آتنا  سلیمانی
خلاصه عملکرد آتنا  سلیمانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آتنا سلیمانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آتنا سلیمانی رسته پژوهشگر : دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : بیوشیمی بالینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : soleimaniat961@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982123The potential role of regulatory microRNAs of RAS/MAPK signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancer.ISIjournal of cellular biochemistry1398اول
2981674Novel oral transforming growth factor-β signaling inhibitor potently inhibits postsurgical adhesion band formation.ISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY اول
3980747Role of TGF-β signaling regulatory microRNAs in the pathogenesis of colorectal cancerISIJournal of cellular physiology1398اول
4980746Therapeutic potential of pharmacological TGF-β signaling pathway inhibitors in the pathogenesis of breast cancer.ISIBiochemical pharmacology1398اول
5980744Prognostic value of high mobility group protein A2 (HMGA2) over-expression in cancer progressionISIGENE1398دوم
6980357Role of the transforming growth factor-β signaling pathway in the pathogenesis of colorectal cancerISIjournal of cellular biochemistry1398اول
7980230Therapeutic potency of heat-shock protein-70 in the pathogenesis of colorectal cancer: current status and perspectivesISIBiochemistry and cell biology1398اول
8980099Role of Regulatory Oncogenic or Tumor Suppressor miRNAs of PI3K/AKT Signaling Axis in the Pathogenesis of Colorectal CancerISICurrent Pharmaceutical Design1397اول
9974446EW-7197 prevents ulcerative colitis-associated fibrosis and inflammationISIJournal of cellular physiology1398پنجم
10974149The Role of HSP27 in the development of drug resistance of gastrointestinal malignancies: current status and perspectivesISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398اول
11974145Role of thrombin in the pathogenesis of atherosclerosis.ISIjournal of cellular biochemistry1398اول
12973987Role of adenomatous polyposis coli (APC) gene mutations in the pathogenesis of colorectal cancer; current status and perspectives.ISIBiochimie1397سوم
13973605Therapeutic potential of RAS prenylation pharmacological inhibitors in the treatment of breast cancer, recent progress, and prospectiveISIJournal of cellular biochemistry1398اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه