میثم  مقبلی

 Research activities

 

Meysam Moghbeli

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Meysam Moghbeli Research categories : research academic staff
Academic rank : Assistant Professor Last educational certificate : Doctor of Philosophy (Ph.D)
Specialty : biotechnology School / place of work : School of Medicine
Email : MoghbeliM@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1971838Assessment of MAEL gene expression in tumor tissues and its relationship with clinicopathological features of esophageal squamous cell carcinoma patientsExecutiveThe Performanceno
2971292Assessment of FERMT1 expression in tumor tissues and its relationship with clinicopathological features of gastric cancer patientsExecutiveThe Performanceno
3921202Isolation of cancer stem cells from the esophageal squamous cell tumors and assessment of NOTCH cell signaling pathway in establishment and preservation of their main characteristics.ExecutiveFinishedyes
4970940Fortification of Foods with Vitamin D (25-hydroxyvitamin D)ColleagueThe Performanceno
5951565Identification and expansion of cancer stem cells in tumor tissues from ovarian carcinoma patients and evaluation of Maml1 expression and inhibition of this gene mediating shRNA systemColleagueThe Performanceyes
6950677Gene expression analysis of Cripto1 in esophageal squamous cell carcinoma patientsColleagueFinishedno
7941473بررسی عملکردی اثر فاکتور رونویسیTwist1 در بیان مارکرهای سلولهای بنیادی در رده سلولی کارسینومای سلولهای سنگفرشی مریColleagueFinishedno
8941449بررسی فعالیت زیستی و اختصاصیت ترکیبات مهار کننده پروتوانکوژن انتقال مزانشیمی-اپیتلیالی (MET ) در رده سلولی KYSE-30ColleagueFinishedno
9910523Cathepsin C protein modeling for a mutation R272P in Papillon Lefevre syndromeColleagueFinishedno
1089633Msi1 mRNA and protein expression analysis in tumor and normal tissue of patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaColleagueFinishedno
1189599Protein expression analysis of LAGE1, MAGEA4 and NY-ESO1 in esophageal squamous cell carcinoma using immunohistocemistry assayColleagueFinishedno
1289598Immunohistochemical analysis of transcription factors MAML1, TWIST1 and PYGO2 gene expression in esophageal squamous cell carcinoma patientsColleagueFinishedno
1388808Molecular analysis of UROS & FECH genes in a family with multiple affected erythropoietic porphyrias ColleagueFinishedno

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1981761Genetics of recurrent pregnancy loss among Iranian populationISIMolecular genetics & genomic medicine1398اول و مسئول
2981657Genetic and molecular bases of esophageal Cancer among Iranians: an updateISIDiagnostic pathology1398مسئول
3981318Comparison of Ten-Day Sequential and Standard Triple Therapy for Helicobacter pylori Eradicationscopusacta medica iranica1398چهارم
4981262Genetic and molecular biology of breast cancer among Iranian patientsISIJournal of Translational Medicine1398اول و مسئول
5980219Role of MAML1 in targeted therapy against the esophageal cancer stem cellsISIJournal of translational medicine1398اول
6974093Role of DIDO1 in Progression of Esophageal Squamous Cell CarcinomaMedlineJournal of gastrointestinal cancer مسئول
7974033Prevalence of osteoporosis and osteopenia in men and premenopausal women with celiac disease: a systematic reviewISINutrition Journal1397دوم
8973811Role of SIZN1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIMiddle East Journal of Cancer1397مسئول
9973727Novel DNA variation of GPR54 gene in familial central precocious pubertyISIItalian journal of pediatrics1397پنجم به بعد
10973692ErbB1 and ErbB3 co-over expression as a prognostic factor in gastric cancerISIBIOLOGICAL RESEARCH1397اول
11973471Genetic and molecular origins of colorectal Cancer among the Iranians: an updateISIDiagnostic pathology1397مسئول
12973433Type 1 diabetes and hyperthyroidism in a family with celiac disease after exposure to gluten: a rare case reportPMCClinical Diabetes and Endocrinology1397دوم
13973139MAEL Cancer-Testis Antigen as a Diagnostic Marker in Primary Stages of Gastric Cancer with Helicobacter pylori InfectionMedlineJournal of gastrointestinal cancer مسئول
14972843Rupture of Splenic Aneurysm: A Rare Case ReportChemical AbstractInternational Journal of Surgery and Research1395مسئول
15972842Appendectomy Scar Endometriosis: A Case ReportPMCMiddle East journal of digestive diseases1397مسئول
16972840Spontaneous adrenal hemorrhage during pregnancy: a case with horseshoe kidneyISIITALIAN JOURNAL OF MEDICINE1396مسئول
17972077WNT and NOTCH signaling pathways as activators for epidermal growth factor receptor in esophageal squamous cell carcinomaISICellular & Molecular Biology Letters1397مسئول
18971940Contribution of KCTD12 to esophageal squamous cell carcinomaISIBMC cancer1397مسئول
19970628Mutations in HNF1A Gene are not a Common Cause of Familial Young-Onset Diabetes in IranPMCIndian journal of clinical biochemistry1396اول
20970359Role of MAML1 and MEIS1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Depth of InvasionISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1397مسئول
21961183Guanylyl Cyclase C as a tumor marker for detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsسایر سایت‏های تخصصیInternational journal of cancer therapy and oncology1395اول
22960704TWIST1 upregulates the MAGEA4 oncogeneISIMOLECULAR CARCINOGENESIS1395پنجم به بعد
23960505BRUCE Protein, New Marker for Targeted Therapy of Gastric CarcinomaPMCJournal of gastrointestinal cancer1396چهارم
24960420Biological and Clinicopathological Significance of Cripto-1 Expression in the Progression of Human ESCC.PMCReports of biochemistry & molecular biology1396چهارم
25951802Correlation of Wnt and NOTCH pathways in esophageal squamous cell carcinomaISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1395اول
26951784Correlation Between Meis1 and Msi1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of gastrointestinal cancer1395اول
27942514Role of Msi1 and PYGO2 in esophageal squamous cell carcinoma depth of invasionISIJOURNAL OF CELL COMMUNICATION AND SIGNALING1394اول
28940845Role of Msi1 and MAML1 in Regulation of Notch Signaling Pathway in Patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJ Gastrointest Canc1394اول
29934258Role of Brg1 in progression of esophageal squamous cell carcinoma.ISIIran J Basic Med Sci1393دوم
30933724HES1 as an Independent Prognostic Marker in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPMCJournal of Gastrointestinal Cancer1393سوم
31932198Cancer stem cell detection and isolationISImedical oncology1393اول
32930373Aberrant expression of DPPA2 and HIWI genes in colorectal cancer and their impacts on poor prognosis.ISITumour biology1393سوم
33930201Clinicopathological Sex- related relevance of Musashi1 mRNA expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Patients.ISIPATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH1393اول
34923093Role of hMLH1 and E-cadherin promoter methylation in the gastric cancer progressionPMCJ Gastrointestinal cancer1392اول
35922773Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Cancerعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAmerican Journal of Cancer Science1391اول
36921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391دوم
37921430Association of PYGO2 and EGFR in esophageal squamous cell carcinomaISIMedical Oncology1392اول
3891163Mutational analysis of uroporphyrinogen III cosynthase gene in Iranian families with congenital erythropoietic porphyriaISIMolecular biology reports1391اول
3990618High frequency of microsatellite instability in sporadic colorectal cancer patients in IranISIGenetics and Molecular Research1390اول
4090487Expression Analysis Elucidates the Roles of MAML1 and Twist1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Aggressiveness and MetastasisISIAnnals of Surgical Oncology1390مسئول
4190058Cancer-testis gene expression profiling in esophageal squamous cell carcinoma: Identification of specific tumor marker and potential targets for immunotherapyISICANCER BIOLOGY & THERAPY1390پنجم به بعد
4290057Quantitative analysis of TEM-8 and CEA tumor markers indicating free tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsISIInternational journal of colorectal disease1390پنجم به بعد

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top