کبری  سلیمیان ریزی
خلاصه عملکرد کبری  سلیمیان ریزی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

کبری سلیمیان ریزی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): کبری سلیمیان ریزی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : باکتری شناسی پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : salimian.k@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971385بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی انتروکوکهای مقاوم به ونکومایسین جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستانهای امام رضا (ع)، قائم(عج) و دکتر شیخهمکارعقد قراردادبلي
2971384بررسی تاثیر نانو کورکومین بر هلیکوباکتری پیلوری در شرایط آزمایشگاهیهمکارعقد قراردادبلي
3971258طراحی و ارزیابی روشی جهت شناسایی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر هیبریداسیون DNAهمکاردر دست اجرابلي
4961838تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی شیگلاجدا شده از کودکان مبتلا به اسهال التهابی در بیمارستان شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
5961610ارزیابی پروسه سانتریفوژکردن بر میزان رسوب مایکوباکتریوم ها در نمونه خلط به منظور تشخیص سل ریویهمکاردر دست اجراخير
6951822تعیین فراوانی گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای امام رضا(ع)، قائم(عج) و شیخ مشهد در سال 96 و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به صورت فنوتیپی و ژنوتیپیهمکاردر دست اجراخير
7951708مطالعة ژنهای مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و فلوروکینولونها، در گونه های انتروباکتر جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان قائم (عج) مشهد، از اسفند 95 لغایت اسفند 96همکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981573Pantoea Agglomerans Septicemia in Infants: The First Case Report from Iran and Review of Literaturindex copernicusACTA SCIENTIFIC MICROBIOLOGY1398اول
2981038Acinetobacter spp. Coinfection with Elizabethkingia meningoseptica: A Case Report at a Referral Hospital in Iranindex copernicusreviews in clinical medicine1398اول
3980235Peritonitis Due to Rothia dentocariosa in Iran: A Case Reportindex copernicusreviews in clinical medicine1397اول
4974124The role of bacterial biofilm in the clinical outcomes of oral and dental infectionsCinahlمجله علوم پزشکی رازی1397اول
5974081Prevalence of ESBLs and Integrons in Clinical Isolates of Salmonella spp. From Four Hospitals of TehranISCInternational Journal of Enteric Pathogens1393اول
6973401Application of bacterial shuttle vectors in designing new vaccines against infectious diseases: brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397اول
7971015Prevalence of integrons and Antimicrobial Resistance Genes Among Clinical Isolates of Enterobacter spp. From Hospitals of Tehran.ISCInternational Journal of Enteric Pathogens1393اول و مسئول
8971014Prevalence of the blaCTX-M-1 group and their transferability in resistant clinical isolates of Salmonella serogroups from several hospitals of TehranPMCIranian journal of microbiology1394اول
9971013Prevalence of Clinically Isolated Metallo-beta-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa, Coding Genes, and Possible Risk Factors in Iran.PMCIranian journal of pathology1396دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982289تغییرات الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی شیگلا در شمال ایرانسیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزیشیرازپوستر1398بله
2973042تشخیص فنوتیپی بتالاکتامازهای AmpC در میان ایزوله های بالینی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف اشریشیاکلای و گونه های کلبسیلا در چند مرکز بالینی شهر مشهد12th International Clinical Microbiology Congress (12th ICCM) from 16-18 October 2018 in Kerman, Iranکرمانپوستر1397بله
3971020Occurrence of integrons and antimicrobial resistance genes among clinical isolates of Enterobacter spp. from hospitals of Tehran15th Iranian and International Congress of Microbiology ... Congress of Microbiologyتهرانپوستر1396بله
4971019Diversity of the genes encoding the aminoglycoside modifying enzymes and bla groups and transferability of blaCTX-M-15 gene in clinical isolates of Shigella serogroups from hospitals in Tehran.The 16th International and Iranian Microbiology Congress of Microbiology (ISM 2015), Shahid Beheshti International Conference Center,Tehranتهرانپوستر1394بله
5971012ارزیابی اثربخشی ضدعفونی کنندگی اشعه ماورابنفش تحت شرایط واقعی در بیمارستان ها2nd International Congress on prevention Strategies for Healthcare-associated Infectionsخراسان رضوی-مشهدسخنرانی1397بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه