مهدیس  قویدل
خلاصه عملکرد مهدیس  قویدل
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مهدیس قویدل

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مهدیس قویدل رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : باکتری شناسی پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ghavidelm931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970535ارزیابی بیماری سل و شناسایی ارتباط اپیدمیولوژی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس دربیماران مسلول افغانستان با استفاده از روشهای تایپینگ از قبیل Spoligotyping و MIRU-VNTR و مقایسه این جدایه ها با جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس خراسان رضوی ومشخص کردن منبع انتقالهمکاردر دست اجراخير
2941808وضعیت بیماری سل و شناسایی الگو و ارتباط اپیدمیولوژی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در انسان و دام در منطقه خراسان رضوی با استفاده از روشهای تایپینگ از قبیل Spoligotyping و PFGE و Whole genome sequencing و مشخص کردن راه های انتقال شایع در خراسان رضوی (مطالعه کوهورت)همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972294Characterization of New Leprosy Cases in Northeast of Iran within the Last 15 YearsPMCIranian journal of medical sciences1397اول
2971605Cutaneous anthrax in the northeast of Iran: A case report and review of the literatureindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
3971558Cervical bacterial colonization in women with preterm premature rupture of membrane and pregnancy outcomes: A cohort studyPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397پنجم
4970089The most common spoligotype of Mycobacterium bovis isolated in the world and the recommended loci for VNTR typing; A systematic reviewISIMicrobial pathogenesis1397اول
5963510Latent tuberculosis infection in health care workers: review articlescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961911isolation closteridium difficile and molecular detection of binary and A\B toxin in feces of dogsشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1394بله
2961910isolation and genotyping of closteridium perfringens isolated from healthy and diarrheicdoge- A human healrh public riskشانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1394بله
3961905THE MOST COMMON SPOLIGOTYPE OF MYCOBACTERIUM BOVIS ISOLATED IN THE WORLD AND THE RECOMMENDED LOCI FOR VNTR TYPING; A SYSTEMATIC REVIEWهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانسخنرانی1396بله
4961904اپیدمیولوژی جذام در شمال ایران در طی 15 سالهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1396بله
5951985A CLINICAL CASE OF CUTANEOUS ANTHRAX IN NORTHEAST IRAN, OCTOBER 2015کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395بله
6951446THE PREVALENCE OF BRUCELLOSIS IN PATIENTS REFERRED TO THE GHAEM HOSPITAL DURING 2015-2016٫ MASHHAD, NORTHEAST IRANهفدهمین کنگره میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1395بله
7951445LATENT TUBERCULOSIS INFECTION IN HEALTH CARE WORKERS ( HCWS) IN IRAN- REVIEW ARTICLEهفدهمین کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه