رضا  احمدی
خلاصه عملکرد رضا  احمدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا احمدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا احمدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیماریهای عفونی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ahmadirz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971567تعیین و مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده با متادون در مقابل بوپرونورفین در سال 1399-1398همکاردر دست اجرابلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973586How e-learning creates new opportunities in hospital setting? Innovations in a low resource settingISCFuture of Medical Education Journal1397پنجم
2973584Investigation of Physicochemical and microbial characterization of soluble soybean polysaccharide films Contains TiO2 NanoparticlesISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1397پنجم به بعد
3973580Comparison of Serum Leptin Levels in Pulmonary Tuberculosis Patients with Acute Pneumonia Patients and Healthy Individuals‏Chemical Abstractافق دانش1396پنجم
4973573Evaluation of the Virulence Features and Antibiotic Resistance Patterns of Pathogenic Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Hospitalized Patients in Gonabad, IranEmbaserazavi international journal of medicine1396مسئول
5973571The effect of G-ORS along with rice soup in the treatment of acute diarrhea in children: a single-blind randomized controlled trial‏ISINursing and midwifery studies1395چهارم
6973570Correlation Between Some Risk Factors and the Incidence of Diarrhea Outbreak in Kosar Industrial Estate, A Case-Control Study in 2013‏Embaserazavi international journal of medicine1393مسئول
7973568A rare brucellosis in Gonabad city, Iran: a case report‏Embaserazavi international journal of medicine1394مسئول
8973566internal Evaluation of Department of Basic sciences in one of the universities of medical sciences in iran in 2010Chemical Abstractافق دانش1390پنجم به بعد
9973564Effectiveness of a Theory-Based Education Program in Prevention of HIV Transmission Risk Behaviors in HIV+ Patients: An Intervention in Health Belief Model FrameworkChemical Abstractافق دانش1394سوم
10973563tuberculos spondilitis: A comman extrapulmonury manifestation in southeast of iranSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری1386سوم
11973562Hope and Fear in Living with HIV/AIDS: a Phenomenological Studyscopusحیات1393چهارم
12973560Effect of Rice Soup Consumption on Weight Gain and Blood Factors in Children with Acute Diarrhea: A Single-Blind Clinical TrialSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1393سوم
13961039Eco-friendly soluble soybean polysaccharide/nanoclay Na+ bionanocomposite: Properties and characterizationISICARBOHYDRATE POLYMERS1396پنجم به بعد
14941823Prevalence of Chronic Kidney Disease and its Related Risk Factors in Gonabad-IranISIIranian journal of kidney diseases1394پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11933بروسلوزیس (نگاهی جدید به فاکتورهای بیماری زایی و واکسیناسیون)1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه