رضا  سعیدی

 Research activities

 

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Research categories : educational academic staff
Academic rank : Associate Professor Last educational certificate : sub specialist
Specialty : Neonatology School / place of work : School of Medicine
Email : saeedir@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1931412Determining The Prevalence of Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in newborn infant in khorasan razavi province.ExecutiveFinishedno
2922490The outcome of neonatal in drug (substance) abuser pregnant womenExecutiveFinishedyes
3920810Determination of phlebotomine sandfly funna and identification of vectors of visceral leishmaniasis in rural area of khorasan Razavi district (2013-2014)ExecutiveFinishedno
4920648Effect of noise on mean arterial blood pressure and heart rate inVLBW neonate in Qaem hospital NICUExecutiveFinishedyes
5920640comparison of the early and late caffein therapy on clinical outcomes in preterm neonates admitted in nicuExecutiveThe Performanceyes
6910460Investigating and compare of social determinants of health (SDH) in health centers Mashhad1 (samples Andad centers and Toos)1390ExecutiveFinishedyes
7910279Prevalance of the risk factors for noncommunicable diseases in children less than 7 years old in mashhad, 1391ExecutiveFinishedyes
889475Effect of Probiotics on feeding tolerance and weight gaining in VLBW Neonates in NICU of Ghaem HospitalExecutiveFinishedyes
989452The evaluation of effects of human recombinant G-CSF administration on early onset sepsis prognosis in premature neonates admitted in NICU ward of GHAEM hospitalExecutiveFinishedyes
1089285Evalution of effect topical Aloe Vera gel on umbilical cord time separationExecutiveThe Performanceyes
1188320Applying visual and simulation Techniques in teaching Neonatal Rehabilitation and companing with the present procedures carring out by the medical students of pediatric groupExecutiveFinishedno
1288020Comparing effect of nasal intermittent mandatory ventilation versus nasal continuous positive airway pressure in reducing reintubation of extubated preterm infantsExecutiveFinishedyes
1387878Comparison of effect of Aloevera gel versus Lanolin on nipple sore treatmentExecutiveFinishedno
1487338Survey of variety in Evaluation method & their coordination with clinical education goals for clerkships of Mashhad Qaem HospitalExecutiveFinishedyes
1586624Association of neonatal hyperbilirubinemia with UGT1A1 polymorphismExecutiveFinishedyes
1686567assess the effectiveness of coconut oil on weight gain in the preterm newbornsExecutiveFinishedno
1785350The comparative study between serum bilirubin measurement and transcutaneous bilirubinometry with the help of bilitest apparatus on 100 neonates of Imam Reza and Ghaem hospital NICUs.ExecutiveFinishedno
18951450The effect of Inhalation of Melissa officinalis(lemon balm) essential oil on fatigue and sleep quality mothers of premature infants in the neonatal intensive care unit.ColleagueThe Performanceyes
19940515evaluation of relation between umbilical artery aside base and early perinatal complicationColleagueFinishedyes
20940502The Effect of the Designed Discharge Planning on the Quality of Life Mothers Premature InfantsColleagueFinishedno
21931583Evaluation of Intima- Media thickness in neonatal with Congenital Hypothyroidism referred to Endocrinology & Metabolism ward in Imam Reza hospital in MashhadColleagueFinishedyes
22921714The effect of maternal factors affecting low birth weight infants in slum areas southeast of Mashhad1393ColleagueFinishedno
23911120Frequency of HTLV-1 AB. in 6 months to 14 years old children admitted to the pediatric ward of Imam Reza (AS) hospital , Mashhad IranColleagueFinishedno
24910326Economic burden of cutaneous lieshmaniasis in Khorasan Razavi province in 1390ColleagueFinishedyes
25910125Evaluation of fainancial deducation in family medicin planning in mashhad university of medical science in 1389ColleagueFinishedno
26901023Study about satisfaction of the rural population around Mashhad city about rural family medicine program services and Factors affecting in 1390ColleagueFinishedno
27900817Detection effect and side effects of varicella vaccine in acute lymphoblastic leukemia patientsColleagueFinishedyes
28900468Evaluation of prevalence of positive urine drug testing ( tramadol ,methadone, morphine, cannabis and amphetamine ) on primary health visitors of MashhadColleagueThe Performanceno
29900179Efficacy of oral zinc sulfate intake on decreasing neonatal jaundiceColleagueFinishedyes
3089967Comparative Survey on Growth and Development of Children under 5 Years Undergoing Chronic Opiates Abuse and non Opiate peersColleagueFinishedno
3188263The survey of the rate of Group B streptococcal infection in infants aged less than three months admitted with clinical manifestations of sepsis in Ghaem hospital "Mashhad-Iran" during period in 2009ColleagueFinishedyes
3287911The comparison of the level of the heat shock protein 70 in neonate with perinatal Asphyxia and healthy neonateColleagueFinishedyes
3386263Effect of kangaroo mother care on breastfeeding problem, milk volume competence and neonate health in the first three months of age ColleagueFinishedno
3486022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1961982Partial Ectopia Cordis: A Case ReportISIIranian Journal of Neonatology1396اول
2961259Comparison of effect of simulation-based neonatal resuscitation education and traditional education on knowledge of nursing studentsISIIranian Journal of Neonatology1396اول
3961187A Rare Case Report of a Collodion Baby with Severe HypernatremiaISIIranian Journal of Neonatology1396مسئول
4960256The Effect of Implementing a Discharge Program on Quality of Life of Mothers with Premature InfantsCinahlEvidence-based Care Journal1396دوم
5954407New treatment for nipple soreness in breastfeeding mothers:A clinical trial studyISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394اول
6951754Vein of Galen aneurysmal malformation in a neonate:a case reportISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1395پنجم
7951127Neonatal Effects of Substance Abuse during PregnancyISIiranian journal of neonatology1395اول
8951029THE EFFECT OF KANGAROO CARE METHOD ON THE PAIN INTENSITY OF VACCINATION IN NEWBORNSISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1385اول و مسئول
9951028COMPARISON OF SERUM BILIRUBIN MEASUREMENT IN LABORATORY AND TRANSCUTANEOUS BILIRUBINOMETRYISCمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1388اول
10951027The Effect of Massage with Medium-Chain Triglyceride Oil on Weight Gain in Premature NeonatesPMCacta medica iranica1393اول
11951024Congenital lobar emphysema: a case reportChemical Abstractiranian journal of neonatology1392اول
12951023Developmental Outcomes of Premature and Low Birth Weight InfantsISIiranian journal of neonatology1394اول
13950983: Role of Immunotherapy (IVIG) in the treatment of neonatal sepsisChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1390اول
14950982Role of intravenous extra fluid therapy in icteric neonates receiving phototherapyISISAUDI MEDICAL JOURNAL1388اول
15950981Use of “kangaroo care” to alleviate the intensity of vaccination pain in newbornsISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1389اول
16950980The Effectiveness of Mother Infant Interaction on infantile colicChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1392اول
17950979Neonatal Purpura FulminanChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1393اول
18950978Equity in health: Comparison of children health indices in poor and rich zoneISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1393اول
19950976Prevalence of Postpartum Depression; a longitudinal studyISIIranian Journal of Neonatology1394دوم
20950974Octreotide for the Management of Chylothorax in newborns, case reportISIIranian Journal of Neonatology1393اول
21950973A Comparison between Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation and Nasal Continuous Positive Airway Pressure Ventilation in the Treatment of Neonatal Respiratory..ISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394سوم
22950971An eighteen month-old infant with Cornelia de Lange syndrome: a case reportISIIRANIAN JOURNAL OF NEONATOLOGY1394اول
23950616Comparison of aloe vera gel and lanolin ointment in the treatment of cracked nipples: a randomized clinical trialscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388مسئول
24950594Comparison of neonatal morbidity in infants born by cesarean section and normal deliveryISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388اول و مسئول
25950565A comparative study of two general methods Climac and Ballard in determining gestational maturitySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1387اول و مسئول
26950563The effect on pain caused by vaccination in infants kangarooSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1385اول و مسئول
27950387Assessment of association between Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Low Birth WeightscopusGiornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia1393اول
28943094Aloevera gel Vs. lanolin ointment in the treatment of nipple sore: a randomized clinical trialسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1388دوم
29943089Kangaroo mother care for infantile colic: a randomized clinical trialscopusTehran University Medical Journal1388اول
30942792Maternal mortality: A challenge in achieving Millennium Development GoalsscopusIranian Journal of Neonatology1393مسئول
31941840The neonate was born with holoprosencephalyscopusIranian Journal of Neonatology1393اول
32941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392چهارم
33941293Head Circumference in Iranian InfantsSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of neonatology1394سوم
34934850Comparison of the early and late caffeine therapy on clinical outcomes in preterm neonatesscopusGiornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia1393اول
35932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392پنجم
36931920Mortality, Morbidity, Survival, and Burden of Top 9 Cancers in a Developing CountryEmbaserazavi international journal of medicine1393سوم
37931031The Burden of Diabetes in a Developing CountryChemical Abstractopen journal of preventive medicine1393سوم
38930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392پنجم به بعد
39922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392مسئول
40922431Survey on correlation between unplan pregnancy and low birth weight in new infantsEmbaseزورنال نوزادان ایران1392اول
4191296Evaluation of Risk Factors Related with Neonatal Patent Ductus Arteriosus in Hospitalized Neonates of Neonatal Intensive Care UnitChemical AbstractZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391اول
4290901Association of G71R mutation of the UGT1A1 Gen with neonatal hyper bilirubinemia in the Iranian populationindex copernicusJournal of Family and Reproductive Health1390چهارم
4390860Comparison of Oral Recombinant Erythropoietin and Subcutaneous Recombinant Erythropoietin in Prevention of Anemia of PrematurityISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
4490422Transcutaneous feeding: The effect of massage with coconut oil on weight gain in preterm newbornsISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
4589804Effect of aloe vera gel on nipple sores Iranian Journal of Neonatology1389اول
4689767Evaluation of efficiency of 25% oral sucrose on pain decreasing due to H.B vaccination in newbornsindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی قم1389اول
4789531Use of "Kangaroo Care" to alleviate the intensity of vaccination pain in newbornsISIIranian Journal of Pediatrics 1389اول
4889256Comparing effects of beractant and poractant alfa in decreasing mortality rate due to respiratory distress syndrome in premature infantsscopusTehran University Medical Journal1389اول
4988774Evaluation of massage with oil containing medium chain triglyceride on weight gaining in pretermscopusKoomesh1388اول
5088482مقایسه عوارض نوزادی در نوزادان حاصل از سزارین و زایمان طبیعیindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار1388اول
5188441مقایسه اثر ژل آلوورا و پماد لانولین بر درمان شقاق نوک پستان:کارآزمایی بالینیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388دوم
5288440مراقبت کانگورویی در ک.لیک شیر خواران: کارآزمایی بالینی تصادفیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1388اول
5387232Prevalence and predisposing factors of retinopathy of prematurity in very low-birth-weight infants discharged from NICUISIIranian journal of pediatrics1388اول و مسئول
5485152تاثیر روش کانگورویی بر شدت درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادانSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1385مسئول

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1950584effectسمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391no
2950572effectسمینار سراسری نقش پزشک خانواده در نظام سلامتمشهدپوستر1391no
3923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1662Meet some of congenital malformations in children1392تالیف
2498guide for family planing1392تالیف
3141renal & genitourinary disease in newborns1391تالیف
4139neonatal diseases1391تالیف
5134Breastfeeding Unique Jewel1390تالیف
61120ندارد1387تالیف
71118Summery of neonatology NELSON1385ترجمه و تالیف
81116NICU1386ترجمه و تالیف
91115feeding in pediatric diseases1387تالیف
101045A complete guide to kangaroo care1390تالیف
111044Infats nutrition guide (ING)1390تالیف
121043Neonatal resuscitation1387تالیف
131040Application of mechanical ventilators in neonates.1394تالیف

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top