مصطفی  صادقی
خلاصه عملکرد مصطفی  صادقی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مصطفی صادقی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مصطفی صادقی رسته پژوهشگر : غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : اتاق عمل دانشکده/محل خدمت : بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه
پست الکترونیک : sadeghim8@yahoo.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973840Meshoma, a Rare Complication of Abdomen and Hernia Repair-A Case ReportISCJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1397اول
2973816Management of Massive Hemorrhage in Placenta Percreta: A CASE ReportISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1397سوم
3973472KNOWLEDGE EVALUATION OF SURGICAL TECHNOLOGISTS ABOUT PROFESSIONAL LAW AND STANDARDS IN THE ACADEMIC-MEDICAL HOSPITALS OF IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2016-17ISIPharmacophore1397مسئول
4973393Knowledge Evaluation of Surgical Technologists about Laws and Standards of Patients Rights in the Academic-Medicinal Hospitals of Iran University of Medical Sciences in 2016-2017index copernicusمجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی1396مسئول
5973392The Study of Abnormal Liver Ultrasound Findings in Candidate Patients Undergoing Renal Transplantation from Brain Dead Donorsscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1396اول
6973388Vaginal Evisceration after Laparoscopic Hysterectomy: A Case Reportscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395مسئول
7973373Report a rare case of heterotopic pregnancyindex copernicusمجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی1396دوم
8954190Penile Metastasis Originating from Prostate Adenocarcinoma: An Unusual Presentation with Penile CurvaturePMCNephro-urology monthly1395دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1363تروکار لاپاروسکوپی و توراکوسکوپی و پلویسکوپی کیست هیداتیک1395/11/0691122nf>, مصطفی صادقی , علی جنگجو

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه