن افزودنیهای پلیمریهمکاردر دست اجراخير
22950203بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین دی بر سطوح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در دختران نوجوان شهر مشهد و سبزوارهمکارپایان یافتهبلي
23941625بررسی نقش پلی مورفیسم لوکوس ژنی rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 در افراد مبتلا به دیابتهمکاردر دست اجراخير
24941578بررسی اثر درمانی با کروسین بر روی سطح پروتئین Cholesterylester transfer protein(CETP) در افراد مبتلا به سندروم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
25941561بررسی همراهی پلی مورفیسم rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 با سندروم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
26941454بررسی اثر مکمل درمانی ویتامین D بر تغییرات میکروبیوم دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهبلي
27941267بررسی ارتباط ایجاد بیماری های قلبی عروقی با سطح اسیدهای چرب پلاسماهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982046Virulence Characteristics of Yersinia enterocoliticaIsolated from Dairy Products in the Northeast of IranChemical AbstractJournal of Human, Environment, and Health Promotion1398مسئول
2982030Dietary fatty acids-effects on cardiovascular disease.ISIMini reviews in medicinal chemistry سوم
3981925Effect of different types of active biodegradable films containing lactoperoxidase system or sage essential oil on the shelf life of fish burger during refrigerated storageISILWT - Food Science and Technology1398سوم
4981687Comparative evaluation of edible films impregnated with sage essential oil or lactoperoxidase system: Impact on chemical and sensory quality of carp burgersISIJournal of Food Processing and Preservation1398پنجم
5981431The Effects of Combined Noninvasive Radiofrequency and Ultrasound Cavitation on Anthropometric Indices: A Four-Group Interventional StudyISCModern Care Journal1398پنجم به بعد
6980151Using Natural Antioxidants in Meat and Meat Products as Preservatives: A ReviewscopusAdvances in Animal and Veterinary Sciences1398مسئول
7974060Evaluation of microbial quality of traditional sweets, Zoolbia and Bamieh, during Ramadan in Mashhad, IranISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397مسئول
8973797Antibacterial activity and sensory properties of Heracleum persicum essential oil, nisin, and Lactobacillus acidophilus against Listeria monocytogenes in cheesePMCveterinary world1397مسئول
9973746Toxicological profile of Amanita virosa - a narrative reviewPMCToxicology Reports1397اول
10973686The Evaluation of Aflatoxin Contamination in Various Foods in Iran: a ReviewSID/Iranmedex/MagiranJournal of Nutrition, Fasting and Health1397مسئول
11973325A novel primer targeted gyrB gene for the identification of Cronobacter sakazakii in powdered infant formulas (PIF) and baby foods in IranISIjournal of food safety1398مسئول
12973320An investigation of the effect of Zataria multiflora Boiss and Mentha piperita essential oils to improve the chemical stability of minced meatISIveterinary world1397چهارم
13972888Treatment by Cryolipolysis with radio-frequency‎ and ultrasound cavitation is no more effective in improving indices of adiposity than radio-frequency and ultrasound cavitation aloneسایر سایت‏های تخصصیTranslational Metabolic Syndrome Research1398پنجم به بعد
14972558Effect of Novel Zein Coating Combined with Different Antioxidants (Thymol and Carvacrol) on the Aflatoxin Production of PeanutISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1396اول
15971452The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serum Cholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
16971413The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serumCholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
17971321Changes in serum level of trace elements in pulmonary tuberculosis patients during anti-tuberculosis treatmentISIJOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY1397چهارم
18971308ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF YERSINIA ENTEROCOLITICA IN DIFFERENT FOODS. A REVIEWISIFARMACIA1397دوم
19970963Probiotic white cheese production using coculture with LactobacillusISIVeterinary World1397مسئول
20964216Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimorium identification in poultry carcassesPMCIranian journal of microbiology1396اول
21963640Cronobacter sakazakii, a New Threat: Characteristic, Molecular Epidemiology and Virulence FactorsscopusAnnual Research & Review in Biology1396مسئول
22963613Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes Growth Inhibition by Zataria multiflora Essential Oil in Ground Meatindex copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1396مسئول
23962909Effect of crocin, a carotenoid from saffron, on plasma cholesteryl ester transfer protein and lipid profile in subjects with metabolic syndrome: A double blind randomized clinical trialPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396دوم
24962693Contamination of Toxic Heavy Metals in Various Foods in Iran: a ReviewscopusJournal of Pharmaceutical Sciences and Research1396مسئول
25961945Phytochemical, antioxidant and antibacterial properties of Melissa officinalis and Dracocephalum moldavica essential oilsPMCVeterinary Research Forum1396چهارم
26960341Phytochemical, Antibacterial, Antifungal and Antioxidant Properties of Agastache foeniculum Essential OilChemical AbstractJournal of Chemical Health Risks1396مسئول
27960216Antioxidant activity of Echinophora platyloba DC essential oil: a comparative study on four different methodsISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY1394سوم
28953366Molecular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus)ISIIranian Journal of Veterinary Research1395چهارم
29952489A survey of antibiotic residues in commercial eggs in Kermanshah IranISCIranian Journal of Veterinary Science and Technology1394مسئول
30952054Genotyping of Clostridium perfringens isolated from broiler meat in northeastern of IranPMCVeterinary research forum1394اول
31952053Molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meatSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Veterinary Science and Technology1394اول
32952052Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCRSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of veterinary medicine1394اول
33952051Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sourcesISIIranian Journal of Veterinary Research1395اول
34951835Evaluation of pH and Common Salt Content in Bread Samples Produced in Mashhad, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1395دوم
35950092Chemical Composition and Antifungal Effect of Echinophora platyloba Essential Oil against Aspergillus flavus, Penicillium expansum and Fusarium graminearumISCjournal of chemical health risks1395مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971860Association of plasma free fatty acid levels and cardiovascular diseaseتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
2971403Association of serum high-Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)concentrations and depression score in adolescent girlsاز تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
3971399Investigation of the effect of corn zein coating along with different antioxidants (Thymol and Carvacrol) on the aflatoxin production of peanutNLRCSlمشهدسخنرانی1396بله
4964194Food application of essential oils nano-emulsion as an antimicrobial agentNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11494کیفیت و ایمنی آجیل ها1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19877فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه