لیلا  موسوی سرشت
خلاصه عملکرد لیلا  موسوی سرشت
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

لیلا موسوی سرشت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): لیلا موسوی سرشت رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : فلوشیپ
رشته تخصصی : جراحی زنان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : lmousavi.lm@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960696بررسی ارزش پروگنوستیک فاکتور ki67 (به روش ایمنوهیستوشیمی(IHC)) در بیماران مبتلا به ضایعات پیش سرطانی سرویکس (lSIL) همراه با یا بدون آلودگی به ویروس HPVهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981403.Evaluation of the Relation between Treatment Results and Predictive Factors in Metastatic and High Risk Gestational Trophoblastic NeoplasiascopusMiddle East Journal of Cancer1398سوم
2973973Primary Clear Cell Carcinoma with no Diethylstilbestrol Exposure; Case SeriesPMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397مسئول
3973972Birth of a live fetus in twin pregnancy with hydatidiform mole and co-existent a live fetus: case reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397سوم
4973851Prognostic Value of KI6 Biomarker in Predict Short Time Prognosis of Low-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia in HPV Negative and Positive Patientsscopusacta medica iranica1397اول
5973061A case report of a metastasis of the epithelial ovarian cancer to the cervixscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1397سوم
6973060Solitary Fibrous Tumor of the Greater Omentum Mimicking an Ovarian Tumor: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیACTA SCIENTIFIC CANCER BIOLOGY1396اول
7973058Unusual Site of Metastasis of Placental Unusual Site of Metastasis of Placental Site Trophoblastic Tumor: Case Report and Literature ReviewscopusMiddle East Journal of Cancer1397اول
8972900A case report on Hydatidemic Mole Pregnancy 6 weeks pregnant with preeclampsiascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
9972223Gestational Trophoblastic Neoplasm; Case Series and Literature Reviewindex copernicusARC Journal of Gynecology and Obstetrics1397اول
10971681Granulosa-cell tumor after ovarian stimulation: A case reportPMCInternational Journal of Reproductive Biomedicine1397پنجم
11970813Iliopsoas Muscle Metastasis from Cervical CarcinomaISCWomens Health Bulletin1397چهارم
12970316Effect of Combination Therapy of Methotrexate with Vitamin A in Patients with Low Risk GTN (Gestational Trophoblastic Neoplasia)ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396چهارم
13964011Diagnostic Error in Postpartum Choriocarcinoma: A case reportscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396اول
14962820Necrosis and Rupture of Uterus Following Uterine Artery Embolization: a Case Reportscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396چهارم
15962107Uterine Arteriovenous Malformation After Molar Pregnancy: A Case Report and Review of LiteratureISCWomens Health Bulletin1396سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11760حفظ باروری درسرطان‌های زنان (اونکو- فرتیلیتی)1398تالیف و گردآوری
21739آشنایی با HPVویروس پاپیلومای انسانی پیش ساز سرطان دهانه رحم1397ترجمه و تالیف
31432انچه باید در مورد پاپیلوما ویروس انسانی بدانیم1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه