علی رضا  هاشم زاده
خلاصه عملکرد علی رضا  هاشم زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی رضا هاشم زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی رضا هاشم زاده رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : شیمی دانشکده/محل خدمت : مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
پست الکترونیک : Hashemzadehalireza@gmail.com

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971010درمان هدفمند سرطان کولورکتال با استفاده از نانوکپسول های حاوی داروی ضد سرطان اکسالی پلاتینهمکاردر دست اجراخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982169Eco-Friendly Biosynthesis of Nickel Oxide Nanoparticles Mediated by Okra Plant Extract and Investigation of Their Photocatalytic,Magnetic, Cytotoxicity, and Antibacterial PropertiesISIJournal of Cluster Science1398چهارم
2981364Amorphous calcium phosphate nano particles based mouthwash: preparation,characterization,and anti-bacterial effectsISIGreen Chemistry Letters and Reviews1398چهارم
3981036(Ammonia Sensing and Cytotoxicity of the Biosynthesized Silver Nanoparticle by Arabic Gum (AGMedlineRecent patents on biotechnology1398چهارم
4980577Eco-friendly and plant-based synthesis of silver nanoparticles using Allium giganteum and investigation of its bactericidal, cytotoxicity, and photocatalytic effectsISIMATERIALS TECHNOLOGY1398پنجم به بعد
5980398Bio-based synthesized NiO nanoparticles and evaluation of their cellular toxicity and wastewater treatment effectsISIJournal of Molecular Structure1398چهارم
6980348antioxidant and toxicity studies of biosynthesized cerium oxide nanoparticles in ratsISIInternational Journal of Nanomedicine1398پنجم به بعد
7980058Nanoceria: Polyphenol-based green synthesis, mechanism of formation, and evaluation of their cytotoxicity on L929 and HFFF2 cellsISIJournal of Molecular Structure1398پنجم به بعد
8974343Photocatalytic and Biological Attributes of Green Synthesized Nickel Oxide Nanoparticles by Rheum Turkestanicum (RT) Root ExtractISIChemistry Select1397سوم
9973032Biosynthesis and cytotoxic activity of lead oxide nanoparticlesISIGreen Chemistry Letters and Reviews1397سوم
10972382Green synthesis of labeled CeO2 nanoparticles with 99mTc and its biodistribution evaluation in miceISILife sciences1397پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه