اسما  افشاری
خلاصه عملکرد اسما  افشاری
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

اسما افشاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): اسما افشاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Afsharias@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترا (Ph.D.)1394

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970534بررسی حضور باکتری های پاتوژن در فراورده های لبنی سنتی( پنیر، شیر و خامه) شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
2970528طراحی نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNAبر پایه نانوکامپوزیت پلیمری جهت شناسایی و تشخیص سریع باکتری کرونوباکترساکازاکی در شیرخشک و غذای کودکمجریدر دست اجرابلي
3970410بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین (MRSA) ، ونکومایسین (VRSA) و انتروکوکوس های مقاوم به ونکومایسین (VRE) در غذاهای بیمارستانی مشهدمجریدر دست اجرابلي
4961801تعیین میزان غلظت مجموعه ای از فلزات سنگین در شیرخشک و غذای کودک، موجود در بازار ایرانمجریدر دست اجراخير
5961217جداسازی و بررسی توانایی پروبیوتیکی سویه های لاکتوباسیلوس جداشده از پنیرهای سنتی ایرانمجریدر دست اجراخير
6961001شناسایی DNA گونه های حیوانی غیر حلال در محصولات شیرینیمجریدر دست اجرابلي
7960740جداسازی، بیوتایپینگ و بررسی مقاومت آنتی میکروبیال یرسینیا آنتروکولیتیکا در پنیر های محلی شمال شرق ایرانمجریدر دست اجرابلي
8951348بررسی فراوانی نسبی مصرف محصولات لبنی پروبیوتیک و سطح آگاهی دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به محصولات لبنی پروبیوتیکمجریدر دست اجرابلي
9951307شناسایی پروتئین های آلرژی زای انگل آنیزاکیس در ماهیمجریدر دست اجراخير
10950294شناسایی و بررسی فرآوانی کرونوباکتر ساکازاکی در شیر خشک و غذای نوزادان با روشPCRمجریپایان یافتهبلي
11970863بررسی فلور میکروبی بیماری زا در زولبیا و بامیه تولیدی در ماه مبارک رمضان در شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
12970405ارزیابی کیفیت میکروبی غذا های بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
13970167بررسی ارتباط تعاملی دریافت غذایی و واریانت ژنتیکی rs696217-Ghrelin با چاقی و ریسک فاکتور های مرتبط با بیماری های قلبی و عروقیهمکاردر دست اجرابلي
14961515بررسی اثربخشی محصولات روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیماریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگسالان: یک مطالعه مداخله ای کنترل شدههمکارعقد قراردادبلي
15961493بررسی ارتباط بین بیماری قلبی عروقی (بیماری عروق کرونر) و سطوح اسید چربهمکاردر دست اجراخير
16960945بررسی مقایسه تاثیر مصرف روزانه ماست و مکمل پروبیوتیک بر روی اسیدهای چرب آزاد پلاسما و شاخصهای غیر تهاجمی سفتی عروقی در افراد دارای بیماری عروق کرونرهمکارعقد قراردادخير
17960865تهیه، مشخصه یابی و تعیین خواص فیزیکو شیمیایی نانو ذرات ویتامین D جهت غنی سازی آب آشامیدنیهمکاردر دست اجراخير
18951809تاثیر استفاده از اسانس گیاهی کاکوتی و فیبر های مختلف خوراکی بر خصوصیات کیفی و عمر ماندگاری کالباسهمکاردر دست اجراخير
19950946بررسی نقش افزودنیهای طبیعی برای تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی با با به حداقل رساندن افزودنیهای پلیمریهمکاردر دست اجراخير
20950203بررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین دی بر سطوح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی 27 در دختران نوجوان شهر مشهد و سبزوارهمکارپایان یافتهبلي
21941625بررسی نقش پلی مورفیسم لوکوس ژنی rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 در افراد مبتلا به دیابتهمکارعقد قراردادخير
22941578بررسی اثر درمانی با کروسین بر روی سطح پروتئین Cholesterylester transfer protein(CETP) در افراد مبتلا به سندروم متابولیکهمکارپایان یافتهخير
23941561بررسی همراهی پلی مورفیسم rs2868371 مربوط به ژن HSPB1 با سندروم متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
24941454بررسی اثر مکمل درمانی ویتامین D بر تغییرات میکروبیوم دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهبلي
25941267بررسی ارتباط ایجاد بیماری های قلبی عروقی با سطح اسیدهای چرب پلاسماهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974060Evaluation of microbial quality of traditional sweets, Zoolbia and Bamieh, during Ramadan in Mashhad, IranISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397مسئول
2973797Antibacterial activity and sensory properties of Heracleum persicum essential oil, nisin, and Lactobacillus acidophilus against Listeria monocytogenes in cheesePMCveterinary world1397مسئول
3973746Toxicological profile of Amanita virosa - a narrative reviewPMCToxicology Reports1397اول
4973686The Evaluation of Aflatoxin Contamination in Various Foods in Iran: a ReviewSID/Iranmedex/MagiranJournal of Nutrition, Fasting and Health1397مسئول
5973320An investigation of the effect of Zataria multiflora Boiss and Mentha piperita essential oils to improve the chemical stability of minced meatISIveterinary world1397چهارم
6972558Effect of Novel Zein Coating Combined with Different Antioxidants (Thymol and Carvacrol) on the Aflatoxin Production of PeanutISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1396اول
7971452The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serum Cholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
8971413The effects of curcumin and a modified curcumin formulation on serumCholesteryl Ester Transfer Protein concentrations in patients with metabolic syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397دوم
9971321Changes in serum level of trace elements in pulmonary tuberculosis patients during anti-tuberculosis treatmentISIJOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY1397چهارم
10971308ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF YERSINIA ENTEROCOLITICA IN DIFFERENT FOODS. A REVIEWISIFARMACIA1397دوم
11970963Probiotic white cheese production using coculture with LactobacillusISIVeterinary World1397مسئول
12964216Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimorium identification in poultry carcassesPMCIranian journal of microbiology1396اول
13963640Cronobacter sakazakii, a New Threat: Characteristic, Molecular Epidemiology and Virulence FactorsscopusAnnual Research & Review in Biology1396مسئول
14963613Salmonella typhimurium and Listeria monocytogenes Growth Inhibition by Zataria multiflora Essential Oil in Ground Meatindex copernicusJournal of Human, Environment and Health Promotion1396مسئول
15962909Effect of crocin, a carotenoid from saffron, on plasma cholesteryl ester transfer protein and lipid profile in subjects with metabolic syndrome: A double blind randomized clinical trialPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1396دوم
16962693Contamination of Toxic Heavy Metals in Various Foods in Iran: a ReviewscopusJournal of Pharmaceutical Sciences and Research1396مسئول
17961945Phytochemical, antioxidant and antibacterial properties of Melissa officinalis and Dracocephalum moldavica essential oilsPMCVeterinary Research Forum1396چهارم
18960341Phytochemical, Antibacterial, Antifungal and Antioxidant Properties of Agastache foeniculum Essential OilChemical AbstractJournal of Chemical Health Risks1396مسئول
19960216Antioxidant activity of Echinophora platyloba DC essential oil: a comparative study on four different methodsISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY1394سوم
20953366Molecular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus)ISIIranian Journal of Veterinary Research1395چهارم
21952489A survey of antibiotic residues in commercial eggs in Kermanshah IranISCIranian Journal of Veterinary Science and Technology1394مسئول
22952054Genotyping of Clostridium perfringens isolated from broiler meat in northeastern of IranPMCVeterinary research forum1394اول
23952053Molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meatSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Veterinary Science and Technology1394اول
24952052Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCRSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of veterinary medicine1394اول
25952051Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sourcesISIIranian Journal of Veterinary Research1395اول
26951835Evaluation of pH and Common Salt Content in Bread Samples Produced in Mashhad, IranChemical AbstractJournal of Food Quality and Hazards Control1395دوم
27950092Chemical Composition and Antifungal Effect of Echinophora platyloba Essential Oil against Aspergillus flavus, Penicillium expansum and Fusarium graminearumISCjournal of chemical health risks1395مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971860Association of plasma free fatty acid levels and cardiovascular diseaseتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
2971403Association of serum high-Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP)concentrations and depression score in adolescent girlsاز تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدپوستر1396خير
3971399Investigation of the effect of corn zein coating along with different antioxidants (Thymol and Carvacrol) on the aflatoxin production of peanutNLRCSlمشهدسخنرانی1396بله
4964194Food application of essential oils nano-emulsion as an antimicrobial agentNutrition from Laboratory Research to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11494کیفیت و ایمنی آجیل ها1396ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19877فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه