فاطمه  تارا

 Research activities

 

fatemeh tara

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : fatemeh tara Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Obstetrics and Gynecology School / place of work : School of Medicine
Email : taraf@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1372دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زنان،زایمان و نازاییپزشک متخصص1377دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پریناتولوژی زنانفلوشیپ1389دانشگاه علوم پزشکی تهران

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date
لایحه طرح نیروی انسانیبجنورد1377/07/131378/12/24
طرح ضریب کامشهد بیمارستان حضرت زینب1379/07/011381/10/05
طرح ضریب کابجنورد1387/12/241379/06/31
ارتقای مرتبه به دانشیاریمشهد، بیمارستان ام البنین(س)1391/03/25
استخدام رسمی آزمایشیمشهد، بیمارستان ام البنین(س)1392/02/25
استخدام رسمی قطعیمشهد، بیمارستان ام البنین (س)1395/07/04
ارتقای مرتبه به استادیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1395/12/05

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1983247A Survey of Venous Thromboembolism (VTE) Prophylaxis in Obstetrics Patients in IranPMCJournal of family & reproductive health1397سوم
2983238Customized birthweight standard for an Iranian populationISIThe journal of maternal-fetal & neonatal medicine پنجم به بعد
3981448A case of D alloimmunization in pregnancy: successfully treated solely with therapeutic plasma exchange (TPE)PMCJournal of Blood Medicine1398اول
4981200RELATIONSHIP AMONG PATHOPHYSIOLOGY OF GESTATIONAL DIABETES, PREECLAMPSIA, VITAMIN D LEVEL, AND IMMUNOMODULATION: A NARRATIVE REVIEWسایر سایت‏های تخصصیActa Health Medica1395دوم
5980967The relationship between Cormic Index and uterine contractions’ pattern in the active phase of the first stage of labourISIJournal of Obstetrics and Gynaecology1398پنجم
6980326Diagnostic Value of Risk Nomogram for the Prediction of Postpartum Hemorrhage Following Vaginal DeliveryscopusEvidence based Care Journal1398چهارم
7980094Vaginal delivery Postpartum Hemorrhage: Incidence, Risk Factors, and Causesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
8980070Investigating the Complications of Transplacental Needle Passage in Amniocentesisscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398اول
9973585مدیریت تروما در بارداری : رویکردی کاربردی از مراقبت مبتنی بر شواهدscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
10973310Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in IranPMCInternational Journal of Community Based Nursing and Midwifery1397پنجم
11973216Determining the reliability and validity of Menopause Symptoms Severity Inventory-38 Questionnairescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397چهارم
12972270The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
13971897Successful Pregnancy in a Chronic Hemodialysis PatientscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1397چهارم
14971194Evaluation of Early and Late Complications of Amniocentesis in Ommolbanin Hospital in Mashhad, Iran during 2014-2016scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397اول
15970923Surveying the level of awareness of mothers referring to the maternity hospitals in Mashhad from neonatal carescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396دوم
16970701Induction of labour in term premature rupture of membranes; oxytocin versus sublingual misoprostol; a randomised clinical trialISIJournal of obstetrics and gynaecology1396چهارم
17970604Biallelic variants in KIF14 cause intellectual disability with microcephalyISIEUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS1396پنجم به بعد
18970509Effects of early mother-neonate skin-to-skin contact on the duration of the third stage of labor: A randomized clinical trialscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397سوم
19970337The Effects of Capsaicin Ointment Application to the K-K9 Acupressure Point on Nausea and Vomiting During Cesarean Section Under Spinal AnesthesiaISINURSING AND MIDWIFERY STUDIES1397چهارم
20970010Cesarean scar pregnancy and Successful treatment: Case seriesscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396سوم
21963459Soluble (Pro) Renin Receptor is a Predictor of Gestational Diabetes MellitusMedlineCURRENT DIABETES REVIEWS1396سوم
22963250A Data Model for Teleconsultation in Managing High-Risk Pregnancies: Design and Preliminary EvaluationPMCJMIR MEDICAL INFORMATICS1396دوم
23962898Systematic extraction of diagnostic data items for common High-Risk pregnancies using Delphi techniquescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396دوم
24962189Effect of Dates in Late Pregnancy on the Duration of Labor in Nulliparous WomenPMCIranian journal of nursing and midwifery research1396سوم
25961881Systematic extraction of the necessary data items Diagnosis of high risk pregnancies using Delphi approachscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396دوم
26961731the effect of diagnostic amniocentesis and its complication on early spontaneous abortionPMCElectronic Physician1395اول
27961125Acalculous Cholecystitis Presenting as Intractable Hypere-mesis during Pregnancy: A Case ReportCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1396اول
28961056The Effect of Postpartum Mother–Infant Skin-to-Skin Contact on Exclusive Breastfeeding In neonatal period: A Randomized Controlled TrialISIInternational Journal of Pediatrics1396سوم
29954231Serum Pro-oxidant-Antioxidant Balance Assay in Nurses who Working Day and Rotating Night ShiftEmbaserazavi international journal of medicine1395سوم
30953514The Relationship between Cormic Index and Mode of DeliveryCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1395پنجم
31953389Tumor Necrosis Factor-α and Interleukin-1- β Polymorphisms in Pre-EclampsiaISIIRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY1395پنجم
32952849Experiences of Obstetricians and Gynecologists in Teleconsultation with Medical Residents: A Qualitative Studyسایر سایت‏های تخصصیGlobal Journal of Health Science1395دوم
33952649Omentum prolapses after vaginal delivery following cesarean of a fetal death: A case reportscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395اول
34951743The Effects of Ozonated Olive Oil and Clotrimazole Cream for Treatment of Vulvovaginal Candidiasis.ISIALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE1395اول
35951675The impact of a computerized decision aid on empowering pregnant women for choosing vaginal versus cesarean section delivery: study protocol for a randomized controlled trialISITRIALS1394سوم
36950816The role and possible mechanism of nutritional factors on sex ratio of the fetus: A review articlescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1395سوم
37943066The survey of midwives’ knowledge, attitude and practice about professional ethics codes in the maternity of Mashhad educational hospitals in 2014scopusمجله زنان، مامایی و ناتزایی ایران1394چهارم
38942864The relationship between Cormic Index and labor progressscopusمجله زنان،مامائی و نازائی ایران1394پنجم
39941737Corneal choriocarcinoma: a case reportscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1394دوم
40941175Evaluation of selected thrombotic factors among pregnant women with preeclampsia and normal pregnant womenPMCIranian journal of reproductive medicine1393سوم
41941169choriocarcinoma of corneascopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1394دوم
42940738The Effect of Hand and Foot Massage on Post-Cesarean Pain and AnxietyCinahljournal of midwifery and reproductive health1394سوم
43935553A case report of gaucher’s disease in term pregnancy with anemiascopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394اول
44934929Valsalva retinopathy in pregnancy: a case report.PMCBMC Res Notes1394اول
45934610Prenatal and cardiovascular outcome in pregnant patients with dyspnea.PMCResearch in cardiovascular medicine1393اول
46934495Effects of Selenium Supplementation on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1 and Glutathione Peroxidase Levels and the Plasminogen Activator Inhibitor-1: Plasminogen Activator Inhibitor-2 Ratio in Pregnant Women.scopusShiraz E-Med J1393سوم
47934407The Diagnostic Accuracy of Purple Line in Prediction of Labor Progress in Omolbanin Hospital, IranISIIran Red Crescent Med J1393سوم
48934389Impact of computer-based pregnancy-induced hypertension and diabetes decision aids on empowering pregnant womenPMCHealthcare informatics research1393دوم
49934012The effects of exercise on back pain during pregnancy: A review articlescopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1393سوم
50933455Effect of Kangaroo Mother Care on breastfeeding self-efficacy in primiparous women, 3 month after child birthscopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1393سوم
51932850تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا.scopusمجله زنان، مامایی نازایی ایران1392سوم
52932394Maternal Anxiety and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in ChildrenCinahlThe Journal of Midwifery and Reproductive Health1393مسئول
53931778The Effect of Late Pregnancy Consumption of Date Fruit on Cervical Ripening in Nulliparous Womenindex copernicusJ Midwifery Reprod Health1393سوم
54931777The Effect of Continuous Support during Labor on Labor Progress in Primigravida Womenscopusزنان مامایی ونازایی ایران1393سوم
55931339PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY(A review articleChemical Abstractreviews in clinical medicine1393دوم
56930906The Effects of Chamomile Cream on Wound Healing of Episiotomy in Primiparous WomenscopusIranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility1393چهارم
57930885Prooxidant-Antioxidant Balance in Umbilical Cord Blood of Infants with Meconium Stained of Amniotic FluidPMCBiochemistry Research International1392چهارم
5892555Relationship between Length of Purple Line and Cervical Dilation in Active Phase of Laborscopusمجله زنان ،مامایی و نازیی1391چهارم
59924772Analgesic Effect of Rectal Indomethacin on Pain after Cesarean Sectionscopusمجله زنان مامائی و نازایی ایران1392اول
60924567Tumor Necrosis Factor-Alpha Polymorphism at Position -238 in PreeclampsiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1392مسئول
61923941Review of ethical guidelines code for the use of research involving human embryonic or fetal tissueSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل1384پنجم به بعد
62923939The necessity of performing the VDRL test for syphilis screening in iranscopusمجله زنان مامایی ونازایی ایران1380اول
63923789Maternal-Fetal and Neonatal Complications of Water-Birth Compared with Conventional Deliveryscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1392مسئول
64923775Using 2-hour/6-hour Urine Protein Measurement as Substitute Diagnostic Methods for Evaluation of Pre-EclampsiascopusThe Internet Journal of Gynecology and Obstetrics1386اول
65923766The relationship between Mother Non-Harmful Anxiety and Neonatal Anthropometric Indices during PregnancyEmbaseمجله زنان مامائی و نازائی ایران1391مسئول
66923761Vaginal Birth after Cesarean SectionsSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد1388اول و مسئول
67923757comparison between quantitative protein measurements 1n 2-hour and 24-hour urine samples in suspected patients to pre eciampsiaSID/Iranmedex/Magiranمجله زنان مامائی و نازائی ایران1384اول
68923728EFFECTS OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PLASMA sFlt-1, GPx CONCENTRATION AND PAI1/PAI2 RATIO IN PREGNANT WOMENسایر سایت‏های تخصصیgynecology obstetrics journa1391سوم
69923618The Effect of Skin to Skin Contact Immediately after Delivery on the Maternal Attachment and Anxiety Regarding Infantscopusمجله زنان،مامایی و نازایی ایران1392دوم
70923567Breast cancer in IranscopusLife Science Journal1392پنجم
71923450Comparing Diagnostic Accuracy of Purple Line with Transverse Diagonal of Michaelis sacral to Predict Labor Progress in Nulliparous and Multiparous WomenCinahlJournal of Midwifery and Reproductive Health1392سوم
72923369Effect of Early Post Cesarean Feeding on Gastrointestinal ComplicationsSID/Iranmedex/MagiranNursing and Midwifery Studies1392سوم
73923365Effect of Early Oost Cesarean Feeding on Wound HealingSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد1392سوم
74923347Efficacy of Rectal Misoprostol for Prevention of Postpartum HemorrhageISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392مسئول
75923322Correlation of nuchal translucency and thyroxine at 11–13 weeks of gestationISIJournal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine1392دوم
76923299The Relationship between Stress, Anxiety and Pain with Salivary Cortisol Levels in First Stage of Labor in Primiparous Womenscopusمجله زنان ،مامایی و نازیی1392چهارم
77923223Management of Post-Partum Hemorrhage (Clinical Guideline)scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1391اول
78922332DETERMINATION OF PROOXIDANT–ANTIOXIDANT BALANCE DURING UNCOMPLICATED PREGNANCY USING A RAPID ASSAYISIJ Med Biochem1392سوم
79921660Comparison the Effect of Sitting and Kneeling Positions during the Second Stage of Labor on Pain and Duration of Second Stage of Labor in Nulliparous Womenscopusزنان، مامایی، نازایی ایران1391سوم
8091441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391پنجم
8189795Evaluation of Maternal selenium supplementation on the Level of Oxidative Stress and Incidences of Outcomes in newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1389چهارم
8289641The effect of midwife s supportive care during labor on exclusive breastfeeding in primipara womenindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389سوم
8389434Evaluate effect of immediate Birth Mother–Infant Skin-to-Skin Contact on exclusive breastfeeding and weight gainSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1389سوم
8489387The Effect of Maternal Selenium Supplementation on Pregnancy Outcome and the Level of Oxidative Stress in NeonatesISIIranian Red Crescent Medical Journal1389سوم
8589355SELENIUM SUPPLEMENTATION AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT IRANIAN WOMEN: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED PILOT TRIALISITaiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 1389اول
8689144Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementationISIJournal of perinatal medicine1389اول
8789138Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trialISIJ Matern Fetal Neonatal Med1389سوم
8888693The effect of early feeding on post cesarean painعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
8988210Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trialPMCJournal of obstetrics and gynaecology1388اول
9087706بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1387سوم
9187438بررسی اثرپمادزردچوبه بر بهبودزخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زاindex copernicusمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1387سوم
9287332اثر جویدن آدامس در پیشگیری از ایلئوس پس از سزارینindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387چهارم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1973194Epidemiology of human birth defect in Iran: A Systematic Review and Meta-analysisthe 9th National Congress of Health Education and Promotion and the First International Congress of Health Literacy,2018,Mashhadمشهدپوستر1397no
2973122Evaluation of early and late complications of amniocentesis in ommolbanin hospital in mashhad, Iran during 2014-2016شانزدهمین کنگره بین المللی زنان مامایی ایرانمشهدپوستر1397yes
3973121Acalculous Cholecytitis Presenting as Intractable Hypere-mesis during Pregnancy: A Case Reportشانزدهمین کنگره بین المللی زنان مامایی ایرانتهرانسخنرانی1397yes
4970677A Survey of congenital heart defects, diagnosed by fetal echocardiography1st caspian meeting with collaboration of CSIمشهدپوستر1396no
5964125Effects of Ambient Air Pollution on the Risk of Congenital Anomalies: A Systematic Reviewپانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستیشاهرودپوستر1396no
6962606The Effect of Hand and Foot Massage on Pain and anxietyاThe International Congress on Complementary and Alternative Medicineمشهدپوستر1394no
7953234بررسی عوارض آمنیوسنتزهای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهدپنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه خراسانمشهدسخنرانی1395yes
8953049A case report of gaucher's disease in term pregnancy with anemiaپانزدهیمن کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانپوستر1395yes
9953048perenatal and cardiovascular outcome in pregnant patients with dyspneaپانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1395yes
10951380Experiences of Obstetricians and Gynecologists in Teleconsultation with Medical Residents: A Qualitative Studyششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهدپوستر1395no
11950212راهنمای زمان ختم در شرایط بارداری با سن بیشتر از 34 هفتهدوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394yes
12950211compare the effects of misoprostol vaginally and orally at the end of the 20th week of pregnancyدوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایرانتهرانسخنرانی1394yes
13950183fetal surgeryکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدسخنرانی1393yes
14942081Study of the effects of ozonated olive oil in the treatment of vulvovaginal candidiasis2nd International and 4th Iranian Congress in Medical Mycology: From Bench to Bedشیرازسخنرانی1394no
15941956Survey the effect of PC6 acupressure on vomiting and nausea of pregnant womeاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394yes
16941736fetal surgeryکنگره بین المللی جراحی خراسانمشهدپوستر1393yes
17941735Comparison of vaginal and oral misoprostol in termination of pregnancy under 20 weeksچهاردهمین کنگره بین المللی زنان مامایی ایرانتهرانپوستر1393yes
18941731Tumor Necrosis Factor- Alpha Polymorphism at Position -238 in Preeclapsiaچهاردهمین کنگره بین المللی زنان مامایی ایرانتهرانپوستر1393yes
19933284Comparing the Effect of Ozonated Olive Oil and Clotrimazole Cream for the Treatment of Vulvovaginal Candidiasis 1393no
20923753telecunsult in fetomaternal emergencyپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)شیرازسخنرانی1392yes
21923647Designing and Implementation of a Teleconsulting System to Improve Medical Decisions on Obstetrical EmergenciesMedicine 2.0 Congress 2013Londonسخنرانی1392no
22923551prenatal diagnostic testاولین کنگره بین المللی طب نوزادان وحوالی تولدتهرانسخنرانی1391yes
23923532Effect of selenium supplementation on post partum depressionسیزدهمین کنگره زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهرانپوستر1391yes
24923531The relationship between Mother Non-Harmful Anxiety and Neonatal Anthropometric Indices during Pregnancyاولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391yes
25923519fetoreduction in twin pregnancyپنجمین کنگره سراسری پریناتولوژی شیرازشیرازسخنرانی1392yes

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1868تدوین کنندگان راهنماهای طبابت بالینی مد ر ت خونر زی پس از زا مان:1392تالیف
2548Handbook of perinatology1390تالیف
3547public health guide1391تالیف بخشی از کتاب
41581early and late complications of amniocentesis1396تالیف
51577Screening and diagnosis of aneuploidy and neural tub defects in the fetus1396تالیف
61436Management of Hypertension Pregnancy guideline1395تالیف
7134Breastfeeding Unique Jewel1390تالیف

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top