کیارش  قزوینی

 Research activities

 

Kiarash Ghazvini

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Kiarash Ghazvini Research categories : educational academic staff
Academic rank : Assistant Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Microbiology School / place of work : School of Medicine
Email : ghazvinik@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1951551Knowledge Retention Of Basic Microbiology in Medical Students (3rd year Students-Extern-InternExecutiveFinishedyes
2951416prevalence and epidemiological pattern of Streptococcus group B , M homonis and M genitalium among infertil male and female patients in mashhad with MLST and PFGE.ExecutiveThe Performanceyes
3951408construction of antimicrobial peptide (Pexiganan and TP4) and anti helicobacter assay in-vitro and in-vivo and study the antimicrobial activity against other common pathogens specially mycobacteriumExecutiveThe Performanceyes
4951247study the prevalence and antibiotics resistance pattern of different pathotype of E.coli isolated from stool sample of patients suffering from gastroenteritis in hospitals of MashhadExecutiveFinishedyes
5950691Set up and evaluation of phenotypic and genotypic resistance of Mycobacterium tuberculosis to fluoroquinolone as a second-line TB drugs in the North East of IranExecutiveFinishedyes
6950690Set up and evaluation of phenotypic and genotypic resistance of Mycobacterium tuberculosis to aminoglycoside as a second-line TB drugs in the North East of IranExecutiveThe Performanceyes
7950262Biosynthesis of silver nanoparticles using Pistacialentiscus and Ferula gumosaplant extracts and investigation of its antibacterialactivitiesExecutiveThe Performanceyes
8950033Determining agents which have potential for usage as biological threats for humanExecutiveFinishedyes
9941808Study the epidemiology of tuberculosis among human and animal in Khorasan Razavi using Mycobacterium tuberculosis typing methods such as PFGE and Spoligotyping and Whole genome sequencing: a cohort studyExecutiveThe Performanceyes
10941470استفاده از روش Real-Time PCR به منظور تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل توکسیژنیک در نمونه مدفوع بیماران مبتلا به اسهالExecutiveFinishedyes
11941165بررسی میان کنش میزبان و میکروب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز بیماری سل با بررسی بیان ژن های MMP3 و MMP9 از میزبان و ژن ویرولانس ESAT-6 از میکروب در افراد مبتلا به بیماری سلExecutiveFinishedyes
12940792Evaluation of protective immune responses of hpaA &cagA fusion recombinant against H. pylori and clearance of them in BALB/c mice.ExecutiveFinishedyes
13940356Comparison of mir-181-b,mir-34 and mir-16 micro-RNA expression in HIV Patient and healthy individualExecutiveFinishedyes
14940338Development of a Multiplex PCR for simultaneous identification of campylobacter spp,salmonella spp, vero toxin producing E.coli and clostridium difficile in stool samplesExecutiveFinishedyes
15940130Design and isolation DNA aptamer against Ag85A of mycobacterium tuberculosis and evaluation of it for diagnosis of tuberculosis on serum samplesExecutiveFinishedyes
16940112Study the clinical relevance of results of different phenotypic and genotypic methods for detection of methicillin resistant in Staphylococcus aureusExecutiveFinishedyes
17940061Evaluation of Prevalence Escherichia Coli ST131 Isolates and betalactamase resistance genes From Patients In MashhadExecutiveFinishedyes
18931494Preparation and characterization of chitosan nanoparticles coated with alginate loaded with PPE17 protein of TB and evaluation of protective immunity after intranasal and subcutaneous immunization in miceExecutiveFinishedyes
19931295Evaluation antibody against Rickettsia rickettsii and Rickettisa typhi in sera of patients with Buerger’s diseaseExecutiveFinishedno
20931202In- vitro evaluation of cytotoxicity activity of Aloe vera and Eucalyptus extracts against murine macrophages and its effect on Bacillus Calmette-Guerin (BCG).ExecutiveThe Performanceno
21931200Prediction of tuberculosis by logistic regressionExecutiveFinishedyes
22930690Evaluation of host CCR1 and CCR2 gene expression and expression of virulence CPF10 gene of Mycobacterium tuberculosis in patients with tuberculosisExecutiveFinishedyes
23930635Evaluation of host interaction and Mycobacterium tuberculosis in manifestation of tuberculosis; using assessment of IDO and TGF-β gene expression in host and ESAT-6 gene expression in microbeExecutiveFinishedyes
24930634Evaluation of host interaction and mycobacterium tuberculosis in outbreak of tuberculosis disease with evaluation of inos and Tbet genes expression in host and Ag85 in microbeExecutiveFinishedyes
25930600Evaluation of ethical judgment of medical interns of Mashhad University of medical sciences in 2015ExecutiveFinishedyes
26930504Genetic characterisation of mycobacterium tuberculosis isolates in area by MIRU-VNTR typing methodExecutiveFinishedyes
27930327Study of evaluation methods of clinical faculty of Mashhad University of Medical Sciences in regard to their performance evaluation 2014ExecutiveFinishedno
28930135Developing A Competency Based Curriculum for infectious diseases residencyExecutiveFinishedyes
29930122Prevalence of Mycoplasma Pneumonia in COPD Exacerbation Patients sputum Referred to Imam Reza Hospital Mashhad-IranExecutiveFinishedyes
30930079Study of interaction between important lower respiratory tract microbiota and type of immunue response against Mycobacterium tuberculosis and severity of the tuberculosis diseaseExecutiveFinishedno
31930022Evaluation of The pattern of bacterial colonization in Genital system in pregnant woman with premature rupture of membrane and its relationship to maternal and neonatal complications at Ghaem and omollbanin hospital 1393-1395ExecutiveFinishedyes
32922895Detection of rifampin resistance in strains of mycobacterium tuberculosis by Sequence Analysis of rpoB and detection of polymorphism on sputum samples from Patients referred into the Center of pulmonary Diseases of Shariatti hospital in 2014ExecutiveFinishedyes
33922894Detection of relationship between phylogenic and rifampin resistance in strains of mycobacterium tuberculosis on patient's sputum referred to center of pulmonary disease of shariati hospital in 2014ExecutiveFinishedyes
34922737Epidemiological survey on drug-resistant bacteria (MRSA, VRE, ESBL, CRE, MRAB) in health care in Northeast of IranExecutiveThe Performanceno
35922349Mashhad University of Medical Assistants explore experiences about the impact of a one-month residency on the quality of educationassistant training quality in mashhad university of medical sciencesExecutiveFinishedno
36921723The view of medical students during clinical years about the basic science education in Mashhad University of Medical SciencesExecutiveFinishedno
37921456Perspectives of Medical students of Mashhad University of Medical Sciences at different stages on their professional future, a qualitative researchExecutiveFinishedyes
38921330Identify, isolate and monitored for aggressive strategies to remove of common iron and sulfur bacteria and mycobacteria in drinking water distribution networks in MashhadExecutiveFinishedno
39921250Comparison between effects of two methods of teaching, classical and paper presenting, on learning of physiology in students of optometry and technology of radiologyExecutiveFinishedno
40910963The survey of Determination Mycobacterium tuberculosis resistance To isoniazid and rifampin drugs and the factors affecting it in samples referred to Mashhad Shariati hospital in 2013-2014ExecutiveFinishedyes
41910662The Prevalenc and antibiotic resistance patterns of Helicobacter pylori isolated from patients with dyspepsia referred to Ghaem Hospital, Mashhad (1391-1392)ExecutiveFinishedyes
42910616Excistance and level of Legionella contamination of water line system in Imam Reza and Cheam Hospitals in 1391ExecutiveFinishedno
43910073Cloning and production of Recombinant CFP10(from Mycobacterium tuberculosis) as a Fusion Protein with Fcγ1 of Human IgG1 and Fc-γ2α of Mous IgG in pichia pastoris and Evaluation of its Immunogenicity in MouseExecutiveFinishedyes
44910069Cloning and production of Recombinant ESAT-6(from Mycobacterium tuberculosis) as a Fusion Protein with Fcγ1 of Human IgG1 and Fc-γ2α of Mous IgG in pichia pastoris and Evaluation of its Immunogenicity in MouseExecutiveFinishedyes
45910057Study of the change of Imipenem-resistance pattern against of Acinetobacters baumannii in the Ghaem Educational, Research and Treatment Center and Emam Reza hospital,2009-11ExecutiveFinishedyes
46910045Cloning of Esat-6, HspX and Cfp-10 proteins from Mycobacterium tuberculosis as recombinant fusion with Fcγ1 of human IgG1 and mouse Fcγ2α IgG in yeast for Selective delivery and processing of Vaccine in APCs and evaluation of the immunogenicity in miceExecutiveThe Performanceno
47901155Evaluation of antimicrobial resistance in new cases of pulmonary tuberculosis in Khorasane Razavi from Jun 2011 to Jun 2012ExecutiveFinishedno
48901135study on rpoB Ploymorphism in M.tuberculosis Clinical Isolates Resistance to Rifampin in Regional Tuberculosis Reference Laboratory MashhadExecutiveFinishedyes
49901106Genotyping of Mycobacterium tuberculosis complex Isolates in mashhadExecutiveFinishedyes
50901037Evaluate the diagnostic value of micro-RNA mir-483-5p, mir-146a and mir-29a in differentiating active tuberculosis patients from healthy individualsExecutiveFinishedyes
51900602Evaluation the antibacterial activity of Umonium as a High level disinfectantExecutiveFinishedno
52900423Physical,biological chemical stability,sterility of fortified ophthalmic antibiotics stored at 4 , 24 degree for 0, 4 , 7 , 14 , 28 days after reconstituted in varies solutionExecutiveFinishedyes
53900292Determination of antibacterial efficiency of Hygienic hand rub" Dermosept "ExecutiveFinishedno
54900278Evaluation of the existence of leishmania DNA in chronic granulomatous dermatitis of unknown etiology with PCRExecutiveFinishedyes
55900144The evaluation of frequency of TSST1 and α-hemolysin producing Staphylococcus aureus strains in bacterial colonization of childhood Atopic Dermatitis cases and its correlation with severity of diseaseExecutiveFinishedyes
5689989Expression of IL-17 gene and IL-23 in Th17 cells in the pathogenesis of tuberculosisExecutiveFinishedyes
5789938The relationship between cerebrospinal fluid (CSF) molecular microbiology results by polymerase chain reaction (PCR) and clinical and laboratory characteristics in 6-60 years-old patients suspicious for bacterial meningitis with negative CSF culture resultsExecutiveFinishedyes
5889815Diagnostic value of PCR assay on urine as an adjunct specimen for the diagnosis of active pulmonary tuberclosisExecutiveFinishedyes
5989742Evaluation of the existence of microbial contamination in the environment of clinical wards of Imam Reza and Ghaem university hospitals/MashhadExecutiveFinishedyes
6089656Seroprevalence of Hepatitis B surface Antigen and related factors among pregnant women admitted to Laboratory of Ghaem hospital and Central Laboratory of Jihad-e-Daneshgahi in Mashhad, 2009-2010ExecutiveFinishedyes
6189632In vitro evaluation of mycobacterium tuberculosis growth inhibitory activity of N-aryl-1, 4-dihydropyridine-3, 5-dicarboxamidesExecutiveFinishedyes
6289427Investigation on Genes Responsible for Resistance to β-Lactams in Acinetobacter spp. Isolated From Clinical Samples in QAEM Hospital, During March to September 2010ExecutiveFinishedno
6389215Antimicrobial Effect of a New Dental Acrylic Resin Containing Silver Nanoparticles Used in Dental ProsthesisExecutiveFinishedyes
6489196Determination of minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of chemical disinfectants Surfosept1, Surfosept 2 and Surfosept Quick ExecutiveFinishedno
6588704Evaluation of antimicrobial effect of aged common dental luting cementsExecutiveFinishedyes
6688570In vitro comparative study of the microbial leakage of one-step, Thermafil, and lateral condensation techniquesExecutiveFinishedyes
6787907Evaluation the cleaning performance of washer-disinfectors for human-waste containersExecutiveFinishedno
6887906Evaluation the disinfecting performance of washer-disinfectors for human-waste containersExecutiveFinishedno
6987775In vitro evaluation of antituberculosis activity of N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamidesExecutiveFinishedyes
7087720Detection of antibiotical resistance in Mycobacterium bovis BCG to isoniazid by Proportional methodExecutiveFinishedyes
7187562Evaluation the antibacterial activity of DISEPT as a disinfectantExecutiveFinishedno
7287548Frequency of H. pylori infection in coronary atherosclerosisExecutiveFinishedyes
7387547Correlation between Chlamydia pneumoniae infection and coronary atherosclerosisExecutiveFinishedyes
7487517Study of borelia infection in skin biopsy specimens of patients with morpheaExecutiveFinishedyes
7587389Antimycobacterial evaluation of prenylated 7-hydroxy coumarin derivativesExecutiveFinishedno
7686642 A survey of microbial smear (anaerobic & aerobic) of acute cutaneous: leishmaniasis in patient reffering to Qaem hospital's clinic of leishmaniasis from 1387 _1389ExecutiveFinishedyes
7786628The comparative study of presence of human papillomavirus in bronchogenic carcinoma and non-carcinomatous patients ExecutiveFinishedyes
7886519Evaluating the value of oral-wash specimens in diagnosis of pulmonary tuberculosis, in patients attending to the Infectious Clinic, Imam Reza Hospital, MashhadExecutiveFinishedno
7986457Evaluation of high risk human papillomavirus (HPV) in normal oral mucosa, leukoplakia and verrucous carcinoma by polymerase chain reaction (PCR). ExecutiveFinishedno
8086395The comparison of three disinfectant solution efficiency on orthodontic plierExecutiveFinishedyes
8186332Invitro investigation of silymarin effects on HBV-infected Hepatocytes RecoveryExecutiveFinishedno
8286305Evaluation of incidence of bacteremia during middle ear surgery in mashhad university in1386ExecutiveFinishedno
8386163 The evaluation of antibacterial effect of juglans regia leaf methanol exteract on pseudomonas aeroginosa & Estaphilococus areos ExecutiveFinishedno
8486161Assessment of contamination of the rinootolaryngscopy device in the clinic of Ghaem hospital in MashhadExecutiveFinishedno
8586160Evaluation of salivary mutans streptococcus and lactobacillus levels in children with Severe Early childhood caries.ExecutiveFinishedno
8685322evaluation the antibacterial activity of three disinfectant:Surfosept II.Surfosept I and surfosept quickExecutiveFinishedno
8785254Association between chlamydia trachomatis in squamous cell carcinoma of cervixExecutiveFinishedno
8885253Association between HRPES SYMPLEX type 2 &HPV16and 18 in squamous cell carcinoma of cervixExecutiveFinishedno
8985189Molecular Analysis of Human T-cell lymphptropic virus Type by Hetro dublex moblity assy in Northeast Iran ( Mashhad)ExecutiveFinishedno
9085188Molecular Analysis of Human T_cell lymphotropic virus Type 1 by single _ strand conformation polymorphism in Northeast Iran _MashhadExecutiveFinishedno
9185157ارزیابی ویژگیهای آنتی باکتریال محلول های خوشبوکننده و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذرات نانو نقره(Silver Nanoparticle) بعنوان یک ماده ضد عفونی کنندهExecutiveFinishedno
9285113Evaluation of in vitro efficancy of some new disinfectans against hepatittis B virusExecutiveFinishedno
9385066Nasopharyngeal carriage and drug resistance pattern in isolated of H.influnza in children less than 6 years of age in MashhadExecutiveFinishedno
9485062Prevalence of Vibrio in stool of infants during a cholera outbreak in mashhad in 1384ExecutiveFinishedno
9584158Nasopharyngeal carriaje and Drug resistance pattern in isolated of streptococcus pneumoniae in children under 6 years of age in MashhadExecutiveFinishedno
9684121Evaluation of results of tissue TB-PCR in patiants with suspicious pleural tuberculosis at Qaem hospitalExecutiveFinishedno
9783095بررسی الودگی باکتریایی مواد ارایشی مورد استفاده در لبه های پلاک در شهر مشهد1382-1383ExecutiveFinishedno
9880881Use of bacteriophages for control of pathogen bacteria in hospitalsExecutiveFinishedno
9980191Isolation of Lytic Bacteriophages against Antibiotic-resistant Klebsiella and Evaluation of bacteriocidal effect of lytic Bacteriophages against these antibiotic-resistant KlebsiellaExecutiveFinishedyes
100961533Investigation of the antibacterial and antifungal properties of the Selenium-Chitosan Nano particles solutionColleagueThe Performanceno
101961215Setup a method for identification of Nontuberculous mycobacteria using gene sequencing in the Tuberculosis Reference Laboratory Northeast of IranColleagueThe Performanceyes
102961016Assessment of attitude and practice among managers in general and dental clinics toward infection control in MASHHAD.ColleagueContractsyes
103960767بررسی اثر تکنیک اسکراب و پرپ بر رفع آلودگی پوستی دست اعضاء تیم جراحی و موضع عمل در جراحی های پا و مچ پا: کارآزمائی بالینیColleagueThe Performanceyes
104960509Quality assessment of sterilization in dental clinics in Mashhad city, 2017ColleagueFinishedyes
105960374بررسی بیان میکرو RNAهایmiR-155 و miR-150 در بیماران مبتلا به ویروس HIV و مقایسه با افراد سالمColleagueFinishedyes
106960216The attitude survey of program directors, faculty members and residents of dermatology towards cosmetic dermatology education in residency programs in IranColleagueFinishedyes
107951822The frequency of Enterobacter sp. isolated from clinical sample in Imam Reza, Qhuaem and Sheikh hospitals and evaluation of their antimicrobial resistance patternsColleagueThe Performanceno
108951729تعیین ژنوتایپ HCV با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز در سرم بیماران آلوده با ژنوتایپ نامشخصColleagueThe Performanceyes
109951635The effect of Ferula ovina and its sesquiterpene ferutinin extraction on H37Rv Mycobacterium tuberculosis, clinical isolates of Multi-drug resistant Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB) and Non tuberculosis Mycobacteria (NTM)ColleagueThe Performanceno
110951634“Cloning and production of UreA:VacA protein from Helicobacter pylori as a recombinant fusion with mouse Fcγ2a in Pichia pastoris and evaluation of its immunogenicity in mice”ColleagueThe Performanceno
111951414production of recombinant Ag85B:HspX (from Mycobacterium tuberculosis) as a fusion protein with Fcγ1 of human IgG1 in Pichia pastoris and evaluation of its immunogenicity in miceColleagueThe Performanceyes
112951063ارزیابی تاثیر مهارکنندگی بادرنجبویه بر پمپ های افلاکس ایجاد کننده مقاومت به ایمی پنم در اسینتوباکتر بومانیColleagueFinishedyes
113950877“Cloning and production of NAP:HpaA protein from Helicobacter pylori as a recombinant fusion with mouse Fcγ2a in Pichia pastoris and evaluation of its immunogenicity in mice”ColleagueThe Performanceno
114950839Study on the genes responsible for resistance to third generation cephalosporins and carbapenems in Escherichi coli and Klebsiella pneumonia isolated from clinical samples in Sheikh Hospital during March to September 2016ColleagueContractsno
115950815بررسی انتقال سازه ی ژنی حامل توالی کدکننده ی دو آنزیم موشی a1,3-galactosyltransferase و CMP-Neu5Ac hydroxylase به وسیله ی فرآیند کونژوگاسیون از باکتری مایکوباکتریوم اِسمگماتیس به باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس برای بیان دو اپی توپ گلیکوزیلاسیونی (alpha-Gal) Gala1,3-Gal و N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc) بر روی پروتئین های مایکوباکتریوم توبرکولوزیسColleagueThe Performanceyes
116950421Acinetobacter baumannii resistance to fluoroquinolones (levofloxacin, ciprofloxacin) in MashhadColleagueThe Performanceyes
117950294Prevalence and characterization of Cronobacter sakazakii in powdered infant formula and baby food by PCR methodColleagueFinishedyes
118950225The evaluation of xylitol,CPP-ACP containing chewing gums and probiotic yogurt effect on human salivary mutans streptoccoci and microbial dental plaqueColleagueThe Performanceyes
119950178تهیه و تعیین ویژگیهای فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی پروتیئن های فیوژنی HspX,PPE44 وEsxV مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جهت طراحی واکسن زیرواحدی وبررسی ایمنی زایی آن بعد از تزریق به موشColleagueThe Performanceyes
120950109بررسی سطح سرمی اینترلوکین 33 و گیرنده ST2 در بیماران مبتلا به توبرکلوزیسColleagueThe Performanceyes
121950108بررسی سطوح سرمی سلنیوم، مس و روی در بیماران مبتلا به سل ریویColleagueThe Performanceyes
122941161بررسی فراوانی و شدت علایم در عفونتهای آمیزشی (STD) با روشmultiplex Real-Time PCRColleagueFinishedyes
123941071تشخیص افتراقی مایکوباکتریوم از نوکاردیا و لژیونلا در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی به روش Real Time PCRColleagueThe Performanceyes
124941034Effects of vitamin C on the toxicity of isoniazid and pyrazinamide in HepG2 cells and on the antimycobacterial effects of pyrazinamide and ethambutolColleagueFinishedyes
125940964Preparation of a subunit vaccine of HspX and EsxS fusion protein from Mycobacterium tuberculosis encapsulated in PLGA:DDA nanoparticles and evaluation of its immunogenicity in mice after nasal and subcutaneous immunizationColleagueThe Performanceno
126940878Prevalence and molecular typing of Bocavirus and metapneumovirus in acute respiratory tract infections of children in BojnurdColleagueFinishedyes
127940838Development and application of an In-house Real Time PCR for detection of Mycobacterium tuberculosis Complex Members from Non-Tuberculosis Mycobacteria and differentiation of Mycobacterium Avium Complex, kansasii, Xenopi and Abscessus in tuberculosis suspected patientsColleagueThe Performanceyes
128940543Evaluation of antimicrobial effect and physical properties of Alginate impression material containing nanosilver ColleagueFinishedyes
129940471The effect of radioactive iodine therapy on urine sterilization in patients with differentiated thyroid cancerColleagueFinishedyes
130940438Frequency of seropositivity against Brucella Toxoplasma gondii Coxiella burnetii Echinococcus among slaughterhouse workers in Mashhad 2015ColleagueFinishedno
131940140Survey of transmission and distribution water network in Qaem and Emam Reza in aspect of free chlorine and Legionella Pneumophila contamination in 2015 ColleagueThe Performanceyes
132940012Evalation of RT drug-resistance mutation in patients affected by HIV-1 in MashhadColleagueFinishedyes
133931642Frequency evaluation of pseudomonas SPP contamination in the dental unit water line system at Mashhad Dental School, 2015 ColleagueFinishedyes
134931640Frequency evaluation of microbial contamination in clinical setting surface in dental school of Mashhad University of Medical Sciences; 2015ColleagueFinishedyes
135931426Microbial microleakage assessment of flowable composites and resin modified glass ionomer as an intermediate layer under Class V composite restorations: a laboratory studyColleagueFinishedyes
136931233Compare of colonization of Streptococcus Group B (GBS) by PCR in the genital tract of women with preterm labor and premature delivery and maternal and neonatal complicationsColleagueFinishedyes
137931217Epidemiology of Tuberculosis in khorasan RazaviColleagueFinishedno
138930798Molecular Diagnosis of Leishmania & Mycobacterium spp. Isolated from Misdiagnosed Cutaneous Lesions of patients referred to Clinical Laboratories of Mashhad University of Medical Sciences.(2014-15)ColleagueFinishedyes
139930597Evaluation of markers of oxidative stress in HTLV-1 patientsColleagueThe Performanceno
140930512Bacterial leakage evaluation of a new dental cement for pulpotomy treatment in primary teethColleagueFinishedyes
141930489Evaluation of Antimicrobial effecacy of intracanal medicaments in two visit pulpectomy of necrotic primary teeth (an in vivo study) ColleagueFinishedyes
142921931The study ofefficiency of basic science education from clinical dentistry students’ point of view in Mashhad University of medical sciencesColleagueThe Performanceyes
143921755Comparative evaluation of antibacterial activity of triple antibiotic paste with different mixture of cephaclor, metronidazole, ciprofloxacin, and EDTA ColleagueFinishedno
144920387Frequency of microbial contamination of computers and mobile phones in educational and official departments in Mashhad Dental School ColleagueFinishedyes
145920161To evaluate the necessity of including professional ethics course in curriculum of laboratory scienceColleagueFinishedno
146911250Evaluation of the effect of antimicrobial photodynamic therapy against oral Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus ColleagueFinishedyes
147910920Assessment of resistancy toward Ceftriaxone in hospitalized patients sample in Imam reza and Qaem hospital assessed by E-Test method from October 2012 to March 2014ColleagueFinishedyes
148910796Study of the incidence of legionella infection among pneumonia patients in Imam Reza and Ghaem university Hospitals/ MashhadColleagueFinishedyes
149910604Effect of tetracycline ointment on inside and outside of implant microbial flour in edentulous patientsColleagueFinishedyes
150910211Bacterial leakage assessment of MTA-fill apex and iRoot SP sealerColleagueFinishedyes
151901017ralution ship of naso pharynyeul bacterial colonization and type of infancy feed in children unde age of 6 year in mashad cityColleagueFinishedyes
152900964The impact of hand hygiene on the basis of WHO guideline on health care associated infections in Imam Reza hospital Mashhad-IranColleagueThe Performanceyes
153900730Comparison of antibacterial effect of diode laser versus calcium hydroxide on Enterococcus faecalisColleagueFinishedyes
154900637The Impact of combination therapy with sodium valproate, alpha interferon and corticosteroid on Proviral load, anti HTLV-I titer and clinical finding of patients visited in neurology clinic of Qhaem hospital with diagnosis of HTLV1 associated myelopathy (HAM-TSP) from 4/4/2011 to 22/9/2012ColleagueFinishedyes
155900619Leakage assessment of nanofilled and silorane-based resin composites with incremental, snowplow and bulk placement methodsColleagueFinishedno
156900145An assessment the value of serum procalcitonin level in differentiation of viral and bacterial meningitis in Children admitted to emergency departmentColleagueThe Performanceyes
157900070Evaluation of antibacterial effects of several colloidal solutions containing nanoparticlesColleagueFinishedyes
15889882Association of DNA of Human herpesvirus-8 and high risk Human papiloma virus with laryngeal carcinomaColleagueFinishedyes
15989881Relationship of DNA of Epstein-barr virus and Human herpesvirus-8 with Idiopathic pulmonary fibrosisColleagueFinishedyes
16089788Faecal bacterial flora in patients with colon cancer and control subjectsColleagueFinishedyes
16189530Comparison between antimicrobial activity of calcium hydroxide paste and mixture of calcium hydroxide and suspension of nanosilver as an intracanal medicament against Enterococcus faecalisColleagueFinishedyes
16289497Effect of Mashhad dental school autoclaves inside dental turbine chambers sterilization: 1389ColleagueFinishedyes
16389422Study on the genes responsible for resistance to Aminoglycosides & Tetracyclines in Acinetobacter spp. Isolated from Clinical Samples in Quaem Hospital during March 2010 to May 2011ColleagueFinishedno
16489155Evaluation of the association of lichen planus and human herpes virus 7ColleagueFinishedyes
16588846Comparison of antimicrobial effect of the brackets coated with nanoparticles of Copper and Zinc Oxide against Streptococcus MutansColleagueFinishedyes
16688828Association of Epstein-Barr virus DNA with lung carcinomaColleagueFinishedyes
16788664Evaluation of bacterial translocation from intense to blood and peritoneal in intestinal obstruction in the ratColleagueFinishedyes
16888659Quantitative assessment of Mycobacterium tuberculosis by Real time RT-PCR method during specific anti- tuberculosis treatmentColleagueFinishedyes
16988643Comparison of tuberculin skin test (TST), QuantiFERON-TB GOLD In Tube (QFT-GIT) test, and T-SPOT.TB (ELISpot) in determination of latent tuberculosis infection in Iranian healthcare professionals (HCPs) in contact with active TB casesColleagueFinishedno
17088458Evaluation of the association of EBV and mycosis fungoidesColleagueFinishedyes
17188384Legionella contamination of dental unit water line system in Mashhad school of dentistryColleagueFinishedno
17288263The survey of the rate of Group B streptococcal infection in infants aged less than three months admitted with clinical manifestations of sepsis in Ghaem hospital "Mashhad-Iran" during period in 2009ColleagueFinishedyes
17388199Comparative evaluation of antimicrobial activity of ProRoot MTA and NEC mixed with different concentrations of chlorhexidineColleagueFinishedyes
17488160Comparative of apical seal of retro and orthograde of MTA and NEC in resected rootsColleagueFinishedyes
17588160Comparative of apical seal of retro and orthograde of MTA and NEC in resected rootsColleagueFinishedyes
17687717Evaluation of association between skin tag and low risk (6, 11) & high risk (16,18)papilloma viruses with PCR(polymerase change reaction)ColleagueFinishedyes
17787704 Evaluation of the association of mycosis fungoid and HHV-8ColleagueFinishedno
17887635Evaluation of efficacy of disinfectants with quaternary ammonium compound base used in Mashhad Dental SchoolColleagueFinishedno
17987602Prospective comparative study of common organisms causing atypical pneumonia and bronchiolitis in infants less than 1 year-old in Dr. Sheikh hospital during 1387-1388ColleagueFinishedyes
18087277The frequency of extended-spectrum beta lactamase (ESBL) producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae by using of double disk diffusion and polymeras chain reaction methods in Mashhad,IranColleagueFinishedno
18187250The effect of neoadjuvant therapy on Airway colonization in the patients undergoing esophagectomy for esophageal cancerColleagueFinishedyes
18286412Evaluation of Amsel s Clinical Criteria for Diagnosing Bacterial Vaginosis ColleagueFinishedno
18386345Cloning and Expression and Purification of Mycobacterium tuberculosis Culture Filrate Protein-10ColleagueFinishedno
18486287Comparing the effects of alcoholic solution with antiseptic soap and plain soap on microorganism colonizations in nursing personel handsColleagueFinishedno
18586281A comparative study of knowledge and performance of physicians and nurses for hand-hygiene and their related factors in the hospital of mashhad medical science-khorasan razavi provenience - 1386 . ColleagueFinishedno
18686278Evaluation of the role and activity of Treg cells in pathogenesis of TBColleagueFinishedno
18786277Construction and production of Ag85B:Fc?1 and ESAT-6:Fc?1 recombinant proteins for designing vaccine and new diagnostic methods for tuberculosis.ColleagueFinishedno
18885377Identifying the prevalence of Ceftriaxon-sensitive pneumococci by E-test method, in 100 clinical specimens of patients admitted to Quaem and Imam Reza Hospitals, Mashhad in two years period (2006-2008)ColleagueFinishedno
18985256Association between squamous cell carcinoma of cervix & Human Cytomegalo Virus ColleagueFinishedno
19085255Association between squamous cell carcinoma of cervix & Epstein barr virusColleagueFinishedno
19185236The effect of topical application of breast milk and dry cord care on bacterial colonization and umbilical cord separation time in neonates ColleagueFinishedno
19285060prevalence of entropathogenic escherichia coil in stool of infants in doctor shaykh hospital in 1384ColleagueFinishedno
19385012بررسی علت شناسی انسفالیت کودکان 2 ماه تا 15 سال در شمال شرق ایران(استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی) از تاریخ 84/10/1 لغایت 86/3/30ColleagueFinishedno
19484242Incidence of surgical site infections and Factors affecting the incidence of wound infection in after cardiac surgery(CABG) in one of the educational hospital in mashhad city in 1384.ColleagueFinishedno
19584159nasopharyngeal carriage and drug resistance pattern in isolated of moraxella catarrhalis in children under 6 years of age in mashhadColleagueFinishedno
19682251frequency of chlymdia pneumonia infection in asthmatic patients and general populationColleagueFinishedno
19782053Antral lavage cultures & antibiogram of aerobic & anaerobic microrganism nof the FESS candidates in Gaem hospital during one year periodColleagueFinishedno
19881043Set up PCR-RFLP technique for rapid diagnosis of chlamydia trachomatis in Ghaem hospitalColleagueFinishedno
19980020Isolation of Lytic Bacteriophages against Antibiotic-resistant pseudomonas and Evaluation of bacteriocidal effect of these Bacteriophages against antibiotic-resistant pseudomonasColleagueFinishedyes

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1971202Relation between lower respiratory tract microbiota and type of immune response against tuberculosisISIMicrobial pathogenesis1397مسئول
2971166Study of Bacterial Infections Among Patients Receiving Kidney Transplant in Mashhad, IranISIExperimental and clinical transplantation1397مسئول
3970448Mutations of rpob Gene Associated with Rifampin Resistance among Mycobacterium Tuberculosis Isolated in Tuberculosis Regional Reference Laboratory in Northeast of Iran during 2015-2016MedlineEthiopian Journal of Health Sciences1397مسئول
4970408Prevalence of Mycoplasma Pneumoniae Infection in Patients with COPD Exacerbation; a Letter to the EditorPMCEmergency1396دوم
5970089The most common spoligotype of Mycobacterium bovis isolated in the world and the recommended loci for VNTR typing; A systematic reviewISIMicrobial pathogenesis1397مسئول
6964218Review of antibiotic resistance of Helicobacter pylori in Iran and the worldChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396مسئول
7963737Selection of DNA aptamers against Mycobacterium tuberculosis Ag85A, and its application in a graphene oxide-based fluorometric assayISIMicrochimica Acta1396دوم
8963640Cronobacter sakazakii, a New Threat: Characteristic, Molecular Epidemiology and Virulence FactorsscopusAnnual Research & Review in Biology1396سوم
9963510Latent tuberculosis infection in health care workers: review articlescopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396مسئول
10963365Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza HospitalISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1396مسئول
11962875Evaluation of antibacterial effect of hand hygiene gel on different concentrations of bacteriaChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1395مسئول
12962849Microbial microleakage assessment of class V cavities restored with different materials and techniques: A laboratory studyPMCDental research journal1396سوم
13962775Surveying pinion’s of Faculty Members of Mashhad University of Medical Sciences Regarding the Appropriate Strategy Toward Their Academic Performance EvaluationSID/Iranmedex/Magiranافق توسعه آموزش علوم پزشکی1394چهارم
14962705Prevalence of Nontuberculous Mycobacteria (NTM) in Iranian Clinical Specimens: Systematic Review and Meta-Analysisindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1395مسئول
15962704Molecular typing methods used in studies of Mycobacterium tuberculosis in Iran: a systematic reviewPMCIranian journal of microbiology1395سوم
16962701Prevalence and Antimicrobial Susceptibility Patterns of Bacteria Isolated from Different Clinical Infections in Hamadan, IranISCInfection, Epidemiology and Microbiology1395چهارم
17962686Prevalence of Nosocomial Infection in Different Wards of Ghaem Hospital, MashhadChemical AbstractAvicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection1396مسئول
18962660Methicillin resistance and selective genetic determinants of Staphylococcus aureus isolates with bovine mastitis milk originPMCIranian journal of microbiology1396پنجم
19962543Evaluation of Sensitivity of Molecular Methods for Detection of Rifampin-Resistant Strains Amongst Drug-resistant Mycobacterium tuberculosis IsolatesISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1396چهارم
20962542Neglected antibacterial activity of ethylene glycol as a common solventISIMicrobial Pathogenesis1396سوم
21962541Kinetics and mechanism of antibacterial activity and cytotoxicity of Ag-RGO nanocompositeISICOLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES1396سوم
22962540Enteroviral Meningitis in Neonates and Children of Mashhad, IranISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1395دوم
23961968Genetic Diversity of Mycobacterium tuberculosis Complex Isolated from Patients in the Northeast of Iran by MIRU-VNTR and SpoligotypingISIJUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY1396مسئول
24961939Evaluation of Frequency of Microbial Contamination in Clinical Setting Surface in Dental School of Mashhad University of Medical SciencesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396سوم
25961764In vitro bactericidal activities of two novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium tuberculosisISIJournal of Infection in Developing Countries1396مسئول
26961674Aptasensors for quantitative detection of Salmonella TyphimuriumISIANALYTICAL BIOCHEMISTRY1396مسئول
27961586Molecular Characterization and Genetic Relatedness of Clinically Acinetobacter baumanii Isolates Conferring Increased Resistance to the First and Second Generations of Tetracyclines in IRANISIAnnals of clinical microbiology and antimicrobials1396پنجم به بعد
28961369Molecular characterization and genetic relatedness of clinically Acinetobacter baumani  isolates conferring increased resistance to the frst and second generations of tetracyclines in IranISIAnnals of clinical microbiology and antimicrobials1396پنجم به بعد
29960481VanA and MecA Genes in Staphylococcus aureus Isolates in North-Eastern Iranسایر سایت‏های تخصصیActa microbiologica Bulgarica1395سوم
30960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395پنجم به بعد
31960130TB Trifusion Antigen Adsorbed on Calcium Phosphate Nanoparticles Stimulates Strong Cellular Immunity in MiceISIBIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING1395پنجم
32954415Colonization rate of Streptococcus Agalactiae in pregnant women in Iran: A systematic reviewscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
33954363Improving antibacterial activity of phosphomolybdic acid using grapheneISIMaterials Chemistry and Physics1395مسئول
34954133Factors Affecting Hospital Water System Contamination with Legionella pneumophila in Northeast of Iranindex copernicusJournal of Applied Environmental and Biological Sciences1395دوم
35953930CFP10: mFcγ2 as a novel tuberculosis vaccine candidate increases immune response in mouseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1395مسئول
36953669Mycobacterium tuberculosis HspX/EsxS Fusion Protein: Gene Cloning, Protein Expression, and Purification in Escherichia coliPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396پنجم به بعد
37953589Association between mycosis fungoides and human herpes virus 8: A case-control studyscopusIranian journal of dermatology1395سوم
38953577Association of classic lichen planus with human herpesvirus-7 infection.ISIInternational journal of dermatology1395سوم
39953253Cloning, Expression and Purification of HpaA Recombinant Protein of Helicobacter pylori as a Vaccine CandidatescopusJournal of Pure and Applied Microbiology1395مسئول
40953111Evaluation and Comparison of Body Mass Index and Albumin Level in Patients with Active Tuberculosis and Latent Tuberculosis InfectionISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم به بعد
41953086Evaluation of Interleukin17and Interleukin 23 expression in patients with active and latent tuberculosis infectionISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم
42952691Medical and Dentistry Students’ Viewpoint about Physician-Scientists as their Basic Science EducatorsISCJournal of Medical Education Development1395سوم
43952052Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCRSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of veterinary medicine1394چهارم
44951437Prevalence of nontuberculous mycobacteria isolated from environmental samples in Iran: A meta‑analysisISIJournal of Research in Medical Sciences1395مسئول
45951386Construction and immunogenicity of a new Fc-based subunit vaccine candidate against Mycobacterium tuberculosisISIMolecular Biology Reports1395مسئول
46950967Construction of Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 fused to human Fcγ of IgG1: To target FcγR as a delivery system for enhancementof immunogenicityISIGENE1395سوم
47950949Fc-based delivery system enhances immunogenicity of a tuberculosis subunit vaccine candidate consisting of the ESAT-6:CFP-10 complexISIMolecular BioSystems1395پنجم به بعد
48950881Prevalence of staphylococcus aureus with reduced susceptibility against vancomycin in clinical samples isolate from Mashhad hospitalsduring 2014SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394مسئول
49950880Determination of antimicrobial resistance pattern of Acinetobacter baumanii isolated from patients in intensive care unit (ICU)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393مسئول
50950879Prevalence of Hepatitis B and C among Patients Looking for Hospital Care; Five Years’ Study in Mashhad, IranPMCActa Medica Iranica1394مسئول
51950867Diagnostic accuracy of IP-10 biomarker for Mycobacterium tuberculosis: A systematic reviewscopusDer Pharmacia Lettre1394مسئول
52950737Evaluation of the Effect of Antimicrobial Photodynamic Therapy on Streptococcus Mutans; An In vitro StudyChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
53950399Comparison of three different sterilization and disinfection methods on orthodontic markersPMCjournal of orthodontic science1394چهارم
54950140Breakthroughs in bacterial resistance mechanisms and the potential ways to combat themISIMICROBIAL PATHOGENESIS1395سوم
55950072Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicushealth med1393اول
56950058Screening of the antimycobacterial activity of novel lipophilic agents by the modified broth based methodscopusJournal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases1395دوم
57943150Using paper presentation breaks during didactic lectures improves learning of physiology in undergraduate studentsISIAdvances in physiology education1394دوم
58943012Fused Mycobacterium tuberculosis multi-stage immunogens with an Fc-delivery system as a promising approach for the development of a tuberculosis vaccineISIInfection, genetics and evolution1395پنجم
59942940Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinomaISIindian journal of pathology and microbiology1392پنجم
60942319Comparison between Fluconazole and Terbinafine in the treatment of Tinea corporis and Tinea crurisISCJournal of Mycology Research1394پنجم
61941895Lytic bacteriophages enrichment and isolation against Pseudomonas aeruginosa isolates resistant to antibioticsسایر سایت‏های تخصصیمجله میکروب شناسی پزشکی ایرا1388پنجم
62941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?ISCJournal of Surgery and Trauma1393سوم
63941412USE OF CFP-10- ANTIGEN WITH FCΓ2Α IGG FOR VACCINE AGAINST TUBERCULOSIS: EFFECTIVE OR NON-EFFECTIVE?Chemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
64941361Comparison of Antibacterial Effects of ZnO and CuO Nanoparticles Coated Brackets against Streptococcus Mutans.PMCJ Dent Shiraz Univ Med Sci1394پنجم
65941209Rickettsia infection could be the missing piece of the Buerger;s disease puzzle.ISIINTERNATIONAL ANGIOLOGY1394مسئول
66940990Frequency of Klebsiella Pneumoniae Producing Carbapenemase KPC in Clinical specimens of Mashhadindex copernicusMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1394دوم
67940840APC targeting enhances immunogenicity of a novel multistage Fc-fusion tuberculosis vaccine in miceISIAppl Microbiol Biotechnol1394چهارم
68940492Breastfeeding and Nasopharyngeal Colonization With Common Respiratory Pathogens Among ChildrenISCShiraz E-Med J.1394اول
69940303Detection of lytA, pspC, and rrgA genes in Streptococcus pneumoniae isolated from healthy childrenPMCIranian Journal of Microbiology1394چهارم
70940217Frequency of Borrelia in Morphea Lesion by Polymerase Chain Reaction in Northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394مسئول
71935521Which quantitative method in determination of the thyroid hormone levels is more consistent with the clinical symptoms of the thyroid disorders?scopusComparative Clinical Pathology1394دوم
72935296M.Sc. Student as Tutors/Facilitators in Undergraduate Medical Teaching: Educational Outcomes and Students' Attitude.سایر سایت‏های تخصصیGlobal Education Journal1393مسئول
73935243Prevalence of Acinetobacter baumannii harboring ISAba147/blaOXA-23-like family in a burn centerISIBurns1393چهارم
74935242Evaluation of Antimicrobial Resistance of New Cases of Pulmonary Tuberculosis, in Khorasan, Iranindex copernicusJournal of Medical Bacteriology1393دوم
75935241The most common bacteria causing ocular infection in North-East of Iran between 2005-2011 and their antibiotic resistance patternسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Microbiology Research and Reviews1393مسئول
76935240Incidence of Mycobacterium tuberculosis detection in formalin fixed- paraffin embedded granulomatous dermatoses with Multiplex PCR comparing with fluorescent microscopy and acid fast staining in eastern Iran.سایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of Microbiology1386سوم
77935208Study the prevalence of Brucella Contamination in raw milk distributed in Mashhad ....ISCمجله علمی پژوهشی افق دانش (مجله دانشکده علوم پزشکی گناباد)1382دوم
78935207Surveillance of pattern of Bacterial Contamination in Ghaem Hospital During 10 Years (1370 to 1380scopusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1383مسئول
79935206Evaluation of Antibacterial Efficiency of Hygienic Hand‌ Rub “Dermosept”ISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1394مسئول
80935205Surveillance of Bacterial Contamination in Emam reza Hospital During 1378 to 1380ISCمجله علمی پژوهشی دانشور(دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد)1382مسئول
81935204Comparison of direct antimicrobial susceptibility testing (DST) with standardized disk diffusionISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384دوم
82935203Pneumococal Resistance against penicillin...ISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1384سوم
83935202Isolation and Identification of Chryseobacterium meningosepticum in an Infant with Sepsis in MashhadISCمجله علمی پزوهشی دانشور.1384اول
84935201Incidence of nosocomial pneumonia and bacterial agents causing this infection in ICUs in Ghaem hospital....ISCمجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1384اول
85935183Isolation and identification of pasteurella spp. in the upper respiratory tract of healthy and unhealthy Holestein calvesscopusمجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران1385دوم
86935182Bacterial contamination of current banknotes and coinsISCمجله دانشگاه علوم پزشکی تبریز1385سوم
87935181Bacteriology and antibiotic sensitivity patterns of burn wound infections in Emam Reza Burn Care Center, Mashhadindex copernicusمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1386اول
88935180Antibacterial susceptibility patterns among E.coli isolated from urinary tract infections in Ghaem University hospital,MashhadChemical Abstractمجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)1386مسئول
89935179The Role of H.Pylori in Chronic Rhino SinusitisISCنشریه جراحی ایران1386سوم
90935178Prevalence of Chlamydia trachomatis among women with genital infection in northeast of Iran in 2013scopusمجله زنان مامایی و نازایی ایران1394مسئول
91935175Use of Almar blue assay for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosisISCمجله علمی پژوهشی افق دانش (مجله دانشکده علوم پزشکی گناباد)1386چهارم
92935163Sequence Analysis of lip R: A Good Method for Molecular Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosisISICurr Microbiol1394مسئول
93935158Antimicrobial susceptibility testing of Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida isolatedISIJournal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics1385دوم
94935151Trend of antibiotic resistance among Acinetobacter spp. strains isolated from wound infections in Ghaem University Hospital in Northeast of Iran from 2005 to 2011Embaserazavi international journal of medicine1393مسئول
95935039Evaluation of CD4+ CD25+ FoxP3+ regulatory t cells and FoxP3 and CTLA-4 gene expression in patients wwith newly diagnosed tuberculosis in northeast of IranISIJundishapur Journal of Microbiology1394پنجم
96935018Impact of Short term, Repeated Water Fasting on the Weight of MiceISCJournal of Fasting and Health1393مسئول
97935017Retrospective Study on the Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern of Staphylococcus Aureus and Staphylococcus Epidermidis Among Patients Suspicious of Bacteremia During 2006 - 2011index copernicusInt J Enteric Pathog1394دوم
98935016Screening of Actinomycetes From Lipar Area of Oman Sea to Investigate the Antibacterial CompoundsISCAvicenna J Clin Microb Infec1393سوم
99935015Introducing Two Novel Target For Multilocus Sequence Analysis Of Mycobacterium TuberculosisChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
100935014ESAT-6 As An Effective Mycobacterium Tuberculosis Subunit VaccineChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
101935013Use Of Bacteriophages For Control Of Drug Resistant Pathogenic Bacteria In Hospitals.Chemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393اول و مسئول
102935005Epidemiology Of Nontuberculosis Mycobacteria (Ntms), In Drinking Water Distribution SystemsChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393چهارم
103935004MOLECULAR CHARACTERISTICS OF RIFAMPIN RESISTANCE AMONG MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS ISOLATED IN NORTHEAST OF IRANChemical AbstractInternational Journal of Analytical, Pharmaceutical and Biomedical Sciences1393مسئول
104934998Limited genetic diversity and extensive antimicrobial resistance in clinical isolates of Acinetobacter baumannii in northeast-Iran.ISIJournal of medical microbiology1394پنجم به بعد
105934988Evaluation of the association between epstein-barr virus and mycosis fungoidesPMCIndian Journal of Dermatology1394سوم
106934949Treatment with Bacteriophages of Experimentally-Infected Mice Caused by Antibiotic-Resistant Pseudomonas AeruginosaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382دوم
107934948Antimicrobial activity of garlic extract against ShigellaPMCIranian Journal of Medical Sciences1382دوم
108934947Rapid and low-cost colorimetric method using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride for detection of multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosisISIJ Med Microbiol1385سوم
109934946Prevalence and Risk Factors for Hepatitis B Virus Infections Among STD Patients in Northeast Region of IranPMCMed Sci Monit1383سوم
110934945In-vitro Susceptibility of Helicobacter pylori to Licorice extractISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1387مسئول
111934944Enteroviral Meningitis in adultsindex copernicusHealthMED1393اول
112934943Antibacterial activity of Tribulus terrestris and its synergistic effect with Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in-vitro studyPMCAvicenna J Phytomed1394پنجم
113934807Epidemiological Characterization of Drug Resistance among Mycobacterium tuberculosis Isolated from Patients in Northeast of Iran during 2012-2013ISIBiomed Research Internationa1394مسئول
114934770Evaluation of nasopharyngeal microbial flora and antibiogram and its relation to otitis media with effusion.ISIEuropean Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies1394دوم
115934674Co-infection of long-standing extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB) and non-tuberculosis mycobacteria: A case reportscopusRespiratory Medicine Case Reports1394مسئول
116934437Bacterial Contamination in Cutaneous Leishmaniasis: It's Effect on the Lesions’ Healing CoursePMCIndian Journal of Dermatology1393دوم
117934367The antimicrobial sensitivity of Streptococcus mutans and Streptococcus sangius to colloidal solutions of different nanoparticles applied as mouthwashes.PMCDental Research Journal1393چهارم
118934090Determination of Mycobacterium tuberculosis resistance to anti tuberculous drugs and influencing factors on samples referred to Shariati hospital in Mashhad in 2012-2013Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
119933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
120932950DISINFECTION OF ORTHODONTIC PLIERS USING THREE DIFFERENT DISINFECTANTSscopusJournal of International Dental and Medical Research1393سوم
121932629Bacterial Leakage Assessment for Different Types of Resin-Based Dental Restorations Applied Using Various Placement MethodsISCjournal of Dental Materials and Techniques1393چهارم
122932347Evaluation of blood PCR in the diagnosis of pulmonary tuberculosisSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1391سوم
123932304Urine PCR Evaluation to Diagnose Pulmonary TuberculosisPMCJundishapur J Microbiol1392سوم
124931427Fungal Contamination in Historical Manuscripts at AstanQuds Museum Library, Mashhad, IranISIINTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY1385چهارم
125931056Evaluation of the incidence of bacteremia following middle ear operationsISCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.20, No.54,Winter -20091387دوم
126931036Endoscopic Management of cerebrospinal fluid rhiorea in 11 casesSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF SURGERY1386سوم
127930972The Comparison of Alcohol–Hand Rub with Antiseptic Soap and Plain Soap on Colonization of Microorganisms on Hands of NursingISCمجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387سوم
128930971Resistent Acinetobacter Wound Infection in Orthopaedics (Report of One Case)ISCجراحی استخوان و مفاصل ایران1388دوم
129930970بررسی ارزش تشخیصی معیارهای بالینی آمسل (Amsel) در تشخیص واژینوز باکتریالscopusمجله زنان‏، مامائی و نازائی ایران1389سوم
130930969مقایسه ی باکتری های سطح و مرکز لوزه در بیماران تونسیلکتومی شدهISCمجله گوش ، گلو، بینی و حنجره ایران1389دوم
131930968Early onset oral squamous cell carcinoma: Report of a case and Review of the literatureindex copernicusIndian Journal of Dental Education1388پنجم
132930964The Impact of the Faculty Development Workshop on Educational Research abilities of Faculties in Mashhad University of Medical SciencesEmbaseFuture of Medical Education Journal1393اول
133930962Frequency of IMP-1 and VIM Genes among Metallo-beta-Lactamase Producing Acinetobacter spp. Isolated from Health Care Associated Infections in Northeast of Iranindex copernicusJ Med Bacteriol1392مسئول
134930961Emerging Trend of Acinetobacter spp. Causing Nosocomial Infection in Northeast of Iranindex copernicusJ Med Bacteriol1392پنجم به بعد
135930958Construction and production of ESAT6: Fcγ1 chimeric protein for designation of new way of prophylaxis and diagnosis in tuberculosisISIClinical Biochemistry1390چهارم
136930957Is there any significant correlation between Chlamydia pneumoniae infection with coronary atherosclerosis?scopusNigerian medical journal1392پنجم
137930956Molecular detection of epstein-barr virus in cervical squamous cell carcinoma in northeast of iran.ISI. IUBMB LIFE1387سوم
138930948Genetic characterization of a Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus isolated from respiratory tract of a hospitalized patient in a university hospital in North East of IRANISIJ. Clin. Microbiol1391مسئول
139930947Comparison of Intestinal Flora and Dietary Habit between Colorectal Cancer and Normal IndividualsISIGastroenterology1391چهارم
140930946Separation of Salmonella Typhimurium Bacteria from Water Using MWCNTs ArraysISCInt. J. Nanosci. Nanotechnol1391مسئول
141930945Efficacy of a combined nanopar ticulate/calcium hydroxide root canal medication on elimination of Enterococcus faecalis.ISIAustralian Endodontic Jour nal1392چهارم
142930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392پنجم
143930345Prevalence of Ceftriaxon-Sensitive Pneumococci Infection and Use of E- Test for Patients Admitted to Ghaem and Imam Reza Hospitals During a Two-Year PeriodscopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391سوم
144930195First Report of a Case of Pneumococcal Meningitis Which Did Not Respond to the Ceftriaxone Therapy despite the Isolated Organism Being Sensitive to This Antibiotic In VitroPMCCase reports in pulmonology1390پنجم
145930030Correlation of laryngeal squamous cell carcinoma and infections with either HHV-8 or HPV-16/18ISIPathology, research and practice1393چهارم
14692558ٍEvaluation of educational and research status in microbiology department, Mashhad university of medical sciencesISCFuture of medical education journal1391مسئول
147925086Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineISCFMEJ1392دوم
148924979Bacterial pattern of Chronic Rhino sinusitis FESS Candidates and Their Antibiotic Susceptibility in Northeast of IranSID/Iranmedex/Magiranthe iranian journal of otorhinolaryngoligy1383چهارم
149924715Distribution of handouts in undergraduate class to create more effective educational environmentEmbaseInternational journal of education and research1392سوم
150924584Aerobic microorganisms in dental plaque of 3-5 year old childrenعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله دندانپزشکی کودکان ایران1389سوم
151924275Genetic Analysis of a Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus strain isolated in IRANISIMbio1391مسئول
152924223Genetic diversity of Shigella spp. and their integron contentISIFoodborne Pathogens and Disease1391مسئول
153924222Synergistic Antibacterial Activity of Capsella bursa-pastoris and Glycyrrhiza glabra Against Oral PathogensISIJundishapur Journal ofMicrobiology1392مسئول
154924220Isolation of Asian endemic and livestock associated clones of methicillin resistant Staphylococcus aureus from ocular samples in Northeastern IranPMCIranian Journal of Microbiology1392مسئول
155924048Effectiveness of bench top non-vacuum autoclaves on dental turbine chamber sterilizationISCJournal of Dental Materials and Techniques1392پنجم
156924004Antibiotic Resistance Pattern of Hospital Isolates of Staphylococcus aureus in Mashhad-Iran During 2009 - 2011scopusArchives of Clinical Infectious Diseases1391چهارم
157923767Absence of Helicobacter pylori infection in coronary atherosclerosis disease in Northeast of Iran.EmbaseArtery Research1392چهارم
158923755Antifungal Effect of Silver Nanoparticles in Acrylic ResinsEmbaseJournal of Mashhad Dental School1392سوم
15992339Contamination of a Dental Unit Water Line System by Legionella pneumophila in the Mashhad School of Dentistry in 2009ISIIran Red Crescent Med J1391دوم
160923359Sealing Ability of Orthograde MTA and CEM Cement in Apically Resected Roots Using Bacterial Leakage MethodPMCiranian endodontic journal1392سوم
161922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391پنجم به بعد
162922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392پنجم
16392236The effects of different concentrations of chlorhexidine gluconate on the antimicrobial properties of mineral trioxide aggregate and calcium enrich mixturePMCdental research journal1391چهارم
164921243Genetic Characterization of Methicillin Resistant and Sensitive, Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus Strains Isolated from Different Iranian Hospitals.PMC 1391پنجم
165921189nosocomial uninary tract infections: etiology, risk factors and antimicrobial pattern in Ghaem University Hospital in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392پنجم به بعد
16692111Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary atherosclerosis among Iranians?PMCNigerian Medical Journal1381پنجم
16791383Synthesis and in vitro Evaluation of the Antimycobacterial Activity of N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamidesChemical AbstractJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1391سوم
16891239Antibacterial activity of Glycyrrhiza glabra against oral pathogens: an in vitro studyChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391مسئول
16991222The effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on airway colonization and postoperative respiratory complications in patients undergoing oesophagectomy for oesophageal cancerPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1391سوم
17091146An Association of Human Papillomaviruses Low Risk and High Risk Subtypes with Skin TagISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391سوم
17191074Passive smoking and nasopharyngeal colonization by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis in daycare childrenISIEuropean archives of oto-rhino-laryngology1391سوم
17290884In vitro Comparative Study of the Microbial Leakage of One-step, Thermafil and Lateral Condensation TechniquesPMCThe journal of contemporary dental practice1390چهارم
17390846Frequency of Chlamydia trachomatis among male patients with urethritis in northeast of Iran detected by polymerase chain reactionPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1390مسئول
17490675The Prevalence of TEM and SHV Genes among Extended-Spectrum Beta-Lactamases Producing Escherichia Coli and Klebsiella PneumoniaeISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390پنجم
17590207Low prevalence of high risk genotypes of human papilloma virus in normal oral mucosa, oral leukoplakia and verrucous carcinomaISIActa odontologica Scandinavica1390دوم
17690055Congenital tuberculosis presenting as ascitesISIArchives of Iranian medicine1390چهارم
17789496The comparison between the bacteria flora in tonsils' surface and center in patients undergone tonsillectomy سایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389دوم
17889007Diagnostic value of Amsel's clinical criteria for diagnosis of bacterial vaginosisسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1389سوم
17988713Antibacterial activity of a malodor neutralizer containing silver nanoparticlesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Cell and Molecular Research1388مسئول
18088524غنی سازی و جدا سازی باکتریوفا‍های لیتیک علیه ایزوله های پسودوموناس آئزوژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیکSID/Iranmedex/Magiranمیکروب شناسی پزشکی ایران1388چهارم
18188473بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس . س.د.م.ناس آئروژینوزاindex copernicusافق دانش1388دوم
18288411tissue PCR diagnosis of patients suspicious for tuberculous pleurisyISIiranian journal of basic medical science1388سوم
18388328Investigation for Mycobacterium in Cases of Granuloma(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
18488287PREVALENCE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE SAMPLES REFERRED TO THE TUBERCULOSIS RESEARCH LABORATORY IN MASHHAD GHAEM HOSPITAL DURING 2005-2006scopusIRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY1388سوم
18588229بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئرو ژینوزاSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1388دوم
18688112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388پنجم به بعد
18787674Dose topical application of breast milk affect on bacterial colonization in umbilical cord?scopusKoomesh1387پنجم
18887570بررسی بروز باکتریمی به دنبال اعمال جراحی گوش میانیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
18987550آیا مصرف موضعی شیر مادر در بندناف نوزادان تازه متولد شده روی استقرار باکتری‌ها تاثیر دارد؟index copernicusکومش1387پنجم
19087490عفونت‌های بیمارستانی و عوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم (عج) مشهدEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
19187196Prevalence of genital Chlamydia in Iranian males with urethritis attending clinics in Mashhad.ISIEastern Mediterranean health journal1387مسئول
19287111عفونت های بیمارستانی وعوامل باکتریایی آنها: بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) مشهدChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387مسئول
19386647Nasal and skin colonization of Staphylococcus aureus in hemodialysis patients in Northeast of Iran.ISIIranian journal of kidney diseases1386اول و مسئول
19486601تعیین شیوع هموفیلوس آنفلونزا در نازوفارنکس کودکان سالم والگوی مقاومت این باکتری نسبت به آنتی بیوتیکها در شهر مشهد (Emro (IMEMRمجله گوش گلو بینی و حنجره ایران 1386اول
19586448Role of Chlamydia pneumoniae infection in asthma in Northeast of Iran.PMCIran J Allergy Asthma Immunol1387مسئول
19686401COMPARISON OF MULTIPLEX PCR AND ACID FAST AND AURAMINE-RHODAMINE STAINING FOR DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND NON TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN PARAFFIN- EMBEDDED PLEURAL AND BRONCHIAL TISSUES WITH GRANULOMATOUS INFLAMMATION AND CASEOUS NECROSIS scopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386چهارم
19786383بررسی آلودگی های باکتریایی لوازم آرایشی مصرفی در اطراف چشم در قبل و پس از مصرف در ایرانSID/Iranmedex/Magiranپژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)1386مسئول
19886374تغییر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های کلینیکی شیگلا در شهر مشهد طی یک دوره 10 سالهSID/Iranmedex/Magiranدوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی1386مسئول
19986371فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد (1384)SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی رفسنجان1386دوم
20086343Frequency of chlamydia pneumonia infection in asthmatic patients in northeast of Iranعلمی پژوهشی ایندکس نشدهTurkish Respiratory journal 1386مسئول
20186302تعیین شیوع هموفیلوس آنفلوآنزا در نازوفارنکس ک.دکان سالم و الگوی مقاومت این باکتری نسبت به انتی بیوتیک ها در شهر مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول
20286194معرفی یک مورد مننژیت عود کننده در بیمار دارای شنت ونتریکولر پریتونئال توسط آنتروکوکوس فکالیس مقاوم به درمانindex copernicusفیض1386مسئول
20386172بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد کلامیدیا تراکوماتیس در بیماران دارای عفونت ژنیتال در شهر مشهدindex copernicusمجله میکروب شناسی پزشکی ایران1386چهارم
20486167بررسی قدرت محیط کشت رنگ زای CHROMagar Orientation در شناسایی آنتروکوکوس در نمونه های ادرارindex copernicusپژوهنده1386دوم
20585381شیوع حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازوفارنکس کودکان سالم زیر 6 سالدرکودکستان های شهر مشهد و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در پنوموکوک های جدا شدهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو،بینی و حنجره ایران،1385دوم
20685159Detection of rifampin resistant tuberculosis meiningitis by polymerase chain reaction linked single strand conformation polymorphism analysis of cerebrospinal fluidISINeuroscience 1386اول و مسئول
20785041شیوع حاملین موراکسلاکاتارالیس در نازوفارنکس کودکان سالم زیر 6 سال در کودکستان های شهر مشهد وتعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در موراکسلاکاتارالیس جدا شده سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو بینی و حنجره ایران 1385سوم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1963546Evaluation of the existence of leishmania DNA in chronic granulomatous dermatitis with PCRنوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1396no
2961905THE MOST COMMON SPOLIGOTYPE OF MYCOBACTERIUM BOVIS ISOLATED IN THE WORLD AND THE RECOMMENDED LOCI FOR VNTR TYPING; A SYSTEMATIC REVIEWهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانسخنرانی1396no
3961904EPIDEMIOLOGY OF LEPROSY IN NORTH OF IRAN DURING 15YEARSهیجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسیتهرانپوستر1396no
4954179Frequency Of Q fever Antibodies Among Abattoir Personnel: A Survey In Northeastern Iran9th International Congress of Laboratory and ClinicTehranسخنرانی1395no
5952365Comparison of three different sterilization and disinfection methods on orthodontic markerاستراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدسخنرانی1394no
6951985A CLINICAL CASE OF CUTANEOUS ANTHRAX IN NORTHEAST IRAN, OCTOBER 2015کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395no
7951446THE PREVALENCE OF BRUCELLOSIS IN PATIENTS REFERRED TO THE GHAEM HOSPITAL DURING 2015-2016٫ MASHHAD, NORTHEAST IRANهفدهمین کنگره میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر1395no
8951445LATENT TUBERCULOSIS INFECTION IN HEALTH CARE WORKERS ( HCWS) IN IRAN- REVIEW ARTICLEهفدهمین کنگره بین المللی میکروبتهرانپوستر1395no
9943219Study of bacterial infections in patients receiving kidney transplant- Mashhad,Iranکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394no
10940856Investigating bactericidal activities of novel dihydropyridine derivatives against Mycobacterium Tuberculosisthe 9th international congress on clinical microbiologyشیرازپوستر1394no
11932554Large scale evaluation of an alternative method for in vitro susceptibility testing of new antituberculosis agents against Mycobacterium tuberculosisهشتمین کنگره میکروب شناسی بالینیتبریزپوستر1393no
12931051The effect of clinical application approach education of basic sciences on the students' satisfaction and learning outcomesروشهای یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاهبجنوردپوستر1393no
13930592Ethical and Professional Issues Training for Students and Staff of Laboratory MedicineInternational congress of Immunology and allergyTehranپوستر1393no
14924980Using handouts as a modality to promote educational environmentاولین همایش کشوری چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشیمشهدپوستر1392no
15924433Cytotoxicity of new antituberculosis N-aryl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxamides on HELA, RAJI, KG-1a and MOUSE LYMPHOCYTE primary Cell linesهفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینیشیرازپوستر1392no
16923578The role of feeding during infancy on nasopharyngeal colonization with common respiratory pathogens in childrenAMERICAN RHINOLOGIC SOCIETYالعلبغپوستر1391no
17923496A survey of bacterial contamination (Anaerobic and aerobic) of acute cutaneous leishmaniasis and effect of its eleimination on course of lesions among patients referring to clinic of leishmaniasis, Ghaem hospital from 1387-1389.6th Iranian congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391no
18923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391no
1992069In-vitro Cytotoxicity Activity of New anti TB Drugs against Hela, Raji, Kga-1 and Mouse Lymphocyte Primary Cell Lines6th Iranian Congress of Clinical Microbiology and the First International Congress of Clinical Microbiologyمشهدپوستر1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1813Student educational evaluation in medical sciences1390تالیف
2325General Bacteriology1383تالیف
3324Health care associated infection Control guidlines,Nosocomial infection control [second volume1391تالیف
4323Health care associated infection Control guidlines, Nosocomial infection control in hospital policies1391تالیف
5301Student educational evaluation in medical sciences1390تالیف
6299Medical Bacteriology , A concise textbook1386تالیف
7298WHO Guidelines on Hand Hygine in health care1390ترجمه
8281Clinical Bacteriology 11391تالیف
918Diagnostic Virology1388تالیف
101616Let's know about Bioterrorism1382تالیف و گردآوری
111615Medical Microbiology Vol 2 26th edition1393ترجمه
121589Clinical Bacteriology 21396تالیف و گردآوری
131576Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities1396ترجمه
141548Medical Microbiology , 27th ed, 20161396ترجمه
151547Sterilization and Disinfection in health care setting1392تالیف و گردآوری
161546Hand hygiene in outpatient care, home-based care and long-term care facilities1394ترجمه
171513Jawetz, Melnick & Adelberg`s medical microbiology1396ترجمه

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1130کلونینگ و تولید انبوه پروتئین های Esat-6 و HspX از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ2α از IgG موشی در سیستم مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلی1395/01/2588379nf>, Kiarash Ghazvini , Seyed Abdol Rahim Rezaee , Saman Soleimanpour

Back to top
Back to top