علیرضا  فاضل

 Research activities

 

Alireza Fazel

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Alireza Fazel Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : Doctor of Philosophy (Ph.D)
Specialty : Anatomy School / place of work : School of Medicine
Email : fazela@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1940280Effect of hydro-alcoholic extract of Nigella Sativa on cellular apoptosis and the volume of hippocampus of hypothyroid rat during neonatal and juvenile growthExecutiveFinishedyes
2940250Effects of mephedrone exposure during pregnancy period on apoptosis and cell proliferation in the mouse offspring hippocampusExecutiveFinishedyes
3940024Study of osteogenesis following human mesenchymal stem cells injection into a defect made by tooth extraction in adult Mongrel dogExecutiveFinishedyes
4911216Lectin histochemical study on the surface of retinal cells during mouse morphogenesis and its final differentiation in newbornExecutiveFinishedyes
5911215glycoconjugates distribution changes on the cell surface & extracellular matrix in the developing cells as well as organizers of the spinal cord during embryonic and early fetal periods in balb/c mouse embryosExecutiveFinishedyes
6900849The effect of Garlic and Vitamin C on lead- induced retinal cell apoptosis in Rat new born، during pregnancy and lactationExecutiveFinishedyes
7900843Effects of Tio2 nanoparticles exposure during pregnancy and lactation period on apoptosis and neurogenesis in the hippocampus of rat offspringExecutiveFinishedyes
889779Immunohistochemical and Lectin histochemical study of mole hydatidiform associated with ploidy analysisExecutiveFinishedyes
986766A study of prenatal stress effects on neuronal injury in granular layer cells of dentate gyrus and their lectin histochemical changes in the rat fetal period ExecutiveFinishedyes
1086765Evaluation of spreasding depression s effect on cytoarchitecture and distribution of glycoconjugates in neural surface of cortical and subcortical brain areas in RatExecutiveFinishedyes
1186300 Distribution of certain glycoconjugate during cardiac valves morphogenesis in Balb/c mouseExecutiveFinishedno
1281302بررسی سیر تمایزات ناشی از اثرات القایی نوتوکورد با تکیه بر نقش گلیکوکانژوگیتها در اوایل دوران مورفوژنزExecutiveFinishedno
1381301Assessment of morphineeffects on glycoconjugates of cells and extracellular matrix involved in spermatogenesis phenomenaExecutiveFinishedyes
1481300Lectin histochemical studies of the suprarenal glands hidtogenesis during embryonic development and early infancyExecutiveFinishedyes
1579010Histochemical and immunohistochemical studies of developing rat spinal cordExecutiveFinishedno
16941613Effects of Carob Extract on Urogenital system, Alanine aminotransferase and Aspartate transaminase Enzymes in Adult Male MiceColleagueFinishedyes
17941194Effects of Ceratonia siliqua extract on sperm quality, testis structure and testosterone hormone in mice model of infertility induced by busulfanColleagueFinishedyes
18931781The effects of ecstasy on heat shock protein (HSP70) expression and apoptosis in adult rat testisColleagueFinishedyes
19931752Effects of experimental hypothyroidism on collagen IV and laminine α-5 as well as catsper1,2 genes expression in balb/C mouse seminiferous tubulesColleagueFinishedyes
20931750Effects of experimental diabetes on collagen IV and laminine α-5 as well as catsper1,2 genes expression in Balb/C mouse seminiferous tubulesColleagueFinishedyes
21930349Immunohistochemichal study of laminin and fiberonectin expression in the basement membrane and ECM following sodium nitrite dministration in testicular parenchyme of Balb/C mouseColleagueFinishedyes
22922842Effects of malathion on biochemical parameters and changes of apoptosis and proliferation of germ cells in the male of adult rats and protective effect of vitamin CColleagueFinishedyes
23922840Effects of malathion on biochemical parameters and changes of apoptosis and proliferation of ovarian follicles in adult rats and the protective effect of vitamin CColleagueFinishedyes
24910857Effect of garlic extract on apoptosis and proliferation of germ cells in the testis of diabetic ratsColleagueFinishedyes
25900714Effects of ɑ-tocopherol and l-carnitine on catsper genes expression and sperm quality in aging and adult mouseColleagueFinishedyes
26900572Eeffects of synchronies of vitamin C and garlic extract on Glycoconjugates changes of Hippocampus in maternal lead – exposed Rat offspringColleagueFinishedno
27900116Study of garlic and vitamin C effects on lead- induced neuronal damage in rat hippocampal formationColleagueFinishedyes
28900115Role of vitamin C and garlic on lead- induced effects on neurogenesis in dentate gyrus of ratColleagueFinishedyes
2989761Protective effect of Alpha lipoic acid on type IV collagen and laminin expression changes in basement membrane and extracellular matrix of sciatic nerve perineurium in diabetic ratsColleagueFinishedyes
3089566Study of laminin and fibronectin expression following maternal nicotine exposure in lung parenchyma of the mouse newbornsColleagueFinishedyes
3188637Study of maternal epilepsy effects on expression and localization of PSA-NCAM in hippocampal formations in rat neonatesColleagueFinishedyes
3288478Histochemical and Immunohistochemical Study of Certain Glycoconjugates and Collagen type III during skin morphogenesis in RatColleagueFinishedyes
3388461Histochemical and Immunohistochemical Study of Certain Glycoconjugate and Laminin during Gonadogenesis in RatColleagueFinishedyes
3488391Therapeutic potential of Umbilical Cord Blood and Adipose-Derived Stem Cells in Experimental Model of Hemorrhagic StrokeColleagueFinishedyes
3587401The possible effects of mesenchymal stem cell implantation on damaged hypoglossal motoneurons nucleus in RatColleagueFinishedno
3686049of formaldehyde effect on Balb/c mice SpermatogenesisImmounohistochemical study ColleagueFinishedno
3781303Appearance and glycocongugates changes in histogenesis and histology of pituitary gland in ratColleagueFinishedno
3881078Ultrastructural studies of spermatogenic cells after chronic expousure to morphineColleagueFinishedno
3981036Study the effect of certain factors on developing placenta usiny lectin histochemistryColleagueFinishedno
4080083Histochemical study of spermatogenic process folowing exposure to morphineColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1974024Comparison of Intracytoplasmic Sperm Injection Outcome with Sperm Selection Techniques in Oligoasthenozoospermic Males: A Randomized Controlled TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397پنجم
2973534Glycoconjugates distribution in the lateral walls of spinal cord during mouse morphogenesis using lectin histochemical methodChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1395مسئول
3972662Assessment of sperm morphology, chromatin integrity, and catSper genes expression in hypothyroid miceISIACTA BIOLOGICA HUNGARICA1397چهارم
4972325Role of the Zeta Method in Intracytoplasmic Sperm Injection Outcomes in High Sperm DNA Fragmentation in Oligoasthenozoospermic MenISIGalen Medical Journal1397پنجم
5971215Effects of Carob (Ceratonia siliqua) on Sperm Quality, Testicular Structure, Testosterone Level and Oxidative Stress in Busulfan-Induced Infertile MicescopusPharmaceutical Sciences1397سوم
6970862Exposure to mephedrone during gestation increases the risk of stillbirth and induces hippocampal neurotoxicity in mice offspringISINeurotoxicology and teratology1397دوم
7970083Effects of MDMA (ecstasy) on apoptosis and heat shock protein (HSP70) expression in adult rat testisISITOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS1396سوم
8964068Effect of chronic sodium nitrite administration on the expression of fibronectin in interstitial tissue of mice testis: An immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396چهارم
9963645Effects of human adipose-derived stem cells and platelet-rich plasma on healing response of canine alveolar surgical bone defectsPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396چهارم
10963104Effects of oral administration of sodium nitrite on laminin expression in mice testicular interstitium: an immunohistochemical study.ISIBiomedical Research1396چهارم
11962978The effect of platelet-rich plasma on human mesenchymal stem cell-induced bone regeneration of canine alveolar defects with calcium phosphate-based scaffoldsISIIranian journal of basic medical sciences1396چهارم
12962194Evaluation of Oxidative Stress Indices after Exposure to Malathion and Protective Effects of Vitamin C in Ovarian Tissue of Adult Female RatsChemical AbstractInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395سوم
13961915Neuroprotective effects of Nigella sativa extract upon the hippocampus in PTU-induced hypothyroidism juvenile rats: A stereological studyISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1396دوم
14961220Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy and lactation alters offspring hippocampal mRNA BAX and Bcl-2 levels, induces apoptosis and decreases neurogenesisISIEXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY1396سوم
15954366Effects of sodium nitrite on fibronectin expression of the testicular parenchyma in miceISIInternational Journal of Advanced Biotechnology and Research1395چهارم
16953188Evaluating the protective effects of vitamin C on serum and erythrocyte cholinesterase activity of male rats exposed to malathionPMCElectronic physician1395چهارم
17953172Evaluation of the laminin α5 expression in mice testicular parenchyma following an exposure to water contaminated with sodium nitriteISIinternational journal of advanced biotechnology and research1395چهارم
18952724Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in testis of aging miceISIIranian Journal of Reproductive BioMedicine1393چهارم
19951681Protective effects of ascorbic acid and garlic extract against lead-induced apoptosis in developing rat hippocampusISIMETABOLIC BRAIN DISEASE1395پنجم
20935388DNA flow cytometric analysis in variable types of hydropic placentasscopusIranian Journal of Reproductive Medicine1394سوم
21935048Effect of Garlic Aqueous Extract on Markers of Oxidative Stress in Diabetic Rats TestesISCمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1393چهارم
22935047PROTECTIVE EFFECTS OF GARLIC AQUEOUS EXTRACT ON GERM CELLS' APOPTOSIS IN THE MALE DIABETIC RATSISCINTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES1393چهارم
23934517Glycoconjugates distribution during pre- and postnatal photoreceptors and their association with retinal pigment epitheliumISIIran J Basic Med Sci1393دوم
24934212Glycoconjugates distribution during developing mouse spinal cord motor organizersMedlineIranian Biomedical Journal1393مسئول
25931994Lectinhistochemical study of Glycoconjugates role during Rat Adenohypophisis developmentISIIJBMS1384چهارم
26931983Immunohistochemical study of Type III Collagen Expression during Pre- and Post-natal Rat Skin Morphogenesis.ISIIran J Basic Med Sci1393چهارم
27931717Histochemical study of retinal photoreceptors development during pre- and postnatal period and their association with retinal pigment epitheliumISIIranian Journal of Basic medical sciences1393سوم
28931657The effect of ascorbic acid and garlic administration on lead-induced neural damage in rat offspring's hippocampusISIIranian Journal of Basic medical sciences1391چهارم
29931651Analysis of amygdale nucleus in the rat brain: A review studyPMCElectronic Physician1392سوم
30931636Detection of sugar chain expression in hydatidiform mole using lectin histochemistryISIIran Red Crescent Med J1392سوم
31931563Histochemical Lectin Study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Retina Ganglionic Cell Differentiation in Rat EyeChemical Abstractافق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1393سوم
32930323The effect of Ascorbic Acid and Garlic administration on lead-induced apoptosis in Rat Offspring’s eye retinaPMCiranian biomedical journal1392دوم
33930321Effects of Vitamin-E treatment on CatSper genes expression and sperm quality in the testis of the aging mousePMC. Iran J Reprod. Med.1392چهارم
34930314protective effects of ascorbic acid and garlic extract against neurogenesis inhibition caused by developmental lead exposure in the dentate gyrus of ratChemical AbstractComparative clinical pathology1392چهارم
35930163Comparison of insulin and alpha lipoic acid treatment on laminin expression in sciatic nerve of diabetic ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1392چهارم
36930065The Effect of Maternal Nicotine Exposure on Fibronectin Expression in Lung Parenchyma of the Mice Newborns.index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1392پنجم
37930028Effect of α-lipoic acid on expression of collagen IV of the sciatic nerve of diabetic ratsindex copernicusRESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES1391چهارم
38925004Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during pregnancy; impaired memory and decreased hippocampal cell proliferation in rat offspringISIEnvironmental toxicology and pharmacology1392دوم
39924132effect of nikotinSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رفسنجان1392چهارم
40923829Effects of L-carnitine treatment on expression of CatSper proteins in the aging mouse model.Chemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم
41923801The effects of exposure to titanium dioxide nanoparticles during lactation period on learning and memory of rat offspringISIToxicology and industrial health1394سوم
42923800Combination of vitamin E with L-carnitine increase CatSper Genes expression in the aging mouse testisChemical AbstractEuropean Journal of Experimental Biology1392پنجم به بعد
43923509Histochemical Study of hypothalamo- hypophyseal portal system in Rat Embryosسایر سایت‏های تخصصیHakim journal1384چهارم
44923506Study of pituitary development and comparison some fixatives effect on pituitary tissue preparationسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1384چهارم
45923495Lectin histochemical study of Glycoconjugates Terminal Sugars during Neurohypophisis development in Ratسایر سایت‏های تخصصیJournal of Gorgan University of Medical sciences1390سوم
46923493Assessment of Glycoconjugates Terminal Sugars expression during Rat Skin Morphogenesisسایر سایت‏های تخصصیJournal of Iranian Anatomical Sciences1389پنجم
47923480The effects of maternal epileptic seizures during pregnancy on PSA-NCAM expression in rat pups hippocampusISI(Journal of Biomedical Sience(JBS1391سوم
48923454Cell surface Molecular differentiation During Rat Adenohypophisis Morphogenesis using Lectinhistochemistry technique.ISICell journal1383چهارم
49923453Distribution of Specific Glycoconjugate in Early Mouse Embryonic Notochord and Paraxial MesenchymePMCIranian Biomedical Journal1384
50923439Protective Effects of Ascorbic Acid & Garlic on Lead-induced Apoptosis in Rat Offspring Hippocampus.ISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391چهارم
51922337Ki-67 expression in hydatiform moles and hydropic abortionsISIIranian Red Crescent Medical Journal1392سوم
52921969Intravenosus administration of human umblical cord-mononuclear cells dose-dependently relive neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم به بعد
53921868Molecular mechanisms study hair follicle development in rat by lectin histochemistry techniqueSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1390پنجم به بعد
54921862مطالعه توزیع و تغییرات قندهای انتهایی گلیکوکانژوگیت هادر طی تکامل فولیکول مو در رت با استفاده از فن لکتین هیستوشیمیاییSID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه1390پنجم به بعد
5592109Maternal nicotine exposure altered expression of laminin α 5 in lung tissue newborn micePMCJournal of Cell and Animal Biology1391چهارم
5691336 Study of glycoconjugates terminal sugars during morphogenesis of hair follicle in ratChemical AbstractUromia Journal of Medical Sciences1390پنجم به بعد
5791335Study of glycoconjugates terminal sugars during gonadogenesis in rat by lectin histochemical methodindex copernicusمجله علوم پزشکی رازی1390پنجم
5891334Lectinhistochemistry Study of Glycoconjugate Terminal Sugars During Rat kidney Developmentindex copernicusاف ق دانش؛ فصلنامه ی دانشگاه علو م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1391
5991196Nicotine decreased expression of fibronectin in lung parenchyma newbornISIAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1391چهارم
6091195The effect of PTZ-induced epileptic seizures on hippocampal expression of PSA-NCAM in offspring born to kindled ratsISIJournal of biomedical science1391سوم
6191194Intravenous administration of human umbilical cord blood-mononuclear cells dose-dependently relieve neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelISIAnnals of Anatomy1391پنجم به بعد
6291171Optimal incubating time of in vitro bromodeoxyuridine labeling of human umbilical cord blood-mononuclear cells and their functional assessment in ICH ratsChemical AbstractJournal of Cell and Animal Biology1391پنجم به بعد
6391148Therapeutic Benefit of Intravenous Administration of Human Umbilical Cord Blood- Mononuclear Cells Following Intracerebral Hemorrhage in RatISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
6491141Distribution of some Glycoconjugates in the Notochord and Developing Gut during Early Morphogenesis in Balb/c Mouse EmbryosISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391چهارم
6590875Morphometrical Study of Polysialylated Neural Cell Adhesion Molecule Positive Cells in Rat Pups Hippocampus Following Induction of Seizure during PregnancyPMCIranian biomedical journal1390چهارم
6690775Distribution of Glycoconjugates terminal sugars during neurohypophysis development in Ratindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390سوم
6789634Histochemical study of cellular mucopolysaccharides in esophageal and gastric carcinoma and its relation to tumor differentiationindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389سوم
6889255Lectin Histochemical Study of Vasculogenesis During Rat Pituitary MorphogenesisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389چهارم
6989222Pentalogy of Cantrell: A case reportISIJournal of Research in Medical Sciences1389سوم
7089015Synchronous effects of light and noise prenatal stress on birth weight among rat neonatesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389مسئول
7187552شناسایی و تعیین موقعیت برخی از گلیکوکانژوگیت‌ها در طی تکوین تیموس در جنین های موشbalbcindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1387سوم
7287549The effect of formaldehyde on somniferous tubules of Balb/c miceindex copernicusJournal of iranian anatomical sciences1387سوم
7387464بررسی اثر فرمالدهید بر توبولهای اسپرم ساز موش Balb/cISC(علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal1387سوم
7487449گسترش اختصاصی مولکول فوکوز در ردیابی با لکتین Aleuria Aurantia در تکامل رشته‌های عصبی ناحیه نخاع لوله عصبی در طی دوران مورفوژنز موشindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
7587319تغییرات تکوینی برخی گلیکوکانژوگیت ها در طی تکامل غضروف مکل در موشindex copernicusبهبود1387چهارم
7686155مراحل بحرانی تکامل جنینی و تاثیر مخرب ناهنجاری زاهاindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386مسئول
7783003مطالعه لکتین هیستوشیمی قندهای انتهایی مختلف سطح سلول های غدد آدرنال در طول تکامل موشChemical Abstractپژوهنده ( مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)1383پنجم به بعد

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1973594Maternal exposure to titanium dioxide impairs rat offspring memory and decreased hippocampal cell proliferationهشتمین کنگره بین المللی پزشکی شیعهتهرانسخنرانی1394no
2973593Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles during developmental period induces apoptosis in the rat offspring hippocampusسیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهپوستر1394no
3973592Maternal exposure to titanium dioxide nanoparticles impaired rat offspring memory and decreased hippocampal cell proliferationسیزدهمین کنگره بین المللی سم شناسیارومیهسخنرانی1394no
4971420An investigation of platelet-rich plasma in canine mandibular defects; a pilot studyکنگره علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395no
5971235enhanced bone tissue engineering via paracrine activity of mesenchymal stem cells2nd stem cells & regenerative medicine congressمشهدپوستر1396no
6970355Use of mephedrone during pregnancy induces neurotoxicity in offspring and increases the risk of stillbirth10th Congress of Toxicology in Developing Countriesبلگرادپوستر1397no
7963280Changes in fibronectin expression in the testicular parenchyma after chronic sodium nitrite administration in Mice.دوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانپوستر1395no
8963279impact of sodium nitrite on laminin expression in the sertoli cell in Miceدوازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایرانتهرانسخنرانی1395no
992884Effect of incubation time on the in vitro labeling of umbilical cord blood hematopoietic stem cells with bromodeoxyuridine (BrdU)12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular BiologyMashhadپوستر1390no
1092850Therapeutic benefit of intravenous admmministration of human umbilical cord blood-mononuclear cells following intracereberal hemorrhage in rat.(کنگره بین المللی نروترما) The first Razavi international Neurotrauma congressبیمارستان رضوی مشهدپوستر1390no
1192749Intravenous administration of human umbilical cord blood- mononuclear cells dose-dependently relieve neurologic deficits in rat intracerebral hemorrhage modelدهمین کنگره بین المللی علوم تشریحی ایراندانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی رشتسخنرانی1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1969‭ Langman's medical embryology1394ترجمه

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top