مهدی  اسدی

 Research activities

 

Mahdi Asadi

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Mahdi Asadi Research categories : educational academic staff
Academic rank : Assistant Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : General Surgery School / place of work : School of Medicine
Email : AsadiMH@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1971159Comparison of 30-day results of breast cancer surgery with global mean based on globalsurg studyExecutiveContractsno
2961669Investigation of Intra-Operative Frozen Section in Management of Thyroid Follicular Lesions.ExecutiveFinishedyes
3941091Evaluation of theoretical surgical knowledge of medical students using computer-based testing in the department of surgery, Mashhad University of Medical SciencesExecutiveFinishedno
4931652Evaluation of CT scan accuracy in prediction of axillary lymph node metastasis in patients with breast cancerExecutiveFinishedno
5930722Investigating the prevalence of contributing factors of papillary thyroid carcinoma recurrence and disease free survival after thyroidectomy and central neck dissectionExecutiveFinishedyes
6930687The impact of BMI and weight fluctuation preoperative and postoperative period on lymphedema risk in patient followed by axillary lymph node dissectionExecutiveFinishedyes
7930605The relationship between breastfeeding and breast cancer ExecutiveFinishedyes
8922833Early Prediction of Hypocalcaemia after Thyroidectomy using Parathyroid Hormone in the past 10 yearsExecutiveFinishedno
9921879Evaluation of diagnostic value of Core Needle Biopsy (CNB) in Plasma Cell MastitisExecutiveFinishedyes
10920665Strategies for prevention and early detection of cancer of the colon and rectum in patients at riskExecutiveFinishedno
11920539Effect of propranolol in management of acute pain in traumatic and nontraumatic patientsExecutiveFinishedno
12910964Comparing of expression levels of mir-4728-5p & miR-4728-3P between HER2+ & HER2- breast cancer tumor tissues and normal breast tissuesExecutiveFinishedyes
13910853Minimally invasive Radio Guided Surgery for Hyperparathyroidism using low dose of Tc-99 Sestamibi (1mCi)ExecutiveFinishedyes
14910817Evaluation of serum substance p levels and tissue distribution of NK-1 receptors in thyroid cancer prognosisExecutiveFinishedyes
15910534Evaluation of the ¬relationship between axillary lymph nodes involvement and Her2/neu over expression in b¬reast cancer patients admitted to the department of surgery of Imam Reza Hospital and Reza Radiotherapy and Oncology Center, during 2006-2012ExecutiveFinishedyes
16910533Evaluation of the relationship between axillary lymph nodes involvement and Ki67 over expression in Breast cancer patients admitted to the departmentof surgery of Imam Rezahospital and Reza Radiotherapy and Oncology Center, during 2006-2012ExecutiveFinishedyes
17910353Analysis of CAGE-1, NY-ESO-1 and SCP-1 Cancer/testis specific genes expression in different grades of breast cancerExecutiveFinishedno
18910352Analysis of HORMAD1, FTHL17 and ADAM29 Cancer/testis specific genes expression in different grades of breast cancerExecutiveFinishedno
19910315Comparison of dissection axillary lymph node count in patient with breast cancer followed by neoadjuvant therapy and without neoadjuvant therapyExecutiveFinishedyes
20910202An epidemiologic study of male breast cancer in patients referred to Mashhad University of Medical Sciences from 1991-2012ExecutiveFinishedyes
21910093Comparison of two techniques of surgery for multinodular goiter and evaluation of the main factors in clinical complications and resultsExecutiveFinishedyes
22900725Evaluation of entry of outpatient data of clinic of Imam Reza Hospital in web-based software to extract appropriate research dataExecutiveFinishedno
23900724Treatment of chylothorax after transhiatal esophagectomy with fibrin glue via chest tubeExecutiveFinishedno
24900722Correlation between mammography and histopathological examination in the determination of tumor size in patients with breast cancerExecutiveFinishedyes
25900546To evaluate the correlation between oxidative stress and prognostic factors of thyroid cancerExecutiveFinishedno
26900337Comparison of the effect of acetazolamide and paracetamol on referred postoperative pain after laparoscopic cholecystectomyExecutiveFinishedno
27900336Frequency and type of infections and its relationship with demographic and biometric parameters in patients after elective abdominal surgery in Mashhad Imam Reza General HospitalExecutiveFinishedyes
28900260Developing a Data Registry for breast cancer patients by OpenClinica software and analyzing the registry using data miningExecutiveFinishedno
2989927Use of platelets from a novel source for treatment of chronic woundsExecutiveFinishedno
3089612Comparison of sentinel lymph node biopsy accuracy in patients with and without history of prior surgery on the primary breast lesion: systematic review and meta-analysis of the literatureExecutiveFinishedno
3188567Accuracy of sentinel node biopsy in breast cancer patients after receiving neoadjuvant chemotherapyExecutiveFinishedno
32941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384ColleagueFinishedyes
33940743بررسی میزان شیوع ابتلا به کیست هیداتید در خویشاوندان درجه یک افراد مبتلا به کیست هیداتیدColleagueFinishedyes
34940423Risk factor for breast cancer in khorasan razaviColleagueFinishedyes
35940097Study of the effects of Albendazole therapy(before surgery) on viability of protoscolex protoscolexColleagueFinishedyes
36931504Outcome of treatment in patients with one kind of idiopathic inflammation of the breast referred to Qhaem and omid hospitals from 2009 to 2015, Mashhad, IranColleagueFinishedyes
37930513Comparing of expression level of miR-182, miR-139-5p and miR-137 between metastatic Breast cancer tumor tissues and primary breast cancer tumor tissuesColleagueFinishedyes
38930453Evaluate the expression levels of miRNA 149 miRNA 124 and miRNA 301a in breast cancer tissues and metastatic tumors compared to primary tumors ColleagueFinishedno
39922072Evaluation of the relation between serum substance p levels and tissue distribution of NK-1 receptors with breast cancer stagingColleagueFinishedno
40921773Axillary concordance between superficial and deep sentinel node mapping material injections in breast cancer patients: Systematic review and meta-analysis of the literatureColleagueFinishedno
41921504Designing a Clinical Prediction Model in Patients Suspected to Pulmonary EmbolismColleagueFinishedyes
42921107Frequency of elevated tumor markers CA15-3 and CEA in metastatic breast cancer subtypesColleagueFinishedno
43920947Effect of Reflexology and acupressure for surgery pain after Inguinal Hernia surgery in Imam Reza hospital surgery departmentColleagueFinishedno
44920703Evaluation of CTscan in patients suspected to acute appendicitis with equivocal ultrasonographic resultsColleagueFinishedyes
45910849Comparison of Fluid Management with ringer versus Haemaccel Serum on changing in blood lactate levels before and after appendectomyColleagueFinishedyes
46910724Evaluation of the hypnosis effect on post-operative analgesia following laparoscopic cholecystectomyColleagueFinishedyes
47910509Evaluation of serum immunoglobulin A levels in patient with suspected intestinal ischemia as a diagnostic biomarkerColleagueFinishedyes
48910508Evaluation of thyroid disfunction in breast cancer befor surgeryColleagueFinishedyes
49910498Evaluation and comparision of the early outcomes of open and laparoscopic surgery of liver hydatid cyst in Imam Reza hospital during 2007-2012ColleagueFinishedyes
50910340Evaluation of efficacy of treatment with mesenchymal stem cells (SCs) and platelet rich plasma (PRP) in patients with knee degenerative osteoarthritisColleagueFinishedyes
51900850Evaluation of Effects of Peri Operative Hyperglycemia on Surgical site infection in Patients Undergoing MastectomyColleagueFinishedyes
52900791Evaluation of the activity and gene expression of glutathione reductase enzyme in inflammatory bowel diseaseColleagueFinishedyes
53900770The effect of autologus platelet rich plasma (PRP) and PRP along with peripheral blood cells in treatment of radiation induced xerostomia in head and neck cancersColleagueFinishedyes
54900708Evaluation of the dignostic value of serum level oftotal bilirubinin patients with suspected acute appendicitisColleagueFinishedyes
55900647Evaluation of the dignostic value for serum level of procalcitonin (PCT), calprotectin (CT) and lactoferrin (LF) in patients with suspected acute appendicitisColleagueFinishedno
56900624Five Years Evaluation of Prevalence of Surgical Site Infection in Surgical Ward of Imam- Reza HospitalColleagueFinishedyes
57900418Evaluation of the effect of adding ketamine in dose reduction of morphine with PCA pump in postoperative analgesia after major abdominal surgeryColleagueFinishedyes
58900378Comparison of diagnosis value between detection rate and complications of methylen blue and patent blue in sentinel lymph node mapping in breast cancerColleagueFinishedyes
59900272Frequency of BRAF V600E mutation in papillary thyroid carcinoma and effect of this mutation on patient’s prognosis and stagingColleagueFinishedyes
60900184Evaluation of Paracetamol and Diclofenac Sodium in need of narcotic administration for pain relief in patients underwent GasterectomyColleagueFinishedyes
6189925Comparative study of thrombocytopenia due heparin (HIT) in patient receiving heparin and enoxaparin (LMWH) in general and vascular surgery in Imam Reza HospitalColleagueFinishedno
6289591The validity of MRI in Evaluating Tumor Response to Neoadjuvant chemotherapy in Locally Advanced Breast CancerColleagueFinishedyes
6389351The effect of ascorbic acid administration on level of serum oxidative stress factors of patients with hepatic hydatid cystColleagueFinishedno
64891007Minimally invasive Radio Guided Surgery for Hyperparathyroidism using low dose of Tc-99 Sestamibi (5mCi) – success rateColleagueFinishedyes
6588574Assessment of diagnostic value of Ex Vivo and in Vivo “Sentinel Lymph Node Biopsy” in Staging of Colon CancersColleagueFinishedno
6688530Assessment of Sentinel Lymph Node Mapping in Gastric Cancer using dye and Radionuclide gamma-probe guided techniquesColleagueFinishedno
6788529Study the effect of autologous Platelet Rich Plasma (P.R.P) in treatment of pilonidal sinuses after excisional surgery and primary repairColleagueFinishedyes

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1980832Association of the involvement of axillary lymph nodes in HER-2/neu overexpression in patients with breast cancer.ISIBREAST JOURNAL1398مسئول
2973933Induction of T cell-mediated immune response by dendritic cells pulsed with mRNA of sphere-forming cells isolated from patients with gastric cancerISILife sciences1397پنجم
3973887Evaluation of serum level of substance P and tissue distribution of NK-1 receptor in breast cancer.ISIMolecular biology reports1397پنجم
4971945Evaluation of Involvement of Axillary Lymph Nodes with Ki-67 Expression in Patients with Breast CancerISIInternational Journal of Cancer Management1397اول
5970029Efficacy and Safety of Pleurodesis Using Platelet-Rich Plasma and Fibrin Glue in Management of Postoperative Chylothorax After EsophagectomyISIWorld journal of surgery1397مسئول
6964120Increased Glutathione Reductase Expression and Activity in Colorectal Cancer Tissue Samples: A Pilot Study in Mashhad, IranISIMiddle East Journal of Cancer1397پنجم به بعد
7961646Minimally invasive radioguided parathyroid surgery using low-dose Tc-99m-MIBI — comparison with standard high doseISIEndokrynologia Polska1396مسئول
8954283Feasibility and safety of minimally invasive radioguided parathyroidectomy using very low intraoperative dose of Tc-99m MIBIISIInternational Journal of Surgery1395مسئول
9941123Psychological impact of Breast Conserving Surgery in comparison with Modified Radical Mastectomy in Women with Breast Cancer in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
10940667Evaluation and Comparison of the Early Outcomes of Open and Laparoscopic Surgery of Liver Hydatid Cyst.ISISurgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques1394سوم
11932185the effect of reflexology massage on postoperative appendectomy pain.علمی پژوهشی ایندکس نشدهدوماه نامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1392پنجم
12931970Comparison of recurrence rate and post-operative complications of total and subtotal thyroidectomy in surgical treatment of multi nodular goiterChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1393مسئول
13931550The Stromal Overexpression of CD10 in Invasive Breast Cancer and its Association with Clincophathologic FactorsPMCIranian journal of cancer prevention1392پنجم به بعد
14931253Estimated Incidence of Cardiac contusion using transthoracic echocardiography in patients suffering from severe blunt trauma to the chest.ISIَActa Chirurgica Belgica1392مسئول
15931175Sentinel node mapping in papillary thyroid carcinoma using combined radiotracer and blue dye methodsISIEndokrynologia Polska1393اول
16930985Determining axillary concordance rate for different injection locations in sentinel node mapping of breast cancer: how ambitious can we get?ISIBreast cancer research and treatment1393دوم
17930797Treatment of life-threatening wounds with a combination of allogenic platelet-rich plasma, fibrin glue and collagen matrix, and a literature reviewISIEXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE1393اول
18925172Added Value Of Blue Dye Injection In Sentinel Node Biopsy Of Breast Cancer Patients Do All Patients Need Blue DyeISIInternational Journal of Surgery1393پنجم به بعد
19925094Axillary concordance between superficial and deep sentinel node mapping material injections in breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBreast cancer research and treatment1393دوم
20923327Incidence of Chemotherapy-Induced Amenorrhea After Adjuvant Chemotherapy With Taxane and Anthracyclines in Young Patients With Breast CancerPMCIranian Journal of Cancer Prevention1392پنجم به بعد
21921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392چهارم
22921347Reproducibility of lymphoscintigraphy before and after excisional biopsy of primary breast lesions: a study using superficial peri-areolar injection of the radiotracer.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen nuclear1392اول
23921338Effect of radiotracer injection volume on the success of sentinel node biopsy in early-stage breast cancer patients.ISINuclear Medicine Communications1392پنجم
2490585The accuracy of sentinel node biopsy in breast cancer patients with the history of previous surgical biopsy of the primary lesion: Systematic review and meta-analysis of the literatureISIEuropean journal of surgical oncology1390سوم
2590502Large Omental Cyst: A Case Report and Review of the LiteraturePMCActa Medica Iranica1390دوم
2690272Value of Polyclonal Human Immunoglobulin Tagged With 99mTc for Detecting Acute Appendicitis in Patients With Intermediate Probability of AppendicitisISIWorld Journal of Surgery1390اول

