علی  کاظمیان

 Research activities

 

Ali Kazemian

in Mashhad University of Medical Sciences 


Mashhad Medical Sciences
Mashhad Medical Sciences
Persian Resume
Persian Resume
Inventions
Inventions
Books
Books
Presented Article
Presented Article
Printed Article
Printed Article
Research
Research project
Pajouhan
Home Page

Print
Profile in SCUPOS
Profile in SCUPOS
Profile in ISI
Profile in ISI
Profile in Google Scholar
Profile in Google Scholar
Profile in ORCID
Profile in ORCID
 Profile in ResearchGate
Profile in ResearchGate
Profile in Pubmed
Profile in Pubmed
Profile in Medlib
Profile in Medlib

General information
hide/show

Name and surname : Ali Kazemian Research categories : educational academic staff
Academic rank : Assistant Professor Last educational certificate : specialist
Specialty : Community Dentistry School / place of work : Dentistry School
Email : KazemianA@mums.ac.ir

Educational background
hide/show

Field of study / specialization Degree Year degree University / Institute

Career history
hide/show

Role Name and address of service Start Date End date

Research Activities


Research projects
hide/show

Row Usercode Title Role Status Thesis
1971363Comparing Two Health Promotion Methods, Using Messages Based on Social Norms and Undesirable Outcome Threats; A Quasi-experimental Study among Elementary School Students in Mashhad 2019.ExecutiveContractsyes
2971170Evaluation of correlation between adults’ estimation of prevalence of healthy behavior and self-assessed oral health or self-reported oral health behavior; A phone survey in Mashhad 1397ExecutiveContractsyes
3961872Assessment of the differences among dental treatment tariffs and financial behaviors at dental offices in Mashhad 2018ExecutiveFinishedyes
4961223Assessment of overtreatment and undertreatment level in treatment plannings of general dentist in Mashhad 2018ExecutiveFinishedyes
5931370Composite resins versus amalgam in posterior teeth restorations: a cost-effectiveness analysis in Mashhad 2015ExecutiveFinishedyes
6931234cost effectiveness analysis of endodontic molar retreatment compared with endodontic peri-apical surgery and extraction plus fixed partial denture or single – tooth implant alternativesExecutiveFinishedyes
7930945Determining and prioritizing the cases of unnecessary dental treatments in Iran; a qualitative study in Mashhad Dental SchoolExecutiveFinishedyes
8900053 ِDental needs assessment in narcotic drug abuse population during substance dependence treatment course in Mashhad in 2011ExecutiveFinishedyes
9971483Lived experience of students from community dentistry outreach attending: A phenomenological studyColleagueContractsyes
10960303Evaluation of Temporomandibular joint (TMJ) changes in relation to posterior partially edentulous with cone beam computed tomography (CBCT)ColleagueFinishedyes
1189556An evaluation of the issue of health in primary school educational books in Iran in the year 2010-2011ColleagueFinishedyes

Articles published in the journal
hide/show

Row Usercode Title International Index Name Journal Year of publication Out at second article
1970915Iranian Dentistryعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of the American College of Dentists1396اول و مسئول
2963007Dentists in the mirror of Dentists: A survey on peer assessment of dental ethics in Iranسایر سایت‏های تخصصیSouth African Dental Journal1396اول و مسئول
3961311Academic Misconduct in Carrying out an Academic Project: A Study among the Sixth-year Students of Mashhad Dental SchoolChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول و مسئول
4953917Health Education in Primary School Textbooks in Iran in School Year 2010-2011PMCJournal of dentistry1393چهارم
5953914Prioritization among ethical issues of dental practice in Iran. A modified nominal group studyسایر سایت‏های تخصصیbioethica forum1393اول و مسئول
6953912CHANGES IN CONCENTRATION OF SODIUM HYPOCHLORITE OVER TIME THE LABEL VERSUS REALITYindex copernicusinternational journal of current advanced research1395پنجم به بعد
7951903Evaluation of Oral Health Status and Dental Need Assessment in Narcotic Drug AbusersChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394سوم
8935506How much dentists are ethically concerned about overtreatment; A vignette-based survey in Switzerland Ethics in Clinical PracticeISIBMC Medical Ethics1394اول

Papers presented at the conference
hide/show

Row Usercode Title Congress Location Congress Type of offer In Congress Provider
1980845Evaluation of educating status of Community Oral Health coursesیازدهمین سمپوزیوم سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1398yes
2980399La Cascada Declaration; a case for ethical criticism of dental professionپنجاه و نهمین کنگره سالانه جامعه دندانپزشکی ایرانتهرانسخنرانی1398yes
3973275Rawls Theory in Health Policyهمایش بین المللی جان رالزتهرانسخنرانی1397yes
4973189Should we think about different treatment plans for patients from different income levels?نخستین همایش دندانپزشکی گلستان با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگیگرگانسخنرانی1397yes
5972272A methodological discussion on experimental ethics in dentistryThe PhD colloquium on Medical and Health EthicsBaselسخنرانی1397yes
6964201why Dental Public Health should play its role as conscience of dentistry in Iran?کنگره سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیتهرانسخنرانی1396yes
7963588Medical Ethics Issues Need solutions in the Field of Policy-making and Lawپنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایرانگرگانسخنرانی1396yes
8961272Overtreatment, a critical issue in dentistry worldwide13th International Bernd Spiessl-Symposium- Under the theme “Innovation meets Art”Baselسخنرانی1396yes
9954229Why Overtreatment is an important ethical issue in Iran?12th Annual Congress of Iranian Devision of International Association of Dental Researchتهرانسخنرانی1395yes
10953913A Strategy to Develop Dental-Ethics Questionnaires Free from Social Desirability Bias7th International Conference; METHODOLOGICAL ISSUES IN ORAL HEALTH RESEARCHBergenسخنرانی1395yes
11935117Teaching Dental Dilemmas in Iranfifth Cambridge Consortium for Bioethics Educationparisسخنرانی1394yes

Books published
hide/show

Row Usercode Title Year of publication Judging Type

Inventions
hide/show

Row Usercode Title Date of Register Registration number Names Creators

Back to top
Back to top