محمد جواد  اصغری ابراهیم آباد
خلاصه عملکرد محمد جواد  اصغری ابراهیم آباد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد جواد اصغری ابراهیم آباد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد جواد اصغری ابراهیم آباد رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : روانشناسی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک : mjasghari@um.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961936اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2همکارعقد قراردادخير
2961935مقایسه ویژگی های شخصیتی، نشانه های نقص توجه/بیش فعالی، زمان واکنش و رفتارهای پر خطر در مصدومان مقصر و غیر مقصر ترومای خشونت و نزاعهمکارعقد قراردادخير
3961933مقایسه کارکردهای عصب- روان شناختی مصدومان مقصر و غیر مقصر سوانح رانندگیهمکارعقد قراردادخير
4961932اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر استرس ادراک شده، تاب آوری و عاطفه منفی بیماران زن مبتلا به سرطان پستانهمکارعقد قراردادخير
5961926تاثیر مشاوره جنسی گروهی مبتنی بر تئوری خود تعیین گری بر نوع انگیزش و عملکرد جنسی زنانهمکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980490Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus erythematosus (SLE) PatientsPMCIranian Journal of Psychiatry1398دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه