خلاصه عملکرد مقالات

 • 5 مقالات نويسنده اول/مسئول/اول و مسئول
 • 247 مقالات نويسنده دوم به بعد

 • 44 مقالات مشترک با ساير دانشگاه ها
 • 197 مقالات مشترک با مراکز خارج کشور
 • 19 مقالات منتشر شده در مجلات داخلي
 • 233 مقالات منتشر شده در مجلات خارجي
 • 0 مقالات فارسي
 • 252 مقالات انگليسي
 • 19 مقالات منتج از پايان نامه
1997 2017
 • 252 مقالات چاپ شده
1997 2017
 • 0
  مقالات PMC,Medline نويسنده اول/مسئول
 • 0
  مقالات Scopus نويسنده اول/مسئول
 • 5
  مقالات ISI نويسنده اول/مسئول
 • 36
  مقالات PMC,Medline نويسنده دوم به بعد

 • 7
  مقالات Scopus نويسنده دوم به بعد

 • 195
  مقالات ISI نويسنده دوم به بعد

40%
مقالات Q1
35%
مقالات Q2
8%
مقالات Q3
1%
مقالات Q4

مقالات

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نمايه نامه بين المللي

روند رشد مقالات چاپ شده بر حسب نوع مقاله

رشد مقالات چاپ شده بر حسب SJR Best Quartile

خلاصه عملکرد طرح ها

 • 0 طرح ها با سمت مجري
 • 3 طرح ها با سمت همکار

 • 0 مجري در طرح نيماد
 • 2 همکار در طرح نيماد
 • 0 مجري در طرح رجيستري

 • 0 همکار در طرح رجيستري

 • 0 طرح هاي در دست اجرا
 • 1 طرح هاي پايان يافته
1377 1397
66%
پايان نامه ها
0%
طرح هاي برون دانشگاهي
66.67%
طرح هاي مداخله ای
33.33%
طرح هاي کارآزمائی بالینی تصادفی
0%
طرح هاي تحلیلی
0%
ساير رسته ها
0%
مجري پايان نامه هاي فوق تخصص
0%
مجري پايان نامه هاي دکترا (Ph.D.)
0%
مجري پايان نامه هاي فلوشیپ
0%
مجري پايان نامه هاي ساير مقاطع