مریم  خسروی
خلاصه عملکرد مریم  خسروی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مریم خسروی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مریم خسروی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : khosravim@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1961583بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بسامد خوراک کودکان پیش دبستانی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
2961287بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش سواد غذا و تغذیه در کودکان دبستانی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
3960886بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی غالب با شاخص های تن سنجی و ترکیب بدنی در کودکان پیش دبستانی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
4970690بررسی ارتباط الگوهای غذایی، فراوانی وعده های غذایی و میزان دریافت انرژی با شاخص های غیر تهاجمی سختی شریان در شرکت کنندگان سالم جمعیت پرشین کوهورت مشهدهمکاردر دست اجرابلي
5970082مقایسه ترکیب اسیدهای چرب نمونه های شیر و خون مادران دارای اضافه وزن و چاقهمکاردر دست اجرابلي
6961626رابطه بین اندازه دور گردن وسایر شاخص های تن سنجی با عوامل چندگانه ریسک کاردیو متابولیک در جمعیت مورد مطالعه پرشین کوهورت مشهدهمکاردر دست اجراخير
7951732بررسی اثر نان جو فراسودمند بر کاهش اشتها و تشنگی طی روزه‌داریهمکارپایان یافتهخير
8950332بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص دریافت غذایی سالم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
9930491تعیین ارتباط وضعیت امنیت غذایی ،الگوی غذایی و دریافت غذایی با ضریب هوشی (IQ) در کودکانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971801Investigating the relation of Household Food Security Status and some Socio-economic factors with children Intelligence Quotient in 2016 - Mashhad-IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396پنجم
2971636Comparing dietary patterns of depressed patients versus healthy people in a case control protocolISIBMJ OPEN1392اول
3971635Vitamin B12 supplementation in end stage renal diseases: a systematic reviewPMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1393مسئول
4970134Dietary Patterns and Obesity Associated Factors in Primary School ChildrenChemical Abstractnutrition and food sciences research1396مسئول
5970088Is it possible to quench thirst using licorice-enriched barley bread during Islamic fasting?index copernicusjournal of Fasting and Health1396چهارم
6954348Comparing the Dietary Patterns of Depressed Patients with Healthy Individuals: A Case-control StudyChemical Abstractعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1395اول
7954345Evaluation of the Effects of Islamic Fasting on the Biochemical Markers of Healthindex copernicusjournal of fasting and health1395مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971639مقایسه وضعیت دریافت درشت مغذیها و ریز مغذیها در بیماران افسرده با افراد سالم' Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies'مشهدپوستر1396بله
2971638کاربرد رفتار درمانی شناختی در پیشگیری و کنترل چاقی' Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies'مشهدسخنرانی1396بله
3971637کمبود ویتامین D واسطه ازتباط الگوهای غذایی و افسردگی' Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies'مشهدسخنرانی1396بله
4954349الگوی غذایی و چاقی در کودکان دبستانی شهر تهرانکنگره تغذیه تهرانتهرانپوستر1395خير
5954347فولات و ویتامین B12 واسطه ارتباط الگوهای غذایی و افسردگی: یک مطالعه مورد شاهدیکنگره تغذیه تهرانتهرانسخنرانی1395بله
6954346اسیدهای چرب غیر اشباع گلبولهای قرمز واسطه ارتباط بین الگوهای غذایی و افسردگی است: یک مطالعه مورد شاهدیکنگره تغذیه تهرانتهرانپوستر1395بله
7954344ارتباط افسردگی با الگوهای غذایی، چاقی و فعالیت فیزیکی: مدل معادلات ساختاریکنگره تغذیه تهرانتهرانپوستر1395بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه