سیده فاطمه  نامدار
خلاصه عملکرد سیده فاطمه  نامدار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده فاطمه نامدار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده فاطمه نامدار رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : ترمیمی و زیبایی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : namdarf2@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980586ساخت نوعی رزین انفیلترانت آزمایشگاهی حاوی ذرات معدنی کننده ، بررسی درجه تبدیل آن و تأثیر آن بر روی رنگ ضایعات اولیۀ میناییمجریعقد قراردادخير
2971864بررسی استحکام باند میکروبرشی و آنالیز اینترفیس بین دنتین و Cention N با سیستم های ادهزیو مختلفمجریدر دست اجرابلي
3970927ارزیابی میزان سایش مینای طبیعی دندان در مقابل بلوک های سرامیک هیبرید در شرایط ابرزیو و اروزیومجریدر دست اجرابلي
4961839ارزیابی توانایی مهار دمینرالیزاسیون ، میزان نفوذ و درجه تبدیل نوعی رزین انفیلترانت آزمایشگاهی پرشده با ذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت و بیواکتیوگلاسمجریدر دست اجراخير
5960029ساخت یک نوع رزین انفیلترانت پرشده با ذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت و ارزیابی توانایی مهار دمینرالیزاسیون مینایی توسط آنمجریپایان یافتهخير
6980016بررسی میزان آزادسازی یون های فلوراید و کلسیم توسط cention n تحت شرایط اسیدی و خنثی و مقایسۀ آن با گلاس آینومرهمکاردر دست اجرابلي
7970620بررسی اثر نانوپارتیکل فلوروهیدروکسی آپاتیت به رزین انفیلترانت و تأثیر آن بر سختی مینای دمینرالیزههمکاردر دست اجرابلي
8960125تاثیر عملیات حرارتی فیلر بر ویژگیهای مکانیکی، میزان پلیمریزاسیون و آزادسازی یون های فلوراید و کلسیم در کامپوزیت دندانی حاوی فیلرهای فلوئوروهیدروکسی آپاتیتهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981891Effect of CO2 Laser on the Prevention of White Spot Lesions During Fixed Orthodontic Treatment: A Randomized Clinical TrialISITurkish Journal of Orthodontics1398پنجم
2981763Microhardness and cervical microleakage of healthy and periodontally involved dentin at class II cavities restored with conventional and bulk-fill resin compositesISIAnnali di stomatologia1397مسئول
3981762Evaluation of Microhardness and Microleakage of Class II Silorane-Based Composite Restorations Post-Photoactivation TechniquesISIJournal of Dentistry Indonesia1398مسئول
4973907Effect of different irrigators on microleakage of Class V Glass ionomer restorationsChemical Abstractمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1397مسئول
5971383Effects of different ceramic primers and surface treatments on the shear bond strength of restorative composite resin to zirconiumPMClaser therapy1397مسئول
6971041Formulation and mechanical characterization of a semi-crystalline nano-fluorine hydroxyapatite-filled dental adhesiveISIJournal of the Australian Ceramic Society1397چهارم
7970717evaluate of Kefir, yoghurt and soya milk on microhadness of enamelChemical Abstractمجله تحقیق در علوم دندانپزشکی1397مسئول
8970716The Rate of Demineralization in the Teeth Prepared by Bur and Er:YAG LaserPMCJournal of Lasers in Medical Sciences1397سوم
9970108Fracture Resistance of Zirconia Restorations with a Modified Framework DesignPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1396چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1981616افزودن نانوذرات فلوروهیدروکسی آپاتیت به رزین انفیلترانت آزمایشگاهی و ارزیابی اثرات آن بر ریزسختی ضایعات اولیۀ میناییدندانپزشکی زیبایی : آنالوگ تا دیجیتالمشهدپوستر1398بله
2972777ساخت یک نوع رزین نفوذی پر از ذرات فلورو هیدروکسی آپاتیت و ارزیابی توانایی آن در کنترل پوسیدگی مینای دندانپانزدهمین کنگره دانشجویان دندانپزشکی سراسر کشور(اس سیدا)تهرانسخنرانی1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110108فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه