سیدعلیرضا  بامشکی

 Research activities

 

Seyed Alireza Bameshki

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Seyed Alireza Bameshki Research categories : educational academic staff
Academic rank : Associate Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Anesthesia School / place of work : School of Medicine
Email : bameshkiar@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1950640Determination of appropriate size of Laryngeal Mask Airway for womenExecutiveFinishedyes
2941049بررسی اثر کپسول زنجبیل خوراکی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیExecutiveFinishedyes
3940155Comparison of tidal volume 8 ml/kg with 6 ml/kg in inducing pulmonary shunt and dead space in abdominal cancer surgeriesExecutiveFinishedyes
4922664Evaluation of vital signs in otolaryngologist residents in Imam Reza hospital during surgeryExecutiveFinishedyes
5922088Comparison of the duration of spinal anesthesia in three groups opiates dependents, methadone user patients and non-dependent Evaluate the relationshipbetween blood levels of drug type and duration of spinal anesthesia in patients dependent on opiatesExecutiveFinishedyes
6920552Effect of magnesium sulfate on intraoperative hemodynamic undergoing cerebral aneurism surgery and rate of postoperative cerebral vasospasm.ExecutiveFinishedno
7911214Comparison between Nitroglycerin and Labetalol on bleeding during nasal surgeryExecutiveFinishedno
8910659Efficacy of premedication with Ketamin for posttonsillectomy pain relief and sedation in childeren between 5 to 12 year's oldExecutiveFinishedyes
9900795Evaluation of frequency and Factors affecting the incidence of sore throat following G.A with L.M.AExecutiveFinishedno
10900524The evaluation of frequency of sleep apnea in patients with Buerger`s disease referred with pain to vascular surgery department of Imam Reza hospitalExecutiveFinishedyes
11900184Evaluation of Paracetamol and Diclofenac Sodium in need of narcotic administration for pain relief in patients underwent GasterectomyExecutiveFinishedyes
1288265Postdural Puncture Headache and failure rate in Spinal Anesthesia. A Comparision Study between 25G and 27G Quincke needlsExecutiveFinishedyes
1387813Evaluation of post operative pain in surgical patients (laparatomy-cholecystectomy-herniotomy), in Imam Reza hospitalExecutiveFinishedyes
1487753Comparision between medium-long chain Propofol and long-chain Propofol on Propofol injection painExecutiveFinishedyes
1587744Evaluation of Hypotension and Nausea and vomtingdueto spinal Anesthesia with lidocain and Buupivacuin in elective cesareanExecutiveFinishedyes
1687723Comparison study in duration of Spinal Anesthesia with Bupivacain with and without Fentanyl in chronic opium abusersExecutiveFinishedyes
1787475Evaluation of Peritonsillar injection of Bupivacaine and Epinephrine on postonsillectomy pain and hemorrhageExecutiveFinishedyes
1879115بررسی مقایسه ای میزان خون های تقاضا شدهExecutiveFinishedno
19951632Postoperative analgesia for total knee surgery with ultrasound guided femoral block and intravenous opioid or epidural analgesiaColleagueThe Performanceyes
20940779Analgesic effect of three drugs Ketorolac, paracetamol and Pethidine in the recovery of patients undergoing outpatient TUL surgeryColleagueFinishedyes
21930370Post-operative analgesia: comparison between Epidural Bupivacain with and without Epidural MorphineColleagueFinishedno
22922011Comparison of the three models: EuroSCORE and STS and APACHE II for the prediction of mortality in adult ICU patients after cardiac surgery at Imam Reza HodpitalColleagueFinishedno
23910724Evaluation of the hypnosis effect on post-operative analgesia following laparoscopic cholecystectomyColleagueFinishedyes
24910198Comparison of spinal and general anesthesia on serum Lipid Peroxides and total antioxidant capacity in Diabetic patients with lower limb amputation surgeryColleagueFinishedyes
25910097Effect of pharyngeal gause packs during septorhinoplasty surgery on post operative sore throat and nausea and vomitingColleagueFinishedno
26910077Evaluating the effect of the intraoperative intravenous fluids volume on the flow of a constructed arteriovenous fistula in patients with end stage renal diseaseColleagueFinishedno
27910066Comparison of transient neurologic symptoms after cesarean section in two groups of patients under spinal anesthesia and general anesthesiaColleagueFinishedyes
28900337Comparison of the effect of acetazolamide and paracetamol on referred postoperative pain after laparoscopic cholecystectomyColleagueFinishedno
29900051Evaluation of probable factors which effect on low back pain after spinal anesthesia in lower extremity surgeriesColleagueFinishedyes
3089443Determination of success rate of” running infusion drip” technique in identifying the epidural space and it,s comparison with “loss of resistance”techniqueColleagueFinishedyes
3189282Amino Acid Infusion Preventive effect on Hypothermia during Anesthesia for Hip ArthroplastyColleagueFinishedyes
3287061Study of the effect of Remifentanil on Intra ocular Pressure in 120 Patient Condidate for Cataract Surgery with phaco emulsification in Khatamol Anbia eye hospital . mashhad. ColleagueFinishedyes
3385252Effectiveness of acute pain services versus conventional methods in relieving acute pain ColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1981612Comparison of Spinal Anesthesia Quality Between Patients Addicted and Not Addicted to OpiumISIJournal of PeriAnesthesia Nursing دوم
2973222Role of Magnesium Sulfate in Preventing Vasospasm and Maintaining Hemodynamic Stability in Patients Undergoing Endovascular Coiling for Brain AneurysmISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397پنجم
3971390The Effect of Spinal and General Anesthesia on Serum Lipid Peroxides and Total Antioxidant Capacity in Diabetic Patients with Lower Limb Amputation SurgeryPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY1397دوم
4964368Effect of oral ginger on prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a double- blind, randomized, placebo-controlled trialPMCElectronic Physician1396اول
5953466Comparison of Patient-Controlled Analgesia Using Morphine With and Without Paracetamol in Postoperative Pain ControlISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1395دوم
6950376Lipid composition and lidocaine effect on immediate and delayed injection pain following propofol administrationPMCAnesth Essays Res1395دوم
7942954Nausea and Vomiting after Septorhinoplasty Using Alfentanil or RemifentanilISCPatient Saf Qual Improv1393دوم
8941586Effect of Ketamine on Post-Tonsillectomy Sedation and Pain ReliefPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394اول
9941312Pharyngeal Packing during Rhinoplasty: Advantages and DisadvantagesPMCIranian journal of otorhinolaryngology1394سوم
10941311Association of Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Buerger's Disease: a Pilot StudyPMCActa Medica Iranica1394دوم
11941088Comparison of Aprotinin and Controlled Hypotension on Blood Loss in the Herniated Intervertebral Disc Surgeryindex copernicusRazavi Int J Med1394چهارم
12940963The Assessment of Addition of Either Intravenous Paracetamol or Diclofenac Suppositories to Patient-Controlled Morphine Analgesia for Postgastrectomy Pain ControlPMCanesthesiology and pain medicine1394اول
13932883Efficacy of ephedrine in the prevention of vascular pain associated with different infusion rates of propofolPMCAnesthesia: Essays and Researches1393دوم
14930069Comparison of Total Intravenous Anesthesia (TIVA) with Inhalation Anesthesia in Pediatric Bronchoscopyindex copernicusInternational Journal of Pediatrics1392دوم
15925100Pneumothorax and Pneumoperitoneum following Tracheostomy: A Case ReportSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 2، زمستان 13921392اول
16925098Delayed Emergence from Anesthesia-A case reportISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
17925070Effect of Fentanyl in Spinal Anesthesia With Bupivacaine in Opium Abusersindex copernicusRazavi International Journal of Medicine1392مسئول
18924751Intravenous Regional Anesthesia (Bier Block) Method for Arteriovenous Fistula creation in patients with End Stage Renal Diseaseعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Surgery and Trauma1392مسئول
19924698Delayed Awakening from Anesthesia Following Electrolyte and Acid-Base Disorders, Two CasesSID/Iranmedex/Magiranjournal of Patient safety and quality improvement1392دوم
20924601Unilateral Recurrent Laryngeal and Hypoglossal Nerve Paralysis Following Rhinoplasty: A Case Report and review of ArticlesPMCIranian journal of Otorhinolaryngology1392مسئول
21924248The incidence of hypotension, nausea and vomiting after spinalanesthesia for elective caesarean section: A comparison betweenbupivacaine 0.5% and lidocaine 5%index copernicusفصلنامه علمی و پژوهشی بیهوشی و درد1391اول
22923691The Effect of Local Injection of Epinephrine and Bupivacaine on Post-Tonsillectomy Pain and BleedingPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول
23921637Evaluation of acute postoperative pain and patient satisfaction in laparotomy, cholecystectomy and herniorrhaphyindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد1392اول
2491757Low flow anesthesia change intraoperative hemodynamic and respiratory parameters during general anesthesiaEmbaseGAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE1391دوم
2591753Transdermal fentanyl versus intra venous morphine in postthoracotomy pain managementscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان1388اول
2690185An Unusual Presentation of a Bronchial Foreign BodyISIOtolaryngology--head and neck surgery 1390دوم
2789785An Airway which Facilitates intubation with a Fiberoptic Laryngoscopسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول
2888733Pulmonary edema following cesarean section under spinal anesthesia: a case reportindex copernicusScientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences1388مسئول
2988602Remifentanil-induced abdominal pain: a randomised clinical trialPMCAnaesth Intensive Care1388دوم
3088498میزان خون مورد نیاز طس عمل دبریدمان . پیوند پوست در بیماران مبتلا به سوختگیindex copernicusخون1388اول
3188424Intrathecal Sufentanil for Intraoperative and Postesophagectomy Pain Relief ISISOUTHERN MEDICAL JOURNAL 1388اول و مسئول
3288369بررسی نقش محافظ دندان ورزش بوکس در پیشگیری از آسیب های دندانی طی لارنگوسکوپی در بیماران تحت بیهوشی عمومی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388دوم
3388302Partial tracheal obstruction due to fibrinous pseudomembrane after short-term intubation.ISIOtolaryngol Head Neck Surg1388اول
3487240Abdominal Pain after Cataract Surgery with Remifentanil Based Anesthesia ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1387مسئول
3585347لوله گذاری تراشه بدون استفاده از شل کننده عضلانی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
3685346تأثیر ترکیب دیگوگسین، هیدروکورتیزون و آمیودارون در پیشگیری فیبریلاسیون دهلیزی بدنبال جراحی عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلبی ریوی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1964251Effect of Ginger on nausea and vomiting after cholecystectomy laparoscopicInternational Student Congress Of (bio)Medical Sciences 2017groningenسخنرانی1396no
2932656Alcohol and Anesthesiaاولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل ایرانمشهدپوستر1393no
392673Bupivacaine infiltration Effect on post_Tonsillectomy painOtolaryngoloy _ Head and Neck surgery painWashington DCپوستر1391no
492437Philosophy of fasting and abstaining from drinking waterQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi-Mashhadپوستر1391yes
592436A recitation of the Quran on reduce anxiety before general anesthesiaQuran & Medical Sciences CongressKhorasan Razavi- Mashhadپوستر1391no
692402Bupivacaine infiltration effect on post tonsillectomy painOtolaryngology-Head and Neck SurgeryUSA- Washington Dcپوستر1392no
7923085پنموتوراکس و پنموپریتوئن بدنبال تراکئوستومی : گزارش مورد و بررسی موارد مشابههفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژهتبریزپوستر1392yes
8922967Evaluation of Asetazolamide Administration on post Laparoscopic Cholecystectomy Referred Pain3rd Internationa Congress of Endoscopic & minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1992Cancer Pain Management1384ترجمه و تالیف
2930complementary knowledge in trauma for general surgeons1395تالیف
392Review of respiratory hygiene therapy and mechanical ventilation at ICU1390تالیف
4378Review of Respiratory hygiene therapy and mechanical ventilation at ICU1389تالیف

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top