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1953751Advantages and disadvantages of evaluating the theoretical surgical knowledge of medical students with computer-based exam in the department of Surgery, Mashhad University of Medical Sciencesهفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهریتهرانسخنرانی1395no
2951214Increased Glutathione Reductase Activity in Colorectal CancerMolecular and cancer biomarkersBerlinپوستر1395no
3934790Evaluation of the relationship between axillary lymph nodes involvement And Ki67 over expression in Breast cancer patients10th international breast cancer congressتهرانپوستر1393no
4930763Evaluation of Glutathione Reductase Activity in Patients with Colorectal Cancer and Irritable Bowel SyndromeFirst Razavi International Congress on Inflammatory Bowel Disease & Gluten Related Disordersمشهدپوستر1393no
5922025The value of polyclonal human immunoglobulin tagged with Tc-99m-pertechnetate in detection of acute appendicitis in patients with intermediate probability of appendicitisچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدپوستر1389no
6921908Accuracy of sentinel lymph node biopsy for axillary staging of breast cancer patients undergone prior surgical biopsy :meta analysis of literatureسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1390no
7921888Sentinel node mapping in thyroid cancer patients: experience on 30 patientsپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392no

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators
1338Allogeneic modified Fibrin glue - enriched by platelet-riched plasma- for the treatment of schilotourax disease1397/03/0695840nf>, Mahdi Asadi , Daryosh Hamidi Alamdari

Back to top
Back to top