امیر  ادهمی مقدم

 Research activities

 

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Research categories : MUMS Students
Academic rank : Without Academic Rank Last educational certificate : Professional Doctorate
Specialty : General Medicine School / place of work :
Email :

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
182108Effect of probiotic (Lactobacillus acidophilus) on habitual constipationColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
187339بررسی اثر قرص لاکتوباسیل اسیدوفیلوس در درمان یبوست عادتی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان قائم(عج) مشهد(مطالعه پایلوت)index copernicusگوارش1387پنجم به بعد

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top