حسین  کمالی
خلاصه عملکرد حسین  کمالی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسین کمالی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسین کمالی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماسیوتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : KamaliH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم دارویی (فارماسیوتیکس)دستیار تخصصی0دانشگاه علوم چزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980186کریستالیزاسیون کورکومین در حضور HPMC به منظور افزایش سرعت انحلال کورکومین: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالهمکاردر دست اجراخير
2971674کریستالیزاسیون سلکوکسیب در حضور PVP به منظور افزایش سرعت انحلال آن: مقایسه 'آب' و 'دی اکسید کربن فوق بحرانی' به عنوان دو ضد حلالهمکاردر دست اجراخير
3971012فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه ریسپریدون: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
4970951تهیه داربست های پلی کاپرولاکتون، دی بلاک پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول و تری بلاک پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلایکول- پلی کاپرولاکتون حاوی دگزامتازون با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانیهمکاردر دست اجرابلي
5970091فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه بوپرونورفین هیدروکلراید: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
6970090فرمولاسیون تزریقی سیستم کریستال مایع برای دارورسانی یک ماهه دزوکسی کولات سدیم: ارزیابی برون تن، پیش درون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
7961598ایجاد شرایط استرس برای داروی ترکیبی مومتازون-کلسی پوتریول و دستیابی به یک روشHPLC نوین و معتبر برای اندازه گیری دو ترکیب در حضور یکدیگر و شناسایی ناخالصی های مربوطه با تکیه بر LC-MSهمکاردر دست اجرابلي
8961554تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لووتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه ژل شونده در محل پلیمر تری بلاک حساس به دمای PLA-PEG-PLA و پنتا بلاک (PAE-PLA-PEG-PLA-PAE) حساس به دما و PHهمکاردر دست اجرابلي
9961120بررسی و ارزیابی ایمپلنت تشکیل شونده در محل بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از جرم های مولکولی متفاوت PLGA-PEG-PLGA در حلال ان-متیل-2-پیرولیدون و اثر آن بر روی آزاد سازی دارو در محیط برون تنهمکارپایان یافتهبلي
10961119بررسی آزادسازی برون تن داروی داکسی سایکلین هیکلیت از سامانه تشکیل شونده درمحل بر پایه PLGA،PLGA-PEG و PLGA-PEG-PLGA در حلال NMPهمکارپایان یافتهبلي
11960985تهیه و ارزیابی سامانه میکروسفر PLGA ساخته شده حاوی ریسپریدون به روشهای مرسوم و سیال فوق بحرانی دی اکسید کربنهمکارپایان یافتهبلي
12960942بهینه سازی و ارزیابی سامانه هیدروژلی قابل تزریق حاوی تری بلاک PLGA-PEG-PLGA ساخته شده به روش سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن وPLGA حاوی ریسپریدونهمکاردر دست اجرابلي
13960774استخراج لیکوپن از گوجه فرنگی و فرمولاسیون قرص لیکوپن و مطالعات پایداری و بررسی اثرات آنتی اکسیدان آن بصورت بالینیهمکاردر دست اجرابلي
14951793تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن داروی ریسپریدون ازمیکروسفرهای PLGA تهیه شده به روش فرآیند در جا معلق-تبخیر شونده با استفاده از خاصیت سل-ژل PLGA-PEG-PLGAهمکارپایان یافتهبلي
15941250تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن و درون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از سامانه ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGAبا حلال ان-متیل-2-پیرولیدونهمکارپایان یافتهخير
16940920کوپلیمریزاسیون حلقه گشای تری بلاک PLGA-PEG-PLGA و دی بلاک PLGA-PEG با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی و مقایسه آن با روشهای مایکروویو و بالن سه گردنههمکارپایان یافتهخير
17940629تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن و درون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) لوتیروکسین سدیم با استفاده از سامانه تشکیل شونده در محل پلی (L، D لاکتید-کو-گلیکولید) (PLGA)همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981507In-vitro, ex-vivo, and in-vivo release evaluation of in situ forming buprenorphine implants using mixture of PLGA copolymers and additivesISIInternational Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials1398اول
2981128Docetaxel-Loaded Mixed Micelles and Polymersomes Composed of Poly (caprolactone)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PCL) and Poly (lactic acid)-Poly (ethylene glycol) (PEG-PLA): Preparation and In-vitro Characterization.ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1397پنجم به بعد
3973786Comparison of in-situ forming composite using PLGA-PEG-PLGA with in-situ forming implant using PLGA: In-vitro, ex-vivo, and in-vivo evaluation of naltrexone releaseISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1398اول
4973257Ring-opening polymerization of poly (D,L-lactide-co-glycolide)-poly(ethylene glycol) diblock copolymer using supercritical CO2ISIThe Journal of Supercritical Fluids1397اول
5973165In-vitro, ex-vivo,and in-vivo evaluation of buprenorphine HCl release from an in situ forming gel of PLGA-PEG-PLGA using N‑methyl‑2‑pyrrolidone as solventISIMaterials Science and Engineering: C1397اول
6972791Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Azole Derivatives as Potent Aromatase Inhibitors with Potential Effects against Breast CancerISIAnti-cancer agents in medicinal chemistry1397پنجم به بعد
7972383In vivo evaluation of the aromatase inhibition by 4‑((1H‑imidazol‑1‑yl) methyl)‑2‑(4‑fluorophenyl)‑ 8‑phenylquinolineISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL INVESTIGATION1397چهارم
8971470An in-situ forming implant formulation of naltrexone with minimum initial burst release using mixture of PLGA copolymers and ethyl heptanoate as an additive: In-vitro, ex-vivo, and in-vivo release evaluationISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1397اول
9970349Chemical composition and antioxidant activity from essential oil of capsella bursa-pastorisscopusInternational Journal of PharmTech Research1394اول
10970345Investigation of factors affecting aerodynamic performance of nebulized NanoemulsionISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول
11970100Aminopropyl groups of the functionalized Mobil Crystalline Material 41 as a carrier for controlled diclofenac sodium and piroxicam deliveryPMCInternational journal of pharmaceutical investigation1396سوم
12964426Ring-opening polymerization of PLGA-PEG-PLGA triblock copolymer in supercritical carbon dioxideISIThe Journal of Supercritical Fluids1397اول
13963788A comparison between pressurized hot water and pressurized liquid extraction for optimizing phenolic and antioxidants capacity of the wooden layer between of walnut seedISIThe Journal of Supercritical Fluids1396اول
14963419Assessment of Phenol Removal Efficiency by Synthesized Zero Iron Nanoparticles and Fe Powder Using the Response Surface MethodologyISIIRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION1396سوم
15961955In Vitro Evaluation of PLGA-PEG-PLGA Microspheres for Sustained Release of InsulinChemical AbstractInternational Journal of ChemTech Research1396پنجم
16960915In vitro evaluation of dihydropyridine-3-carbonitriles as potential cytotoxic agents through PIM-1 protein kinase inhibitionPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396پنجم
17953574Sustained drug delivery system for insulin using supramolecular hydrogels composed of tri-block copolymersscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1396پنجم
18952547In-vivo study of naltrexone hydrochloride release from an in-situ forming PLGA-PEG-PLGA system in the rabbitISIJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY1395پنجم
19951356Amoxicillin Oxidative Degradation Synthesized by Nano Zero Valent IronSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1394چهارم
20951353Evaluation of the cytotoxic effects of Cyperus longus extract, fractions and its essential oil on the PC3 and MCF7 cancer cell linesISIONCOLOGY LETTERS1394سوم
21951350Performance of iron nano particles and bimetallic Ni/Fe nanoparticles in removal of Amoxicillin Trihydrate from synthetic wastewaterISIWATER SCIENCE AND TECHNOLOGY1395چهارم
22951349Phytochemical screening and evaluation of antioxidant activities of Dracocephalum kotschyi and determination of its luteolin contentPMCavicenna journal of phytomedicine1395سوم
23951347The Essential Oil Composition and Antibacterial Activity of Marrubium duabense Murata from North Khorassan Province, IranISIJournal of Essential Oil Bearing Plants1395چهارم
24941627Optimization of phenolic and flavonoid content and antioxidantscapacity of pressurized liquid extraction from Dracocephalum kotschyivia circumscribed central compositeISIJ. of Supercritical Fluids1394اول
25941534Seasonal variation in the chemical composition, antioxidant activity, and total phenolic content of Artemisia absinthium essential oilsPMCPHARMACOGNOSY RESEARCH1394مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1431ساخت آمپول آهسته رهش ماهانه بوپرونورفین با استفاده از سامانه ژل در جا تشکیل شونده بر پایه کریستال مایع لیپیدی1398/06/0499241nf>, محمودرضا جعفری , فرزین هادیزاده , الهام خداوردی , حسین کمالی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه