سیده بلین  توکلی ثانی
خلاصه عملکرد سیده بلین  توکلی ثانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیده بلین توکلی ثانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیده بلین توکلی ثانی رسته پژوهشگر : هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : محیط زیست دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : belintavakoli332@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971698ارزیابی ریسک سلامت انسان در مواجهه با برخی از فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهیان عرضه شده در شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
2971542ارزیابی و طراحی یک حسگر الکتروشیمیایی با حساسیت بالا بر پایه پلیمر قالب مولکولی جهت اندازه گیری سولفا دی متوکسینمجریدر دست اجراخير
3971071تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان مشارکت شهروندان در بازیافت پسماند های الکتریکی در شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
4961406ارزیابی ریسک سلامت انسان در مواجهه با برخی از ترکیبات سمی ارگانوکلره، پلی کلرو بیفنیل ها و فلزات سنگین ناشی از مصرف صیفی جات پرورشی در گلخانه های شهر مشهدمجریدر دست اجراخير
5980581تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور در اصلاح رفتارهای پرخطر دربیماران مبتلا به تب مالت درمناطق روستایی شهرستان تربت جام سال 1398همکاردر دست اجرابلي
6970423سواد سلامت در زنان و عوامل مرتبط با آن در ایران: یک مرور نظامندهمکارپایان یافتهخير
7960304تاثیرآموزش مبتنی بر الگوی رفتارسالم بر مدیریت پسماند های بیمارستانی در راستای حفظ محیط زیست در کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوارهمکارپایان یافتهخير
8960183بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر بی خطرسازی پس مانده های عفونی در کارکنان سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت تربت حیدریههمکارپایان یافتهخير
9951776طراحی حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت پلی پایرول/ گرافن اکساید کاهش یافته/ اکسید آهن جهت اندازه گیری 25-هیدروکسی ویتامین D در سرم خونهمکارپایان یافتهخير
10951090بررسی میزان فلزات سنگین در آبخوان آبرفتی مشهد-چناران در سال آبی 1396-1395همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982288Aptamers as potential recognition elements for detection of vitamins and minerals: a systematic and critical reviewISICritical Reviews in Clinical Laboratory Sciences1398پنجم
2981818Health risk assessments of arsenic and toxic heavy metal exposure in drinking water in northeast IranISIEnvironmental Health and Preventive Medicine1398اول
3981643The effect of educational intervention on iron and vitamin D consumption based on the theory of planned behaviour in Iranian adolescent girls: a quasi-experimental studyISIInternational Journal of Health Promotion and Education1398دوم
4981641Associating of mother’s health literacy with sunlight protective behaviors of teenage children: application of social cognitive theoryMedlineInternational Journal of Health Promotion and Education1398دوم
5980777The role of curcumin and its derivatives in sensory applicationsISIMaterials Science and Engineering: C1398سوم
6980347Corrosion and Scaling Potential in Drinking Water Distribution System: a Case Study of Mashhad، 2017ISCپژوهش در بهداشت محیط1397دوم
7980333Health Risk Assessment of Nitrite and Nitrate in the Drinking Water in Mashhad, IranISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397اول
8980076Advancement in Electrochemical DNA Biosensors for GMO Detection: A Review StudyISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397سوم
9980075Assessment of Health Literacy Studies in Iran: Systematic ReviewISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1397دوم
10974083Anemia is associated with cognitive impairment in adolescent girls: A cross-sectional surveyISIApplied neuropsychology. Child پنجم به بعد
11974043Factors that influence dietary behavior toward iron and vitamin D consumption based on the theory of planned behavior in Iranian adolescent girlsISINutrition journal1397اول
12973270Relationship between serum high sensitivity C‐reactive protein with angiographic severity of coronary artery disease and traditional cardiovascular risk factorsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
13973184The Relationship of Health Literacy with Hypertension Self-Efficacy and General Self-Efficacy Among SchoolteachersISCModern Care Journal1397چهارم
14973105A comparison of analytical methods for measuring concentrations of 25-hydroxy vitamin D in biological samplesISIAnalytical Methods1397سوم
15973018Effect of educational interventions on health literacy in patients with heart failureISIInternational Journal of Health Promotion and Education1397اول
16972268The Response of Macrobenthic Communities to Environmental Variability in Tropical Coastal WatersISIEstuaries and Coasts1397اول و مسئول
17972150Health Risk Assessment for Human Exposure to Trace Metals and Arsenic via Consumption of Hen Egg Collected from Largest Poultry Industry in IranISIBiological trace element research1398مسئول
18972149Application of water quality indices for evaluating water quality and anthropogenic impact assessmentISIInternational Journal of Environmental Science and Technology1398اول
19972147Assessing the ecological health status using macrobenthic communities of tropical coastal waterISIHUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT1397اول
20972071Assessment of Sediment Quality According to Heavy Metal Status in the West Port of MalaysiascopusInternational Journal of Geological and Environmental Engineering1389اول و مسئول
21972047Predictive environmental impact assessment of total petroleum hydrocarbons in petrochemical wastewater effluent and surface sedimentISIENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES1394مسئول
22971225Serum C‐reactive protein in the prediction of cardiovascular diseases: Overview of the latest clinical studies and public health practiceISIJournal of cellular physiology1397اول
23963983Dioxin risk assessment: mechanisms of action and possible toxicity in human healthISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1394اول و مسئول
24963948Petroleum hydrocarbon assessment in the waste waters of petrochemical special economic zone and sediment benchmark calculation of the coastal area-northwestISIIranian Journal of Fisheries Sciences1392سوم
25963945Assessment of Sediment Quality in the West Port based on the Index Analysis ApproachISIInternational Journal of Environmental and Ecological Engineering1391اول و مسئول
26963912Distribution of total petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons in Musa bay sediments (northwest of the Persian Gulf)ISIENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING1391چهارم
27963910Distribution characteristics and ecological risk of heavy metals in surface sediments of West Port, MalaysiaISIENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING1391مسئول
28962879Health providers communication skills training effects hypertension outcomesISIMedical Teacher1396اول
29961577The Status and Characteristics of Eutrophication in the Tropical Coastal WaterISIEnvironmental science: Processes & impacts1396مسئول
30954041An overview of detection techniques for monitoring dioxin-like compounds: latest technique trends and their applications.ISIRSC ADVANCES1395اول و مسئول
31954035Integrated Ecological Risk Assessment of Dioxin Compounds.ISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1394اول و مسئول
32954034Ecological quality assessment based on macrobenthic assemblages indices along West Port, Malaysia coast.ISIENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES1394اول و مسئول
33954033Human Health risk of polycyclic aromatic hydrocarbons from consumption of blood cockle and exposure to contaminated sediments and water along the Klang Strait, Malaysia.ISIMARINE POLLUTION BULLETIN1393اول و مسئول
34954027Polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal sediment of Klang Strait, Malaysia: distribution pattern, Risk assessment and sources.ISIPLOS ONE1393اول و مسئول
35954026Titanium (III) cation selective electrode based on synthesized tris(2pyridyl) methylamine ionophore and its application in water samples.ISISCIENTIFIC REPORTS1393چهارم
36954008A review of strategies to monitor water and sediment quality for a sustainability assessment of marine environment.ISIENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH1392اول و مسئول
37954006Limit of detection and limit of quantification development procedures for organochlorine pesticides analysis in water and sediment matrices.ISICHEMISTRY CENTRAL JOURNAL1392چهارم
38954002Distribution and contamination of heavy metal in the coastal sediments of Port Klang, Selangor, Malaysia.ISIWATER AIR AND SOIL POLLUTION1392اول
39954001Risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the West Port semi-enclosed basin (Malaysia).ISIENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES1393اول و مسئول
40953999A Thermodynamic Study on the Complex Formation Between Tris (2-Pyridyl) Methylamine (tpm) with Fe2+, Fe3+, Cu2+ and Cr3+ Cations in Water–Acetonitrile Binary Solutions Using the Conductometric Method.ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE1392پنجم به بعد
41953997Heavy metal contamination in water and sediment of the Port Klang coastal area, Selangor, Malaysia.ISIENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES1392اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980697بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با سواد سلامت در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان تربت حیدریه در سال 1397دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشورتهرانپوستر1398خير
2980692عوامل مرتبط با سواد سلامت زنان در ایران:مرور سیستماتیک و متاآنالیزدواز دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشورتهرانپوستر1398خير
3973134مرور سیستماتیک و متاآنالیز وضعیت سواد سلامت در زنان ایرانینهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامتمشهدپوستر1397خير
4972146Water Quality Assessment Based on Operational Indicator in West Coastal Water of Malaysia18th International Conference on Environment, Energy and Waste Management, Copenhagen, DenmarkCopenhagenسخنرانی1395بله
5972145Diversity and Distribution of Benthic Invertebrates in the West Port, Malaysia6th International Conference on Ecological and Environmental Engineering, Stockholm, SwedenStockholmسخنرانی1393بله
6972144Assessment of Sediment Quality in the West Port Based on the Index Analysis ApproachInternational Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences, and Engineering, Zurichzurichسخنرانی1391بله
7972143Ecological risk assessment of poly aromatic hydrocarbons in the West Port, MalaysiaInternational Conference on Environment, Energy and Biotechnologyکوالالامپورسخنرانی1391بله
8972070The Assessment of Sediment Quality in Northport Based on the Index Analysis ApproachInternational Conference on Ecological, Environmental and Bio-Sciences (ICEEBS'2012)pattayaسخنرانی1391بله
9963875Body Mass Index is an Independent Risk Factor for Cognitive Abilities in Healthy AdolescentsThe first International Congress of " Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies" (NLRCS)مشهدپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11857World Seas: an Environmental Evaluation (Second Edition)1397تالیف بخشی از کتاب
21846Phytoremediation of Toxic Metals in Soils and Wetlands: Concepts and Applications1394تالیف بخشی از کتاب
31845ارزیابی زیست محیطی مناطق ساحلی و دریایی: یک راهنمای کاربردی برای ارزیابی کیفیت محیط دریایی بر مبنای ارزیابی کیفیت شاخص های رسوب و آب1390تالیف و گردآوری

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
110071فلوشیپ پژوهشی سطح 11398

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری
14جذب منابع از صنعتبررسی میزان فلزات سنگین در آبخوان آبرفتی مشهد-چنارانقرار داد پژوهشی1398/03/11

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه