فاطمه  غیبی
خلاصه عملکرد فاطمه  غیبی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه غیبی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه غیبی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم نانو دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : GheybiF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970876بررسی اثر عصاره گیاه غازیاقی بر سطح بیان ژن TRP-1 و TRP-2 در پوست موش های C57Bl/6 مبتلا به ویتیلیگومجریدر دست اجراخير
2970699بررسی اثر فرم نانومیسلی سیلی مارین بر سطح بیان ژنMITF در پوست موش های C57Bl/6 مبتلا به ویتیلیگومجریدر دست اجراخير
3970296تهیه نانو لیپوزوم های حاوی هسپریدین و بررسی اثرات ضد توموری درمان ترکیبی آن به همراه داروی دوکسوروبیسین در موشهای BALB/c دارای تومورمجریعقد قراردادبلي
4961914تهیه نانو لیپوزوم های حاوی الاژیک اسید و بررسی اثرات ضد توموری آنها به در موشهای C57 دارای تومور ملانومامجریدر دست اجراخير
5960806تهیه نانو لیپوزوم های حاوی پاکلی تاکسل و بررسی اثرات ضد توموری آنها به صورت In vitro و In vivo در موشهای BALB/c دارای تومورمجریدر دست اجراخير
6971188تهیه و ارزیابی نانولیپوزومهای دوکسوروبیسین متشکل از توئین 80 جهت دارورسانی به بافت مغزهمکاردر دست اجراخير
7961751تهیه نانو لیپوزوم های حاوی سیس پلاتین به روش remote loading و بررسی اثرات ضد توموری آن ها در مطالعات برون تن و درون تنهمکاردر دست اجرابلي
8961283بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آنتی اکسیدانتی ترکیب سیلیمارین و الاژیک اسید بر روی سلول های کارسینومای کبدیهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981234Cytotoxic effects investigation of nanomicelle and free curcuminoids against cancer and normal cellsChemical AbstractNanomedicine Research Journal1398دوم
2980655Chemotherapeutic activity of Silymarin combined with doxorubicin liposomes in 4T1 breast cancer cellsChemical AbstractNanomedicine Research Journal1397اول
3972132The study of children iron and vitamin A and D supplementation program in Mashhad Health CentresSID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1382اول و مسئول
4972129The study of school milk consumption in Mashhad primary school studentsSID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1382مسئول
5972127The study of school milk distribution and delivery to primary schools in Mashhad, 2002SID/Iranmedex/Magiranراز بهزیستن1382مسئول
6972126The Effects of Hydro- alcoholic Extract of Launaea Acanthodes on the Blood, Urine Albumin and Bilirubin Levels in Male Hyperglycemic Wistar Ratscopusمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1392چهارم
7971538One-pot controllable synthesis of carboxylic group functionalized hollow mesoporous silica nanospheres for efficient cisplatin deliveryISIRSC ADVANCES1395پنجم به بعد
8960705Therapeutic Efficacy of Cisplatin Thermosensitive Liposomes upon Mild Hyperthermia in C26 Tumor Bearing BALB/c MiceISIMOLECULAR PHARMACEUTICS1395دوم
9950154Targeting, biodistributive and tumor growth inhibiting characterization of anti-HER2 affibody coupling to liposomal doxorubicin using BALB/c mice bearing TUBO tumors.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS1395پنجم
10950046Improved drug delivery and therapeutic efficacy of PEGylated liposomal doxorubicin by targeting anti-HER2 peptide in murine breast tumor modelISIEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395دوم
1190455TAP2 polymorphisms in Iranian patients with type I diabetes mellitusChemical AbstractInternational Journal of Genetics and Molecular Biology1390پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971574فعالیت ضد سرطانی الاژیک اسید همراه با نانولیپوزوم های دوکسوروبیسین در سلولهای سرطان پستان 4T1 و سلولهای فیبروبلاست نرمال پستانThe 1st International Nastaran Cancer Symposium ,2015مشهدسخنرانی1394خير
2971541تهیه نانولیپوزوم های حساس به pH هدفمند شده با پپتید TATThe Second Nanomedicine and Nanosafety Conference (NMNS 2017)تهرانپوستر1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1361فرمولاسیون لیپوزومی برای درمان سرطان1397/08/22US 10,123,973 B2nf>, محمودرضا جعفری , فاطمه غیبی
2317ترکیب لیپوزومی برای درمان سرطان1395/01/27US20160228365nf>, محمودرضا جعفری , فاطمه غیبی
3316ترکیبات پلی فنلی انکپسوله شده در لیپوزوم های دارای گردش طولانی و استفاده از آنها1395/09/24US20170172921nf>, فاطمه غیبی , محمودرضا جعفری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19893فلوشیپ پژوهشی سطح 11397

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه