احمدرضا  طاهری بجد

 Research activities

 

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Research categories : educational academic staff
Academic rank : Assistant Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Skin Diseases School / place of work : School of Medicine
Email : taheriar@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1941409evaluation of serum levels of copper, ceruloplasmin, iron, ferritin, TIBC and selenium in patients with premature canitiesExecutiveFinishedyes
2940926بررسی اثر و عوارض گلوکوزآمین موضعی در درمان بیماران مبتلا به پسوریازیس نوع پلاکیExecutiveFinishedno
3922071Study of efficacy of nonablative fractional 1540nm laser in treatment of atrophic scar of cutaneous leishmaniasisExecutiveFinishedyes
4920181Association of Severe Androgenetic Alopecia with metabolic syndrome in menExecutiveFinishedyes
5920123Design and development of a software system for assessment and monitoring of cutaneous leishmaniasis lesionsExecutiveFinishedyes
6910592Evaluation of Plasma Level of HLA-G in Pemphigus vulgaris and Psoritic Patients comparing with control group referring to Dermatology Clinic of Ghaem and Imam reza -HospitalExecutiveFinishedyes
7910143The evaluation of relationship between tissue Glutathione peroxidase activity and the psoriasis area and severity index (PASI)ExecutiveFinishedyes
8910067Comparative study of chronic lupoid leishmaniasis and acute cutaneous leishmaniasis distribution on faceExecutiveFinishedyes
9901151The comparison of tissue distribution and activity of thioredoxin reductase in dermal basal cell carcinoma with normal skinExecutiveFinishedyes
10900526Evaluation of serum protein carbonyl and total antioxidant capacity in patients with dermal basal cell carcinomaExecutiveFinishedyes
11900429Evaluation of serum prolactin level in pemphigus vulgaris patients compared to control groupExecutiveFinishedyes
12900395Evaluation of serum protein carbonyl and total antioxidant capacity in patients with pemphigus vulgarisExecutiveFinishedyes
13900270Study of echocardiographic abnormalities in patients with psoriasis and comparison with control groupExecutiveFinishedyes
1489698Assessment of the electrophysiolog function of retina before and after photochemotherapy (methoxsalen+UVA) using electroretinographyExecutiveFinishedyes
1589445Evaluation of the prooxidant-antioxidant balance, serum isoprostane, and CRP in patients with cutaneouse leishmaniasisExecutiveFinishedno
1689412Evaluation of patch test results in patients with suspected allergic contact dermatitis referred to Emam Reza and Ghaem Hospitals, 2010-2011ExecutiveFinishedyes
1789205Comparison of some cardio vascular risk factors in psoriasis patients with controlsExecutiveFinishedyes
1889163Evaluation of dermoscopic findings in cutaneous leishmaniasis in patients referred to Emam Reza HospitalExecutiveFinishedyes
1988338 Naltrexone and gabapentin in the Treatment of Recalcitrant Itching in Burn PatientsExecutiveFinishedno
2086016comparison of plasma levels of Th1 and Th2 cytokines in chronic lupoid leishmaniasis patients with healed cutaneous leishmaniasisExecutiveFinishedno
21940567Compare the use of lidocaine gel and lidocaine spray and using the blunt needle to reduce injection pain in dialysis in childrenColleagueFinishedyes
22930532Comparative Study of Dermatology Specialty Curriculum in Iran and World's Selected UniversitiesColleagueFinishedyes
23922527Assessment of the therapeutic effect of diphencyprone induced local hypersensitivity in treatment of lupoid leishmaniasisColleagueFinishedyes
24922374Evaluation of the family impact of atopic dermatitis in infants referred to Qaem & Imam Reza dermatology clinic 2014ColleagueFinishedno
25922288Evaluation of the reliability and validity of Dermatitis atopic Family Impact (DFI) questioner among patients refered to Qaem & Imam Reaza dermatology clinic 2014ColleagueFinishedno
26920171A survey on treatment efficacy of UVA in the presence of silver nanoparticles in animal models of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania majorColleagueFinishedno
27920170Evaluation of the effect of ERBIUM GLASS Laser for treatment of cutaneous leishmaniasis: a pilot studyColleagueFinishedyes
28920119Application of autologous melanocytes, prepared from suction blisters, in combination with and without NB-UVB light therapy for vitiligo treatmentColleagueFinishedyes
29910996Evaluation of adding Vitix gel on vitiligo lesions treating with NB-UVB phototherapyColleagueFinishedyes
30910984Evaluation of serum 25(OH)D levels in patients with basal cell carcinoma of the skin and compared with control groupColleagueFinishedyes
31910303study of ultraviolet radiation in the presence of silver nanoparticles in animal models of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania MajorColleagueFinishedyes
32900689An evaluation on the efficacy of intralesional antimoniate with oral dapsone in treatment of cutaneus leishmaniasis and comparison with intra lesional antimoniate aloneColleagueFinishedyes
33900433To evaluate the efficacy and safety of topical liposomal Glucantime in treatment of cutaneous leishmaniasisColleagueFinishedyes
34900157 Evaluation of the clinical and histopathological features of lichen striatus in archive of dermatology and pathology departments of Emam Reza Hospital from 1991 till 2011ColleagueFinishedyes
3589801Evaluation of the results and complications of treatment of cutaneous leishmaniasis with systemic Glucantime in hospitalized patients in Dermatology Department of Imam Reza Hospital between1380-1390ColleagueFinishedyes
36891008An assessment of Gold Nanoshells hyperthermia effect in a tissue-equivalent phantomColleagueFinishedyes
3788427Evaluation of gold nanoparticles effectiveness in sonodynamic and photothermal therapies in a Carcinoma tumor model (CT26)ColleagueFinishedyes
3888345Trial of Using an Online Software for Telecomsultation in DermatologyColleagueFinishedno
3988078Correlation between socioeconomic class and clinical course in patient with cutaneous leishmaniasis ColleagueFinishedyes
4087833Assessment of obesity in psoriatic patients, referred to Imam Reza dermatology ward and clinic, during years 2008-9 in comparoson with control groupColleagueFinishedyes
4186107A comparison between efficacy of FNA and direct cutaneous smear in the diagnosis of acute cutaneous leishmaniasis with PCR as reference methodColleagueFinishedno
4285493Genetic polymorphism analysis of Lishmania parasite in different clinical forms of cutaneous lishmaniasis in Mashhad-IranColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1982058Systemic Treatments of Leishmaniasis: A Narrative Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1398اول
2981917Serum levels of lead and selenium in patients with premature graying of the hairISIJournal of cosmetic dermatology دوم
3981784Inverse correlation between glutathione peroxidase activity in psoriatic cutaneous lesions and the severity of the diseasescopusIranian Journal of Dermatology1398اول
4981755Evaluation of the oxidant-antioxidant balance, isoprostane and quantitative CRP in patients with cutaneous leishmaniasisISIMicrobial pathogenesis1398چهارم
5980208Evaluation of Serum Protein Carbonyl Levels and Total Antioxidant Capacity in Patients With Basal Cell Carcinomascopusacta medica iranica1397دوم
6961224Consecutive occurrence of isotopic and isomorphic response in a patient: Patchy granuloma annulare arising in the site of herpes zoster scar and seborrhoeic dermatitisISIAustralasian Journal of Dermatology1396سوم
7960552Digital volumetric measurement of cutaneous leishmaniasis lesions: Blur estimation methodISIINDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY1396اول
8953415Comparison of Echocardiographic Abnormalities in Psoriasis Patients with the Control GroupISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1395سوم
9951616The activity and tissue distribution of thioredoxin reductase in basal cell carcinomaISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY1395دوم
10951477cardiovascular risk factors in patients with psoriasis : A case - control studyscopusIranian Journal of Dermatology1395اول
11951240Serum protein carbonyl and total antioxidant capacity levels in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoidscopusIranian Journal of Dermatology1395اول
12951237Effect of oral photochemotherapy (8-methoxypsoralen + UVA) on the electrophysiologic function of retinaISICUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY1395دوم
13942619Ocular leishmaniasis treated by intralesional amphotericin BPMCMiddle East African Journal of Ophthalmology1394سوم
14941762Induction of localized hyperthermia by millisecond laser pulses in the presence of gold-gold sulphide nanoparticles in a phantomscopusIranian Journal of Medical Physics1394سوم
15940179Ultraviolet B efficacy in improving antileishmanial effects of silver nanoparticlesISIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
16933693Efficacy of Intralesional Amphotericin B for the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis.PMCIndian journal of dermatology1393مسئول
17932674Electrophysiologic evaluation of retinal function in patients with psoriasis and vitiligoISIDocumenta ophthalmologica1393دوم
18931252Association between vitiligo and diabetes mellitus: a case control studyscopusIranian Journal of Dermatology1393مسئول
19931152Patch test results in patients with suspected allergic contaact dermatitis: a study from Mashhad, Iran and a review of literature.scopusIranian Journal of Dermatology1393اول
20930266Plasma levels of interlukin-4 and Interferon- in patients with chronic or healed cutaneous leishmaniasisISIIran J Basic Med Sci1392اول
21930265Disseminated Cutaneous Leishmaniasis with Ocular Involvement in An Immunocompromised Patient: A Case ReportscopusIranian Journal of Ophthalmology1392دوم
22924269Dermoscopic features of cutaneous leishmaniasisISIinternational journal of dermatology1392اول
2392305Antiparasitic effects of Gold nanoparticles with Microwave radiation on promastigots and amastigotes of Leishmania major.ISIInternational Journal of Hyperthermia1391دوم
24921042a clinicopathologic study of precancerous skin lesions.scopusIranian Journal of Dermatology1391چهارم
25921037Detection of leishmania DNA in paraffin embedded specimens of chronic lupoid leishmaniasis using polymerase chain reactionscopusIranian Journal of dermatology1391مسئول
2690298Efficacy and safety of topical or oral methoxsalen plus ultraviolet A in the treatment of vitiligoindex copernicusDermatology and Cosmetic 1390مسئول
2790155Phacomatosis pigmentokeratotica associated with compound melanocytic nevus of the conjunctivaISIInternational journal of dermatology1390مسئول
2887322Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasisindex copernicusIranian journal of dermatology1387مسئول
2987184بررسی میزان آگاهی دانشجویان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش های حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
3086542Composition of a historical rose oil sample (Rosa damascena Mill., Rosaceae)scopusJOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH1386
3186283بررسی عوارض جانبی، کبدی و کلیوی مگلومین آنتی موان داخل عضلانی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
3286148بررسی شاخص ناتوانی در بیماران مبتلا به پسوریازیسindex copernicusبیماریهای پوست1386مسئول
3384089ادم حاد هموراژیک شیرخوارگی: گزارش یک مورد(Emro (IMEMRفصلنامه بیماری های پوست1384چهارم

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1961597Volume measurment of cutaneous leishmaniasis skin lesions via processing the obtained digital images with regard to depth of field technique16th annual congress Iranian Society of Dermatologyتهرانسخنرانی1395no
2952991Malnutrition as a risk factor for chronicity of cutaneous leishmaniasis: Role of vitaminAnnual International RAZI congress of dermatologyتهرانپوستر1395no
3952265The Activity and Tissue Distribution of Thioredoxin Reductase in Basal Cell Carcinoma2nd International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1395no
4942147Evaluation of Serum Protein Carbonyl and Total Antioxidant Capacity in Patients with Dermal Basal Cell Carcinoma1st International Nastaran Cancer Symposiumمشهدپوستر1394no
5941572Prolaction in pemphigus vulgaris: cases versus controls.24th congress of the European Academy of dermatology and VenerologyCopenhagenپوستر1394no
6932374efficacy of thermotherapy for treatment of cutaneous leishmaniasis; a descriptive study of 39 cases in Mashhad-Iran.دومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393no
7932373determination of leishmania species in acute and chronic forms of old world cutaneous leishmaniasis referred to Imam Reza and Qaem clinic in Mashhadدومین کنگره ملی درماتولوژی شمالغرب ایرانتبریزپوستر1393no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
1707Fast treatment in office1391تالیف بخشی از کتاب

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1215Physical assessment of cutaneous lesions by depth recovery from blur estimation method1394/12/1288180nf>, Sadegh Vahabi Amlashi , احمدرضا طاهری بجد
2151معرفی تکنیکی مبتنی بر تصویربرداری (عکاسی) و پردازش تصاویر دیجیتال اخذ شده از ضایعات لیشمانیوز جلدی جهت ارزیابی عینی بالینی و پایش این ضایعات1394/12/1788180nf>, احمدرضا طاهری بجد , Sadegh Vahabi Amlashi

Back to top
Back to top