مریم  مرادی بیناباج
خلاصه عملکرد مریم  مرادی بیناباج
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم مرادی بیناباج

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم مرادی بیناباج رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : moradibm941@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیوشیمی بالینیکارشناس ارشد 1393دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961729بررسی پتانسیل درمانی مهار کننده دارویی EW-7197 در کولیت و سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهبلي
2960914اثر محافظتی کروسین بر التهاب و تکثیر سلولی و رشد تومور در سرطان پستان: یک مطالعه In vitro و In vivoهمکارپایان یافتهخير
3950852بررسی مکانیسم اثر سرطانی پلی فسفات پلاکتی با تمرکز بر ژن Cyclin D1 و Survivinدر سرطان سینههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981814The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta‐analysis—responseISIjournal of cellular biochemistry1398اول
2981674Novel oral transforming growth factor-β signaling inhibitor potently inhibits postsurgical adhesion band formation.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY پنجم به بعد
3981601role of wnt3a in the pathogenesis of cancer, current statues and prospectiveISIMolecular Biology Reports چهارم
4980746Therapeutic potential of pharmacological TGF-β signaling pathway inhibitors in the pathogenesis of breast cancer.ISIBiochemical pharmacology1398سوم
5980744Prognostic value of high mobility group protein A2 (HMGA2) over-expression in cancer progressionISIGENE1398اول
6974446EW-7197 prevents ulcerative colitis-associated fibrosis and inflammationISIJournal of cellular physiology1398اول
7972463The prognostic value of long noncoding RNA MEG3 expression in the survival of patients with cancer: A meta-analysis.ISIJournal of cellular biochemistry1397اول
8971044Phytosomal-curcumin antagonizes cell growth and migration, induced by thrombin through AMP-Kinase in breast cancer.ISIJournal of cellular biochemistry1397چهارم
9962203The prognostic value of MGMT promoter methylation in glioblastoma: A meta-analysis of clinical trialsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396اول
10962162Role of Homocysteine in Diseases: A ReviewISCMedical Laboratory Journal1395اول
11954495Role of wnt5a in the pathogenesis of inflammatory diseasesISIJournal of cellular physiology1396پنجم به بعد
12951434Association of HDL/TG Ratio as an Insulin Resistance Marker with Various Levels of Fasting Blood GlucoseISCMedical Laboratory Journal1395اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962221Growth suppression of breast cancer and oxidant/antioxidant balance by curcuminInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
2962218Curcumin synergistically enhances the anti-proliferative activity of 5-Fu through Wnt/PI3K pathway in MCF-7 cell lineInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
3962217liposome encapsulated curcumin antagonizes growth, cell cycle progression and migration induced by thrombin through AMP kinase in breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396خير
4962215the antitumor effect of crocin on breast cancerInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه