محمد  عباسی تشنیزی

 Research activities

 

Mohammad Abbasi Tashnizi

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Mohammad Abbasi Tashnizi Research categories : educational academic staff
Academic rank : Associate Professor Last educational certificate : sub specialist
Specialty : CARDIOVASCULAR SURGERY School / place of work : School of Medicine
Email : abbasim@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1960618بررسی کارایی و عوارض احتمالی پودر هموستاتیک ریسپاندر (پرکالات)ExecutiveContractsno
2950943Echocardiographic changes and short-term results of tricuspid prophylactic repair in patients with atrial septal defectExecutiveFinishedyes
394040810 years results of Mitral Valve Replacement with Mechanical prosthetic valve by Continuous suture technique from2005 until 2015 in heart surgery department of imam reza hospital.ExecutiveFinishedyes
4930691Database of patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) referred to Imam Reza hospital’s cardiac surgery department during 2003-2013; Descriptive and analytical investigation on before, during and post-surgery parametersExecutiveFinishedyes
5921735Evaluation of prophylactic effect of platelet-rich fibrin glue on reducing hemorrhage after coronary artery bypass graftingExecutiveFinishedyes
6910725The role bilateral pectoralis muscle flaps for the treatment of mediastinitis after Sternotomy ExecutiveFinishedyes
789711Evaluation of analgesic effect Subutaneous continues infusion of local Anesthetic in coronary Bypass surgery with SternotomyExecutiveFinishedyes
8970291Mid-term and long-term echocardiographic and clinical evaluation of patients with rheumatic mitral stenosis who had been treatedColleagueContractsyes
9970261The Prevalence and Causes of Major Infections after Cardiac Surgery in Children in Imam Reza Hospital during 2014-2016ColleagueThe Performanceyes
10961110the prevalence of periodontal pathogens in coronary artery athromatose plaque in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery by Real Time PCRColleagueThe Performanceyes
11960096The comparison of patient’s kidney function based on KDIGO criteria in coronary artery bypass graft surgery in On-pump and Off-pump methods in patients with low cardiac output syndrome after surgeryColleagueFinishedyes
12951019بازتوانی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر و جراحی قلب در منزل با استفاده از کتابچه و اپلیکیشن موبایل: ارزیابی تاثیر مداخلات بر شاخص های کیفیت زندگیColleagueThe Performanceyes
13950316Study of effect of a medicinal plant compound on glucose level in patients with diabetes type 2ColleagueThe Performanceno
14950119mononeuclear cell injection effect in infarction repair during CABG in ischemic cardiomyopathyColleagueFinishedyes
15941802مقایسه میزان تاکرولیموس بزاق و سرم خون بیماران بعد از پیوند قلبColleagueThe Performanceno
16941413The effect of dexmedetomidine on the heart arrhythmia during and after coronary artery bypass surgery without pumpColleagueFinishedyes
17940412Effect of mummy on pain and healing of sternotomy in Patients under Coronary artery bypass graft surgery off pumpColleagueFinishedyes
18931002Comparison Of Selenium , effect On Prevention Of Acute Kidney Injury Following On-Pump cardiac surgeryColleagueFinishedyes
19930948Impact Of Proton Pump Inhibitors (pantoprazol) on Arrhythmia and Hypomagnesaemia Following off pump CABGColleagueFinishedno
20930444Effect of Airway Pressure Release Ventilation mode on patient’s hemodynamic parameters after coronary artery bypasses graftColleagueFinishedyes
21930080Comparing The Impact Of Selenium , Vitamine C And N-Acetylcystein On Prevention Of Acute Kidney Injury Following Off-Pump CABGColleagueFinishedyes
22921441Feasbility and security of Innominate vein canulation in the setting of assisted beating coronary artery bypass grafting surgery and comparison of its surgical outcomes to the predicted EUROSCORE IIColleagueFinishedyes
23920805Incidence rate of acute kidney injury following fluid therapy with isotonic saline0.9% and Ringer lactate in off-pumpCABG patients in ICU ColleagueFinishedyes
24910704Evaluation of the incidance of delirium after off-pump coronery artery bypass surgery and its etiologic factorsColleagueFinishedno
25910691Comparison of plasma hemocyctein level in patients undergoing CABG with & without traditional athresclerotic risk factorsColleagueFinishedno
26910505Comparison of prooxidant-antioxidant balance in patients who candidated for off pump CABG who refere to cardiac surgery department between december 2012 to september 2013ColleagueFinishedno
2789927Use of platelets from a novel source for treatment of chronic woundsColleagueFinishedno
2889570 A Comparitive study of Multidose Steroid therapy on IL-6 and IL-10 serum levels changes in open pediatrics cardiac surgeryColleagueFinishedyes
2989498Evaluation of propranolol efficacy in infantile hemangioma treatment that have interventional treatment indicationColleagueFinishedno
3089359The effect of ice bag on pain associated with chest tube removal after cardiac surgeryColleagueFinishedyes
3188762Clinical Outcome and Follow up of Children with Aortic StenosisColleagueFinishedyes
3287184 Comparison of Ghrelin level between ON-PUMP and OFF-PUMP coronary artery bypass grafting patientsColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1980957Aortic Pseudo aneurysm 3 Years after Interposition Tube Graft for Acute Dissection of Ascending AortaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398دوم
2974077Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Isolated CABG Surgery: a Prospective Cohort StudyISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397پنجم به بعد
3973202Immediate Results of Percutaneous Mitral Balloon Valvuloplasty in Patients with Mitral StenosisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1397چهارم
4971380Aberrant Left Subclavian Artery Associated With Kommerell Diverticulum Causing Severe Nausea and Vomiting: A Case Report and Review of LiteratureISIiranian heart journal1397اول
5971025Selenium, Vitamin C and N-Acetylcysteine do not Reduce the Risk of Acute Kidney Injury after Off-Pump CABG: a Randomized Clinical TrialISIBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1397سوم
6964451External Validation of European System for Cardiac Operative Risk Evaluation II (EuroSCORE II) for Risk Prioritization in an Iranian PopulationISIBrazilian journal of cardiovascular surgery1396سوم
7963270Risk Factors and Outcome of Acute Kidney Injury after Congenital Heart Surgery: A Prospective Observational StudyPMCIndian Journal of Critical Care Medicine1396پنجم به بعد
8962758Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery Outcomes During 6 Years: A Prospective Cohort StudyMedlineacta medica iranica1396سوم
9962631Upper Extremity Ischemia Complicating Ulcerative Plaque in Descending AortaISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
10962493Effects of dexmedetomidine on heart arrhythmia prevention in off-pump coronary artery bypass surgery:A randomized clinical trialPMCElectronic Physician1396سوم
11961390Surgical Management of Infectious Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta Post Coronary Artery Bypass Grafting: A Rare Clinical ConditionISIiranian heart journal1396اول
12961389Successful Surgical Resection of Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Inferior Vena Cava and the Right Atrium: A Case PresentationISIiranian heart journal1396دوم
13960906Possible interaction of warfarin with peppermint herbal tea: a case reportindex copernicusreviews in clinical medicine1396دوم
14960825Successful Repair of Four Cases of Ebstein’s Anomaly with a New Surgical Approach: Valved-Skirt TechniqueISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396اول
15954452Results of 3 Years’ Experience in Pulmonary Embolectomy: A Single-Center ExperienceISIiranian heart journal1396دوم
16954374Frequency of Acute Kidney Injury in Patients Treated with Normal Saline after Off-Pump Coronary Artery Bypass GraftingISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395پنجم
17954087BALANCED DOUBLE AORTIC ARCH IN A CHILD WITH EFFORT DYSPNEA: A CASE REPORTسایر سایت‏های تخصصیActa HealthMedica1395مسئول
18953939Situs Inversus with Levocardia and Congenitally Corrected Transposition of Great Vessels in a ۳۵ year old Male: A Case reportPMCelectronic physician1395مسئول
19953614Cardiac Calcified Amorphous Tumor of the Mitral Valve Presenting as Transient Ischemic AttackPMCCase Reports in Cardiology1395اول
20953067Propranolol for infantile hemangioma: An evaluation of its efficacy and safety in Iranian infants.ISIIranian Journal of Neonatology1395چهارم
21951708Short-term clinical coronary endarterectomy in the right coronary artery: A single-center experienceindex copernicusjournal of surgery and trauma1394دوم
22951687Outcomes of Pulmonary Valve Replacement for Correction Pulmonary Insufficiency after Primary Repair of Tetralogy of Fallot (TOF)ISIinternational journal of pediatrics1395اول
23951684Exogenous Fibrinogen Pertains Beneficial Effects in Managing Post-Cardiac Surgery Bleeding: A Randomized Clinical Trialindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395چهارم
24951557Early Clinical Outcomes and Mortality of Coronary Endarterectomy in the Left Anterior Descending Artery: A Single-Center Experienceindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1395دوم
25950919Primary Pulmonary Valve Leiomyosarcoma in a 35-Year-Old WomanISITEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL1394چهارم
26950794Effect of airway pressure release ventilation on arterial blood gases after coronary artery bypass graftscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1395پنجم
27950330Indications, Results and Mortality of Pulmonary Artery Banding Procedure: a Brief Review and Five- year ExperiencesISIinternational journal of pediatrics1395مسئول
28943269The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief Review Volume Volume 1 (2013) The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1394دوم
29942793Clinicopathological comparisons of open vein harvesting and endoscopic vein harvesting in coronary artery bypass grafting patients in MashhadPMCElectronic Physician1394دوم
30941918Right Atrium Myxoma After Lung AdenocarcinomaISIIran Red Crescent Med J.1394اول
31940268Therapeutic Outcomes of Pectoralis Major Muscle Turnover Flap in Mediastinitis.PMCThe Korean journal of thoracic and cardiovascular surgery1394دوم
32934866A case of left atrial myxoma with unusual tumor vascularityPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1394پنجم
33934421Right-sided reverse T composite arterial grafting to complete revascularisation of the right coronary arteryPMCBrazilian Journal of Cardiovascular Surgery1393دوم
34934091Infective Endocarditis in Intravenous Drug Abusers in Mashhad, North-Eastern of IranEmbaseIJMS1391دوم
35933956Palliative Bypass for a large advanced Angiosarcoma of Right Atrium and Right Ventricle with Pericardial effusion: Case presentation.scopus( IRANIAN HEART JOURNAL (IHJ)1391سوم
36932485anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery(ALCAPA) presenting with dilated cardiomyopathy in a 1.5- year- old boy: a case reportسایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1392اول
37931184Aortic Valve Endocarditis. A Rare Presentation of Brucellosisindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391دوم
38931146Treatment of non-healing sternum wound after open-heart surgery with allogenic platelet-rich plasma and fibrin glue-preliminary outcomesPMCIndian Journal of Plastic Surgery1392اول
39931127The Effect of Starch VS Crystalloid Administration of Cardiopulmonary Bypass Prime Solution on Tissue and Organ Perfusion and Coagulation Statusindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
40931126Predicted Operative Factors for Early Mortality after OFFPUMP Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryindex copernicusIranian journal of Cardiac Surgery1391اول
41931125Chest Pain due to Compression Effect of Hydatid Cyst on LAD: Rare Presentation of Hydatid Cyst in HeartscopusIranian Heart Journal1390اول
42930768Giant Cardiac Hydatid Cyst with Rare AdhesionsISIHellenic Journal of Cardiology1393دوم
43930582Renal function following On-pump versus Off-pump CABGscopusIranian heart journal1392سوم
4492829Modified Intraoperative Saline Injection Leak Test to Assess Mitral Valve RepairscopusIranian Hear Journal1391اول
4592826prophylactic effect of a signal intravenous dose of a combination of digoxinscopusIranian Heart Jornal1391سوم
4692751Comparison between preoperative administration of methylprednisolone with its administration before and during congenital heart surgery on serum levels of IL-6 and IL-10ISIIranian Red Crescent Medical Journal1391اول
4792750The Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for Preventing Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgery: prospective observational studyISILife Science Journal1391اول
48924704Deep sternal wound infection following cardiac surgery; Epidemiology and causative germsindex copernicusJournal of Surgery and Trauma1392دوم
49923727Undetected Aorto-RV Fistula With Aortic Valve Injury and Delayed CardiacTamponade following a Chest Stab Wound: A Case ReportPMCTrauma Monthly1392دوم
50923726Video-assisted thoracoscopic versus open surgery for persistent ductus arteriosus: report of 10 years' experienceISILife Science Journal1392پنجم به بعد
51923659Atrial Fibrillation after Off-Pump versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft SurgeryscopusIRANIAN HEART JOURNAL1390اول
5292310Effect of applying ice bag on pain intensity associated with chest tube removal after cardiac surgeryISCفصل نامه افق دانش1391دوم
53922850Fistulous connection of left circumflex coronary artery to coronary sinus presenting with massive pericardial effusionPMCAnadolu Kardiyol Derg1392دوم
54922826Use of a Continuous Local Anesthetic Infusion for Pain Management after Median SternotomyscopusIranian Heart Journal1391اول
55922823Comparing the Effect of Preoperative Administration of Methylprednisolone and its Administration Before and During Surgery on the Clinical Outcome in Pediatric Open Heart SurgeriesISIIranian Red Crescent Medical Journal1392دوم
56922394Comparison of Ghrelin Level between On and Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting PatientsISILife Science Journal1392دوم
5791485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391پنجم به بعد
5889077Can intracoronary stem cell injection permanently improve cardiac function after myocardial infarction?PMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery1389اول
5988588A large saphenous vein graft aneurysm one year after coronary artery bypass graft surgery presenting as a left lung massISIInteract Cardiovasc Thorac Surg1388اول
6088316Atrioventricular Conduction Disorders after Cardiac Surgery(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
6187470The Outcomes of Redo-Coronary artery Bypass Grafting(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
6286280گزارش یک مورد پارگی قلب به دنبال سکته حاد قلبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
6386270مقایسه نتایج کوتاه مدت جراحی بای پس کامل عروق کرونر بدون استفاده از پمپ در بیماران دیابتیک و غیر دیابتیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1973881Cardiac Hydatid Cyst reveald by chest pain : a case reportکنگره ملی گزارش های موردی بالینیکرجپوستر1397no
2972191Cardiac Calcified Amorphous Tumor Of The Mitral Valve Presenting As Transient Ischemic Attack14TH WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESSwarsawسخنرانی1397no
3964379Effects of Dexmedetomidine on Heart Arrhythmia Prevention in Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Clinical Trial6th Iranian Joint Cardiovascular Congressتهرانسخنرانی1396no
4951222cerebral near-infrared spectroscopy (NIRS) in adult cardiac surgery: a systematic reviewهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395no
5951212treatment of ascending aorta aneurysm using new modification of modified bentall procedureهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395yes
6942669Effect of mummy on pain and wound healing of midian sternotomy in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting surgeryکنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394yes
7942617Management of coagulopathy in heart transplant surgeryکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394no
8942560Review of new surgical tachnique in Heart transplant : five years old experienceکنگره بین المللی پیوند اعضاءمشهدسخنرانی1394yes
9942523Patient satisfaction referred to the emergency room of Imam Reza hospital in Mashhad in 1391همایش ملی ارتقاء کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینیبجنوردپوستر1391no
10942116Management of coagulopathy in cardiac heart transplantationکنگره بین المللی پیوندمشهدسخنرانی1394no
11933719A rare case of cardiac Leiomyosarcoma originated from pulmonary valveEUROECHO-imaging 2014 ;The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiographyوینسخنرانی1393no
12924024Evaluation of Right Atrial Temporary Pacing for prevention of Postoperative Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting Surgeryکنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های فلب و عروقشیرازپوستر1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1799We Heart1393تالیف

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1110Sternal Wire-Plate1392/11/27025990nf>, Mathias Hossain Aazami , Mohammad Abbasi Tashnizi , Shahram Amini , alireza sepehri shamloo

Back to top
Back to top