سیدمحمد  موسوی
خلاصه عملکرد سیدمحمد  موسوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدمحمد موسوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدمحمد موسوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : طب اورژانس دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mousaviMH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1375دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
طب اورژانسپزشک متخصص1391دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
رئیس بیمارستان خاتم الانبیاتایباد1379/05/011382/03/31
دبیرکارگروه بهداشت ودرمان تایبادتایباد1382/03/011385/04/15
مدیر شبکه بهداشت ودرمانتایباد1382/03/011385/04/15
عضو هیات نظارت بر انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوریتایباد1384/02/01
معاون مدیر دفتر ریاست دانشگاهمشهد1385/04/151387/06/31
عضو کمیته تخصصی مدیریت استراتزیک وبهره وری کمیسیون تحول اداری دانشگاهمشهد1385/05/011388/06/31
عضو کمیته تخصصی اصلاح لوانین وممررات وهیات امنمشهد1385/05/011388/06/31
عضوکارگروه سلامت وامنیت غذایی استان خراسان رضویمشهد1385/07/011388/06/31
عضوهیات ممیزه طرح مسیر ارتمائ شغلی مدیران مشاوران وکارشناسان حوزه ستادیمشهد1385/07/011388/06/31
عضو کمیسیون نظام وظیفهمشهد1386/06/011388/06/31
عضویت درکمیته بررسی صلاحیت عمومی متماضیان بورسیه خارج ازکشورمشهد1388/02/011388/06/31
رئیس مرکز آموزشی پژوهشی ودرمانی شهید هاشمی نژادمشهد1394/04/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961938بررسی میزان رضایتمندی مادران از مراقبت های ارائه شده در بخش زایشگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهدمجریدر دست اجراخير
2951716بررسی ویژگی های شخصیتی مراجعین مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی به بیمارستان شهید هاشمی نژادمشهد در سال 1396مجریپایان یافتهبلي
3971588ارتباط بین کیفیت تجارب یادگیری و کیفیت تجارب دوره آموزشی در دانشجویان پزشکیهمکاردر دست اجرابلي
4970547بررسی رابطه آمیلاز بزاقی با شدت ترومای سر و نتایج سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده به اورژانس با ترومای ایزوله سرهمکاردر دست اجرابلي
5970482بررسی تاثیر برنامه مدیریت خستگی برعملکرد شغلی پرسنل اورژانسهمکاردر دست اجرابلي
6970288مقایسه پیامدهای نمایه وخامت اورژانس و سیستم تریاژ منچستر در بیماران تروماییهمکارعقد قراردادبلي
7961936اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکارعقد قراردادخير
8961935مقایسه ویژگی های شخصیتی، نشانه های نقص توجه/بیش فعالی، زمان واکنش و رفتارهای پر خطر در مصدومان مقصر و غیر مقصر ترومای خشونت و نزاعهمکارعقد قراردادخير
9961933مقایسه کارکردهای عصب- روان شناختی مصدومان مقصر و غیر مقصر سوانح رانندگیهمکارعقد قراردادخير
10961932اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر استرس ادراک شده، تاب آوری و عاطفه منفی بیماران زن مبتلا به سرطان پستانهمکارعقد قراردادخير
11961931بررسی خطاهای پزشکی حین احیاء قلبی ریویهمکارعقد قراردادخير
12961122بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مسمومیت های غیر عمد کودکانهمکاردر دست اجرابلي
13961007بررسی میزان رضایتمندی و عوامل موثر بر آن در مراجعین به بخش سوانح و حوادث بیمارستان شهید هاشمی نژادهمکاردر دست اجراخير
14960520اثربخشی آموزش پرستاران درمانیو ارائه بازخورد به آن ها بر مدت زمان گردش کار بیماران در بخش اورژانس ترومای آکادمیک بیمارستان شهید هاشمی نژادهمکاردر دست اجرابلي
15950630بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی اورژانس بر بالین بیمار (FAST) در تشخیص پنومونیهمکارپایان یافتهبلي
16950629بررسی ارتباط بین کلیرنس لاکتات با پیش آگهی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژادهمکارپایان یافتهبلي
17950436مقایسه اثربخشی متوکلوپرامید و اندانسترون با پلاسبو در کنترل تهوع بیماران با ضربه خفیف سر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان هاشمی نژاد مشهدهمکارپایان یافتهبلي
18950356طراحی و اجرای رجیستری بومی افراد دچار ترومای متعددهمکاردر دست اجراخير
19930693بررسی ارزش پیشگویی کنندگی سطح hs-CRP در بروز علایم پایدار بعد از ترومای مینور سرهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980761Effects of a Virtual Classroom in social media platform on the Knowledge of Emergency Department Interns: A Randomized Interventional TrialISCFuture of Medical Education Journal1397سوم
2980673Risk factors contributing to the incidence and mortality of acute childhood poisoning in emergency department patients in Iran: a hospital-based casecontrol studyMedlineEpidemiology and health1398سوم
3980040Salivary Alpha-amylase Activity Level in ST-segment Elevation Myocardial Infarction PatientsISIJournal of Pharmaceutical Research International1397پنجم به بعد
4974441The Simulation Module for Assessment of Resident’s Targeted Event Response (SMARTER-Shift): a novel teaching method in Emergency Medicine educationISCFuture of Medical Education Journal1397دوم
5974417Pneumomediastinum due to blunt neck injury: a case reportISIMedical Science1398پنجم
6974413Assessment of Theoretical Knowledge of Cardio-Pulmonary Resuscitation in Residents of Various Specialties in Mashhad Universities of Medical SciencesSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموافق توسعه آموزش علوم پزشکی1397چهارم
7973261Rupture of Posterior Urethra without Pelvic Fracture: A Rare PresentationISCJournal of patient safety and quality improvement1397پنجم به بعد
8973044Relationship between Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Serum S100B ProteinPMCAnnals of Medical and Health Sciences Research1397چهارم
9972379Trauma in Pregnancy: A Case Series and Literature Reviewscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397دوم
10972055A Rare Manifestation of a Common DiseaseISCpatient safety & quality improvment journal1397پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962028بررسی طول مدت انتظار (فرآیندهای ویزیت، بستری و دریافت خدمات) در یک اورژانس اکادمیک تروما در ایرانMediterranean Emergency Medicine Congress - GREAT - 2017lisbonپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11967تفسیر آزمونهای تشخیصی با رویکرد پرستاری به همراه تدابیر وتشخیص های رستاری1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19645فلوشیپ پژوهشی سطح 31396
29583فلوشیپ پژوهشی سطح 11394
39369فلوشیپ پژوهشی سطح 21395

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه