مریم  خسروی
خلاصه عملکرد مریم  خسروی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مریم خسروی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مریم خسروی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تغذیه دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : khosravim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970668بررسی ارتباط امنیت غذایی خانوار با استرس، اضطراب و افسردگی(سلامت روان) در مادران ساکن شهر مشهد سال 1397مجریدر دست اجرابلي
2970516تاثیر مکمل یاری هم زمان سلنیوم و روی بر شاخص های گلایسمیک و فاکتورهای التهابی/ آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2مجریدر دست اجرابلي
3961583بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بسامد خوراک کودکان پیش دبستانی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
4961287بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش سواد غذا و تغذیه در کودکان دبستانی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
5960886بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی غالب با شاخص های تن سنجی و ترکیب بدنی در کودکان پیش دبستانی شهر مشهدمجریدر دست اجرابلي
6970690بررسی ارتباط الگوهای غذایی، فراوانی وعده های غذایی و میزان دریافت انرژی با شاخص های غیر تهاجمی سختی شریان در شرکت کنندگان سالم جمعیت پرشین کوهورت مشهدهمکاردر دست اجرابلي
7970267بررسی اثر Alternate Day Fasting و Low Calorie Diet بر وضعیت متابولیسم پایه و ترکیب بدن در افراد دچار اضافه وزن و چاقیهمکاردر دست اجرابلي
8970082مقایسه ترکیب اسیدهای چرب نمونه های شیر مادران دارای اضافه وزن و چاقهمکاردر دست اجرابلي
9961626رابطه بین اندازه دور گردن وسایر شاخص های تن سنجی با عوامل چندگانه ریسک کاردیو متابولیک در جمعیت مورد مطالعه پرشین کوهورت مشهدهمکاردر دست اجراخير
10961311بررسی شاخص های تن سنجی، شاخص سلامت غشاء سلولی و الگوهای غذایی در افراد مبتلا به کبد چرب و مقایسه آنها با افراد سالمهمکاردر دست اجرابلي
11951732بررسی اثر نان جو فراسودمند بر کاهش اشتها و تشنگی طی روزه‌داریهمکارپایان یافتهخير
12950332بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص دریافت غذایی سالم در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفراهمکارپایان یافتهبلي
13930491تعیین ارتباط وضعیت امنیت غذایی ،الگوی غذایی و دریافت غذایی با ضریب هوشی (IQ) در کودکانهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980728Erythrocytes Polyunsaturated Fatty Acids Mediate Relationship between Dietary Patterns and Depression.ISIInternational journal for vitamin and nutrition research اول
2980648Comparison between Macro & Micro Nutrient Intake in Depressed Patients with Healthy PeopleISCJournal of Nutrition and Food Security1398اول
3980444Healthy and Unhealthy Dietary Patterns Are Related to Depression: A Case-Control StudyISIPsychiatry investigation1394اول
4980429Effects of Walnut Consumption on Lipid Profile of Female Undergraduate StudentsISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1398مسئول
5980320Polycystic Ovary Syndrome and Dietary Patterns in Iran: A Review StudyISCJournal of Nutrition and Food Security1397دوم
6980319Microbial Evaluation of Neutropenic Diet in Bone Marrow Transplant Department in IranISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397پنجم
7980318Is There A Relationship between the Components Of Metabolic Syndrome and Depression?ISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397مسئول
8980025A Narrative Review of General Principles of Nutrition Status Assessment in Hospitalized Adult PatientsISCنوید نو1397اول
9971801Investigating the relation of Household Food Security Status and some Socio-economic factors with children Intelligence Quotient in 2016 - Mashhad-IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396پنجم
10971636Comparing dietary patterns of depressed patients versus healthy people in a case control protocolISIBMJ OPEN1392اول
11971635Vitamin B12 supplementation in end stage renal diseases: a systematic reviewPMCMedical journal of the Islamic Republic of Iran1393مسئول
12970134Dietary Patterns and Obesity Associated Factors in Primary School ChildrenChemical Abstractnutrition and food sciences research1396مسئول
13970088Is it possible to quench thirst using licorice-enriched barley bread during Islamic fasting?index copernicusjournal of Fasting and Health1396چهارم
14954348Comparing the Dietary Patterns of Depressed Patients with Healthy Individuals: A Case-control StudyChemical Abstractعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1395اول
15954345Evaluation of the Effects of Islamic Fasting on the Biochemical Markers of Healthindex copernicusjournal of fasting and health1395مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971639مقایسه وضعیت دریافت درشت مغذیها و ریز مغذیها در بیماران افسرده با افراد سالم' Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies'مشهدپوستر1396بله
2971638کاربرد رفتار درمانی شناختی در پیشگیری و کنترل چاقی' Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies'مشهدسخنرانی1396بله
3971637کمبود ویتامین D واسطه ازتباط الگوهای غذایی و افسردگی' Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies'مشهدسخنرانی1396بله
4954349الگوی غذایی و چاقی در کودکان دبستانی شهر تهرانکنگره تغذیه تهرانتهرانپوستر1395خير
5954347فولات و ویتامین B12 واسطه ارتباط الگوهای غذایی و افسردگی: یک مطالعه مورد شاهدیکنگره تغذیه تهرانتهرانسخنرانی1395بله
6954346اسیدهای چرب غیر اشباع گلبولهای قرمز واسطه ارتباط بین الگوهای غذایی و افسردگی است: یک مطالعه مورد شاهدیکنگره تغذیه تهرانتهرانپوستر1395بله
7954344ارتباط افسردگی با الگوهای غذایی، چاقی و فعالیت فیزیکی: مدل معادلات ساختاریکنگره تغذیه تهرانتهرانپوستر1395بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110112فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه