امیرعباس  اسدپور

 Research activities

 

Amir Abbas Asadpour

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Amir Abbas Asadpour Research categories : educational academic staff
Academic rank : Assistant Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Urology School / place of work : School of Medicine
Email : AsadpourAA@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute
پزشکی عمومیدکترای حرفه ای1379دانشگاه علوم پزشکی تهران
اورولوژیپزشک متخصص1383دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فلوشیپ پیوند کلیهفلوشیپ1386دانشگاه علوم پزشکی تهران

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date
پزشک عمومیمرکز بهداشت شماره 2 مشهد پنجراه جنب پارک وحدت1379/10/221389/11/01
مسئول گروه اورولوژیمشهد -بیمارستان هاشمی نژاد1384/01/011385/01/01
استادیار اورولوژیبیمارستان قائم(عج)1389/11/01
فلوشیپ پیوند کلیهبیمارستان منتصریه1390/11/01

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1960342Determination of cyproterone acetate effect to prevent recurrent urinary retention in patients with benign prostatic hypertrophyExecutiveFinishedyes
2950724effect of methylephenidate on spermatogenesis and sexual hormons in ratExecutiveFinishedyes
3941670Effect of sustain released Diclofenac on post operation pain after inguinal surgeryExecutiveFinishedyes
4931165The effects of varicocelectomy on premature ejaculation and libido.ExecutiveFinishedyes
5922087Comparative evaluation of new serum cocktail effects on diuresis and creatinine after cadaveric kidney transplantationExecutiveFinishedno
681191Prevalence of sick euthyroid syndrom in patient whose admitted to intensive care unit of Imam Reza hospital and correlation of this syndrom with prognosis and mortalityExecutiveFinishedno
7980021Evaiuation the level of folic acid and homocysteine in men with erectile dysfunctionColleagueThe Performanceyes
8971961Registry of Prostate Cancer in Mashhad University of Medical SciencesColleagueContractsno
9971960Registry of bladder tumor disease in Mashhad University of Medical SciencesColleagueContractsno
10971959Registry of Benign Prostatic Disease in Mashhad University of Medical SciencesColleagueContractsno
11970635the effect of tamsolousin, solfinacin and their combination in the treatment of lower urinary symptoms caused by double J stentColleagueContractsyes
12970633the effect of Terazosin, Tolterodine and their combination in the treatment of lower urinary symptoms caused by double J stentColleagueContractsyes
13970051Evaluation of the effects of testosterone therapy in type 2 diabetic patients with erectile dysfunction with normal blood testosterone levels.ColleagueFinishedyes
14960651Evaluate the outcome and complications of varicocelectomy with ligation and cutting the vein and varicocelectomy with only ligationColleagueFinishedyes
15960143comparison of venous blood gas levels between internal spermatic vein and brachial vein in patients with varicocele whom have been referred to ghaem hospital and emam reza hospitalColleagueFinishedyes
16951497Effect of chronic administration of Levofloxacine on renal function In RatColleagueFinishedyes
17950725Effect of levofloxacine on Spermatogenesis And Sexual Hormons In RatColleagueFinishedyes
18950145بررسی تاثیر ماده کورکومین در درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستاتColleagueFinishedyes
19941331effects of curcumin on benign prostate hyperplasia: a clinical trialColleagueFinishedyes
20940456Out come of laparoscopic pyeloplasty in ureteropelvic junction obstraction patientsColleagueFinishedyes
21940348Evaluation the biomarkers of kidney injury and its associated factors following percutaneus nephrolithotomy .ColleagueFinishedyes
22931125Comparative study of open and laparoscopic orchiopexy techniques in the management of non palpable undescended testesColleagueFinishedyes
23900888Outcomes of laparascopic adrenalectomy in Qaem Hospital from 2009 november2013 marchColleagueFinishedyes
2487236Therapeutic Effects Evaluation of Surgical Method(Intracavernosal Plaque Excision) Peyroni's DiseaseColleagueFinishedyes
2586118Clinical Evaluation of kidney stone eliminatorColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1963125Recent Strategies for the Management of Renal Angiomyolipoma: A Review of Diagnostic and Therapeutic ApproachesscopusNephro-urology monthly1396مسئول
2961402Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of Prostate: A Rare Interesting Case and Literature ReviewPMCNephro-urology monthly1396چهارم
3951328The Therapeutic Effects of Intracavernosal Plaque Excision in Peyronie’s Disease: A None Grafting or Tunical Excising ProcedurePMCworld journal of plastic surgery1394پنجم
4942631Anti-HLA antibodies and kidney allograft outcomes in recipients with donor bone marrow cell infusion.PMCIranian journal of immunology1388پنجم به بعد
5942628Transverse Testicular Ectopia (TTE): Case Report and Brief Reviewسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Nephrology & Urology1388دوم
6942627Could Prophylactic Monoclonal Antibody Improve Kidney Graft Survival?ISITransplantation proceedings1388پنجم به بعد
7942626Th1/Th2 Cytokines and Soluble CD30 Levels in Kidney Allograft Patients With Donor Bone Marrow Cell InfusionISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1389پنجم به بعد
8942625Microchimerism and Renal Transplantation: Doubt Still PersistsISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1386چهارم
9934821Effects of a Topical Saffron (Crocus sativus L) Gel on Erectile Dysfunction in Diabetics: A Randomized, Parallel-Group, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialPMCJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1394پنجم به بعد
10933911Laparoscopic management of symptomatic giant adrenal pseudocyst: a case report.ISIUrology journal1393سوم
11931862Bilateral laparoscopic gonadectomy in a patient with complete androgen insensitivity syndrome and bilateral sertoli-leyding cell tumor:a case report and brief review of the literaturePMCUrology nephrology monthly1393سوم
12931859The effects of varicocelectomy on the patients with premature ejaculationPMCUrology nephrology monthly1393اول
1391128Post-cadaveric kidney transplant lymphocele which did not respond to percutaneous drainageISISaudi journal of kidney diseases and transplantation1391دوم
1489115Bilateral simple orthotopic ureteroceles with bilateral stones in an adult: a case report and review of literatureISIUrology Journal 1389دوم
1589030Management of ureteral complications in renal transplantation: prevention and treatmentPMCSaudi J Kidney Dis Transpl1389اول

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1981094Effect of topical tetracycline ointment on wound healing after scrotal surgery without wound dressingبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398yes
2981093Management of post inguinal hernioraphy pain with non steroidal anti inflammation drugs (NSAIDs)بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398yes
3981092The Effect of Chronic Administration of Methylphenidate on spermatogenesis and hormonal Parameters in Male rateبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398no
4981090The effect of antibiotic levofloxacin on spermatogenesis and male sex hormonesبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398no
5981089Assessment of adverse effect of methylphenidate on the function and histopathology of the male rat kidneyبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398no
6981088The effect of Curcumin in treatment of benign prostatic hyperplasiaبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398no
7981087Gross hematuria unusual an attractive caseبیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1398no
8973609Management of bladder discomfort after cystoplasty in patients with Placenta Accretaکنگره جراحی خراسان با موضوع ' مدیریت عوارض جراحی 'مشهدسخنرانی1397yes
9973608Effect of 100mg Diclofenac tablet before surgery on post inguinal hernioraphy painکنگره جراحی خراسان با موضوع ' مدیریت عوارض جراحی'مشهدسخنرانی1397yes
10973607Effect of post anastomosis arterial spasm in transplanted kidney on graft functionکنگره جراحی خراسان با موضوع' مدیریت عوارض جراحی 'مشهدپوستر1397yes
11973589اثر قطع تامسولوسین در بیماران تحت درمان با ترکیب تامسولوسین وفیناستراید به علت BPHکنگره جراحی خراسان با موضوع' مدیریت عوارض جراحی'مشهدسخنرانی1397no
12971294Unilateral hydrocelectomy skin closure continuous absorbable sutures or separate which one is better?بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397yes
13971293Wound care after varicocelectomy is daily dressing necessary?بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397yes
14971292The effect of chronic use of Ritalin on spermatogenesis and sexual hormones in ratبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397no
15971291Giant fibroepithelial polyp of the ureter causing urinary obstructionبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397no
16971290Presence of varicocle and semen qualityبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397no
17971289Effect of levofloxacin on spermatogenesis in ratsبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایرانتهرانپوستر1397no
18963267retroperitoneal fibrosis due to opium abuse , case series and literature review20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396no
19963151Evaluation of the effect of meatal stenosis on urinary tract by using ultrasonography20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396no
20963148large cell neuroendcrine carcinoma of prostate: a rare interesting case and literature review20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396yes
21963146An extensive review on recent strategies for the management of renal angiomyolipoma20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396yes
22963140Can varicocelectomy improve the premature ejaculation?The 3rd international congress on reproduction ISERB 2017تهرانسخنرانی1396yes
23963139the effects of hydrocele on spermogramThe 3rd international congress on reproduction ISERB 2017تهرانپوستر1396yes
24962700Comparison of success rate and side effects of tip method and Mathieu method in treatment of distal hypospadias in patients referring to the Ghaem hospital between2007 and 2017international congress of hypospadias and disorders of sexual development (HDSD)مشهدپوستر1396no
25962699Evaluation of the effect of meatal stenosis on the urinary tract by using Ultrasonography37th congress of the societe international D’Urologie - SIU 2017لیسبونپوستر1396no
26962698Influence of chronic morphine exposure on serum level of sexual hormons and spermatogenesis in rat37th congress of the societe international D’Urologie - SIU 2017لیسبونپوستر1396no
27962108Ligation or cutting the veins in varicocelectomy: which one is better?(the 3rd international congress of reproduction (ISERB2017تهرانسخنرانی1396no
2895333240c warmed irrigation fluid during tulp improves stone freeپنجاه وپنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه خراسانمشهدسخنرانی1395no
29952884CLOMIFEN AFFECTS ON ON POST VARICOCELECTOMY SPERMOGRAM2TH INTERNATIONAL CONGRESS OF RETROPROCUCTION ISERB 2016تهرانپوستر1395no
30952880effect of meloxicam on post inguinal surgery pain19th congress of Iranian urological associationتهرانسخنرانی1395no
31952879tamsulosin effect on post trans ureteral pneumatic lithotripsy outcome19th congress of Iranian urological associationتهرانپوستر1395no
32952878three years follow up of a normal black kidney:an interesting case19th congress of Iranian urological associationتهرانسخنرانی1395no
33952877effects of new coktail serum on duresis after cadaveric renal transplantation within the first 24 hours19th congress of iranian urological associationتهرانسخنرانی1395no
34952865retroperitoneal fibrosis due to opium abuse, case seris and literature review2nd the international congres of nephrology & urologyتهرانپوستر1395no
35952863prostatic biopsy due to high prostatic specific antigen (PSA) level (new approach)2th the international congress of nephrology & urologyتهرانپوستر1395no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type
11297Urology Surgical Skills Education with Copetency-Base Approach1388تالیف

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top