مهدی  فرزادنیا

 Research activities

 

mehdi farzadnia

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : mehdi farzadnia Research categories : educational academic staff
Academic rank : Associate Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Anatomical pathology School / place of work : School of Medicine
Email : farzadniam@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute
آسیب شناسی تشریحی وبالینیپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date
عضو هیءت علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1383/08/01

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1951598Evaluation the existence of OMPB and 16rsRNA genes of Rickettsia in paraffin blocks of sympathetic ganglia and vascular tissueExecutiveFinishedyes
2950507The Relationship of Vitamin D3 with mucosal histopathological findings in chronic rhinosinusitisExecutiveFinishedyes
3922865Adequacy of fine needle aspiration samples compared with non aspirating fine needle samples in thyroid nodulesExecutiveFinishedyes
487707Pathologic assessment of tumor regression after preoperative chemoradiotherapy of esophageal carcinomaExecutiveFinishedyes
587600Correlation of lymph nodes number and clinicopathologic parameters of colorectal cancer in Omid Hospital in Mashhad at three years period (2006-2008)ExecutiveFinishedyes
687473Clinicopathologic Evaluation of Testis tumor in pathology department specimens of patients refered to Imam reza Hospital at ten years period(1998-2008)ExecutiveFinishedyes
787237Evaluation of prevalence of orbital and paraorbital tumors in Imam reza Hospital and eye khata al Anbia hospital in mashhad at ten years period(1998-2008)ExecutiveFinishedyes
887150Prevalence of hidden prostatic cancer in five hundred cases of fifty years and more old male cadavers dissected in the legal medicin center of Mashhad in 1386-1387ExecutiveFinishedno
986540Microbiologic evaluation in adult dacryocystitisExecutiveFinishedno
1084468A comparative study of serum soluble intercellular adhesion molecule-1 in normal pregnant women and those with pregnancy induced complicationExecutiveFinishedno
1184381A comparative study of serum soluble vascular cell adhesion molecule-1 in normal pregnant women and those with pregnancy induced complication including preeclampsia, HELLP syndrome and gestation hypertensionExecutiveFinishedno
1284337evaluation of serum c-erb B2(HER2/neu) oncoprotein concentration and factors in women with breast cancerExecutiveFinishedno
13950737Comparison of the value of ambiguous words in pathology reports between specialists and residents in various clinical disciplinesColleagueFinishedyes
14950221مقایسه وضعیت انسداد مجرای نازولاکریمال( بطور کامل یا نسبی)و ارزیابی باکتریولژیک در بیماران مبتلا به داکریوسیستیت حادColleagueFinishedyes
15940198Antimicrobial activity of zinc oxide nanoparticles-loaded soft contact lenses against clinically isolated strainsColleagueFinishedno
16931652Evaluation of CT scan accuracy in prediction of axillary lymph node metastasis in patients with breast cancerColleagueFinishedno
17910702Antimicrobial activity of contact lenses containing silver against clinically isolated strainsColleagueFinishedyes
18910371Evaluation of Skin Allograft outcomes in patients with deep second degree and third degree of skin burnColleagueFinishedyes
19910020Evaluation of radiographic features of the cystic and tumoral lesions of paranasal sinuses in CBCT imagingColleagueFinishedyes
20900881Association of serum 25OH Vitamin D level and Erythropoietin resistance Index in hemodialysis patientsColleagueFinishedyes
21900680The Histobiochemical Effects of Garlic on Ischemia Reperfusion-Related Injuries in Vascular Trauma of Lower Limbs in RatColleagueFinishedno
22900380Comparison of serum adiponectin before and after renal transplantationColleagueFinishedyes
23900239Evaluation of changes in expression and DNA sequence of Dermatopontin gene in colorectal cancerColleagueFinishedyes
2489928Evaluation of the association of human papillomaviruses and basal cell carcinomaColleagueFinishedyes
2589903Comparison of pathological features of hepatitis B virus infection with and without hepatitis D virus infectionColleagueFinishedyes
2689883Evaluation relationship between the survival rate patients with the metastatic lymph node ratio in gastric cancer patientsColleagueFinishedyes
2789543Evaluation of frequency of drug interactions among cancer patients referred to Omid HospitalColleagueFinishedyes
2889406Analysis of correlation between renal manifestations of Systemic Lupus Erythematosus Disease with Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI) and Systemic lupus International Collaborative Clinics/American College of Rheumatology Damage Index (SLICC/ACR damage index) and determination of activity and chronicity indices according to microscopic studies ColleagueFinishedyes
2989245Correlation of Troponin I with serum hsCRP levels in kidney transplant patientsColleagueFinishedyes
30891022Study of HER-2/neu gene overexpression in Squamous cell carcinoma of esophagus and its Relationship with Clinicopathologic factorsColleagueFinishedyes
3188810Isolation and Characterization of Stem Cells from Human Umbilical Cord BloodColleagueFinishedno
3288711Evaluation of frequency of Adjuvant chemotherapy induced anemia in breast cancer patientsColleagueFinishedyes
3388574Assessment of diagnostic value of Ex Vivo and in Vivo “Sentinel Lymph Node Biopsy” in Staging of Colon CancersColleagueFinishedno
3488479Evaluation of Erythropoietin effect on cellular neurotoxicity and serum parameters of carbon monoxide poisoning in ratColleagueFinishedyes
3588422Accuracy of intraoperative frozen sections in management of Hirschsprung’s diseaseColleagueFinishedyes
3688421Histopathologic Evaluation of eyelid and conjunctival tumors in Imam reza ,Ghaem and khatam al Anbia hospitals in mashhad at ten years periodColleagueFinishedyes
3788024Correlation of dendritic antigen Presenting cells and Prognostic factors of colorectal adenocarcinoma with S100 and CD68 immunohistochemistryColleagueFinishedyes
3887817Relationship between urinary glycosaminoglycans and clinical activity of thyroid ophtalmopathyColleagueFinishedyes
3987673Evaluation of erythropoietin effects in carbon monoxide poisoning in ratColleagueFinishedyes
4087611Evaluation of serum CA125 in inpatient with non-hodgkin’s lymphoma and it’s correlation with clinical and histopathological findingColleagueFinishedyes
4187086Assessment of gallbladder ejection fraction (GBEF) using a standard fatty meal cholescintigraphy in normals and patients with chronic cholecystitisColleagueFinishedno
4287043Comparison of anti- C. pneumonia and anti-H. pylori antibody titers in non-insulin dependent diabetic patients with and without proliferative diabetic retinopathy.ColleagueFinishedno
4386685Evaluational detection prostate cancer by TURP in pationts with previously negative biopsy and elevated PSA level and positive lower urinary tract symptom in Imam Reza Hospital in Mashhad in 1387 ColleagueFinishedno
4486485Gene Expression Profiling in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma ColleagueFinishedyes
4585264Cell culture in Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC) And Establishment of cell linesColleagueFinishedno
4685256Association between squamous cell carcinoma of cervix & Human Cytomegalo Virus ColleagueFinishedno
4785255Association between squamous cell carcinoma of cervix & Epstein barr virusColleagueFinishedno
4885220ارزش تشخیصی تست HpSA در بیماران با دیس پپسی قبل از درمانColleagueFinishedno
4985127Serum and sinonasal mucus study for fungal specific IgE antibody in allergic fungal sinusitis ColleagueFinishedno
5085120Evaluation of NKT cells role in Allergic rhinititis and the effect of allergens on iNKT cells stimulationColleagueFinishedno
5184401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریColleagueFinishedno
5284335double-phase Tc99m-MIBI scintigraphy as a predictor to induction chemotherapy in osteosarcomaColleagueFinishedno
5384291evaluation of mycobacterial infection in cases of granuloma annulare with Z.N. staining and PCR method on paraffin embeded materials in archives of pathology department of imam reza hospital during five years period from 1380 through 1384ColleagueFinishedno
5484082evaluation of long dna and bat-26 markers in detection of colorectal cancer by molecular analyzing of patient's stool dna in comparsion with normal personsColleagueFinishedno
5584075Relationship Study of immunohistochemical staining results of KI-67 with, nuclear grading of renal cell carcinoma.ColleagueFinishedno
5684056Relationship study of immunohistochemical staining results of P-53 and Ki-67 with Staging, nuclear grading and histological subtypes of renal cell carcinomaColleagueFinishedno
5781026Evaluation of gasterointestinal T-cell lymphoma and comparing the results of light microscopy with immunohistochemical methods of Immam Reza Hospital pathology department during past twenty yearsColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1981938Vaso-nervorumitis: responsible for pain in Buerger's disease?PMCInternational Medical Case Reports Journal1398دوم
2973465Thymoquinone Prevents Myocardial and Perivascular Fibrosis Induced by Chronic Lipopolysaccharide Exposure in Male RatsPMCJournal of Pharmacopuncture1397پنجم
3972438Protective effect of Rheum turkestanicum root against mercuric chloride-induced hepatorenal toxicity in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397چهارم
4971322Cardiac and renal fibrosis and oxidative stress balance in lipopolysaccharide-induced inflammation in male ratsPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1397چهارم
5963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396پنجم به بعد
6963345Unexpected Inflammation in the Sympathetic Ganglia in Thromboangiitis ObliteransPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF ANGIOLOGY1396اول
7962787Thymoquinone protects the rat kidneys against renal fibrosisPMCRESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES1396پنجم
8962612Thymoquinone restores liver fibrosis and improves oxidative stress status in a lipopolysaccharide-induced inflammation model in ratsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396پنجم
9962177Effect of Angiotensin‑converting Enzyme Inhibitor on Cardiac Fibrosis and Oxidative Stress Status in Lipopolysaccharide‑induced Inflammation Model in RatsPMCINTERNATIONAL JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE1396پنجم به بعد
10954259The effect of Nigella sativa on inflammation-induced myocardial fibrosis in male ratsPMCresearch in pharmaceutical sciences1395پنجم به بعد
11954068Evaluation of the Relationship between the Number of Lymph Nodes in Resected Colorectal Cancer Specimens and Clinicopathologic CriteriascopusBiomedical and Pharmacology Journal1394اول
12953770Effects of pomegranate seed oil on oxidative stress markers, serum biochemical parameters and pathological findings in kidney and heart of streptozotocin-induced diabetic ratsISIRENAL FAILURE1395چهارم
13952603Protective effects of saffron extract and crocin supplementation on fatty liver tissue of high-fat diet-induced obese ratsISIBMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1395پنجم به بعد
14951826Loss of heterozygosity and microsatellite instability as predictive markers among Iranian esophageal cancer patientsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395پنجم به بعد
15940638Protective effect of pomegranate seed oil against cisplatin-induced nephrotoxicity in ratISIRenal Failure1394سوم
16940261Higher titers of anti-Chlamydia pneumoniae IgG in diabetic retinopathy: a cross-sectional studyPMCDiabetes/metabolism research and reviews1393پنجم
17935054Childhood Facial Osteo Sarcoma: a Case ReportPMCThe Archives of Bone and Joint Surgery1394دوم
18934241The prognostic role of tumor marker CA-125 in B-cell non-Hodgkin’s lymphomaPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393پنجم
19933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
20932078Protective effect of pomegranate seed oil against mercuric chloride-induced nephrotoxicity in ratISIRenal Failure1393پنجم به بعد
21931903Does a species of rickettsia play a role in the pathophysiology of buerger's disease?PMCVascular1391سوم
22931671Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1) in SerascopusActa Medica Iranica1388اول
23930651Old-world leishmaniasis presenting as a nasal mass.ISIIndian journal of dermatology, venereology and leprology1393سوم
24924959Schwannoma of the tongue base : A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیIJP iranian journal pathology1387اول و مسئول
25923304Is 99mTcMIBI scintigraphy a predictor of response to preoperative neoadjuvant chemotherapy in Osteosarcoma?index copernicusAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology1392پنجم به بعد
26922964Analysis of clinicopathologic correlations in Iranian patients with lupus nephritisISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392پنجم
27922787Effects of Erythropoietin on Electrocardiogram Changes in Carbon Monoxide Poisoning: an Experimental Study in RatsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1391چهارم
28921409Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsiaindex copernicusIranian Journal of Pathology1386اول
29921367Detection of HTLV-1 genome in primary gastrointestinal lymphomas:A study on 22 years (1981- 2003) pathology archive biopsy specimens inImam Reza Hospital, Mashhad, IranChemical AbstractIranian gournal of basic sciences1383چهارم
30921237A Comparative Study of Serum Level of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1), Intercellular Adhesion Molecule-1(ICAM-1) and High Sensitive C - reactive protein (hs-CRP) in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesISIIranian journal of basic medical sciences1392اول
3191742A Comparative Study of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and High Sensitive C-reactive protein in Normal and Pre-eclamptic PregnanciesPMCInterventional medicine and applied sciences1391اول
3291129Safety Evaluation of Nanoliposomes Containing Cyclosporine A After Ocular AdministrationISICurrent Eye Research1391سوم
3390812Isolated Corneal Squamous Cell Intraepithelial Neoplasia in a Patient with Unilateral Dry Eye Symptomsindex copernicusJournal of Ophthalmology Bina1390دوم
3490651Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis?scopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم
3590618High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in IranISIGenetics and Molecular Research1390چهارم
3689769The Nasal Smear for Eosinophils, It’s Value, and It’s Relation to Nasal Mucosal Eosinophilia in Allergic Rhinitisسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389سوم
3789504Bilateral Kuttner Tumor of Submandibular Glands: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389چهارم
3889472A Comparative Immunohisto chemical Diagnosis of Hodgkin’s lymphoma with Conventional Method(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389مسئول
3989436Bacteriological evaluation of adult dacryocystitis in IranPMCOrbit 1389سوم
4089141Evaluation of HER2/neu oncoprotein in serum and tissue samples of women with breast cancer: correlation with clinicopathological parametersISIBreast1389اول
4188302Partial tracheal obstruction due to fibrinous pseudomembrane after short-term intubation.ISIOtolaryngol Head Neck Surg1388سوم
4288238Clinicopathological significance of E-caherin b-catenin and P53expression in index copernicusjournal of research in medical sciences1388پنجم به بعد
4388122Microsatellite Instability in young woman with Endometrioid type Endometrial cancerISIIranian Journal of Public Health1388پنجم به بعد
4488107Serum level of vascular cell adhension molecule-1 (sVCAM-1) in sera of normal and preeclamptic pregnanciesscopusacta medica iranica1387اول
4588070Clinicopathological significance of E-cadherin, beta-catenin and p53 expression in gastric adenocarinomaISIJOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES 1388پنجم به بعد
4688012Adult T cell leukemia-lymphoma with testicular involvementPMCAnn Hematol1388سوم
4787618Expression of P53 and Ki67 Proteins in Renal Cell Carcinoma and Its Relationship with Nuclear Gradeindex copernicusIranian Journal of Pathology1387دوم
4887524بررسی همراهی ژنوم HTLV-1 با سرطان‌های مهبل و گردن رحم index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران1387
4987231Papillary adenoid hyperplasia in focal dermal hypoplasia ISIOTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY 1387سوم
5087018Elevated plasma total homocysteine in preeclampsiaISISAUDI MEDICAL JOURNAL1387سوم
5186650Stool-based DNA testing , a new noninvasive method for colorectal cancer screening,the first report from iranISIWorld journal of gastroenterology1386پنجم به بعد
5286387لیومیوسارکوم اولیه پستان در یک زن جوان، گزارش یک مورد نادر و مروری بر مقالاتSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386پنجم
5386294گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در حفره چشم(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386پنجم
5486238ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در ندولهای تیروئید(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
5586200Intreventricular septum hydatic cyst causing ileofemoral artery embolism and ischemic syndrome of a lower limb, a case reportindex copernicusArya Atherosclerosis Journal1386سوم
5686178ارتباط میزان بیان پروتئین p53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانهindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1386دوم
5786147راه اندازی فن PCR برای تشخیص الودگی به ویروس HTLV-1 در بافتهای پارافینهindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید صدوقی یزد1386مسئول
5886133serum level of high sensitive C-Reactive protein in normal and preeclamptic pregnancies index copernicus 1386سوم
5985325مقایسه تعداد ماست سل ها در استرومای کارسینوم سلول بازالپوستو ضایعات غیرالتهابی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
6085323گزارش یک مورد آندومتریوزیس پولیپوئید سیگموئید با شباهت به کانسر کولون (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
6185314گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم صفاق با نمای شبه دسیدوایی (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1973028Clinicopathological Correlations in Lupus NephritisThe 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iran 2011Mashhadپوستر1390no
2964279Thymoquinone prevents cardiac fibrosis induced by chronic lipopolysaccharide exposure in rats2nd International and 23 rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacologyچابهارپوستر1396no
3962213antioxidative properties of thymoquinone in chronic lipopolysaccharide exposure in male ratsInternational congress of nutrition: from laboratory research to clinical studiesمشهدپوستر1396no
4942104assessment of serum tumor markers p53-ab crp, cea,egfr,her-2, fas-ligand tnf,scc-ag in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisiranian congress of gastroenterolgoy and hepatologyشیرازپوستر1394no
5933952assessment of serum tumor markers TGF-beta, Eselectin Fas-ligand and VEGF in esophagealcarcinoma and it's correlation with histopathological findings and prognosisشانزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایرانتهرانپوستر1393no
6933951Assessment of serum tumor markers EGFR , SCC-Ag , CEA in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisشانزدهمین همایش سالنه آسیب شناسی و طب آزمایشگاهتهرانپوستر1393no
7933549assessment of serum tumor markers p53,MMP-9,IL-2R in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisچهاردهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایرانتهرانپوستر1393no
8930511Assessment of serum tumor markers P53, MMP-9 , IL-2R in esophageal carcinoma and it s correlation with histopathological findings and prognosisIranian congress of gastroeterolgoy and hepatologyتهرانپوستر1392no
9930068Preparation, characterization and safety evaluation of nanoliposomal formulations containing cyclosporine ANanoFormulationBarcelonaپوستر1391no
10921206Characterisation of cell populations in nasal polyps from Iranian patients with nasal polyposis31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI)Geneva, SWITZERLANDپوستر1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top