آرش  سلطانی
خلاصه عملکرد آرش  سلطانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آرش سلطانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آرش سلطانی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : soltania931@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951312طراحی، سنتز و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده ی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HTLV-1همکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981840Recent advances in the clinical development of immune checkpoint blockade therapyISICellular Oncology1398دوم
2981486Role of AKT and mTOR Signaling Pathways in the Induction of Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) ProcessISIBiochimie دوم
3980923Tumor-associated macrophages: role in cancer development and therapeutic implicationsISICellular oncology سوم
4974014Emerging Roles of microRNAs in Regulating the mTOR Signaling Pathway during TumorigenesisISIjournal of cellular biochemistry1398دوم
5973360Oxidative Stress in Cervical Cancer Pathogenesis and Resistance to TherapyISIjournal of cellular biochemistry1398دوم
6973263The comparative study of the effects of Fe2O3 and TiO2 micro‐ and nanoparticles on oxidative states of lung and bone marrow tissues and colony stimulating factor secretionISIjournal of cellular biochemistry اول
7973262Evaluation of STAT1 and Wnt5a gene expression in gingival tissues of patients with periodontal diseaseISIjournal of cellular biochemistry1397سوم
8973152PD-1/ PD-L1 blockade as a novel treatment for colorectal cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397دوم
9972712Molecular targeting for treatment of human T-lymphotropic virus type 1 infectionISIBiomedicine & pharmacotherapy1397اول
10972025Therapeutic potency of pharmacological adenosine receptors agonist/antagonist on cancer cell apoptosis in tumor microenvironment, current status, and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397چهارم
11971942Serum Procalcitonin and Lactoferrin in Detection of Acute Appendicitis; a Diagnostic Accuracy StudyPMCEmergency1397سوم
129719045'-adenosine monophosphate (AMP)-activated protein kinase a potential target for disease prevention by curcuminISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397اول
13971046Current status and future prospective of Curcumin as a potential therapeutic agent in the treatment of colorectal cancer.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397دوم
14964239Therapeutic potency of mTOR signaling pharmacological inhibitors in the treatment of proinflammatory diseases, current status, and perspectives.ISIJournal of cellular physiology1397اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه