محمود  محمودی

 Research activities

 

Mahmoud Mahmoudi

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Mahmoud Mahmoudi Research categories : educational academic staff
Academic rank : Professor Last educational certificate : Doctor of Philosophy (Ph.D)
Specialty : Immunology School / place of work : School of Medicine
Email : mahmoudim@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1951844Evaluation of immunoregulatory effect of Dicrocoelium dendriticum eggs on Th-17 and Treg cells on EAE modelExecutiveFinishedno
2951828The effect of 1-25-Dihydroxyvitamin D3 on in vitro proliferation and production of inflammatory and anti-inflammatory cytokines in mesenchymal stem cells from MS patientsExecutiveFinishedno
3951769بررسی اثر نانوکورکومین بر روی تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی و تولید سیتوکینهای التهابی و ضد التهابی ترشح شده از این سلولها به صورت in vitroExecutiveFinishedno
4941468Assessment of the effects of Lactibacillus Delbroki ad Bifidobacteriun on Th17 celss and related molecules in the PBMCs of patients with systemic lupus erythematosus patientsExecutiveFinishedno
5941442Study the immunomodulatory effect of Vitamin D on the production of pro-inflammatory cytokines by peripheral blood mononuclear cells from normal individuals and rheumatoid arthritis patientsExecutiveFinishedno
6941441Evaluation of QS-21 adjuvant in induction and its deacylated form (QT-0101) on inhibition of EAE in C57BL/6 miceExecutiveFinishedno
7941000Assessment of probiotices effects on Th17 cells and their related molecules in lupus- like syndrome induced mice modelExecutiveFinishedyes
8940999Assessment of probiotices effects on Treg cells and their related molecules in lupus- like syndrome induced mice modelExecutiveFinishedyes
9940211The role of allergic rhinitis in the development of chronic otitis media with effusionExecutiveFinishedyes
10930895Assessment of the effects of probiotic on systemic lupus erythematosus patients T lymphocytes phenotype by induction of tolerogenic DCsExecutiveFinishedyes
11930729The effect of parasitic antigens in multiple sclerosisExecutiveFinishedno
12930673Determination of the effects of vitamin D on the expression of miR146a ,miR155, miR125 and miR181a on PBMCs of patients with systemic lupus erythematosusExecutiveFinishedyes
13922765Determination of expression of miRNAs miR-146a, miR-155, miR-181a and it’s correlation with regulatory T cells in systemic lupus erythematosus patientsExecutiveFinishedno
14922751Determination of expression of TLRs 3, 7, 8, 9 and their correlation with autoantibody profile in SLE patientsExecutiveFinishedno
15922453Evaluation of immunotoxicity induced by aflatoxin M1 and its relation to microRNA 155 expression in miceExecutiveFinishedyes
16921082بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی شکمی به صورت اتولوگ در درمان بیماری ام اس(Multiple sclerosis) در فاز Secondary progressiveExecutiveFinishedyes
17911067Study of the immunomodulatory effects of Berberine on the expression of TNF-α and IL-1β pro-inflammatory cytokines in mononuclear cells of normal individuals and rheumatoid arthritis patients ExecutiveFinishedyes
18910905Comparison of serum vitamin D levels between subjects with coronary artery disease and normal coronary arteritiesExecutiveFinishedyes
19910234Evaluation of immunological effects of Hypericum Perforatum aqueous extract and its effective component, Hyperforin, )free and nanoparticle coated forms) on EAE modelExecutiveFinishedyes
20910233Identification of proteins in two cell lines: SW48 (non invasive) and HT 29/219 (invasive) reacted with sera of colorectal cancer patients using two-dimensional (2D) immunoblot coupled to Mass spectrometryExecutiveFinishedyes
21910232Evaluation of therapeutic effects of probiotic strains on EAE model in C57/BL6 mice focusing on response patterns of different T cell subset, and epigenetic modificationExecutiveFinishedyes
22910058The Immunomedulatory Effects of Vitamin 1,25(OH)2 D3 on Inhibitor and Proinflammatory Cytokines Production in in vitro (culture medium on lymphocytes of patients suffering systemic lupus erythematosusExecutiveFinishedyes
23901064Assessment of 1, 25-dihydroxyvitamin D3 in nitric oxide level, clinical and immune response of experimental autoimmune encephalomyelitis in C57BL/6 miceExecutiveFinishedno
24900923Comparsion of serum level of GDF15 (Growth-differentiation Factor-15) between patients with coronary artery disease and those with normal coronary arteriesExecutiveFinishedyes
25900829Evaluation the anti-cancer effect of Ursolic acid through the activation of caspases on human melanoma cell linesExecutiveFinishedno
26900594Study of delayed complications of sulfur mustard poisoning on immune system of Iranian veterans of Khorasan RazaviExecutiveFinishedno
27900141Effect of Tribulus terrestris and Anacyclus pyrethrum both separately and simultaneously on male rat sexual parametersExecutiveFinishedno
2889862Evaluation of plasma levels of secretory phospholipase A2 type II in acute coronary syndrom and Comparison with control groupExecutiveFinishedyes
2989453Comparison of plasma levels of secretory phospholipase A2 type II in patients with coronary disease with normal populationExecutiveFinishedyes
3089401Evaluation of anticancer effect of sesquiterpene lactone fraction from Artemisia khorasanica on melanoma cells on the expression of Bax and cytochrome cExecutiveFinishedno
3189399Study the anti-inflammatory activity of sesquiterpene lactone fractions of some Iranian Artemisia species through the production of prostaglandin E2 and expression of cyclooxygenase IIExecutiveFinishedno
3289120Evaluation the effect of umbelliprenin on lipopolysachharide-induced inflammation model in macrophagesExecutiveFinishedno
33891020Development and assessment of multifunctional gold nanoparticle system for dendritic cell targeting in the treatment of EAE in C57/BL6 miceExecutiveFinishedyes
3489070Evaluation of diagnostic value of QuaniFeron TB _ Gold test in two groups of chronic pneumonia patients: tuberculosis and non tuberculosisExecutiveFinishedyes
3589044Design the heroin self-administration equipment in rat to simulate human addiction behaviorExecutiveFinishedno
3688838Study of the cytotoxic effect of Umbelliprenin from Ferula szwitsiana on human melanoma cell lines through the inhibition of cell growth, induction of apoptosis and cell cycle arrestExecutiveFinishedno
3788807Study the anti-tumoral effect of different Berberis fruit extracts on cancer cell lines through the inhibition of cell growth and induction of apoptosis ExecutiveFinishedno
3888781بررسی حضور ژنوم HTLV-1 در ضایعات جلدی بیماران پمفیگوسExecutiveFinishedno
3988735The effect of Estrogen on immune responses in experimental model of Multiple sclerosis in ovariectomized C57/BL6 miceExecutiveFinishedno
4088734Determination of HLA class I and HLA class II haplotypes in systemic lupus erthematosus patientsExecutiveFinishedno
4188672Quantification of Regulatory T cells in Peripheral blood from patients with Systemic Lupus ErythematosusExecutiveFinishedno
4288411Assessment of antinuclear auto-antibodies and their relationship with clinical manifestations in patients with Systemic lupus erythematosusExecutiveFinishedno
4388247Study the association of NK cells and CD4 + /CD 25 +Tcells in recurrent abortion ExecutiveFinishedno
4488246The effects of aqueous and ethanolic extracts of Crocus sativus L. stigma in adjuvant induced arthritis rat modelExecutiveFinishedyes
4587854Influence of one bout of exhaustive resistance exercise with different intensity on circulating lymphocyte apoptosis and relative hormones in trained menExecutiveFinishedno
4687770Assessment of Treg and Th17 related cytokines and molecules in lupus glumerolo nephritis chass IVExecutiveFinishedno
4787620Evaluation of correlation between serum vitamin D3 levels and T regulatory and Th17 cells percent and its effects in pre-cancerus state of endometrioma (apoptosis, adhision and invasion) in patients with ovarian endometriomaExecutiveFinishedyes
4887492Comparison of minor histocompatibility matching with recipients between HLA identical siblings and HLA matched other related donorsExecutiveFinishedyes
4987362Assessment of monoclonality in diffuse large B cell lymphoma and it's correlation with prognostic factorsExecutiveFinishedyes
5087347Determination of changes in appoptosis process in patiens with Systemic Lupus Erythematosus in presence of DHEAExecutiveFinishedyes
5187344Role of Prolactin in molecular mechanism of apoptosis in lymphocytes from Systemic Lupus Erythematosus patientExecutiveFinishedyes
5287203Study the anti-tumoral effect of isolated fraction from Pleurotus florida (R100) in colon cancer cell line (HT-29) through the expression of Bax and cytochrome cExecutiveFinishedno
5387199Study the effect of a plant product ACA-1 on apoptosis, cell cycle arrest and caspase 8 and 9 activity on gastric cancer cell line (AGS)ExecutiveFinishedno
5487187Study the effect of ethanol, ethylacetate, dichloromethane and hexan extract from Artemisia annua on induction of apoptosis in gastric cancer cell line (AGS) ExecutiveFinishedno
5587180The Effect of Sesquiterpene Coumarines from Dorema Kopetdaghense on LPS-Activated MacrophagesExecutiveFinishedno
5687068In vitro study of radiation induced bystander effect in a couple of tumoral and normal cell linesExecutiveFinishedyes
5786605Detection of HTLV1 sequences in mycosis fungoid patients by PCR method and comparison with control casesExecutiveFinishedno
5886539Study the immunomodulatory effect of a protein isolated from garlic on nuclear factor κB (NF-κB) activityExecutiveFinishedno
5986469The effect of isolated fractions from Pleurotus florida on induction of apoptosis in colon cancer cell line (HT-29) ExecutiveFinishedno
6086468Study the Cytotoxicity Effect of Aquaous, Ethanol, Ethyl Acetate and Dichloromethan Extracts from Artemisia spp. of Khorasan Province on Cancer Cell Lines (HepG, AGS, MCF-7, HT-29, Hela) and normal cell line (L929) in vitroExecutiveFinishedno
6186326Study the Effect of Immunomodulatory Protein from Garlic on Prostaglandin E2 and Cyclooxygenase II Expession in LPS-Activated MacrophagesExecutiveFinishedno
6286318Study the Cytotoxicity Effect of Aquaous Extract from Pleurotus Florida Edibla Mushroom on Cancer Cell Lines (HepG, AGS, MCF-7, ACHN, PC-12, Hela) and normal cell line (L929)ExecutiveFinishedno
6386316Study the effect of a plant product ACA-1 on angiogenesis in vitroExecutiveFinishedno
6486315Study the Effect of Immunomodulatory Protein from Garlic on Nitric Oxide Production and Inducible Nitric Oxide Synthase Expession in LPS-Activated MacrophagesExecutiveFinishedno
6586313 Study the effect of a plant product ACA-1on cell invasion assay in vitro ExecutiveFinishedno
6686269The effect of proteoglycan extract of Convolvulus spp. from Iran on angiogenesis in vitroExecutiveFinishedno
6786176detection of leishmania's DNA in 20 cases of lupoid leishmaniasis by PCR in Imam Reza Hospital (Mashhad-Iran)ExecutiveFinishedno
6886145The Effect of Dichloromethan & Sesquiterpene Lactones from Dorema Kopedaghense M.Pimen on Nitric Oxide Production in Lipopolysaccharide Activated Macrophage ExecutiveFinishedno
6986080Effect of Nigella Sativa Ethanolic Extract and Thymoquinone on Human Renal Cancer Cell - Line (ACHN)ExecutiveFinishedno
7085497study of rose bengal effect on cell cytotoxicity nitric oxide production & inducible nitric oxide synthase expression in macrophagesExecutiveFinishedno
7185448The Effect of Sesquiterpene Lactone Fractions from 11 Artemisia Spp. of Khorassan Province on Inducible Nitric Oxide Synthase Expression in MacrophagesExecutiveFinishedno
7285295In Vitro Screening of Leishmanicidal Activity of Ethanole, Ethylacetate and Dichloromethan Extracts and Sesquiterpenlactones of Artemisia Species from Khorassan Province ExecutiveFinishedno
7385294Study the Effect of Sesquiterpene Lactones of Artemisia Khorassanica on TNF-?, Interleukin-1 and Prostaglandin E2 Production in LPS-Activated MacrophagesExecutiveFinishedno
7485199The Effect of Methanolic Extract from Withania Somnifera Root on Nitric Oxide production by J774A.1Macrophages ExecutiveFinishedno
7585174The Effect of Sesquiterpene Lactones of 11 Species of Artemisia (A.biennis, A.khorassanica, A.absenthium, A.sieberri, A.kubbadica, A.kopedaghensis, A.annua, A.ciniformis, A.turanika, A.santhulina, A.turanica ) from Khorassan Province on Nitric Oxide Production in Mouse Monocyte/Macrophage Cell Line (J774A.1)ExecutiveFinishedno
7685138study the effect of sesquiterpene lactones from artemisia khorassanica on cyclooxygenase II expression in J774A.macrophagesExecutiveFinishedno
7785137study the effect of sesquiterpene lactones from artemisia khorassanica on NF-KB activity in J774A.1 macrophagesExecutiveFinishedno
7885133study The Effect of Sesquiterpene Lactones from Artemamisia Khorasansanica on Inducible Nitrie Oxide Synthase Expression in j774a.1 MacrophagesExecutiveFinishedno
7985132Increased risk of prostate adenocarcinoma associated with transforming growth factor-beta 1 gene polymorphism at codon10ExecutiveFinishedno
8085069بررسی آزمایشگاهی قابلیت پپتید وازواکتیو روده ای و پپتید وابسته به ژن کلسی تونین در تولید سلولهای دندریتیک تولروژنیک بوجود آورندة سلولهای T تنظیمی در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریتExecutiveFinishedno
8185055Association of the m1 and m2 Polymorphisms in Cytochrome P450(CYP) 1A1 gene with risk of Prostate cancerExecutiveFinishedno
8284421Evaluation of th1 & th2 cykines in healing and nonhealing cases of cutaneous leishmaniasis treated with glucantime in mashhad in 1385ExecutiveFinishedno
8384291evaluation of mycobacterial infection in cases of granuloma annulare with Z.N. staining and PCR method on paraffin embeded materials in archives of pathology department of imam reza hospital during five years period from 1380 through 1384ExecutiveFinishedno
8484068Role of estrogen in induction of apoptosis and expression of apoptosis related molecules in peripheral T lymphocytes from Systemic Lupus Erythematosus patients.ExecutiveFinishedno
8583324Evaluation of immune response of positively charged liposome containing plasmid encoding Bacillus anthracis protectively antigen in Balb/c miceExecutiveFinishedno
8683138evaluation of tumorgenesity of vaccines produced from irradiated fibroblastoma cells in balb/cExecutiveFinishedno
8783100Study on positive rate and clinical importancy of anti phospholipid antibodies in paients with recurrent abortion ExecutiveFinishedno
8882321Evaluation of serum level and gene expression of soluble fas(sfsa) in patients with HAM/TSp and HTLV-1 carriersExecutiveFinishedno
8982086Chlamydia pneuminia and proliferative diabetic retinopathy:comparison of positive antibody titters of chlamydia pnemonia(IgG,IgA) in insulin dependent diabetics with and witout proliferative diabetic retinopathyExecutiveFinishedno
9081026Evaluation of gasterointestinal T-cell lymphoma and comparing the results of light microscopy with immunohistochemical methods of Immam Reza Hospital pathology department during past twenty yearsExecutiveFinishedno
9180059Evaluation of lymphocyte subset and profile responses in cutaneous leishmanaisis before and after drug tretmentExecutiveFinishedno
9280046Evaluation of delayed toxic effects of sulphur mustard, tabun and sarin in the Iranian veteransExecutiveFinishedno
9379042the correlation between in vivo and in vitro diagnoctic tests of saffron pollen sallegyExecutiveFinishedno
94960495survey the relationship between vtamin D deficiency and incidence of gestational diabetesColleagueFinishedyes
95951683بررسی تاثیر تنظیم کنندگی عصاره ی آنتی ژنی تخم دیکرو سلیوم دندریتیکوم برروی سایتو کاینهای Th1 و Th2در سرم موشهای مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسColleagueFinishedyes
96951444Assessment of the effects of Lactobacillus Delbroki and Lactobacillus Rhamnosous on regulatory T cells and their related molecules in PBMCs of SLE patients and control groupColleagueFinishedyes
97951036بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های TLR2, TLR3, TLR4, TLR7, TLR9 در PBMC های افراد طبیعیColleagueFinishedno
98951035بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های سلول های Treg در PBMC های افراد طبیعی.ColleagueFinishedno
99950209the effect of usage of nasal spray fluticasone on related signs and symptoms and total serum IgE in patients with allergic sinonasal polyposisColleagueFinishedyes
100940743بررسی میزان شیوع ابتلا به کیست هیداتید در خویشاوندان درجه یک افراد مبتلا به کیست هیداتیدColleagueFinishedyes
101940686The effects of maternal diabetes during pregnancy on gene expression and distribution patterns of GABA receptors in the hippocampus of male rat offspringColleagueFinishedyes
102940309Effects of Lactobacillus Ramnosus and Lactobacillus Paracasei on the expression level of miR 146a, miR125a, miR155, miR181a, and miR31 in the PBMCs of patients with systemic lupus erythematosusColleagueFinishedno
103931634Culture of human skin adult stem cells on membrane produced by electrospun nanofibers of chitosan\gelatineColleagueFinishedyes
104931170In vitro study of radiosesitivity in breast cancer patientsColleagueFinishedyes
105930926Evaluation of co-delivery of aptamer and exsosom on remeylination processes and immunomudulataing activity in mouse model of multiple sclerosisColleagueFinishedyes
106930672Determination of the effects of vitamin D on the expression of TLR3-7-8-9 on PBMCs of systemic lupus erythematosus patientsColleagueFinishedyes
107930535Immunological complications of Iranian veterans three decades after sulfur mustard exposureColleagueFinishedno
108930349Immunohistochemichal study of laminin and fiberonectin expression in the basement membrane and ECM following sodium nitrite dministration in testicular parenchyme of Balb/C mouseColleagueFinishedyes
109930147Evaluation of autoimmunity factors and MHC relationship in patients with Buerger diseaseColleagueFinishedyes
110930146Evaluation of humoral and cellular immune response(immune system) in patients with Buerger diseaseColleagueFinishedyes
111922869Correlation of circulating levels of neutrophil gelatinase – associated lipocalin (NGAL) with the presence and severity of preeclampsiaColleagueFinishedyes
112922249Evaluation of Sub-Acute Toxicity of Auraptene in RatColleagueFinishedno
113921923Evaluating the relationship of inflammatory response with shoulder pain after cesarean section by High-sensitivity C-reactive ProteinColleagueFinishedno
114920506Evaluation of the traffic pollution effect on the expression of RNA and protein production of pollen allergens in platanus orientalisColleagueFinishedyes
115911306The effect of FBS substitution by PRP in limbal stem cells proliferationColleagueFinishedno
116911174Evaluation the effects of berberine on immune system of Balb/c miceColleagueFinishedno
117910976Differential effects of Probiotics on cytokine profile in Dendritic cells of patients with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and normal individualsColleagueFinishedno
118910923Genotyping of parvovirus 4, a novel human parvovirus, in severe hemophiliacs A and healthy blood donorsColleagueFinishedno
119910834Ex vivo culture & expansion of limbal stem cellsColleagueFinishedyes
120910737Effects of Probiotics on Dendritic cells phenotype in patients with systemic lupus erythematosusColleagueFinishedno
121910579Serological study of toxocariasis in patients with hypereosinophilic referred to clinical centers of mashhad university Medical Sciencuring2012ColleagueFinishedyes
122910574Seroprevalence study of toxocariasis in dog and cat owners and control group in Mashhad by ELISA methodColleagueFinishedyes
123910546The relationship between blood hemocysteine levels with coronary slow flowColleagueFinishedyes
124910528Hematological Factors which Cause Thrombosis in Buerger’s DiseaseColleagueFinishedno
125910237Study of Specific Targeting of Mouse Dendritic Cells by AptamersColleagueFinishedyes
126901000The effect of Zataria multiflora Boiss extract and carvacrol on lymphocyte's cytokines in sensitized (experimental model of asthma) miceColleagueFinishedyes
127900993The role of fecal calprotectectin as anon invasive marker in the evaluation of ulcerative colitis activityColleagueFinishedyes
128900882Study the immunomodulatory and anti-tumor activity of Carnosol on tumor mass growth and phenotype of tumor infiltrating lymphocytes in breast tumor bearing miceColleagueFinishedyes
129900838Evaluating the diagnostic value of NT-ProBNP in detecting early Left ventricular diastolic dysfunction in patients with b-thalassemia major ColleagueFinishedyes
130900744Evaluation of the cytotoxicity of two resin cements on fibroblast cell lineColleagueFinishedno
131900679Repairmen of hard palate cleft, using human derived stem cells and platelet rich plasma, in ratColleagueFinishedyes
132900475Evaluation of Platelet Rich Plasma (PRP) effects on Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells proliferation and differentiation to osteoblastColleagueFinishedyes
133900413Comparison of changes in lymphocyte subpopulations during weight loss program on subjects with BMI≥ 30 and control groupColleagueFinishedyes
134900198Effect of Nigella Sativa hydroalcholic extract fractions and thymoquinon on human kidney cancer cell-line (ACHN) apoptosisColleagueFinishedyes
135900118Bioinformatics evaluation and in vitro construction of humanized vOX2-CD200: Fc1 recombinant fusion protein and study of its anti-inflammatory effects in experimental modelsColleagueFinishedyes
13689989Expression of IL-17 gene and IL-23 in Th17 cells in the pathogenesis of tuberculosisColleagueFinishedyes
13789936Evaluation of correlation between HTLV1 and behcet diseaseColleagueFinishedyes
13889779Immunohistochemical and Lectin histochemical study of mole hydatidiform associated with ploidy analysisColleagueFinishedyes
13989659Comparing of chemokine receptors CXCR1, CXCR2 gene expression & HTLV-I proviral load in HAM/TSP patients and asymptomatic carriersColleagueFinishedyes
14089237Evaluation of Effects of Atorvastatain on Lipid Profile and Clinical disease Activity in Rheumotoid ArthritisColleagueFinishedyes
14189203Study on the effects of Crocus sativus stigma aqueous extract and its constituent Crocin on immune system in BALB/c miceColleagueFinishedyes
14288767Study of delayed complications of sulfur mustard poisoning, especially cardiovascular complications in Iranian veterans of Khorasan RazaviColleagueFinishedno
14388625In vitro analysis of enhanced immune response of T lymphocytes primed with DC loaded with enriched tumoral- mRNA for immunotherapy of esophageal squamous cell carcinomaColleagueFinishedno
14488314Comparison of breast-feeding and formula feeding on lymphocyte subsets in low birth weight premature newbornsColleagueFinishedno
14588117Study of Rose Bengal Effect on Prostaglandin E2 production and Cyclooxygenase-II expression in LPS-Activated MacrophagesColleagueFinishedno
14688098Construction and In vitro Immuno-response Analysis of Recombinant Chimeric Antigenic Epitopes as a Dendritic Cell-Vaccine for Immuno-genetherapy of Esophaegal Squamous Cell CarsinomaColleagueFinishedno
14788071Evaluation of Erythropoietin on cellular cardiotoxicity of carbon monoxide poisoning in ratColleagueFinishedyes
14887823Evaluation of serum levels of heat shock protein 70 and anti HSP-70 in Behcet’s disease and its association with uveitisColleagueFinishedyes
14987728DETERMINATION OF HTLV1 VIRAL LOAD IN CHORONIC HEMODIALIZED HTLV1+ PATIENTS AND ITS COROLLATION WITH SUBTYPES OF HUMAN T LYMPHOCYTES COMPARED WITH NONINFECTED CHORONIC HEMODIALIZED PATIENTS AND NONHEMODIALIZED HTLV1+ PATIENTSColleagueFinishedyes
15087722Urinary lipocalin-II in patient whit SLE & its associatin whit lupus nephritis activityColleagueFinishedyes
15187704 Evaluation of the association of mycosis fungoid and HHV-8ColleagueFinishedno
15287667Evaluation of serum homocystein level in patients with vitiligoColleagueFinishedno
15387474Comparison Betwen Permenancy of serologic response to intradermal and intramuscular vaccination against hepatitis B virus, six months after the last dose of vaccine in hemodialysis patients refered to hemodialysis centers, Mashhad – Iran -2009ColleagueFinishedno
15487287Evaluation of immunotoxicity induced by paraquat in Balb/C miceColleagueFinishedyes
15587144Study of the protective effects of saffron and its active ingredients (crocin and safranal) on sub-acute and genetic toxicities of diazinonColleagueFinishedyes
15687043Comparison of anti- C. pneumonia and anti-H. pylori antibody titers in non-insulin dependent diabetic patients with and without proliferative diabetic retinopathy.ColleagueFinishedno
15786687Comparison of Treg cells and NF-KB activation with HTLV-1 viral load and plasma level of angiogenic factors in pationts with ddult T-cell leukemia/lymphoma before and after treatement with arsenic and interfron alphaColleagueFinishedno
15886505Evaluation of two medicinal plants for immunomodulatory activity: fractionation and mechanistic studies of extracts with highest activi ColleagueFinishedno
15986502Correlation of iron deficiency anemia with T lymphocyte subsets countingColleagueFinishedyes
16086278Evaluation of the role and activity of Treg cells in pathogenesis of TBColleagueFinishedno
16186228Investigation plasma level of IgM& IgG Antibodies of herpes simplex virus and toxoplasmosis in schizophrenic patients with negative symptoms versus patients with positive symptomsColleagueFinishedno
16286109Evaluation of Urine monocyte chemoattractant protein-1 as a biomarker of lupus nephritis activityColleagueFinishedno
16386108Effects of recombinant human erythropoietin ( rh - EPO ) on left ventricular function of patients with acute myocardial infarction ( AMI ) who undergo successful percutaneous coronary intervention ( PCI ) . ColleagueFinishedyes
16486010Comparative evaluation of T and B lymphocytes and natural killer cell count in vitiligo patients peripheral blood with normal populationColleagueFinishedno
16585384Evaluation of Triple Test Results and Determining the Median of Serum Markers for Early Diagnosis of First-Trimester Congenital AnomaliesColleagueFinishedno
16685365Comparison of HTLV-1 viral load and plasma level of angiogenic factors in patients with adult T-cell leukemia/lymphoma before and after treatment with Arsenic and interferon alphaColleagueFinishedno
16785362Systemic interferon-alpha in the treatment of HTLV-I-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis: a combined clinical, and immunological studyColleagueFinishedno
16885140Evaluation of the ralationship between pemphigus disease and infection with HHV-8.ColleagueFinishedno
16985120Evaluation of NKT cells role in Allergic rhinititis and the effect of allergens on iNKT cells stimulationColleagueFinishedno
17085077investigating the correlation between the plasma levelof soluble FAS and dissease activity in systemic lupus erythematosusColleagueFinishedno
17185012بررسی علت شناسی انسفالیت کودکان 2 ماه تا 15 سال در شمال شرق ایران(استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی) از تاریخ 84/10/1 لغایت 86/3/30ColleagueFinishedno
17284468A comparative study of serum soluble intercellular adhesion molecule-1 in normal pregnant women and those with pregnancy induced complicationColleagueFinishedno
17384421Evaluation of th1 & th2 cykines in healing and nonhealing cases of cutaneous leishmaniasis treated with glucantime in mashhad in 1385ColleagueFinishedno
17484413investigation of serum level of IGF1,IGFBP3,phosphorus,alkaline,phosphatase after receiving zinc sulfate supplemntationColleagueFinishedno
17584401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریColleagueFinishedno
17684381A comparative study of serum soluble vascular cell adhesion molecule-1 in normal pregnant women and those with pregnancy induced complication including preeclampsia, HELLP syndrome and gestation hypertensionColleagueFinishedno
17784185evaluation of graft function among renal transplant recipients managed by c2 and c0 levels monitoring of cyclosporine A during first 6 months of transplantationColleagueFinishedno
17884117Evaluation of anti HTLV-1 titre and provinal load in patient with ATLL and healthy carries.ColleagueFinishedno
17984107study of the effect of folic acid and vitamin B12 on serum homocysteine level and lower limb arterial insuffisciencyColleagueFinishedno
18084044The correlation of urine and serum P53 protein and P53 protein overexpression in tumor of patient with transitional cell carcinoma of urinary bladderColleagueFinishedno
18183047evaluation of zinc sulfate supplementary intake effect on respiratory infection incidence and duration in students of koye amir al moemenin at second half of 1382ColleagueFinishedno
18283021correlation between HLTV-1 viral load and plasma level of angiogenic factors in patients with adult t-cell leukemia / lymphomaColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1982059Current status of the acquired immune system of Iranian patients with long-term complications of sulfur mustard poisoningISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1398سوم
2981437The Association of HLA-A, B and DRB1 with Buerger's DiseasePMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398پنجم
3981426Sesquiterpene fractions of Artemisia plants as potent inhibitors of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expressionISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1398مسئول
4980405Different roles of CXCR1 and CXCR2 in HTLV-1 carriers and HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) patientsISIMedical microbiology and immunology پنجم
5974249Immunomodulatory properties of MSC-derived exosomes armed with high affinity aptamer toward mylein as a platform for reducing multiple sclerosis clinical scoreISIJournal of controlled release1398پنجم
6974236T helper cells subtypes and their cytokine gene expression affected by carvacrol in sensitized mice administered during sensitization periodISIjournal of cellular biochemistry1398سوم
7974012Effect of Crocus sativus L. stigma (saffron) against subacute effect of diazinon: Histopathological, hematological, biochemical and genotoxicity evaluations in ratsPMCJournal of pharmacopuncture1397سوم
8973886Developmental regulation and lateralization of GABA receptors in the rat hippocampusISIInternational journal of developmental neuroscience پنجم
9973531Efficacy analysis of hydroxychloroquine therapy in systemic lupus erythematosus: a study on disease activity and immunological biomarkersISIInflammopharmacology1397پنجم
10973484Is there any association between human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infection and Behcet’s disease?SID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397چهارم
11972895immunotoxicity of aflatoxin m1, a potent suppressor of innate and acquired immune system in a subacute studyISIJournal of the science of food and agriculture1397سوم
12972647Amelioration of regulatory T cells by Lactobacillus delbrueckii and Lactobacillus rhamnosus in pristane‐induced lupus mice modelISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1398دوم
13972384Innate Immune System Status of Sulphur Mustard-Poisoned Iranian Veterans Three Decades after ExposureISIBasic & clinical pharmacology & toxicology1397سوم
14972244Generation of tolerogenic dendritic cells using Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii as tolerogenic probioticsISIjournal of cellular biochemistry1397دوم
15972046In vivo study: Th1–Th17 reduction in pristane‐induced systemic lupus erythematosus mice after treatment with tolerogenic Lactobacillus probioticsISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
16971753Exosomes derived from TRAIL-engineered mesenchymal stem cells with effective anti-tumor activity in a mouse melanoma model.ISIInternational Journal of Pharmaceutics1397پنجم
17971515Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii ameliorate the expression of miR-155 and miR-181a in SLE patientsISIJournal of Functional Foods1397سوم
18971129Analysis of Th22, Th17 and CD4+cells co-producing IL-17/IL-22 at different stages of human colon cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397مسئول
19971102Bax/Bcl-2 expression ratio in prediction of response to breast cancer radiotherapyISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
20970944Effects of autologous keratinocyte cell spray with and without chitosan on third degree burn healing: an animal experiment.ISIWOUNDS1393پنجم
21970941Effect of Sprayed Cultured Autologous Keratinocyte Suspension Used Alone and in Combination with Fibrin Glue to Closure of 3rd Degree Burn Wounds in RatISCIRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY1392پنجم به بعد
22970232Use of the Bax/Bcl-2 Ratio to Assess Individual Radiosensitivity and Predict Response to Radiotherapy in Breast Cancer PatientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
23970135Immunobiologically relevant level of aflatoxin B1 alters transcription of key functional immune genes, phagocytosis and survival of human dendritic cellsISIImmunology Letters1397چهارم
24963460Clinical efficacy and quality of life under micronutrients in combination with methotrexate therapy in chronic plaque of psoriatic patientsISIDERMATOLOGICA SINICA1396مسئول
25963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396چهارم
26963289Clinical & immunological characteristics in systemic lupus erythematosus patientsISIThe Indian journal of medical research1396دوم
27962724Vitamin D3 Alters the Expression of Toll-like Receptors in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Systemic Lupus ErythematosusISI...journal of cellular biochemistry1396دوم
28962716Serological study of toxocariasis in patients with hypereosinophiliChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
29962629Expression of Th1 and Th2 Cytokine and Associated Transcription Factors in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Correlation with Disease SeverityPMCReports of biochemistry & molecular biology1396مسئول
30962379Impact of traffic-related air pollution on the expression of Platanus orientalis pollen allergensISIInternational journal of biometeorology1395پنجم
31962364Hesperidin ameliorates immunological outcome and reduces neuroinflammation in the mouse model of multiple sclerosisISIJournal of Neuroimmunology1395مسئول
32962330Differential Immune Reactivity Pattern of SW48 and SW1116 Colorectal Cancer Cell Lines with Colorectal Cancer Patients SeraPMCAdvanced biomedical research1396پنجم
33962138Bifidobacterium animalis in combination with human origin of Lactobacillus plantarum ameliorate neuroinflammation in Experimental model of multiple sclerosis by altering CD4+ T cell subset balanceISIBiomedicine & pharmacotherapy1396مسئول
34961841Investigation of dietary supplements prevalence as complementary therapy: Comparison between hospitalized psoriasis patients and non-psoriasis patients, correlation with disease severity and quality of lifeISIComplementary therapies in medicine1396دوم
35961583Frequencies of HLA-A, B and DRB1 alleles in a large normal population living in the city of Mashhad, Northeastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396سوم
36960416Tolerogenic probiotics: potential immunoregulators in Systemic Lupus ErythematosusISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1396دوم
37960381Evaluation of psoriasis severity and inflammatory responses under concomitant treatment with methotrexate plus micronutrients for psoriasis vulgaris: a randomized double blind trialMedlineACTA DERMATOVENEROLOGICA ALPINA PANNONICA ET ADRIATICA1395مسئول
38954253Decreased Levels of Spleen Tissue CD4+CD25+Foxp3+ Regulatory T Lymphocytes in Mice Exposed to BerberineMedlineJAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies1396دوم
39953635Evaluation of T Regulatory Lymphocytes Transcription Factors in HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP) PatientsISIApplied biochemistry and biotechnology1396پنجم به بعد
40953248Medium-dose estrogen ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in ovariectomized miceISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395مسئول
41951705St. John’s wort and its component hyperforin alleviate experimental autoimmune encephalomyelitis through expansion of regulatory T-cellsISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1395مسئول
42951704Hyperforin-loaded gold nanoparticle alleviates experimental autoimmune 2 encephalomyelitis by suppressing Th1 and Th17 cells and upregulating 3 regulatory T cellsISInanomedicine, nanotechnology, biology and medicine1395مسئول
43951199Evaluating the Correlation between Serum NT-proBNP Level and Diastolic Dysfunction Severity in Beta- Thalassemia Major PatientsPMCJournal of Tehran University Heart Center1395سوم
44951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395پنجم به بعد
45951068Seroepidemiological Study of Toxocariasis in the Owners of Domestic Cats and Dogs in Mashhad, Northeastern IranISIIranian Journal of Parasitology1395چهارم
46950675Expression of T Helper 17 and Regulatory T Cell Cytokines and Molecules in Glomerulonephritis Class IV Systemic Lupus ErythematosusISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395مسئول
47950674Effects of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on IL-17/IL-23 axis, IFN-γ and IL-4 expression in systemic lupus erythematosus induced mice modelISIiranian journal of basic medical sciences1395مسئول
48950018Employing PCR Technoque in Assessment of Monoclonality in Large B-cell Non-Hodgkin' LymphomaISCJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases1394مسئول
49943232Protective Effect of Erythropoietin on Myocardial Apoptosis in Rats Exposed to Carbon MonoxideISILife sciences1394چهارم
50942938In vitro anti-inflammatory and immunomodulatory properties of umbelliprenin and methyl galbanateISIJOURNAL OF IMMUNOTOXICOLOGY1394مسئول
51942836Use of Carnosol as a Highly Immunosuppressive AgentISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1394اول
52942745Immunotoxicity induced in mice by subacute exposure to berberineISIJournal of immunotoxicology1394اول
53942218Immunomodulatory vitamin D effects on regulatory T-cells and cytokines in an in vitro study on patients with systemic lupus erythematosusISIFood and Agricultural Immunology1395سوم
54942120Influence of vitamin D on cell cycle, apoptosis, and some apoptosis related molecules in systemic lupus erythematosusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394سوم
55941992In Vitro Cytotoxicity Evaluation of Polymerized Resin Cements on the Viability of L-929 Fibroblast Cellsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Dentistry and Oral Care1394چهارم
56941876Serological study of Toxocariasis in hypereosinophilic patients in referred patients to educational hospital of Mashhad University of Medical Sciences.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
57940750Influence of 1 Alpha, 25-Dihydroxyvitamin D3 on T Helper 17 Cells and Related Cytokines in Systemic Lupus Erythematosus.ISIIranian Society of Immunology and Allergy1394سوم
58940489Effect of total hydroalcholic extract of Nigella sativa and its n-hexane and ethyl acetate fractions on ACHN and GP-293 cell linesPMCJournal of Traditional and Complementary Medicine1393چهارم
59940261Higher titers of anti-Chlamydia pneumoniae IgG in diabetic retinopathy: a cross-sectional studyPMCDiabetes/metabolism research and reviews1393چهارم
60940121The Effect of Zinc Supplementation on Linear Growth and Growth Factors in Primary Schoolchildren in the Suburbs Mashhad, IranISIInternational J of Pediatrics1394مسئول
61935585Effect of culture and maturation on human monocyte-derived dendritic cell surface markers, necrosis and antigen bindingISIBiotechnic and Histochemistry1394سوم
62935388DNA flow cytometric analysis in variable types of hydropic placentasscopusIranian Journal of Reproductive Medicine1394مسئول
63934814Evaluation of anti-cancer and immunomodulatory effects of carnosol in a Balb/c WEHI-164 fibrosarcoma modelISIJournal of Immunotoxicology1394دوم
64934630Investigation of the biological activity of methanol extract from Eremostachys labiosa BungeISIFood and Agricultural Immunology1392دوم
65934446Anti-inflammatory effect of new kopetdaghins A, C and E from Dorema kopetdaghenseISIFood and Agricultural Immunology1393مسئول
66934413Anti-cancer Properties of a Sesquiterpene Lactone-bearing Fraction from Artemisia khorassanicaMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1393مسئول
67934244Anti-inflammatory effect of garlic 14-kDa protein on LPS-stimulated-J774A.1 macrophages.ISIImmunopharmacology and immunotoxicology1393پنجم به بعد
68934149Crocin Effects on Human Myeloma Cells Regarding Intracellular Redox State, DNA Fragmentation, and Apoptosis or Necrosis ProfilePMCJundishapur J Nat Pharm Prod.1393چهارم
69934147Rose Bengal suppresses gastric cancer cell proliferation via apoptosis and inhibits nitric oxide formation in macrophagesISIJournal of Immunotoxicology1392مسئول
70934146Evaluation of the Effects of Ramadan Fasting on Lymphocyte subpopulations in a Two‐year Follow‐upISCJournal of Fasting and Health1392پنجم
71934145In vitro immunomodulatory properties of a sesquiterpene lactone-bearing fraction from Artemisia khorassanicaISIJournal of Immunotoxicology1393پنجم
72934097Ursolic acid induced apoptotic cell death following activation of caspases in isolated human melanoma cellsISICell Biology International1393اول
73933843Pregnancy level of estrogen attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis in both ovariectomized and pregnant C57BL/6 mice through expansion of Treg and Th2 cellsISIJournal of Neuroimmunology1393مسئول
74933838Assessment of 1,25-dihydroxyvitamin D3 effects on Treg cells in a mouse model of systemic lupus erythematosusISIImmunopharmacology and Immunotoxicology1393مسئول
75933489no titleSID/Iranmedex/Magiranمجله دیابت و لیپید ایران1382دوم
76933365Serum cytokine profiles of Khorasan veterans 23 years after sulfur mustard exposureISICytokine1393مسئول
77933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
78933113Long term impact of sulfur mustard exposure on peripheral blood mononuclear subpopulations--Sardasht-Iran Cohort Study (SICS)ISIInternational immunopharmacology1392پنجم به بعد
79932440Comparison of Low Dose Intradermal with High Dose intramuscular Hepatitis BscopusGovaresh1392چهارم
80932022Inhibitory effect of Crocus sativus L. ethanol extract on adjuvant-induced arthritisISIFood and Agricultural Immunology1393مسئول
81931636Detection of sugar chain expression in hydatidiform mole using lectin histochemistryISIIran Red Crescent Med J1392چهارم
82930850Calcium Intervention Ameliorates Experimental Model of Multiple SclerosisPMCOman Medical Journal1393سوم
83930364Expression of Interleukin-2R chain (CD25) on peripheral blood lymphocytes in HTLV-I associated myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis patients.ISIArchives of Iranian Medicine1380پنجم
84925159Cytotoxic and apoptogenic properties of Nigella sativa and thymoquinone, its constituent, in human renal cell carcinoma are comparable with cisplatinISIFood and Agricultural Immunology1394دوم
85925142Effect of aqueous fraction of Nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) and normal human renal epithelial cells (GP-293)ISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392سوم
86924484Distribution of Hepatitis C virus genotypes in city of Mashhad, North-east of IranISIIndian Journal of Medical Microbiology1392دوم
87924468Detection of the soluble form of theFas/Apo-1 receptor in patients with human T-lymphotropic virus type 1-associated myelopathyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1385سوم
88924301Long-term hematological and immunological complications of sulfur mustard poisoning in Iranian veteransISIInternational Immunopharmacology1384اول
89924168Comparison of the percentage of peripheral blood CD4+CD25+ T lymphocytes in recurrent abortion and normal pregnancy(Emro (IMEMRمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد1390مسئول
90924167Effects of High and Moderate Resistance Training on Apoptosis of peripheral Blood Lymphocytes of Exercised Menعلمی پژوهشی ایندکس نشدهپژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی1390مسئول
91924165Evaluation of HTLV-I and HCV Prevalence in Non-Hodgkin’s LymphomaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
92924131Eutopic and ectopic stromal cells from patients with endometriosis exhibit differential invasive, adhesive, and proliferative behaviorISIFertility and Sterility1392دوم
93923672The Immunostatus of Iranian Veterans With Delayed Ocular Complications Following Exposure to Mustard GasISIInvest Ophthalmol Vis Sci1384دوم
94923543Evaluation of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.), Effects Seeds Extract on Insulin Resistance in Women with Polycystic Ovarian SyndromeISIIranian journal of pharmaceutical research1392پنجم
95923465T Lymphocyte Apoptosis in Systemic Lupus Erythematosus PatientsISIIranian journal of basic medical science1392دوم
96923057Association of Urinary Lipocalin-2 with Lupus NephritisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
97922591Molecular cloning, characterization, and expression of Cuc m 2, a major allergen in Cucumis meloChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392دوم
98922337Ki-67 expression in hydatiform moles and hydropic abortionsISIIranian Red Crescent Medical Journal1392چهارم
99922039The impact of Interferon-alpha treatment on clinical and immunovirological aspects of HTLV-1-associated myelopathy in northeast of IranISIJournal of Neuroimmunology1391پنجم به بعد
100921990Cytotoxic effects of crocin on MOLT-4 human leukemia cellsPMCJournal of complementary and integrative medicine1392دوم
101921952Lack of beneficial effects of granulocyte colony-stimulating factor in patients with subacute myocardial infarction undergoing late evascularization: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trialISIActa Cardiologica1390پنجم به بعد
102921538Stronger Correlation between Interleukin 18 (IL-18) and Soluble Fas (sFas) in Lupus Nephritis Compared with Mild LupusPMCISRN Rheumatology1391پنجم
103921532Diagnostic yield of heat shock protein 70 (HSP-70) and antiHSP-70 in Behcet induced uveitisISIScandinavian Journal of Immunology1392سوم
104921037Detection of leishmania DNA in paraffin embedded specimens of chronic lupoid leishmaniasis using polymerase chain reactionscopusIranian Journal of dermatology1391دوم
105921009Bracken-fern Extracts Induce Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Certain Cancer Cell LinesISIASIAN PACIFIC JOURNAL of CANCER PREVENTION1392پنجم به بعد
10691950Diagnostic value of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in patients with Rheumatoid ArthritisISCمجله علوم پزشکی مدرس1386دوم
10791406Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus ErythematosusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
10891279Effect of aqueous extract of Crocus sativus L. (saffron) stigma against subacute effect of diazinon on specific biomarkers in rats ISIToxicology and Industrial health1391سوم
10991119RECOGNIZING PATHOGENIC ANTIBODIES IN SLE USING GENERAL REGRESSION NEURAL NETWORKSISI INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL1391چهارم
11091043Inhibitory Activity of Eleven Artemisia Species from Iran against Leishmania Major ParasitesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
11190937Percentage and Absolute Count of Peripheral Blood Natural Killer Cells in Cases of Recurrent Spontaneous AbortionISCJournal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences1390مسئول
11290935Polymorphism and Sequencing of DGAT1 Gene in Iranian Holstein BullsISCIranian Journal of Applied Animal Science1390سوم
11390877Correlation between serum concentrations of soluble Fas (CD95/Apo-1) and IL-18 in patients with systemic lupus erythematosusISIRheumatology international1390پنجم
11490843Study of cytotoxic and pro-apoptotic effect of medicinal mushroom Pleurotus florida in cancer cell linesscopusPharmacologyonline1390مسئول
11590842Inhibitory effect of aqueous extract of Saffron (Crocus sativus L.) on adjuvant-induced arthritis in Wistar ratscopusPharmacologyonline1390مسئول
11690680I HIBITORY EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF SAFFRO (CROCUS SATIVUS L.) O ADJUVA TI DUCED ARTHRITIS I WISTAR RATscopusPharmacologyonline1390مسئول
11790353Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 geneISIIranian Journal of Veterinary Research1390پنجم به بعد
11890241The pathway of estradiol-induced apoptosis in patients with systemic lupus erythematosusISIClinical rheumatology1390چهارم
11990192Antiproliferative effects of extracts from Iranian Artemisia species on cancer cell linesISIPharmaceutical biology1390دوم
12089749Early diagnosis of systemic lupus erythmatosus using ANN models of dsDNA binding antibody sequence dataPMCBioinformation1389دوم
12189712The effects of Nigella sativa ethanolic extract on proliferation and apoptosis of renal cell carcinoma ACHN cell line(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389سوم
12289709Assessment of Quanti FERON-TB Gold (In-Tube) Test in Tuberculosis DiagnosisscopusIranian Journal of Epidemiology 1389سوم
12389704THE CYTOTOXIC EFFECTS OF FRACTIONS ISOLATED FROM PLEUROTUS FLORIDA BODY EXTRACT ON CANCER CELL LINESChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1389مسئول
12489614Comparison of the percentages of peripheral blood CD4+ CD25+ T lymphocytes in recurrent abortion and normal pregnancyscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1389مسئول
12589608Demonstration of radiation-induced bystander effect in a human lung cancer cell linescopusInternational Journal of Low Radiation 1389سوم
12689565Cytotoxic effects of Artemisia annua methanol extract on cancer cell lines in vitroscopusJournal of Kerman University of Medical Sciences1389چهارم
12789563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389پنجم
12889559Study on toxic effects of Artemisisa spp. fractions fromIran on human cancer cell linesscopusJournal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services 1389چهارم
12989381immunotoxicity of paraqute after subacute exposure to miceISIFood and Chemical Toxicology 1389سوم
13089322Sesquiterpene lactone fraction from Artemisia khorassanica inhibits inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 expression through the inactivation of NF-kappa BISI Immunopharmacology and Immunotoxicology1389مسئول
13189286Calcitonin Gene-Related Peptide Effects on Phenotype and IL-12 Production of Monocyte-Derived Dendritic Cells in Rheumatoid Arthritis PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389مسئول
13289257Evaluation of suppressive effects of paraquat on innate immunity in Balb/c miceISIJournal of Immunotoxicology1389سوم
13389235Peripheral blood lymphocyte subset counts in pre-menopausal women with iron-deficiency anaemiaPMCMalaysian Journal of Medical Sciences 1389چهارم
13489165Induction of cytotoxic T lymphocytes primed with tumor RNA-loaded dendritic cells in esophageal squamous cell carcinoma: preliminary step for DC vaccine designISIBMC cancer1389چهارم
13589145Evaluation of coexistence of the Human Herpesvirus type 8 (HHV-8) infection and pemphigusISIInt J Dermatol1389سوم
13689142Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranalISIfood and chemical toxicology1389سوم
13789141Evaluation of HER2/neu oncoprotein in serum and tissue samples of women with breast cancer: correlation with clinicopathological parametersISIBreast1389چهارم
13889105The Effect of Using Cationic Liposomes Encapsulating pcDNA3.1+PA Plasmids on Humoral Immune Response in MiceISIIranian journal of immunology1389سوم
13989010Evaluation of triple test results and determining the median of serum markers for early diagnosis of first-trimester congenital anomaliesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389چهارم
14088788Study the cytotoxic and pro-apoptotic activity of Artemisia annua extractsscopusPharmacologyonline 1388چهارم
14188775Evaluation of the cytotoxic activity of different Artemisia khorasanica samples on cancer cell linesscopusPharmacologyonline1388اول
14288748Characterization of Bacillus anthracis spores isolates from soil by biochemical and multiplex PCR analysisISIEastern Mediterranean Health Journal1388دوم
14388704Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) with Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus Patients in Khorasan, IranISIArchives of Iranian Medicine1388مسئول
14488639effects of zinc supplementation in occurrence and duration of commoncold in school aged children during cold season: A double-blind placebo-controlledtrialISIiranian journal of pediatrics1388چهارم
14588637IL-18 serum level and IL-18 promotor gene polymorphism in iranian patients with gastrointestinal cancersISIjournal of gastroenterology and hepatology1388سوم
14688608Frequency of circulating iNKT cells among Iranian healthy adultsISICytometry B Clin Cytom1388پنجم به بعد
14788587 Alterations in serum levels of inflammatory cytokines (TNF, IL-1alpha, IL-1beta and IL-1Ra) 20 years after sulfur mustard exposure: Sardasht-Iran cohort study ISI International Immunopharmacology1388پنجم به بعد
14888515مقایسه سطح سیتوکاین های IL-5 ، IL-10 ، IL-12 ، IL-18 مترشخه از سلول های PBMC در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی بهبود یابنده و غیر بهبود یابنده (Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1388چهارم
14988502بررسی تأ ثیر ضد التهابی رزبنگال در ماکروفاژهای فعال شده با لیپوپلی ساکارید در غیاب نورindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388چهارم
15088490Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) and Active Major Organ Damages in Systemic Lupus Erythematosus PatientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388چهارم
15188486تأ ثیر مهاری عصاره های مختلف آرتمیزیا آنوا (Artemisia annua) بر رده سلولی سرطان معده از طریق القای آپوپتوزindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388چهارم
15288466پلی مورفیسم ژن پپتیدیل آرژنین دایمیناز 4 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراحعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهدindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1388اول
15388333Evaluation of Subtypes of Peripheral Blood Lymphocytes in Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388سوم
15488328Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388سوم
15588303Comparison of two flow cytometric methods for detection of human invariant natural killer T cells (iNKT)ISIIran J Immunol1388سوم
15688277comparison of two flow cytometric methods for dataction of human invariation natural killer T cellISIiran j immonology1388
15788216مقایسه سطح سیتوکاین های IL-5؛ IL-10؛ IL-12 و IL-18 مترشحه از سلول های PBMC در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی بهبود یابنده و غیربهبود یابندهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 1388چهارم
15888011Phase 2 study of the efficacy and safety of the combination of arsenic trioxide, interferon alpha, and zidovudine in newly diagnosed chronic adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL)ISIBlood1388پنجم به بعد
15987539بررسی میزان لیشما نیا کشی گونه های آرتمیزیای بومی استان خراسان رضوی در شرایط برون تنیSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1387دوم
16087524بررسی همراهی ژنوم HTLV-1 با سرطان‌های مهبل و گردن رحم index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران1387
16187391CTL Responses to a DNA Vaccine Encoding E7 Gene of Human Papillomavirus Type 16 from an iranian isolatePMCIranian journal of immunology1387سوم
16287322Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasisindex copernicusIranian journal of dermatology1387چهارم
16387191Sardasht-Iran cohort study of chemical warfare victims: design and methods.PMCArch Iran Med 1388پنجم به بعد
16487177ارزیابی سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای Th1 و Th2 در مبتلایان به لیشمانیوز پوستی حساس و مقاوم به درمان با گلوکانتیم(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
16587059Functional Expression of Bacillus anthracis Protective Antigen in E. coliPMCAppl Biochem Biotechnol1387سوم
16687010Truncated MTA-1: A pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infectionISIJOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 1387پنجم
16787001A DNA vaccine candidate for B-anthracis immunization, pcDNA3.1+PA plasmid, induce Th1/Th2 mixed responses and protection in mice ISIWORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY1387پنجم به بعد
16886684Tc1 cells percentage in patients with cutaneous leishmaniasis before and after treatment with glucantimescopusIranian journal of public health1386سوم
16986653Zidovudine and interferon-? treatment induces a high response rate and reduces HTLV-1 proviral load and VEGF plasma levels in patients with adult T-cell leukemia from north east iranISILeukemia & lymphomia1386سوم
17086623Assessment of the immune system activity in Iranian patients with Major Depression Disorder (MDD)ISIIranian journal of immunology1386پنجم به بعد
17186486specific IgG antibodies(total and subclasses)against saffron pollen: a study of their correlation with specific IgE and immediate skin reactionsISIiranian journal of allergy asthma and immunology1386پنجم به بعد
17286460Association of HTLV1 Infection and Esophageal Squamous Cell Carcinomascopusint j Gastrointest cancer1386چهارم
17386454Determination of human papillomavirus type 16 genotype and construction of cloning vector pTZ57R encoding HPV16 E7 geneISISAUDI MEDICAL JOURNAL1386سوم
17486445Sex hormones and peripheral white blood cell subsets in systemic lupus erythematosus patients.ISIIran J Immunol1386مسئول
17586258مقایسه وضعیت ایمنی نسبت به ویروس سرخچه قبل و بعد از اجرای برنامه همگانی واکسیناسیون سرخک - سرخچه در زنان مشهد، 1384-1381 (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
17686240ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با سطح فریتین سرم و کم خونی فقر آهن بیمارستان امام رضا(ع) مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
17786147راه اندازی فن PCR برای تشخیص الودگی به ویروس HTLV-1 در بافتهای پارافینهindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید صدوقی یزد1386اول
17886111Effect of acute pain on splenic NK cell activity Tlymphocyte proliferation and cytokine production activitiesscopusImmunopharmacology and immunotoxicology1386دوم
17985339بررسی عوامل خطر در ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و ارتباط آن با نوع گروه خونیABO(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
18085206Delayed ocular complications of mustard gas poisoning and the relationship with respiratory and cutaneous complicationsISIClinical and Experimental Ophthalmology1385دوم
18185165The correlation between H . Pylori infection with serum ferritin cocentration and iron deficiency anemiascopusInternational journal of hematology and oncology1385سوم
18285154مطالعات برون تنی و درون تنی روی تاثیر پالس های الکتریکی در درمان های فتوداینامیک با 5 آمینولوونیلیک اسیدSID/Iranmedex/Magiranمجله فیزیک پزشکی ایران1385چهارم
18385131مطالعه درصد سلولهای کشنده طبیعی در بیماران لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمانChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385پنجم
18485130بررسی سلولهای دارای مارکر CD14 (مونوسیتها) در بیماران لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان طبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
18585057delayed ocular complication of mustard gas poisoningand the relationship with respiratory and cutaneus complicationISIclicical ophtalometry1385دوم
18685051Chlamidia pneumonia and proliferative diabetic retinopathy : serologic evidences in a pilot study SID/Iranmedex/MagiranIranian journal of ophtalmology1385پنجم
18785034Delayed complications of sulfur mustard poisoning in the skin and the immune system of iranian veterans 16-20 years after exposureISIInternational journal of dermatology1385سوم
18884097عوارض دیررس چشمی ناشی از گاز خردل وارتباط آن با شدت عوارض دیررس پوستی تنفسی خونی وایمنولوژیکSID/Iranmedex/Magiranبینا1384سوم
18984085نقش لنفوسیتهای TCD4+ و سایتوکاینهای آنها در پاسخ به درمان در بیماران لیشمانیوز جلدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384پنجم
19084032long-term complications of sulphur mustard poisonig in severely intoxicated iranian veteransISIfundamental and clinical pharmacology1384سوم
19184026Evaluation of delayed toxic effects of sulfur mustard poisoning in severely intoxic iranian veteransPMCjournal of medical chemical biological and radiological defenese1384سوم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1980598Use of Apoptotic Biomarkers to Predict Response to Radiotherapy in Breast Cancer Patients12th. Iranian Congress of Medical Physicsتهرانسخنرانی1397no
2980597Residual DNA double strand breaks correlates with excess acute toxicity from radiotherapy12th Iranian Congress of Medical Physicsتهرانپوستر1397no
3972646The Effect of Lactobacillus Probiotics on Frequency of Th1 and Th17 Cells in Mouse Model of SLE Induced by Pristane14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397no
4972645Lactobacillus delbrueckii and Lactobacillus rhamnosus encompass a Tolerogenic Effect on Pristane Induced Lupus Murine Model14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانپوستر1397no
5972641Effect of Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii on the expression levels of miR-181a and miR-155 in the PBMCs of systemic lupus erythematosus patients14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397no
6972640Induction of Regulatory T cell by Monocyte Derived DC after Differentiation with Tolerogenic Probiotics in SLE Patients14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397no
7972639Generation of Tolerogenic DC by Lactobacillus Rhamnosus and Delbruki in Healthy and SLE Donors14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397no
8960221Evaluation of Vitamin D3 deficiency in random population in north east of Iran between 2015-2016نهمین گنکره بین اللملی ازمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانپوستر1395no
9960220Calcein AM as an applied dye to diagnose early apoptosisنهمین گنکره بین اللملی ازمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیانتهرانسخنرانی1395no
10960219Association with Autoantibodies Profile in Systemic Lupus Erythematosus Patients3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395no
11960218Determination of Vitamin D Effects on the Expression of miR125a and miR181a on PBMCs of patients with Systemic Lupus Erythematous3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395no
12960217Influence of Vitamin D3 on The Expression of TLR7 and TLR9 in Patients with Systemic lupus Erythematosus3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395no
13960215Dtection of auto-antibody against 14-3-3 protein zeta as a potential biomarker incolorectal cancerpatient’s sera13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزسخنرانی1395no
14960213Influence of Probiotics on Regulatory T Cells and Related Cytokines in lupus-like syndrome induced murine model13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزپوستر1395no
15960002Specific Antibodies as anti-cancer tools against prostate cancer cellsچهاردهمین کنکره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایرانمشهدپوستر1394no
16954246Use of carnosol as a highly immunosuppressive agent3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395no
17953446Effects of vitamin D on Th17 cells and related cytokines in systemic lupus erythematosus patientsداوزدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1393no
18952094Role of MicroRNAs in Tuning Regulatory T Cells in Systemic Lupus Erythematosus3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395no
19951700Correlation of TLRs with autoantibodies profile in systemic lupus erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395no
20951695Correlation of miR-146a and miR-155 with regulatory T cell in Systemic Lupus Erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395no
21950701Proinflammatory Cytokines in Patients suffering from Systemic lupus erythematosus3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergyمشهدسخنرانی1395no
22950682Apoptotic effects of Artemisia Khorassanica on mellanoma cell line13th International Congress of Immunology & Allergy of IranTabrizپوستر1395no
23950681Anti-proliferating effects of Rose Bengal in cancer cells13th International Congress of Immunology & Allergy of Iranتبریزپوستر1395no
24950680Immunomodulation of apoptotis responses in systemic lupus erythematosus13th International Congress of Immunology & Allergy of IranTabrizسخنرانی1395no
25941667effect of aqueous fraction of Nigella sativa on morphology and apoptosis in human renal carcinoma cell line (ACHN) and normal human renal epithelial cells (GP-293)چهارمین کنگره ملی گیاهان داروییتهرانپوستر1394no
26935434A comparison seroprevalence study of toxocariasis in dog and cat owners and control group in Mashhad by Elisa method2nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9)گیلانپوستر1394no
27935262EFFECT OF HYDROXYCHLOROQUINE ON DISEASE ACTIVITY AND REGULATION OF THE IMMUNE SYSTEM IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUSAnnals Europian Congress of rheumatology EULARRomeپوستر1394no
28934902Evaluation of Suppressive Effects of Berberine on Immune System of Mice13 TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGYارومیهپوستر1394no
29932743Autoantibodies to small RNAs and clinical manifestations in systemic lupus erythematosus patientsThe 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانپوستر1393no
30932742Effects of vitamin D on regulatory T cells and related cytokines in lupus erythematosus patients.The 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانسخنرانی1393no
31932741Anti-dsDNA, Anti-chromatin and Anti-histone antibodies Your abstract number: 2119The 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانپوستر1393no
32932738Disease activity, organ involvement, and autoimmune parameters in systemic lupus Erythematosus.The 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانپوستر1393no
33932582Comparision of low dose intradermal vaccination against Hepatitis B with routine dose intramuscular vaccination in End Stage Renal Diseases.INFECTIOUS DISEASES & MEDICAL MICROBIOLOGYVancouverپوستر1391no
34930911Influence of Vitamin D on the cell cycle and apoptosis in patientswith systemic lupus erythematosus12th International congress of immunology & Allergyتهرانپوستر1393no
35930910Anti-dsDNA, Anti-chromatin and Anti-histone antibodies in systemic lupus erythematosus12th International Congress of Immunology & Allergyتهرانپوستر1393no
36930909Autoantibodies to small RNAs and clinical manifestations in systemic lupus erythematosus patients12th International Congress of Immunology & Allergyتهرانپوستر1393no
37930908Disease activity, organ involvement, and autoimmune parameters in systemic lupus erythematosus12th International Congress of Immunology & Allergyتهرانسخنرانی1393no
38925149Effect of n-Hexane and ethyl acetate fractions of nigella sativa (N. sativa) on percentage of cell viability and apoptosis in human renal carcinoma cell line (ACHN)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392no
39925146Effect of dichloromethane fraction of nigella sativa on percentage of live cells in human renal carcinoma cell line (ACHN) compared to normal human renal epithelial cells (GP-293)بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392no
40924930Effect of Vitamin D on regulatory T cells and related cytokines in lupus erythematosus patientsThe 15th International Congress of ImmonologyMilanپوستر1392no
41924264Does Vitamin D affects Regulatory and Th17 cells in patients with systemic lupus erythematosus.The 5 th Annual Congress Of Iranian Rheumatology Association & The First International Rheumatology of Iranمشهدسخنرانی1390no
42924263بررسی DNA ویروس HTLV-1 در لنفوم NHLFirst International Congress of HTLV-1 and associated Diseases in Iranمشهدسخنرانی1389no
43924261CD4+ CD25+ FOXP3+Regulatory T cells in systemic lupus erythematosus patientsThe 11 th International Congress Of Immunology& Allergy of Iranتهرانپوستر1391no
44924258Immunomodulatory effects of Vit D on patients with Systemic lupus erythematosusThe 11 th International Congress Of Immunology& Allergy of Iranتهرانسخنرانی1391no
45924227Effects of Vitamin D on Th17 cells and related cytokines in lupus erythematosus patientsThe 15 th International Congress Of Immunologyمیلان-ایتالیاپوستر1392no
46924225Effects of Vitamin D on regulatory T cells in lupus patientsThe 15 th International Congress Of Immunologyمیلان-ایتالیاپوستر1392no
479242241,25 Dihydroxy Vitamin D modulatory effects in patients with systemic lupus erythematosusThe 15 th International Congress Of Immunologyمیلان-ایتالیاپوستر1392no
48923145Evaluation of suppressive effects of paraquat on innate immunity in Balb/c miceدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریپوستر1392no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1622Practical Immunology1389تالیف بخشی از کتاب
2453basic immunology1391تالیف
3374HTLV-1 and associated Diseases1390تالیف

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top